Aktuella banarbeten 18-24/11

Publicerad

Trafikverket utför banarbeten på sträckan Karlstad-Kil under vecka 47 (18/11-24/11).

För att omloppen och trafiken ska fungera på bästa sätt under veckan kommer två tåg, 8915 och 8918, att få delvis nya tillfälliga avgångstider.
Se i tabellerna nedan hur din resa påverkas.

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 Kil K-stad 09:29 Ja Tisdag – torsdag Buss i tid
8912 Kil K-stad 10:23 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8916 Kil K-stad 13:00 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8918 Kil K-stad 14:06 Ja Måndag Buss i tid
8909 K-stad Kil 09:54 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8911 K-stad Kil 10:58 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8913 K-stad Kil 11:50 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8915 K-stad Kil 12:58 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8917 K-stad Kil 14:42 Ja Måndag Buss tidigarelagd
8929 K-hamn K-stad 21:07 Nej Fredag Buss 500 21:15
8960 Kil K-stad 09:23 Ja Tisdag-torsdag Buss i tid
8962 Kil K-stad 11:43 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8964 Kil K-stad 13:52 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8957 K-stad Kil 10:50 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8959 K-stad Kil 12:55 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8961 K-stad Kil 13:45 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd

 

Tåg 8915 och 8918 är 6 minuter senarelagda måndag-torsdag för att omloppen ska gå ihop:

  • Tåg 8915 ersätts av tåg 8975 måndag-torsdag, avgång. Kil kl. 13:05, ankommer Charlottenberg kl. 14:02 (operativt nummer 8915)
  • Tåg 8918
    • Måndag 191118 ersätts 8918 av tåg 8942,  avgång. Charlottenberg kl. 13:12, ankommer Kil kl. 14:13 (operativt nummer 8918)
    • Tisdag 191119 – torsdag 191121 ersätts 8918 av tåg 8944, avgång Charlottenberg kl. 13:12, ankommer Kristinehamn kl. 15:00 (operativt nummer 8918

Så här körs ersättningstrafiken med buss under den aktuella perioden: