Ändringar i tågtidtabell ger bättre pendlartrafik

Publicerad

Per Sidetun, Trafikchef tåg på Värmlandstrafik, vid Resenärsforum 2018.

Ett lyckat möte som ska ge en ännu bättre tidtabell.

Resenärsforum tog avstamp för en bättre tågtrafik när den nya sammanslutningen av pendlare, Värmlandstrafik och kommunerna längs Fryksdalsbanan möttes i Kil på torsdagen.
Det blev ett mycket positivt och konstruktivt möte med pendlarna på Fryksdalsbanan.

Deltagarna i Resenärsforum hjälper oss nu med sina synpunkter att ta fram en bättre anpassad och mer pendlarvänlig tidtabell på i första hand Fryksdalsbanan.

Första steget är taget och alla var överens om att utfallet kommer bli jättebra.

-Det ni öppnat för nu kommer att ge oss en mycket, mycket bättre tidtabell, konstaterade Sture Arnesson aktiv i sammanslutningen Värmlandspendlarna som fanns med på mötet.

Medverkande vid Resenärsforum 2018.

De första förändringarna, som genomförts efter synpunkter i samband med de KommunDialog-möten Värmlandstrafik haft med resenärer och kommuner under hösten, kommer att införas redan med start den 2 april.

Förbättringar i eftermiddagstrafiken norrut på banan är ett direkt resultat av pendlarnas synpunkter och de diskussioner som hållit under KommunDialog-träffarna i Torsby, Sunne och Kil.
Avgången 15.25 från Karlstad går nu till Sunne medan avgångarna 16.20 och 17.03 båda går hela vägen upp Till Torsby. Den sistnämnde dessutom 21 minuter snabbare tack vare kortare väntetid.

Morgontrafiken söderut mot Karlstad blir också bättre när 08.15-avgången från Sunne går hela vägen ner till Karlstad (09.13) och blir därmed en fyra morgonpendlartåg till Karlstad där de övriga landar 05,47, 07.22 och 08.03

Dessutom har arbetet på allvar dragits igång inför 2019 års tidtabell där de två första utkasten, pendlarnas och Värmlandstrafiks, granskades och fick positivt mottagande. Morgon- och eftermiddagstrafiken fick ett tummen upp från pendlarna som efterlyste en senare kvällstur