Arbetspendlare prioriteras på Fryksdalsbanan

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på Fryksdalsbanan längs sjö.

Värmlandstrafik prioriterar arbetspendlingen i den ersättningstrafik som körs längs Fryksdalsbanan när den nya sommartidtabellen för busstrafiken träder i kraft på måndag.
Sammanlagt finns 15 dagliga avgångar under den tid som Trafikverket håller banan stängd på grund av problem med så kallade solkurvor.

När skolorna upphör minskar studiependlingen med automatik längs banan. Därför minskar också Värmlandstrafiken ner antalet avgångar på ersättningsbussarna för tågen på Fryksdalsbanan.

Helgtrafiken fortsätter dock som tidigare, där sker inga förändringar.

Kostnaderna för den ersättningstrafik som nu körs på grund av att banan stängs betraktas som onormalt läge och belastar Värmlandstrafik.

-Situationen är inte optimal, men vi tycker det är viktigt att fortsatt försöka prioritera den arbetspendling som finns längs banan, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Trafikverket har stoppat persontrafiken (godstrafik får köras med reducerad hastighet på banan) i första hand fram till den 17 juni. Därefter tas ett nytt beslut om banan tillåter persontrafik eller om det varma vädret fortsatt kommer att stoppa tågtrafiken längs banan.

Till dess ersätts ett antal tågavgångar med bussar. Tillsammans med den ordinarie busstrafiken, i första hand med linje 200, kan trafiken för pendlarna ändå hållas på en acceptabel nivå.

Från Torsby går sex dagliga avgångar; tre ersättningsbussavgångar, två avgångar med linje 200 och en avgång med linje 303 (byte i Hagfors)

Från Sunne finns sju dagliga avgångar; tre ersättningsbussavgångar, tre ordinarie bussavgångar på linje 200 och en avgång på linje 204 (byte i Munkfors).

Från Karlstad och norrut går åtta dagliga turer längs Fryksdalen; fyra ersättningsbussavgångar, tre avgångar på linje 200 och en avgång på linje 300.

 

Så här körs trafiken
Gäller från och med 11/6 och tills vidare