Banarbete Kil-Karlstad-Kristinehamn

Publicerad

Nu genomför Trafikverket banarbeten på sträckan Kil-Karlstad-Kristinehamn. Arbetet kommer att pågå mellan Kil, Karlstad och Kristinehamn under hela hela påskhelgen, dygnet runt, samt mellan Karlstad och Kil dagtid 19-22 april. Under tiden då banarbetet pågår går inga av våra tåg på sträckan, vilket påverkar linje 70 och linje 74.

Påskhelgens tågtrafik håller du bäst koll på genom att titta i våra påsktågtidtabeller nedan:

Värmlandsbanan, linje 70

Fryksdalsbanan, linje 74

Vi hänvisar också till vår ordinarie linjetrafik buss 201 mellan Kil och Karlstad samt busslinje 500 mellan Karlstad och Kristinehamn.

Ersättningsbussar mellan Kil och Karlstad kommer under påsken också att gå enligt tabellerna ovan.

All påsktrafik hittar du här

Banarbete Kil-Karlstad 19-22 april

Banarbete pågår mellan Kil och Karlstad även veckan efter påsk, dagtid 19-22 april, klockan 08.28-15.00. Ersättningstrafiken samt ordinarie busstrafik för linje 201 hittar du i vår reseplanerare på webben och i appen.

OBS! Kom ihåg att ersättningsbussarna ibland avgår tidigare än vad tåget skulle avgå. Ta hjälp av Reseplaneraren för att planera din resa under dessa dagar!

Kommande banarbeten – lista

Du hittar alla kommande banarbeten fram till sommaren, mer information och ersättningstrafiken här!

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla: Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 påbörjar arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.