Dygnsbiljetter

För obegränsat antal resor i Värmland erbjuder vi dygnsbiljetter för resor i 24 eller 72 timmar. Antingen köper du biljetten i appen eller så laddar du dygnsbiljetten på ett Värmlandskort. På SJs och Tågabs tåg, anropsstyrd trafik och hos andra som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska kortets aktiveringskvitto visas. 

Priser dygnsbiljetter Vuxen Ungdom Skolungdom Student Senior
24-timmars län 269 245 165
72-timmars län 459 415 275

Skriv ut sida