Avtalen påskrivna om skoltrafiken i tolv kommuner

Publicerad

Nu har Värmlandstrafiks styrelse beslutat vilka företag som ska köra skoltrafiken i tolv av Värmlands kommuner. Det tolfte avtalet blev påskrivet i dag, fredag. Kommunerna det gäller är Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.

Avtalet är på tio år och trafiken startar vid tidtabellskiftet i december 2015. Uppdraget går till sju olika entreprenörer: Nobina, Nettbuss, Arvika Eda Taxi, Kils busstrafik, Förenade Buss, Grums Taxi och Charterbuss. Vissa kommuner får ökade kostnader och andra får minskade. I de kommuner där kostnaderna ökar kommer Värmlandstrafik att se över skolskjutsorganisationen för att minska kommunens utgifter. Trafikstarten är i december 2015, vilket gör att det finns gott om tid för översynen.

Sedan tidigare finns avtal med de entreprenörer som kör skoltrafiken i Hammarö och Forshaga kommuner. Upphandlingen för Arvika kommun är fortfarande inte avgjord och Värmlandstrafik organiserar inte den separata skoltrafiken i Karlstads kommun.

Miljö. I upphandlingen har det även tydliggjorts vilka krav miljölagstiftningen ställer. Företagen ska se till att bussarna tvättas i en hall där man tar hand om bland annat spillvatten. Service och underhåll måste skötas så att oljor och annat tas till vara på rätt sätt. Fordonen måste uppfylla särskilda krav när det gäller utsläpp. I praktiken innebär det att inga bussar kan vara äldre än från 2010.

Kvalitet. De kvalitetskrav som Värmlandstrafik ställt handlar om att skolbarnen ska kunna åka säkert och tryggt till skolan och vara i tid både dit och hem. Företagen ska också ha ett gemensamt ledningssystem med Värmlandstrafik. Detta för att skapa bra och tydliga rutiner för hur man agerar om det händer något oförutsett och för att ta hand om klagomål.

Trafikledning och kommunikation. Ett krav som också ställts, är att skoltrafiken ska in i ett trafiklednings- och kommunikationssystem. Det blir en stor förbättring, jämfört med i dag och är ett gammalt önskemål från trafikföretagen själva.

Upphandlingen överklagades till förvaltningsrätten, men nu är alltså avtalen utom för Arvika kommun påskrivna och klara.