Banarbete påverkar nattrafik Torsby -Sunne, 24 maj – 11 juni

Publicerad

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Torsby och Sunne måndag – fredag nattetid med start vecka 21. De två turer som påverkas ersätts med buss.

Här ser du vilka turer som berörs:

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. bussÖvrigtMTiOToF
8973Sunne23:37TorsbyJa23:47xxxx
8952Torsby04:35SunneJa04:22Tidigarelagdxxxx