Bättre giltighet på Flex 10/60

Publicerad

Nu ändrar vi giltighetstiden på resdagarna i vårt biljettalternativ Flex 10/60.
I fortsättningen gäller resdagen 24 timmar framåt från det klockslag du väljer att aktivera den.

Det här gäller även för de resdagar som finns på redan köpta och delvis använda Flex 10/60.
Förändringen gäller från och med 4 maj 2020.

I övrigt gäller Flex som tidigare:

  • Flexibel periodladdning där du använder 10 valfria resdagar under en 60-dagarsperiod.
  • Finns i ålderskategorierna vuxen, ungdom, skolungdom, senior och student.
  • Obegränsat antal resor med Värmlandstrafiks bussar och tåg* i tätorts- och regiontrafik.
  • Finns för tätort, en färg, två färger och för länet. Giltigheten beror på vilket pendlarområde laddningen är för.
  • Gäller på Karlstadsbuss bussar om laddningens giltighet innefattar Karlstad.
  • Gäller i vår anropsstyrda trafik under förutsättning att du har haft möjlighet att aktivera en resdag innan du ska åka. Fordonen i vår anropsstyrda trafik saknar utrustning för att läsa Värmlandskort och aktivera biljetter.

*Gäller inte på SJs eller Tågåkeriets tåg.