Mer om enkelbiljetter

Hur länge gäller biljetten?

Biljett som du har köpt på bussen eller tåget 60 minuter i startzonen, sedan 45 minuter per extra zon
Tätortsbiljett Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby 120 minuter.
Tätortsbiljett zon 21 Hammarö-Karlstads tätort 60 minuter.
Närresebiljett 60 minuter.
Förköpsbiljett Gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum. Hela resan måste slutföras samma dag.

 

Åldersgränser för enkelbiljett

Skolungdom: från dagen efter att du har fyllt 7 år och till den dag du fyller 20 år.

Ungdom: från dagen efter att du har fyllt 20 år och till den dag du fyller 26 år.

Vuxen: från dagen efter att du fyllt 26 år.

Barn: Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.

På tåget

Våra enkelbiljetter gäller oftast inte på SJs* och Tågabs tåg. Däremot gäller de på våra tåg (som Vy kör) inom länet. Vys tåg är kontantlösa men du kan betala med kort eller Swish. Vill du betala din tågresa med reskassa så köper du biljett i förväg, på försäljningsställe eller i automat. Ett annat smidigt alternativ är att köpa biljett i vår mobilapp, med samma rabatt som du får med reskassa.

*På SJ Regional Karlstad-Åmål gäller våra enkelbiljetter.

Läs mer om vad som gäller ombord på tåg här.

Uppehåll, återresa

Du kan göra uppehåll under resan om sista delen av resan börjar inom den tid som biljetten gäller. Du kan göra återresa på samma biljett om du hinner inom biljettens giltighetstid.

Förköpsbiljetten kan du inte göra återresa på.

Papper eller e-biljett?

Enkelbiljett finns som pappersbiljett eller elektronisk biljett som laddas på Värmlandskortet. Byter du till en annan buss under resan behöver du bara hålla upp kortet mot kortläsaren ombord och resan registreras. Byter du till något av våra tåg läser tågvärden av ditt Värmlandskort och registrerar resan.

Förköpsbiljett finns bara som pappersbiljett.

Utanför länet

Du kan köpa enkelbiljett och förköpsbiljett till och från de här orterna utanför Värmlands län: Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Gullspång, Åmål och Malung.

Mellan Bengtsfors, Gustavsfors och Åmål är det Västtrafik som kör bussarna, så där går det inte att köpa våra enkelbiljetter.

Till toppen

Enkelbiljett för tätort eller län som delbetalning

Har du inte kunnat köpa biljett för hela resan direkt? Då kan du be om tilläggsbiljett för den fortsatta resan, när du byter. Det gäller för resor som du gör med Värmlandstrafiks bussar inom länet.

Hur räknas närresan?

Biljettmaskinen räknar ut avståndet mellan hållplatserna. Gränsen för närresa går vid exakt 10 km. Om bussen åker annan väg i en riktning kan det bli närresa åt ena hållet med inte åt det andra mellan två hållplatser.

Våra enkelbiljetter gäller inte:

– på SJs tåg Arvika-Degerfors.
– på Tågabs tåg.
– på expressbussar.
– på Västtrafiks bussar (linje 755 Årjäng-Gustavsfors-Bengtsfors och linje 774 Säffle-Åmål).
– på Länstrafiken Örebros bussar (linje 502 Karlskoga-Degerfors och tätortstrafiken Karlskoga).

Till toppen

Övergång – byta buss eller tåg under resan

Övergång mellan tätortstrafik och regiontrafik

Tätortsbiljetten kan du åka vidare på med regiontrafik inom tätortszonen under den tid som biljetten gäller. Visa upp pappersbiljetten för föraren. Har du en elektronisk biljett på Värmlandskortet eller Karlstadsbuss resekort så registrerar du den i någon av bussens kortläsare.

Biljett från regiontrafik med buss kan du åka vidare med på tätortstrafik i Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby och zon 21 (Hammarö och Karlstad tätort) samt Karlstadsbuss under den tid som biljetten gäller. Visa upp pappersbiljetten för föraren. Har du elektronisk biljett på Värmlandskortet eller Karlstadsbuss resekort registrerar du den i någon av bussens kortläsare.

Övergång från Karlstadsbuss till zon 21

Det är fri övergång från Karlstadsbuss zon 350 till zon 21 (Hammarö-Karlstads tätortszon) inom den tid som biljetten gäller * Däremot gäller inte Karlstadsbuss enkelbiljett om du ska resa från zon 21 tillbaka till zon 350.

*Karlstadsbuss billigare seniorbiljett kl 10-14 gäller inte på Värmlandstrafiks bussar.

Övergång på tätortstrafiken i Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby

Fri övergång inom respektive tätortszon (zon 91, zon 31, zon 61 eller zon 71) under den tid som biljetten gäller.

Mellan buss och tåg i regiontrafik

Du får använda enkelbiljetter för övergång från buss till Vys tåg inom biljettens giltighetstid. Men tågbiljett gäller inte för övergång till buss, varken i regiontrafik eller för övergång till tätortstrafik (undantaget resplusbiljetter, se nedan).

Detta gäller även för SJs tåg på linje 71.

Resplusbiljetter

Fri övergång till tätortstrafik inom tillzonen, om sista delsträckan på  biljetten sker med Värmlandstrafik.

Till toppen


Skriv ut sida