Avtalet med Trendtaxi sägs upp

Publicerad

Värmlandstrafik AB:s styrelse har beslutat att med omedelbar verkan häva avtalet med Trendtaxi AB för sjuk- och färdtjänstresor i de fyra värmländska kommunerna Munkfors, Sunne, Torsby och Hagfors.
– Det är naturligtvis jättetråkigt att vi behöver ta detta steg men avtalet är mycket tydligt på denna punkt. Huvudfokus nu är att våra kunder även fortsättningsvis ska ha en bra och trygg trafik, säger Jesper Johansson (MP), styrelseordförande tillika ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

Enligt Värmlandstrafik har Trendtaxi gjort sig skyldigt till avtalsbrott i det trafikavtal som ingicks i januari 2018 genom att Transportstyrelsen har återkallat taxitrafiktillstånden för AB Trendtaxi och dess underentreprenörer.

I avtalet anges att det är såväl ett kvalifikationskrav som ett kontraktskrav att inneha taxitrafiktillstånd under avtalets löptid.

Även interimsavtalet (överprövad upphandling) med Trendtaxi för färdtjänsten i Karlstad som var planerat att starta 2021-02-01, och där Trendtaxi var ett av sju bolag som tilldelades trafik, sägs upp av Region Värmland. Trendtaxi skulle kört nio av totalt 24 fordon.

Region Värmland önskar även att Förvaltningsrätten ska ingripa mot den överprövade upphandlingen på så sätt att en ny utvärdering ska göras utan beaktande av anbudet från AB Trendtaxi.

AB Trendtaxi har kört sjuk- och färdtjänstresor sedan årsskiftet 2017/2018 och utförde under 2019 totalt 37 000 transporter åt Region Värmland.

Trendtaxi har i sitt avtal i de fyra nordvärmländska kommunerna, genom godkända underleverantörer, kört med 21 bilar och levererat omkring 130 resor varje vardag (före Corona). Resorna i området bokas nu om på andra bolag för att säkerställa att trafiken fungerar för brukarna.

Trafiken kommer att säkerställas gentemot kund på ett tryggt och bra sätt genom ett väl fungerande samarbete med övriga upphandlade bolag