Åk på gymnasieladdningen hela dygnet

Publicerad

Två förändringar.

Från i höst kan du som har gymnasieladdning åka på den hela dygnet, alla dagar i veckan. Nu tar hemkommunen över ansvaret, ofta ska kortet hämtas där.

Från och med höstterminen 2015 sker det en del förändringar kring gymnasieelevernas skolkort. Giltighetstiden för gymnasieladdningen utökas och det blir nya rutiner kring utdelandet.

Utökad giltighetstid
Gymnasieladdningen får ny giltighet. Från och med skolstarten kommer den att gälla hela dygnet alla dagar i veckan. Skolterminerna är 17 augusti – 22 december 2015 och 7 januari – 15 juni 2016. Laddningen gäller som tidigare på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.

Gymnasieskolornas schematider har förändrats genom åren. Därför behöver laddningen gälla längre än tidigare. Fler och fler lektioner och andra schemalagda aktiviteter sker nu även under kvällstid och på helger.

Vid terminsstart vecka 34 och 35
Har du inför skolstarten ännu inte fått ditt skolkort med gymnasieladdning från hemkommunen? De första dagarna på terminen (under vecka 34 och 35) kan du åka till och från skolan på enbart giltighetsbeviset med alla personuppgifter ifyllda. Giltighetsbevis finns att hämta på Värmlandstrafiks försäljningsställen.

Nya rutiner vid utdelning
Tidigare har eleven hämtat ut sitt kort på skolan. Från och med höstterminen är det elevens hemkommun som sköter utdelning och administration av skolkort med gymnasieladdning.

Information om vad som gäller i just din kommun skickas till dig från handläggaren i hemkommunen. I de flesta fall kommer eleverna att få hämta skolkorten på kommunkontoret i sin kommun.

Värmlandskortet.