Ändringar i busslinjerna när Karlstad växer och bygger om

Publicerad

Arbetet med Vikenförbindelsen i Karlstad fortsätter och i oktober kommer detta arbete att påverka kollektivtrafiken. För att trafiken fortsatt ska fungera, både i denna etapp i de kommande byggprojekten, ritas några av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss linjer nu om.

Det är när hela Klaraborgsgatan stängs av den 11 oktober, som många av Karlstadsbuss och Värmladstrafiks bussar inte kan köra sin vanliga linje utan får en ändrad resväg genom centrum. Trafiken kommer att gå utefter den nya dragningen från och med den 11 oktober och sannolikt, med några undantag, under stora delar av 2022, beroende på hur arbetet fortskrider i de olika byggprojekten.

En av de största förändringarna är att Karlstadsbuss bussar inte kommer att gå förbi hållplatserna busstationen eller Drottninggatan. Bytespunkten mellan Värmlandstrafiks bussar och Karlstadsbuss bussar kommer i stället att vara vid Residenstorget.

Detta gäller för Värmlandstrafiks bussar från och med 11 oktober

Klicka här för större bild.

Linjerna 201, 260, 602, 660 (endast från Deje) 801, 803 och 860 kör via Våxnäsgatan i båda riktningar.
Trafikerar hållplatserna Länsstyrelsen, Residenstorget, Centralstationen och Busstationen (ute på Hamngatan) i riktning in mot Karlstad centrum.
Trafikerar hållplatserna Busstationen (inne på gate), Drottninggatan, Residenstorget och Länsstyrelsen ut från Karlstad centrum.
Trafikerar inte hållplats Karolinen i någon riktning. Reser du från hållplats Karolinen hänvisar vi dig till hållplats Länsstyrelsen.

Linjerna 100, 200, 300, 400, 600, 700 och 800 kör via Hamngatan i båda riktningar.
Trafikerar hållplatserna Karolinen, Busstationen (ute på Drottninggatan), Drottninggatan och Centralstationen i riktning in mot Karlstad centrum.
Trafikerar hållplatserna Busstationen (inne på gate) och Karolinen i riktning ut från Karlstad centrum.

Linje 500 kör via Hamngatan i båda riktningar.
Trafikerar hållplats Karolinen och Busstationen (ute på Drottninggatan) i riktning in mot Karlstad centrum.
Trafikerar hållplats Busstationen (inne på gate) och Karolinen i riktning ut från Karlstad centrum.

Linje 902 ingående kör via Våxnäsgatan.
Trafikerar hållplatserna Länsstyrelsen, Residenstorget, Centralstation och Busstationen (ute på Hamngatan) i riktning in mot Karlstad centrum.

Linje 904 utgående kör via Våxnäsgatan.
Trafikerar hållplatserna Busstationen (inne på gate), Drottninggatan, Residenstorget och Länsstyrelsen ut från Karlstad centrum.

Hållbara lösningar i en tid av många ombyggnationer

Vi har tillsammans med Karlstads kommun jobbat hårt för att hitta bra lösningar för kollektivtrafiken och för oss är det viktigt att de linjedragningar vi tar fram är hållbara både för resenär och för trafik under en längre tid. Nästan all vår trafik i Karlstad passerar nu de stora vägarbetena och vi hoppas att du som reser med oss har förståelse och lite extra tålamod för att det blir en del anpassningar i och med det. Linjeomläggningarna kommer att utvärderas och justeras i den mån det går, så att lösningarna blir så bra de kan bli under en tid med stora ombyggnationer.

Förändringar i Karlstadsbuss linjenät

Den 11 oktober kommer även många av Karlstadsbuss linjer att få annan körväg. Se bild nedan. Mer information om hur Karlstadsbuss bussar påverkas hittar du här!

Trafikomläggning Karlstadbuss 11 oktober

Om Vikenförbindelsen

Karlstads kommun driver en rad stora byggprojekt för att möta framtidens behov. Vikenförbindelsen är ett av dessa. För att minska trafikmängden på Hamngatan inför byggnationen av Karlstads nya resecentrum, måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Vikenförbindelsen ska förbättra trafikflödet genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Arbetet väntas pågå 2020-2023. Här, på Karlstads kommuns webbplats, kan du läsa mer om Vikenförbindelsen.

 

Vanliga frågor

Hur gör jag för att byta från regionbuss till tätortsbuss (från gul till orange buss)

En av de största förändringarna i och med linjeomläggningen den 11 oktober är att tätortsbussarna (Karlstadsbuss) inte kommer att gå förbi hållplatserna Busstationen eller Drottninggatan. Bytespunkten mellan regionbussar (Värmlandstrafik) och tätortsbussar (Karlstadsbuss) kommer i stället att vara vid hållplats Residenstorget.

Ta hjälp av reseplaneraren! Bussarnas nya linjedragningar och avgångstider är uppdaterade i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss reseplanerare samt i våra appar. Där rekommenderar också reseplaneraren din nya bytespunkt. Om du tidigare bytt buss på busstationen är det dock oftast Residenstorget som gäller.

Ladda ner appen Värmlandstrafik via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Värmlandstrafik via Google Play här! (Android)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via Google Play här! (Android)

Jag kommer nu in med länsbuss (Värmlandstrafik) och byter till Karlstadsbuss vid hållplats Karolinen. Hur byter jag nu?

Hållplats Karolinen kommer endast trafikeras av linjerna 1, 57 och 62 samt 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 och 800. För övriga byten så hänvisar vi till hållplatserna Länsstyrelsen, Centralstationen, Residenstorget eller Stora torget.

Jag ska byta mellan stombuss och tätortsbuss. Hur gör jag då?

Flera av stombusslinjerna passerar hållplats Drottninggatan i riktning in mot centrum och då kan byte ske vid hållplats Residenstorget. För byten i andra riktningen, från tätortsbuss till stombuss, behöver du ta sig till busstationen alternativt till hållplats Karolinen. Detta kan du göra på flera olika sätt:

– Gå till busstationen från hållplatserna Residenstorget eller Centralstationen.

– Res med regionbusslinjer som trafikerar hållplats Residenstorget vidare till busstationen.

– Res med tätortslinje till hållplats Länsstyrelsen och byta vid hållplats Karolinen.

Hur gör jag för att byta mellan tätortsbussar?

Alla tätortsbussar passerar Stora torget så det enklaste är att byta buss där.

Det står att bussen går från Residenstorget läge B, var ligger det?

Hållplats Residenstorget har tre olika lägen:

Läge A ligger utanför Residenset, på själva Residenstorget.

Läge B ligger på Järnvägsgatan, mot järnvägsstationen till.

Läge C ligger runt Residenstorgets knut, på Kungsgatan. Denna hållplats används bara för avstigande.

Varför går inte Karlstadsbuss bussar in på busstation och Drottninggatan, när Värmlandstrafiks bussar gör det?

Vi kan tyvärr inte hantera den mängd bussar, som det skulle innebära, inne på busstationen om stadsbussarna skulle köra den vägen.