Ansök om riksfärdtjänst inför jul och nyår senast 21 november

Nu är det dags att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. På grund av färre avgångar i tågtrafiken samt svårigheter att få fram extra resurser med taxi och specialfordon ber vi dig att ansöka senast 21 november. Vi gör vårt bästa för att boka och samordna på ett bra sätt.

Du ansöker om riksfärdtjänst på ett av följande sätt

  • Via vår e-tjänst  på Region Värmlands webbsida.
  • Genom att ladda ner och fylla i denna blankett.
  • Genom att ringa oss och beställa en blankett: 0771-32 32 00, menyval 3. Vi har telefontid mån-fre 09:00-12:00.

Färdtjänstresor under julhelgen

Du som har färdtjänsttillstånd och som önskar resa under julhelgen ska boka din resa senast den 16 december. Ring och beställ resa på 0771-32 32 00 (menyval 1). Vi har telefontid mån-fre 09:00-12:00.

Prislista – Nya priser från och med 11 december 2022

Vid sitt sammanträde den 18 oktober fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslut om en historisk biljettprissänkning för kollektivtrafiken i Värmland.

Läs mer om detta här!

Prislista

Dessa priser gäller för Värmlandstrafik och Karlstadsbuss från och med 11 december 2022 (skrolla åt höger om du inte ser hela tabellen):

Enkelbiljetter

EnkelbiljettVuxen 26- årUngdom 20-25 år, senior, studentSkolungdom
0-19 år
Duo/FamiljSenior och barnvagn kl 10-14
reskassa ombord
Tätort2421164615
En zon4540278627
Två zoner65604012439
Tre zoner100936519060
Fyra zoner1351208525781
Närresa2421164615
Ombord med bankkort (Karlstadsbuss)49494999

Periodbiljetter

PeriodbiljettVuxen 26- årUngdom 20-25 år, senior, studentSkolungdom
0-19 år
Tätort 24 timmar795959
Tätort 72 timmar155115115
Tätort 14 dagar479329235
Tätort 30 dagar745519375
Tätort 365 dagar745051903750
Tätort Flex 10/60355255235
Tätort Halvår, skolungdom och ungdom25691849
Tätort Termin, skolungdom1365
En färg 14 dagar879715359
En färg 30 dagar13791099555
En färg 365 dagar13795109905550
En färg Flex 10/60825655335
En färg Halvår, skolungdom och ungdom54952779
En färg Termin, skolungdom2109
Två färger 14 dagar1035825415
Två färger 30 dagar15951279639
Två färger 365 dagar15955127906390
Två färger Flex 10/60945759385
Två färger Halvår, skolungdom och ungdom63953195
Två färger Termin, skolungdom2428
Länet 24 timmar279255175
Länet 72 timmar475425285
Länet 14 dagar1135899449
Länet 30 dagar17551405705
Länet 365 dagar17550140507050
Länet Flex 10/601035835425
Länet Pendlar Plus 30 dagar287522951435
Länet Halvår, skolungdom och ungdom70253525
Länet Termin, skolungdom2679
Länet Sommarbiljett 12/6-20/8 2023995795595

Efterlängtad satsning – Tre bussar i timmen mellan Molkom och Karlstad

Vid tidtabellsskiftet den 11 december får Molkomborna en uppväxlad busstrafik under pendlingstiderna, med tre avgångar i timmen mellan Molkom och Karlstad jämfört med dagens timmestrafik. Dessutom får boende på södra delarna av Edsgatan bättre tillgång till kollektivtrafik, speciellt under kvällar och helger. Ett resultat av att Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss trafik planeras tillsammans.

– Sedan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss båda blev en del av Region Värmland 2019 har vi planerat trafiken tillsammans på olika sätt. Ju mer vi jobbar utifrån samma karta och behov, desto fler synergier kan vi hitta och desto bättre trafik kan vi erbjuda våra kunder, förklarar Markus Bergman som är trafikchef för regionbuss på region Värmland.

Efterfrågat tätare trafik

Molkomborna har länge efterfrågat en tätare trafik mellan Molkom och Karlstad. Samtidigt växer bostadsområdena kring Steffens väg, Södra Edsgatan och Norra Stockfallet i Karlstad och fler vill ha tillgång till kollektivtrafik under större delar av dygnet.

– Det är när vi tittat på Värmlandstrafiks linjer som går mellan Molkom och Karlstad, tillsammans med Karlstadsbuss linje 4 som vi sett att vi med några justeringar kan göra stora förbättringar och erbjuda fler invånare en bättre tillgång till kollektivtrafik, säger Mathias Lindgren, tätortstrafikchef på Region Värmland.

Ändringar kommer att ske vid tidtabellsskiftet den 11 december på Värmlandstrafiks linje 300, 400, 401 och Karlstadsbuss linje 4, med linjeförändringar på linje 4 och 401.

Detta innebär förändringen

🔸Tre avgångar i timmen under pendlingstiderna mellan hållplatserna Molkom, Graninge och Karlstad busstationen.

🔸Linje 300, 400 och 401 får ändrade avgångstider. Ha därför lite extra koll i reseplaneraren inför dina resor efter den 11 december.

🔸Linje 401 slutar trafikera Edsgatan för att i stället ta den snabbare vägen mellan Molkom och Karlstad via RV63. På så sätt kan linjerna 300, 400 och 401 bättre dras isär på sträckan Molkom-Karlstad.

🔸Resande med 300, 400 och 401 som ska till universitetet byter framöver till linje 3 vid Ruds bytespunkt.

🔸Karlstadsbuss linje 4 får ny linjesträckning och förlängs från Norra Stockfallet till ny ändhållplats vid Kvällsvägen. Detta för att täcka upp den regiontrafik som flyttats, men också för att möta boendeutvecklingen på Norra Stockfallet, Steffens väg och Södra Edsgatan.

🔸Då linje 401 slutar trafikera Edsgatan hänvisas resande till nya hållplatser från 11 december. Resande från hållplatserna Gräsåsholmen, Gräsåsvägen, Björby och Björby gård hänvisas till hållplats Gräsås vid RV63 (trafikeras av regionbuss 300, 400 och 401) eller till hållplats Edsgatan (trafikeras av linje 4).

Lägre biljettpriser från december

Den 11 december kommer vi att göra en historisk sänkning av våra biljettpriser! En satsning som vi hoppas leder till att fler vill och kan resa hållbart med oss.

Våra prisnyheter

Dessa är prisnyheterna som gäller från och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022:

Kraftigt sänkt pris på enkelbiljetter för långa resor (3-4 zoner).

Exempel: En enkelbiljett 4 zoner (maxpriset), vuxen, ska kosta 135 kronor (Nuvarande pris 162-180 kronor beroende på betalsätt).

Lägre pris på enkelbiljetter för korta resor (1-2 zoner).

Exempel: en enkelbiljett för två zoner, vuxen ska kosta 65 kr (Nuvarande pris 72 – 79 kr beroende på betalsätt).

Enhetligt pris i tätort.

En enkelbiljett för tätort ska kosta 24 kr (vuxen) oavsett var du köper din biljett och hur du väljer att betala. (Nuvarande pris 24-28 kronor). (Undantaget betalning med bankkort ombord på Karlstadsbuss.)

Förenkling och harmonisering av priser.

Eftersom priset på enkelbiljetter nu blir detsamma oavsett betalsätt och dessutom hamnar på samma nivå eller under prisnivån på nuvarande rabatter tas apprabatter och Reskassarabatt bort.

Inga biljettpriser höjs inför 2023.

Priset för samtliga periodbiljetter ligger kvar på 2022 års prisnivåer.

Rabatterna för student, senior och barnvagn finns kvar

Studentrabatten, seniorrabatten och barnvagnsrabatten kan nyttjas på samma sätt som tidigare.

Prislista

Här hittar du hela prislistan för samtliga biljetter hos Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, som gäller från och med 11 december 2022.

Priser inom färdtjänsten

Även priserna för färdtjänst i Värmland fastställdes vid Kollektivtrafiknämndens möte. Egenavgift för färdtjänstresa inom Karlstads kommun får en liten höjning (från 41 kr till 44 kr för vuxen) från och med 11 december 2022, för att harmonisera bättre med övriga kommuners egenavgift för resa i 1 zon. Priserna för periodbiljetter för färdtjänstkunder är oförändrade för 2023.

Beslut om priser och ram

Det är regionfullmäktige som beslutar om ramen för kollektivtrafikens priser i Värmland. Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar sedan om detaljutformningen av de priser och biljetter som finns i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss utbud och uppdrag. Beslutet om den historiska prissänkningen fattades i Kollektivtrafiknämnden de 18 oktober.