Avstängda hållplatser under marten i Torsby

Publicerad

Nu är det strax Torsbys tur att ha marten. I Arvika säger de ”Hej på marten!”, vad säger ni?

Som vanligt stängs vissa gator av och det påverkar vår busstrafik under tiden fredag 12 september kl 08.00 – söndag 14 september kl 24.00:

Här är det fordonstrafik förbjuden (gäller inte fordon med tillstånd): Sjögatan, Västanviksvägen (mellan Sjögatan och Notnäsvägen), Altharvägen (mellan Sjögatan och Levgrensvägen), Holländergatan (mellan Västanviksvägen och Lindblomsvägen), Norra Torggatan samt Kyrkogatan (mellan Järnvägsgatan och Östmarksvägen).

Här är det enkelriktat: Lindblomsvägen (trafik endast i nordlig riktning) och Kyrkogatan (mellan Nya Torget och Järnvägsgatan trafik endast i västlig riktning).

Så påverkas vår busstrafik i centrum: Linjer västerifrån går in vid Östmarkskorset via Holmesskolan till Resecentrum (söderifrån rakt i Toriarondellen och nästa avfart Östmarkskorset). Linjer österifrån tar Norra Ringvägen-Södra Industrigatan till Resecentrum.

De här hållplatserna trafikeras inte under tiden: Stjerneskolan (eleverna släpps av/stiger på vid lämpligt ställe på S Industrigatan), Östmarksvägen och Kyrkogatan.