Stort banarbete påverkar tågtrafiken i Värmland

Under perioden 6 september till 8 oktober ska Trafikverket byta räls, slipers och växlar på Värmlandsbanan mellan Karlstad och Kil. Under en månads tid är det därför stopp i tågtrafiken på sträckan Karlstad-Kil. Något som kommer att påverka stora delar av länets tågtrafik.

Så går trafiken – en sammanfattning

Såhär påverkas vår tågtrafik 6 september-8 oktober:

🔸Ingen tågtrafik kommer att gå mellan Karlstad och Kil under den här perioden. Tågavgångarna ersätts med ersättningsbussar samt ordinarie busslinje 201.
Läs mer här!

🔸Vissa avgångar mellan Torsby-Karlstad ersätts med buss. Läs mer här!

🔸22-24 september är hela Kils bangård stängd och inga tåg kan gå in till Kil. Under denna period är många tågavgångar i hela Värmland inställda och ersatta med buss. Läs mer här!

🔸Trafiken mellan Degerfors-Kristinehamn-Karlstad påverkas inte av banarbetet, men vissa av våra avgångar kommer att trafikeras av Tågabs tåg och därför se lite annorlunda ut.

Värmlands mest trafikerade tågsträcka

– Sträckan mellan Karlstad och Kil är den del av Värmlandsbanan som är allra hårdast trafikerad. Här rullar trafik från Göteborg, Oslo och Stockholm in och alla våra regionala tåglinjer går här. Är det stopp på den här delen av banan berör detta väldigt mycket trafik, förklarar Per Sidetun som är tågchef på Region Värmland.

För Värmlandstrafiks del innebär det att all regional tågtrafik väster, norr och söder om Karlstad kommer att beröras av spårbytet.

– Tågen kommer att gå till Kil och därefter reser du till Karlstad med ersättningsbussar eller vår linjebuss 201, där vi satt in extra avgångar. Kommer du från Kristinehamnshållet byter du till samma bussar i Karlstad för att ta dig till Kil, säger Per Sidetun.

Banarbetet påverkar också andra tågavgångar i länet, framför allt tågtrafiken mellan Torsby och Karlstad, där hela avgångar kommer att ställas in och ersättas med buss.

– Vår verkstad, där vi gör allt underhåll och alla reparationer på tågen, ligger i Kristinehamn. När länken mellan Torsby och Kristinehamn försvinner kommer vi inte att kunna ha lika många tåg i trafik, förklarar Per Sidetun.

Störst trafikstopp 22 till 24 september

Den 22 till 24 september är det ett extra stort avbrott i tågtrafiken. Då är hela Kils bangård stängd och inga tåg kan komma in i Kil.

– Under de här tre dagarna kommer många tågavgångar i Värmland att vara inställda och ersättas med bussar, både med vår ordinarie busslinjetrafik från Åmål, Säffle, Grums, Arvika och Kil och med ersättningstrafik.

Hänvisar till reseplaneraren

Per Sidetun tipsar om att ersättningstrafiken och linjebussarna finns att hitta i reseplaneraren i Värmlandstrafiks app och på varmlandstrafik.se.

– Många av de som reser med oss kommer att behöva resa på ett annorlunda sätt under en period, säger Per Sidetun.
– Med så många olika tågavgångar som påverkas och så mycket ersättningstrafik och extratrafik i rullning kan det vara bra att planera sin resa med marginaler och hålla extra koll på sin avgång i reseplaneraren, fortsätter han.

Banarbetet har för stunden stor inverkan på tågtrafiken, men är en efterlängtad insats som välkomnas av Per Sidetun.

– Det är ett spårbyte som behövs och som skulle gjorts för länge sedan egentligen. Min förhoppning är att vi nu får en mycket bättre och mer robust bana framöver som innebär färre störningar.

Kommande banarbeten

Här hittar du en lista över banarbeten som påverkar vår trafik i Värmland de närmsta veckorna

Om Trafikverkets arbete på Värmlandsbanan

På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår. Därför kommer Trafikverket att byta ut både räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km med start 2022. Mellan den 6 september och 8 oktober pågår Etapp 2 på sträckan Karlstad-Kil. Genom att rusta upp banan skapas en robust och pålitlig järnväg med skarvfria spår som ger en bekvämt och tyst tågresande.

Läs mer om Trafikverkets arbete här!

Extraturer till Filipstad i samband med Oxhälja

Hand som sträcker sig för att ta en klubba.

I helgen, 2-4 september, går Oxhälja marknad i Filipstad av stapeln. Antalet parkeringar är begränsade och därför reser du smidigast till marknaden med oss. På lördag kör vi extraturer på busslinje 408 mellan Filipstad – Lesjöfors och på linje 400 mellan Kristinehamn och Filipstad.

Här ser du specialtabeller med lördagens extraturer:

Linje 400 -Filipstad – Kristinehamn

Linje 408 –  Filipstad – Lesjöfors 

 

Tågtrafiken på Fryksdalsbanan 6 september till 8 oktober

På grund av banarbete mellan Karlstad och Kil 6 september – 8 oktober ersätts all tågtrafik mellan Karlstad-Kil under perioden med buss. Utöver det kommer även vissa avgångar mellan Kil-Sunne-Torsby att behöva ställas in.

Planera med hjälp av reseplaneraren

Du hittar ersättningsbussarna i Värmlandstrafiks reseplanerare i appen och här på varmlandstrafik.se.

Tillfällig tidtabell Fryksdalsbanan

I de här tillfälliga tidtabellerna kan du se hur ersättningstrafiken körs Karlstad-Sunne-Torsby på linje 74 för de avgångar som är inställda på hela eller delar av sträckan.

Tillfällig tidtabell linje 74, Karlstad-Kil-Sunne-Torsby till och med 8 oktober

Karlstad-Kil

Under perioden 6 september till 8 oktober går det ersättningsbussar mellan Karlstad och Kil och busslinje 201 kommer att trafikeras med extra avgångar. Du hittar avgångarna i Reseplaneraren. Läs mer om den trafiken här. Läs mer om den trafiken här.

OBS! Tänk på att restiden förändras när du reser med buss istället för tåg samt att ersättningsbussarna ibland avgår tidigare än vad tåget skulle avgå. Håll koll på din avgång och planera din resa i reseplaneraren!

Tabell – tider och sträckor med banarbete i Värmland

Vägarbete på riksväg 62 påverkar busstrafiken i Forshaga

Ett större vägarbete på riksväg 62 påverkar vår busstrafik på linje 600, 602 och 660 i september. Här ser du vad som gäller.

Detta gäller under perioden 22 augusti till 4 september

Under vecka 34 och 35 är RV62 stängd mellan södra och norra infarten till Forshaga. Under denna tid kommer trafiken att ledas in genom Forshaga, vilket innebär att hållplats Sisugården är stängd.

Detta gäller under perioden 5-23 september

Mellan den 5 och 23 september stängs RV62 av vid Flottningsmuséet. Detta gäller då:

Linje 600

Linje 600 går under denna period via Skived, precis som linje 601. Linje 600 stannar dock inte vid de hållplatser som linje 601 trafikerar, utan Orretorp är den sista/första hållplatsen efter/före ordinarie linjesträckning.

Följande hållplatser är stängda för linje 600 under perioden 5-23 september:
🔸Trossnäsvägen RV61/62
🔸Trangärd
🔸Ilanda BP
🔸Ilanda gård
🔸Södra Sanna
🔸Ängebäck
🔸Norra Sanna
🔸Lyckan
🔸Öjenäsvägen
🔸Dyvelsten
🔸Sisugården

Linje 602

Linje 602 trafikerar inte Forshaga utan kör in vid Södra hyn och kommer ut i Dyvelsten för att gå ner till Karlstad igen.

Följande hållplatser är stängda för linje 602 under perioden 5-23 september:
🔸Dyvelsten
🔸Löved
🔸Ängevi
🔸Petruskorset
🔸Forshaga centrum
🔸Grossbol

Trafikeras endast i södergående riktning:
🔸Öjenäsvägen – Detta är ändhållplats i riktning Forshaga och starthållplats i riktning Karlstad.
🔸Lyckan

Linje 660

Linje 660 går ordinarie väg norrut, i södergående riktning trafikerar 660 Forshaga centrum och går sedan Skived-sidan ner till Karlstad för att angöra hållplats Länsstyrelsen, Residenstorget, Busstationen, Drottninggatan och Centralstationen.

Skolskjuts

Reser ditt barn med skoltrafik på berörda sträckor så kommer du att bli kontaktad med mer information.

Vad görs på riksväg 62?

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar Trafikverket att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Läs mer på Trafikverkets webbplats här!

Tidtabellsskifte den 15 augusti


Nu börjar vardagen med jobb och skola för många igen och vår trafik börjar gå tätare! Det här gäller:

✅ På måndag den 15 augusti går Värmlandstrafiks busstrafik från sommartidtabell till ordinarie tidtabell.

✅ Tågtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. OBS! Just nu pågår många banarbeten runt om i Värmland – Håll därför extra koll i Reseplaneraren samt på vår webbplats för att se om banarbete påverkar din avgång. Här har vi listat de kommande veckornas banarbete.

✅ Måndagen den 29 augusti går Karlstadsbuss över till höstens tidtabell, men redan på måndag, 15 augusti, kommer flera av Karlstadsbuss linjer att köra tätare turer.

Ta hjälp av reseplaneraren

Håll koll på dina avgångar i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss reseplanerare i våra appar och på varmlandstrafik.se och karlstadsbuss.se

Välkommen ombord! Vi har en plats för dig.

Så går ersättningstrafiken vid banarbete på sträckan Karlstad-Kristinehamn-Degerfors

Här ser du hur Värmlandstrafik ersätter tågtrafiken när det är banarbete på sträckan Karlstad-Kristinehamn-Degerfors.

Tabell – tider och sträckor med banarbete

Karlstad-Kristinehamn

På denna sträcka hänvisar till busslinje 500 (Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga). Linjen trafikerar Karlstads busstation och Kristinehamns resecentrum samt ordinarie hållplatser för linjerna.

OBS! Resan tar cirka 50 minuter Karlstad – Kristinehamn, så tänk på att du kan behöver planera din resa lite annorlunda. Buss linje 500 och 503 stannar också vid andra hållplatser än tåget. Bussen passerar exempelvis Universitetet, men stannar inte vid Välsviken.

Vill du resa till Välsviken så rekommenderar vi att ta Karlstadsbuss linje 2 Universitet-Välsviken handelsområde alternativt busslinje 2 eller 5 Karlstad Stora Torget-Välsviken handelsområde.
Vår reseplanerare hjälper dig på vägen!

Kristinehamn-Degerfors

På denna sträcka hänvisar till busslinje 503 (Kristinehamn-Björneborg-Degerfors) samt till ersättningsbuss.

Du hittar ordinarie busslinjetrafik samt ersättningstrafik i Reseplaneraren.