Alla nyheter inför tidtabellsskiftet

Publicerad

Värmlandstrafiksbuss 901 mot Karlstad åker på väg bland andra trafikanter.

Från och med söndag gäller vår nya tidtabell.
Här nedan hittar du de viktigaste förändringarna för din buss- eller tåglinje.

Buss:

Linje 102 Skillingmark-Charlottenberg
tisdagar via Adolfsfors och torsdagar via Rudsgården

Linje 109-112 Delas upp och ändrar linjenummer.

109 Arvika-Sälboda-Stommen

110 Arvika-Årbotten-Bortan

111 Arvika-Perserud

112 Arvika-Mitandersfors

Linje 113 Delas upp och ändrar linjenummer; ingen tur via Bålgård
Arvika-Mangskog S-markering bort samt ny dubbeltur 18.15

114 Arvika-Bålgård RV61-Skog S-markering bort

115 Arvika-Ålgården-Edane-Vikene S-markering bort

116  Arvika-Grums

Linje 200 Endast 2 V-markeringar kvar en tidig morgon och sen eftermiddag annars går trafiken året runt.

Linje 209 Ej via Utterbyn

Linje 211 Anropsturer har återgått till bussturer

Linje 212 Anropsturer sommar

Linje 217 Byter nummer till 225

Linje 303 Första turen Ekshärad-Hagfors blir anropsstyrd.
Inga hållplatser efter väg 240 tas bort innan ny resanderäkning gjorts.
Utöver ovanstående endast smärre minutjusteringar

Linje 503 Tur 6 Förstärkningsbuss går samtidigt som ordinarie buss kl 07.40 ej som nu kl 08.00. Bussen kl 08.00 på sträckan Björneborg-Kristinehamn förstärker den tidiga turen.

Linje 700 Slut och starthållplats Töcksfors handelspark. Söndagar ny dubbeltur Töcksfors-Karlstad

Linje 800-812: Ingen tur via Höglundaskolan

Linje 800 Sen ändring på grund av ändrad tågtid. Morgonturen 04.35 till Åmål med retur 5.00 tidigareläggs en kvart, ny tid blir 04.20 från Säffle med retur 04.45 från Åmål kommer att bli anropsstyrd och kopplas till bussavgången från Säffle Resecentrum kl 05.05 med ankomst Karlstad Centralstation kl 05.58. Tågavgång 06.10 mot Stockholm.
Anropsstyrda turen 19.45 flyttas till 18.50 från Centralstationen med ankomst Säffle 19.35 och Åmål 19.55. Samma regler som tidigare för bokning (Resplus).
På övriga busslinjer handlar det om inga eller bara mindre minutjusteringar.

Du hittar alla våra tidtabeller och linjekartor här.

 

Tåg:

Linje 70:  Trafiken Charlottenberg-Kongsvinger avslutades redan under innevarande trafikår, eftersom finansiering saknas i denna del.
På Värmlandsbanan kommer Lene, Brunnsberg, Ottebol, Ås och Lerot inte längre att ingå i stoppstrukturen.

Linje 71: Trafikeras inte längre av Värmlandstrafik, men våra kort gäller på övriga operatörers tåg. Se trafiken i vår reseplanerare eller resrobot.

Linje 74: På Fryksdalsbanan genomförs den under våren beslutade stoppstrukturen.
Kolsnäs, Rottneros (båda blir kvar i sommartidtabell), Öjervik och Trångstad tas bort, enligt tidigare fattat beslut.

Du hittar alla våra tidtabeller och linjekartor här

Notera att det på linje 70 och 71 finns andra operatörer vars turer inte längre syns i vår app  eller vår reseplanerare, men som du kan hitta om du söker din destination via resrobot och där våra länskort gäller (glöm inte ha med kvitto).

Här hittar du resrobot 

Undantaget är SJ:s tidiga morgontåg (620) till Stockholm och eftermiddagståget (643) åter till Karlstad där inga länsladdningar gäller.

Du kan läsa mer om hur våra kort gäller på tåg här.

Notera också att för att få bästa pris på dina tågbiljetter så ska köpet göras innan du kliver ombord. Du kan köpa biljetter på våra försäljningsställen eller i våra automater. Du kan fortfarande köpa biljett ombord på våra tåg, men då till fullpris.

Här hittar du alla våra försäljningsställen.