Taxibolag i servicetrafiken ersätts i Coronasmittans spår

Publicerad

Servicetrafikchef Anders Wahlén.

Region Värmland kollektivtrafik har beslutat kompensera de upphandlade trafikföretagen inom servicetrafiken för uteblivna intäkter i spåren av Coronakrisen.
Region Värmland kollektivtrafik är först i landet med en ersättning av detta slag.
– Vi har byggt upp en väl fungerande sjuk- och färdtjänsttrafik under ett antal år och vill inte att samarbetet ska raseras i det allvarliga ekonomiska läge som bolagen befinner sig i, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef i Region Värmland kollektivtrafik.

De upphandlade avtalen med företagen bygger, till skillnad mot upphandlad linjetrafik, på en rörlig ersättning för utförd trafik. Det minskade bokningsläget, runt 40 procent lägre än normalt, innebär att företagens intäkter minskat med motsvarande belopp.

– Vi vet att det är ett allvarligt läge för våra upphandlade bolag och eftersom det i nuläget är oklart om bolagen kan utnyttja regeln om korttidspermittering har vi beslutat ersätta dem på detta sätt, säger Wahlén.

Det är i nuläget oklart om taxiföretagen kan utnyttja de statliga ersättningarna eftersom verksamheten är baserad på allmänna medel.

Ersättningen, som baseras på normalt trafikläge under motsvarande månader förra året, uppgår till en fast ersättning på 75 procent av intäkterna i ordinarie trafik. Det tillfälliga avtalet gäller i första hand från mars till och med juni och är ett av de första i landet av denna typ.

– Den här åtgärden i kombination med fordonschemajusteringar och att företagen har en lägre bränslekostnad, gör att vi bedömer att de ges en chans att klara den tuffa perioden, bedömer Wahlén.

Sjuk- och färdtjänstresor har i Coronasmittans spår minskat med 40 procent hittills och bedömningen är att minskningen kommer fortsätta när planerade besök och behandlingar ställs in eller skjuts på framtiden.