Banarbete påverkar trafiken 4-10 okt

Publicerad

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan måndag till torsdag och lördag till söndag vecka 40. Här ser du hur trafiken påverkas.

Bussar i skytteltrafik ersätter inställda tåg Karlstad-Kil

Utöver ordinarie ersättningstrafik (se tidtabell längre ned) kör vi extraturer på busslinje 201 mellan Kil och Karlstad, måndag till torsdag, 4-7 oktober, då all tågtrafik är inställd mellan klockan 9 och 15. Skytteltrafiken kommer gå via linje 201 busshållplats var 15:e minut. Linjen trafikerar järnvägsstationerna (Karlstad Centralstation/Kil resecentrum) samt ordinarie hållplatser för buss 201. Resan tar cirka 30 minuter så tänk på att detta kan innebära att du behöver planera din resa lite annorlunda. Observera att Karlstad Centralstations busshållplats mot Kil finns på andra sidan vägen (Hamngatan 26).

Vad tycker du om upplägget? Svara på enkät och delta i utlottning av biobiljetter. 

Så köper du biljett till skyttelbussarna linje 201

De bussar som används för förstärkning på linje 201 är ordinarie linjebussar. De innebär att du kan köpa biljetter på samma sätt som du brukar när du reser med Värmlandstrafik. Turerna är sökbara i reseplaneraren och det går att köpa mobilbiljett i Värmlandstrafiks app till dem. Du kan också köpa biljett ombord på bussen samt använda ditt periodkort.

Här ser du tidtabell för linje 201 med extraturer (endast giltig 4-10 oktober 2021).

Trafik som påverkas 4-7 oktober

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
8960KilKarlstad09.27Nej
8962KilKarlstad12.19Nej
8964KilKarlstad14.19Nej
8912HögbodaKarlstad09.37Ja09.47
8914KilKarlstad11.30Nej
8916KilKarlstad12.35Nej
8918CharlottenbergKarlstad13.41Nej
8957KarlstadKil10.06Nej
8959KarlstadKil13.20Nej
8961KarlstadKil14.09Nej
8909KarlstadHögboda09.28Ja08.54
8911KarlstadCharlottenberg10.42Nej
8913KarlstadKil12.50Nej
8915KarlstadKil14.25Nej

Trafik som påverkas 9 okt

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
98910KarlstadKristinehamnNej
18902KarlstadKristinehamn10.18Ja10.19
98912KarlstadKristinehamnNej
18900KarlstadKristinehamn08.20Nej
18904KarlstadKristinehamn12.42Nej
18901KristinehamnKarlstad06.53Nej
98913KristinehamnKarlstadNej
18903KristinehamnKarlstad09.52Nej
18905KristinehamnKarlstad09.06Ja09.06
18907KristinehamnKarlstad13.32Nej

Trafik som påverkas 10 okt

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
18913KristinehamnKarlstad09.52Nej
18915KristinehamnKarlstad09.14Ja09.14
98930KarlstadKristinehamnNej
18912KarlstadKristinehamn08.19Nej

 

Tidtabell för ordinarie ersättningstrafik:

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.