Banarbeten på Fryksdalsbanan

Publicerad

Två banarbetare på håll vid järnvägsspår.

 

Trafikverket kommer under perioden 190401 – 190912 att genomföra planerade arbeten på sträckan Kil-Torsby
Detta kommer att under perioder påverka vår trafik längs Fryksdalsbanan.

Följande tåg berörs:

190401 – 190411 Natt mot tisdag – natt mot fredag
18974 Torsby – Karlstad inställt
Buss ersätter
8973 Karlstad – Torsby inställt
Buss ersätter

190503
18974 Torsby – Karlstad inställt
Buss ersätter.
8973 Karlstad – Torsby inställt
Buss ersätter

190624 – 190627 Natt mot tisdag – natt mot fredag
18974 Torsby – Karlstad inställt
Buss ersätter.
8973 Karlstad – Torsby inställt
Buss ersätter

190902 – 190912 Natt mot tisdag – natt mot fredag
18974 Torsby – Karlstad inställt
Buss ersätter
8973 Karlstad – Torsby inställt
Buss ersätter

Ersättningstrafiken med buss körs enligt följande: