Ändringar i våra hållplatser

Publicerad

Busshållplats längs landsväg.

Ett antal av våra drygt 2 000 hållplatser kommer att försvinna från och med tidtabellskiftet den 9 december

Det finns ett flertal olika anledningar till att vi drar in dessa hållplatser. En orsak att vi byggt om, förbättrat och tillgänglighetsanpassat andra hållplatser som har ett större resandeunderlag.

Några hållplatser har också dragits in på grund att de inte är trafiksäkra att trafikera.

En annan orsak är ett att vissa av dessa hållplatser har ett allt för lågt resandeunderlag.

 

Följande hållplatser längs väg 240 dras in från och med den 9 december:

Risberg
Norsdalen
Kullen
Sund
Övre Lid
Väsby
Olsgården
Vilhelmsnäs (bilden)

 

Följande hållplatser i Grums dras in från och med den 9 december:

Ebeneserbacken
Kommunkontoret
Karlbergsgärdet
Billerudshallen

 

Följande hållplatser i Skoghall dras in från och med den 9 december:

Biblioteket

 

Följande hållplatser längs linje 300 och 400 dras in från och med 9 december:

Brigadmuseét
Tingvalla IP
Södra Klaragatan

 

Följande hållplatser längs linje 401 dras in från och med den 9 december

Norra Edsgatan
Värdshuset

 

Följande hållplatser längs linje 408 dras in från och med den 9 december:

Stora Höjden

 

Följande hållplats i Segmon dras in från och med den 9 december:

Snuterudsvägen

 

Följande hållplatser längs linje 801 dras in från och med den 9 december:

Södra Tjärnmossen

 

Följande hållplatser längs linje 802 dras in från och med den 9 december:

Mellby
Dynvägen

 

Följande hållplatser längs linje 803 dras in från och med den 9 december:

Dammhult
Baggetorp