Mer om enkelbiljetter

Hur länge gäller biljetten?

Biljett som du har köpt på bussen eller tåget 60 minuter i startzonen, sedan 45 minuter per extra zon
Tätortsbiljett Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby 120 minuter.
Tätortsbiljett Hammarö-Karlstads tätort 60 minuter.
Närresebiljett 60 minuter.
Förköpsbiljett Gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum. Hela resan måste slutföras samma dag.

 

Resenärskategorier för enkelbiljett

Skolungdom: fram till den dag du fyller 20 år.

Ungdom: från och med dagen då du fyller 20 år och fram till den dag du fyller 26 år.

Vuxen: från och med dagen då du fyller 26 år.

Senior: från och med dagen då du fyller 65 år eller förmånsintyg från Försäkringskassan.

Student: studietakt minst 50 procent under minst 10 veckor på studiemedelsberättigad utbildning. Studentlegitimation från Mecenat, Westudents eller Stuk.co med speciell studentresesymbol ska kunna uppvisas.

För samtliga resenärskategorier ovan ska giltig ID kunna visas upp för att verifiera ålder.

Barn: Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.

På tåget

Våra enkelbiljetter gäller oftast inte på SJs* och Tågabs tåg. Däremot gäller de på våra tåg (som Vy kör) inom länet. Vys tåg är kontantlösa men du kan betala med kort eller Swish. Vill du betala din tågresa med reskassa så köper du biljett i förväg, på försäljningsställe eller i automat. Det smidigaste alternativet är dock att köpa biljett i vår mobilapp, med samma rabatt som du får med reskassa.

*På SJ Regional och Tågab på sträckan Karlstad-Åmål gäller våra enkelbiljetter.

Läs mer om vad som gäller ombord på tåg här.

Uppehåll, återresa

Du kan göra uppehåll under resan om sista delen av resan börjar inom den tid som biljetten gäller. Du kan göra återresa på samma biljett om du hinner inom biljettens giltighetstid.

Förköpsbiljetten kan du inte göra återresa på.

Papper eller e-biljett?

Enkelbiljett finns som pappersbiljett eller elektronisk biljett som laddas på Värmlandskortet. Byter du till en annan buss under resan behöver du bara hålla upp kortet mot kortläsaren ombord och resan registreras. Byter du till något av våra tåg läser tågvärden av ditt Värmlandskort och registrerar resan.

Förköpsbiljett finns bara som pappersbiljett.

Autoköp i tätortstrafik

Med ditt Värmlandskort laddat med reskassa kan du köpa biljetten  i den bakre kortläsaren ombord på bussen när du reser i vår tätortstrafik och med en tillhörande priszon. Den kan inte användas när man vill köpa en biljett från en zon till en annan. Då behöver du fortfarande köpa din biljett hos föraren.

Autoköpet tar lite längre tid att genomföra än det gör att läsa av en periodbiljett. Du behöver hålla upp ditt resekort någon sekund längre. En grön lampa visar sedan att köpet gått igenom. Beloppet som dras från reskassan motsvarar tätortsbiljett för vuxen. Om du är skolungdom, ungdom, senior eller student kan våra försäljningsställen hjälpa till för att få rätt kategori inställd på kortet.

Utanför länet

Du kan köpa enkelbiljett och förköpsbiljett till och från de här orterna utanför Värmlands län: Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Gullspång, Åmål och Malung.

Mellan Bengtsfors, Gustavsfors och Åmål är det Västtrafik som kör bussarna, så där går det inte att köpa våra enkelbiljetter.

Till toppen

Enkelbiljett för tätort eller län som delbetalning

Har du inte kunnat köpa biljett för hela resan direkt? Då kan du be om tilläggsbiljett för den fortsatta resan, när du byter. Det gäller för resor som du gör med Värmlandstrafiks bussar inom länet.

Hur räknas närresan?

Biljettmaskinen räknar ut avståndet mellan hållplatserna. Gränsen för närresa går vid exakt 10 km. Om bussen åker annan väg i en riktning kan det bli närresa åt ena hållet med inte åt det andra mellan två hållplatser.

Våra enkelbiljetter gäller inte:

– på SJs och Tågabs tåg Arvika-Degerfors.
– på expressbussar.
– på Västtrafiks bussar (linje 755 Årjäng-Gustavsfors-Bengtsfors och linje 774 Säffle-Åmål).
– på Länstrafiken Örebros bussar (linje 502 Karlskoga-Degerfors och tätortstrafiken Karlskoga).

Till toppen

Övergång – byta buss eller tåg under resan

Övergång mellan tätortstrafik och regiontrafik

Tätortsbiljetten kan du åka vidare på med regiontrafik inom tätortszonen under den tid som biljetten gäller. Visa upp pappersbiljetten för föraren. Har du en elektronisk biljett på Värmlandskortet eller Karlstadsbuss resekort så registrerar du den i någon av bussens kortläsare.

Biljett från regiontrafik med buss kan du åka vidare med på tätortstrafik i Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Hammarö och Karlstad tätort inklusive Karlstadsbuss under den tid som biljetten gäller. Visa upp pappersbiljetten för föraren. Har du elektronisk biljett på Värmlandskortet eller Karlstadsbuss resekort registrerar du den i någon av bussens kortläsare.

Övergång inom tätortstrafiken

Fri övergång inom respektive tätortszon under den tid som biljetten gäller.

Mellan buss och tåg i regiontrafik

Du får använda enkelbiljetter för övergång från buss till Vys tåg inom biljettens giltighetstid. Men tågbiljett gäller inte för övergång till buss, varken i regiontrafik eller för övergång till tätortstrafik (undantaget resplusbiljetter, se nedan).

Detta gäller även för SJs och Tågabs tåg på linje 71.

Resplusbiljetter

Fri övergång till tätortstrafik inom tillzonen, om sista delsträckan på  biljetten sker med Värmlandstrafik.

Till toppen


Skriv ut sida