Årjängs busstation invigd med röd matta och gul buss

Publicerad

Invigning av Årjängs nya busstation. Kommunalrådet Daniel Schützer (S) tillsammans med ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, Jesper Johansson (MP), kommunstyrelsens vice ordförande Anette Eriksson (C) och Lennart Bryntesson (MP).
Invigning av Årjängs nya busstation. Kommunalrådet Daniel Schützer (S) tillsammans med ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, Jesper Johansson (MP), kommunstyrelsens vice ordförande Anette Eriksson (C) och Lennart Bryntesson (MP).

– Vi vill att alla som kommer hit ska känna sig välkomna till Årjäng, sade kommunalrådet Daniel Schützer (S).
Med ballonger och röd matta möttes politikerna som anlände med den gula Värmlandstrafikbussen. Med ett klipp invigde Jesper Johansson (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland och partikollegan i Årjäng, Lennart Bryntesson den nya busstationen i Årjäng.

Till en totalkostnad av 5,5 miljoner har kommunen fått en välkomnande, tillgänglig, säker och väderskyddad, busstation. Projektet har varit ett samarbete mellan Årjängs kommun och Värmlandstrafik. Trafikverket är medfinansiärer i projektet.

Nöjda med den nya busstationen var Dag Sundqvist, internkonsult bygg & fastighet på Värmlandstrafik, Peter Månsson, samhällsbyggnadschef i Årjängs kommun och Markus Bergman, trafikchef buss i Region Värmland Kollektivtrafik.
Nöjda med den nya busstationen var Dag Sundqvist, internkonsult bygg & fastighet på Värmlandstrafik, Peter Månsson, samhällsbyggnadschef i Årjängs kommun och Markus Bergman, trafikchef buss i Region Värmland Kollektivtrafik.

För pengarna har det byggts en modern och tillgänglighetsanpassad busstation. När hela bygget är färdigt ska där också finnas en digital busstavla, konstnärlig utsmyckning och träd ska planteras.

Den nya perrongen kommer att ge de cirka 40 000 årliga påstigande passagerarna hos Värmlandstrafik ännu bättre service.

Idag trafikerar Värmlandstrafik busstationen med tre linjer och sex anropsstyrda turer.
Därutöver använder VY Buss och Nettbuss Årjängs busstation.

Gabriella Alström, kommunikationschef i Årjängs kommun och ledamöten av kommunstyrelsen, Lennart Bryntesson (MP) sken ikapp med solen och var nöjda med invigningsdagen.
Gabriella Alström, kommunikationschef i Årjängs kommun och ledamoten av kommunstyrelsen, Lennart Bryntesson (MP), sken ikapp med solen på invigningsdagen.