Banarbete Karlstad – Torsby, 2-6 november

Publicerad

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Karlstad och Torsby 2-6 november.  Denna gång påverkas enbart en tur i vardera riktning.

Här kan du se vilka turer som påverkas och tabeller för ersättningstrafiken.

Torsby-Karlstad, tisdag 3 - fredag 6 nov

TågFrånTillAvg. tågErsätts
8952TorsbyKarlstad05:00Ja. Buss avgår 05:00.
1 lokal, 1 direkt.

Karlstad-Torsby, måndag 2 nov - torsdag 5 nov

TågFrånTillAvg. tågErsätts
8973KarlstadTorsby22:41Ja. Buss avgår 22.41.
1 lokal, 1 direkt.

Tabeller för ersättningstrafiken: