Banarbete påverkar trafiken på Värmlandsbanan under våren

Publicerad

I år kommer det att hända mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken. Bra tycker vi! På Värmlandsbanan ligger exempelvis många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 ska börja byta ut. Men banarbetena påverkar också vår tågtrafik under den tid som det arbetas på spåren.

Här kan du se vilka tider och på vilka sträckor som det kommer att vara stopp i vår tågtrafik under våren och sommaren på grund av banarbete.

Ersättningsbussarna hittar du i reseplaneraren som där kallar ”Ersättningsbuss Tåg”. De inställda tågavgångarna finns inte i reseplaneraren.

Vi hänvisar till buss linje 500 när tågen är inställda mellan Karlstad och Kristinehamn

Linjen trafikerar Karlstads busstation och Kristinehamns resecentrum samt ordinarie hållplatser för linjerna.

Här hittar du buss 500:s tidtabell (Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga)

OBS! Resan tar cirka 50 minuter Karlstad – Kristinehamn, så tänk på att du kan behöver planera din resa lite annorlunda. Buss linje 500 och 503 stannar också vid andra hållplatser än tåget. Bussen passerar exempelvis Universitetet, men stannar inte vid Välsviken.

Vill du resa till Välsviken så rekommenderar vi att ta Karlstadsbuss linje 2 Universitet-Välsviken handelsområde alternativt busslinje 2 eller 5 Karlstad Stora Torget-Välsviken handelsområde.
Vår reseplanerare hjälper dig på vägen!

Kristinehamn – Degerfors

När tågavgången är inställd på grund av banarbete går ersättningsbuss mellan Kristinehamn och Degerfors såhär för att också koppla ihop med linje 500-avgångarna:

8902
Beräknad avgångstid Degerfors Järnvägsstation 05.56
Beräknad ankomsttid Kristinehamn Resecentrum 06.25
8905
Beräknad avgångstid Kristinehamn Resecentrum 07.15
Beräknad ankomsttid Degerfors Järnvägsstation 07.46

8912
Beräknad avgångstid Kristinehamn Resecentrum 13.15
Beräknad ankomsttid Degerfors Järnvägsstation 13.46
8913
Beräknad avgångstid Degerfors Järnvägsstation 13.55
Beräknad ankomsttid Kristinehamn Resecentrum 14.24

 

Charlottenberg – Kil

Vi hänvisar till buss 100 mellan Charlottenberg och Arvika. På sträckan Arvika-Kil går sedan ersättningsbussar, som stannar vid alla stationer. Du hittar ersättningsbussarna i vår reseplanerare i appen och här på vår webbplats.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla: Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 påbörjar arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.