Förändringar i Karlstadsbuss linjenät från 11 december 2022

För att skapa en bättre helhet i linjeutbudet i Karlstad har några av Karlstadsbuss linjer dragits om eller justerats. Ändringarna börjar gälla i och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022.

Dessa ändringar kommer att ske på Karlstadsbuss baslinjer

 • Snabbusslinjen Linje S förlängs från centrum till Jakobsberg och ersätter då linje 3 på motsvarande sträcka. En ny hållplats, Wennbergsparken, kommer att öppnas mellan Inre hamn och sjukhuset.
 • Linje 3 tar i stället över linje 6 linjesträckning väster om centrum till Våxnäs och Gruvlyckan.
 • Linje 4 förlängs från Norra Stockfallet till Edsgatan. Tre nya hållplatser tillkommer då: Steffens väg, Södra Edsgatan och Edsgatan. Bussen kommer att trafikera både hållplats Edsgatan och Västra Stockfallet i stället för att hållplatserna trafikeras varannan tur. Därmed får dessa ändhållplatser 20-minuterstrafik i stället för 40-minuterstrafik under dagtid på vardagar.*
  Linje 4 får dessutom en ny kortare körväg via Strand, vilket förkortar restiden mellan Gruvlyckan och Stora Torget med 40 procent. Linjen får i samband med linjeomläggningen 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag. Resande mellan Våxnäs och Bergvik hänvisas istället till linje 1 och Våxnäs bytespunkt.
 • Linje 5 får ny sträckning via Våxnäs centrum.
 • Linje 6 trafikerar enbart sträckan Stora Torget-Färjestad.
 • Linje 12 och 13 växlar sina västra linjesträckningar med varandra och byter även nummer till 10 och 11. Linje 10 trafikerar mellan Mariebergsskogen-Kroppkärr och linje 11 trafikerar mellan Sommarro-Örsholmen.
 • Linje 59 tas bort och trafiken sker i stället med linje 4, som då får 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag.

Här kan du se baslinjekartan i större format. Linje S-8

Här kan du se centrum- och speciallinjekartan i större format. Linje 10,11, 53, 55 och 57.

*Mer om förändringen

Den ändring vi nu genomför är ett steg mot vår framtida vision för stadstrafiken i Karlstad. En vision som bygger på några kapacitetsstarka linjer som går snabbt och som har täta avgångar. Ett stadsbusslinjenät som mer påminner om ett tunnelbanesystem än traditionell stadsbusstrafik. Erfarenheterna från både Karlstad och andra städer är att just den typen av trafik är det som krävs för att locka ännu fler att ställa bilen och i stället resa kollektivt. Än så länge har vi en sådan linje på plats, S-linjen. Tanken är att den linjen ska förlängas både västerut och österut om några år. Vår förhoppning är att vi kan inviga ytterligare en S-linje i framtiden som bland annat går genom Våxnäs till Bergvik.

I ett framtida trafiksystem kommer vi inte att kunna erbjuda ett lika finmaskigt linjenät som idag, vilket innebär att det kan bli längre avstånd till hållplatserna och fler byten än idag till några destinationer. I gengäld kommer majoriteten av alla resor att gå snabbare än idag och bussarna går betydligt oftare. I visionen kompletteras S-linjerna med några lokallinjer för att nå alla områden i staden.

I vår kommande linjeförändring stämmer det att linje 4 inte längre går genom Våxnäs på sin väg till Bergvik. Men linje 1, 3 och 5 går genom Våxnäs och det går fortfarande att resa direkt från Våxnäs till Bergvik med linje 1. Brukar du gå på vid en viss hållplats kan det nu vara bättre att gå på vid en annan i närheten om du vill resa direkt till Bergvik. Annars har du fortfarande möjlighet att resa kollektivt från din närmsta hållplats, fast byta från linje 3 till linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från linje 5 till linje 1 vid Violgatan.

Frågor och svar kring linjeförändringarna

Hur kan jag resa mellan Våxnäs och Bergvik?

Brukar du resa från Bågegatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller res med linje 5 från hållplats Bågegatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Petersbergsgatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller Stenhagsgatan eller res med linje 5 från Petersbergsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från hållplats Sydvärnsgatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Stenhagsgatan eller res med linje 5 från hållplats Sydvärnsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Plintgatan?

Ta bussen från Plintgatan och byt från Linje 3 till Linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från Linje 5 till Linje 1 vid Violgatan.

Reser du från Våxnäs C eller Vårdcentralen Västerstrand till Bergvik?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Våxnäs bytespunkt eller res med linje 3 till Våxnäs bytespunkt för byte till linje 1 eller med linje 5 till Violgatan för byte till linje 1.

Hur kan jag resa mellan Horsensgatan på Rud och Sjukhuset?

Brukar du resa från hållplatserna Ruds centrum, Långtäppan, Rudsskogen, Norra Rud och Mossgatan till sjukhuset? Nu kan du resa med S-linjen från Mossgatan (hållplatserna Ruds bytespunkt, Norra kyrkogården, Korsets kapell, Nobelgymnasiet och Rudsskolan) direkt till Sjukhuset. Du kan även resa med linje 3 till hållplats Stora torget och där byta buss till linje S, 10 eller 11 för vidare resa till sjukhuset.

Jag brukar resa med linje 401 till Universitetet. Hur reser jag nu?

Brukar du resa med linje 401 till Universitetet behöver du från 11 december kliva av linje 401 vid hållplats Ruds bytespunkt och där byta buss till Stadsbusslinje 3.

Hur gör jag som kommer med regionbuss och ska till Sjukhuset?

Brukar du resa med regionbuss till Karlstad och ska vidare till Sjukhuset behöver du byta buss vid hållplats Stora torget eller Residenstorget. Stadsbusslinjerna som du kan resa med till Sjukhuset är linjerna S, 10 och 11.

Frågor och svar om våra dubbeldäckare

Sedan slutet av september kör vi trafik med dubbeldäckare på vissa turer på linje 500, 700 och 800. Trafiken är ett test på hur dessa fordon fungerar i vår trafik, en del av vårt arbete med att forma framtidens kollektivtrafik i Värmland. Här har vi samlat frågor och svar om bussarna.

Hur är dubbeldäckarna utrustade?

Dubbeldäckarna har hög komfort och precis som övriga bussar är de anpassade för personer med funktionsnedsättning, de är också utrustade med infotainmentskärmar och wifi-nätverk.

Var går dubbeldäckarna?

Dubbeldäckarna trafikerar vissa turer på linje 500, 700 och 800. Här kan du se vad detta innebär för de olika linjerna.

Är det säkert att resa med en dubbeldäckare?

Ja, att resa med en dubbeldäckare skiljer sig inte från att resa med vår övriga trafik.

Dubbeldäckarna är högre vilket kan göra dem mer störningskänsliga, eftersom de är mer känsliga för stark vind. I praktiken innebär det att en dubbeldäckare kan komma att ersättas av en lägre buss vid hårt väder. Vinden kan påverka vår trafikplanering eftersom vi behöver sätta in andra bussar, men är inte något som du som resenär behöver förhålla dig till.

Vi förhåller oss ständigt till väder, vind och väglag och anpassar vår trafik efter det. Det gäller inte bara dubbeldäckare utan även våra regionbussar, stadsbussar, skolbussar, tåg och servicetrafikfordon. Vid solkurvor behöver vi exempelvis ställa in vår tågtrafik och vid halka behöver vi köra bussarna långsammare eller rent av ställa in vissa turer.

Dubbeldäckare i kollektivtrafiken finns redan i nästan hela Sverige. Hos Östgötatrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik har man, eller är i färd med, att utöka dubbeldäckarflottan, då bussarna uppskattats av såväl förare som resenärer. Dubbeldäckarna rymmer ju dessutom fler sittplatser, vilket gör att trafiken blir mer effektiv – både vad gäller kostnader och planering.

Bussarna kommer från Uppsala länstrafik, varför körs de inte där längre?

När UL upphandlade ny entreprenör för regiontrafiken tilldelades Keolis det avtalet. Nobina, som kör Värmlandstrafiks regionbussar, hade avtalet tidigare. När avtalet löpte ut var därför bussarna inte längre i ULs trafik utan vi fick då möjlighet att testa dem i vår trafik. Innan bussarna kom till Värmland hade de rullat i sedan 2012 år för UL.

Uppfyller dubbeldäckarna säkerhetskraven?

Alla fordon som rullar på svenska vägar har blivit prövade och godkända av svenska och europeiska myndigheter. Myndigheterna ställer stora krav på de fordon som är i trafik, precis som också vi gör. Våra entreprenörer har tillsammans med oss dessutom egna rutiner och regler för att ytterligare anpassa vår trafik till att gå så säkert som möjligt på vägarna.

Karlstadsbuss + Värmlandstrafik = Värmlandstrafik

Kanske har du märkt att vi börjar se lite annorlunda ut? Det nya utseendet är ett av många spännande steg på en resa som nu tar fart. Med start den 11 december i år börjar Karlstadsbuss och Värmlandstrafik att smälta samman under namnet Värmlandstrafik. Ett naturligt nästa steg eftersom vi varit en och samma organisation sedan 2019.

För dig som reser med oss blir själva resan i dagsläget inte särskilt annorlunda. Du kan precis som tidigare resa med både Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks appar och kort och både webbplatser och appar fungerar som vanligt ett tag till. Du behöver dock komma ihåg att det kommer att vara Värmlandstrafik som du reser med vart du än ska i Värmland.

Det här händer i samband med den 11 december 2022:

 • Karlstadsbuss byter logga till Värmlandstrafik.
 • Värmlandstrafik får en ny logga och ett nytt utseende.
 • Du kan resa på precis samma sätt som tidigare, med Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss biljetter, kort och appar.
 • Värmlandstrafiks reseplanerare och biljetter omfattar även Karlstadsbuss trafik (precis som tidigare).
 • Loggorna kommer att bytas på alla bussar i stadstrafiken i Karlstad.
 • Bussarna kommer att behålla sina färger. Orangea bussar i Karlstad och gula bussar i övriga Värmland.
 • Tidtabeller, anslag, information med mera börjar bytas ut och få ett nytt utseende, med Värmlandstrafiks logga.
 • Varmlandstrafik.se får ett nytt utseende och kompletteras med Karlstadsbussinformation. Nuvarande karlstadsbuss.se finns kvar tills i vår.
 • Värmlandstrafiks app får ett nytt utseende. Karlstadsbuss app finns kvar tills vidare.
 • Kundcenter och ombud kommunicerar enbart Värmlandstrafik.

Förändringarna sker i flera steg

Vårt nya utseende och gemensamma varumärke kommer snart att börja synas på många av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss bussar, hållplatser och digitala kanaler och under 2023 lanserar vi en ny webbplats och en ny app för resor i hela Värmland.

Förändringen kommer att ske under en längre tid, med omsorg om våra resurser och för att du som reser med oss ska känna att du har koll på vad som händer.

Följ varumärkesresan

På den här sidan kan du följa förändringsresan framåt mot en gemensam kollektivtrafik i hela Värmland.