Nu finns skidställ i Värmlandstrafiks bussar

Mellan 1 november och 1 maj finns skidställ på våra bussar. Skidställen finns på plats för dig som vill ha med dig skidor på din resa. Det är en smart och enkel lösning som bussentreprenören Nobinas mekaniker har kommit på. Vår förhoppning är att fler ska kunna uppleva skidåkning genom att resa med våra bussar i vinter.

Sedan 2015 körs all regiontrafik med moderna lågentrébussar som ökar tillgängligheten betydligt, för exempelvis resenärer med nedsatt rörlighet eller syn. Men de moderna bussarna har ett mindre bagageutrymme jämfört med äldre bussmodeller, och rymmer bagage som är max 150 centimeter långt. Därför finns våra skidställ nu på plats!

Fakta

# Skidställen finns på alla våra bussar förutom de som saknar bagageutrymme (som oftast trafikerar Hammarö)

# Våra bussar stannar vid exempelvis Sunne, Branäs, Hovfjället och Valberget där Torsby skidgymnasium ligger.

# Ett ställ rymmer tolv par skidor.

# Skidor som tas in i bussen ska förvaras i skidfodral.

# Skidor som är kortare än 150 cm kan även fortsättningsvis tas i bussens lastutrymme.

 

SMHI varnar för plötslig ishalka

Det väntas regn och därefter minusgrader i Värmland och SMHI varnar för plötslig ishalka i natt fram till i morgon förmiddag (24-25 november), så ta det försiktigt där ute!

Ha koll på trafikläget

Halt väglag kan innebära förseningar i vår skolbusstrafik, servicetrafik och busstrafik, så håll lite extra koll på trafikläget på vår webb och i vår app.

Trafikläget för våra tåg och bussar hittar du på vår startsida >

Se till att synas i mörkret

Vi tipsar också om att använda reflexer. Då ser våra förare dig och kan bromsa in i god tid vid busshållplatsen.

2022 kan fler resa med skolbussarna i Fagerås

Buss som kör på landsbygdsväg.

Nästa år lanseras den nya tjänsten Värmlandstrafiks mixtrafik i Fagerås, vilket är en tjänst som gör det möjligt för allmänheten att boka och resa med skolbussarna. Vi på Värmlandstrafik har länge fått önskemål om en mer utökad kollektivtrafik på landsbygden och äntligen blir det möjligt.

Mixtrafik skulle egentligen lanseras i december 2021, men kommer nu istället att lanseras 2022. detta på grund av det oklara läget kring pandemin. Det är viktigt för oss att den här satsningen får en positiv start och en bra testperiod.

– Vi behöver pröva alla sätt för att få till en bättre service på landsbygden, och här har vi en outnyttjad resurs. Roligt att kunna starta med pilotförsöken i Fagerås, som är en bygd med ett starkt engagemang i kollektivtrafikfrågor, säger Jesper Johansson (MP) som är kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Fler får nytta av bussarna

Genom att öppna upp skolbussturerna för allmänheten kommer fler att ha nytta av den buss som ändå passerar på vägen till och från skolan. Platsen på bussen bokas under testperioden kostnadsfritt via en webbplats med hjälp av bank-id, där den som bokar kan välja mellan en rad olika stopp längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.

– Detta är ett sätt att skapa nya resmöjligheter i områden där det inte går någon ordinarie kollektivtrafik och vi ser fram emot att se och lära oss av hur tjänsten kommer att användas, säger Sebastian Tay Hannebo som projektleder satsningen.

Testar framtidens kollektivtrafik

Just nu sker flera pilotprojekt på Region Värmland, inom varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, med syfte att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Värmland. Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som testar nya kombinerade sätt att resa.

– För att öka det hållbara resandet behövs smarta och flexibla lösningar för hela resan. Just nu testar vi flera olika vägar för detta. En väg är att använda de fordon och turer som vi redan har på ett annorlunda sätt, berättar Sebastian Tay Hannebo.

Fagerås skola ligger i nära anslutning till Fagerås tågstation och flera av regionbussarnas hållplatser. Förhoppningen är att Mixtrafik ska kunna bidra till att den sista biten, mellan exempelvis hem, jobb och skola, blir lättare att resa med kollektivtrafik.

Läs mer

Läs mer om Mixtrafik och om hur du använder tjänsten här!

Kontakt

Sebastian Tay Hannebo, Projekt- och utvecklingsledare, Region Värmland Kollektivtrafik, 072-468 4186, sebastian.tayhannebo@regionvarmland.se.

Om Mixtrafik och Stronger Combined

Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som drivs av Region Värmland och har utvecklats tillsammans med Fagerås Byalag, Kils kommun och Grums kommun. Testet för Mixtrafik startar i Fagerås den 1 december, i områden där skolbussarna trafikerar och även i viss mån i centrala Kil. Ytterligare ett pilottest kommer att påbörjas på två utvalda skoltrafiklinjer i Grums kommun med start under 2022.
I augusti lanserades även en cykelutlåningstjänst vid Karlstads och Arvikas tågstationer inom interregprojektet Stronger Combined, med syfte att göra det lättare att resa hållbart hela vägen fram.

Störningar på Fryksdalsbanan påverkar tågtrafiken 25 november – 3 december

Störningar på Fryksdalsbanan påverkar vår tågtrafik under vardagarna mellan den 25 november och 5 december.

Tågtidtabeller

Tågtidtabell, inklusive inställda tåg och ersättningstrafikstider, hittar du här. (kommer strax!)

Tidtabell tåglinje 74, Torsby – Sunne – Kil – Karlstad, 25 november – 28 november

Tidtabell tåglinje 74, Torsby – Sunne – Kil – Karlstad, 29 november – 5 december

Morgonbuss från Torsby avgår 04:30

Nu finns en specialinsatt buss som ersätter morgontåget 8952, så att du som börjar jobba tidigt eller ska med Stockholmståget 06.25 (från Karlstad) ska hinna fram i tid. Bussen är en gul Värmlandstrafikbuss, märkt Karlstad, och utgår från Torsby Resecentrum. Notera att bussen inte stannar vid tågstationerna på alla orter utan ibland vid busshållplatser. Här ser du avgångstiderna:
04:30 Torsby Resecentrum
04:40 Oleby, (busshållplats vid väg 908)
04:55 Lysvik, Stationen
05:05 Sunne Resecentrum
05:15 Rottneros (busshållplatsen vid 45:an)
05:20 Västra Ämtervik (busshållplatsen vid gamla Wermlandsbanken, vid Gamla Landsvägen)
05:30 Bäckebron (busshållplatsen vid 45:an)
05:40 Linnedal (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Frykåsen)
05:50 Lövåsen (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Tolitta)
06:15 Karlstad Centralstation

Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

 

Flexibel avstigning på kvällar och nätter i Skattkärr-Väse

Från december kommer resenärer i Skattkärr och Väse att kunna stiga av bussen även mellan hållplatserna under sena kvällar och nätter. Det är på busslinje 501 ett nytt pilotprojekt drar i gång, med syfte att öka trygghetskänslan hos resenärerna.

Flexibel avstigning handlar om att resenären kan be busschauffören att stanna mellan ordinarie hållplatser, för att minska sträckan man behöver gå kvälls- och nattetid. Upplägget bygger på dialog och det är busschauffören som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Pilotprojektet är sprunget ur ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan och startar nu upp efter att förutsättningarna utretts och linje 501 pekats ut som en lämplig testlinje.

Håll utkik – mer information om startdatum och tider kommer inom kort!

Ändringar gällande högtalarutrop på järnvägsstationer

Från och med måndag 15/11 kommer Trafikverket bara att ropa ut på stationerna om förändringar eller förseningar. Ha därför lite extra koll på skärmarna för att inte missa din avgång.

Dessa stationer berörs av förändringen: Kil, Karlstad och Kristinehamn.

VT-Labs  – Förseningar, spårinfo och ersättningstrafik

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-Labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik. Här hittar du VT-Labs!

Läs mer om Trafikverkets förändring här.

Banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan 15 november till 5 december

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan från 15 november till 5 december.  Läs mer om hur arbetet påverkar trafiken nedan.

Tågtidtabell för perioden 15/11-5/12

Tågtidtabell, inkl inställda tåg och ersättningstrafikstider, hittar du här!

Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att påbörja arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

På begäran – Nu möblerar vi om i Hammarötrafiken!

Nya linjesträckningar och fler turer – den 12 december blir busstrafiken mellan Karlstad och Hammarö ännu bättre. På begäran inför vi tätare trafik på vardagarna, snabbare resor mellan platser på Hammarö och bättre kopplingar till Karlstadsbuss tack vare stopp på Stora torget i Karlstad. Något för alla, välkommen ombord!

Tidtabell från och med 12 december

Alla nya tidtabeller för linje 900-nätet finns här.

Vill du studera kartan? Klicka här. 

Fler turer!

Många nya turer på vardagarna med linje 900 och 901. Både linje 900 mellan Skoghall och Karlstad och 901 mellan Lövnäs och Karlstad kommer att gå med 20-minuterstrafik under morgon och eftermiddag. Detta innebär i sin tur att bussarna mellan Jonsbol och Karlstad kommer att gå var tionde minut.

Bättre kopplingar till Karlstadsbuss

Bättre koppling till tätortstrafiken i Karlstad tack vare nytt stopp på Stora torget med linje 900 och 901.

Nu vänder vi linje 900 vid Skoghalls centrum

Vi slutar att köra linje 900 mellan Skoghall och Bergvik/Ikea utan vänder bussen vid Skoghalls centrum tillbaks till Karlstad. Detta möjliggör fler turer mellan Karlstads centrum och Skoghall. Du som vill resa till Bergvik med buss kan välja mellan Karlstadsbuss linje 1 och 4 från exempelvis Stora Torget i Karlstad.

Bättre pendling mellan östra och västra Hammarö

Linje 911 som tidigare trafikerat sträckan Rud-Jonsbol förlängs till Skoghalls centrum. Detta snabbar upp pendlingen mellan östra och västra Hammarö.

Bussar ända fram till midnatt på vardagar

Tidigare gick sista turen på linje 900 vid 21-tiden på vardagskvällar (måndag till torsdag) – nu kör vi ända fram till midnatt.

Linje 913 blir anropsstyrd

Alla avgångar på linje 913 blir anropstyrda och linjen utökas med en anropsstyrd kvällstur.
Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som du behöver boka i förväg. Tiderna för den anropsstyrda trafiken finns i tidtabellerna markerade med ett A. Läs mer om hur du gör här!

Kvinna på buss med två flyttkartonger i sitt knä.
Bild från kampanjen ”Nu möblerar vi om i Hammarötrafiken”.

 

Nu kan värmlänningarna åka tåg till Norge igen

Nu har Vy Tåg öppnat upp sin trafik till Norge igen. Tåget, ett Värmlandstrafikståg, rullar fram till Charlottenberg i Värmlandstrafiks regi och vidare in i Norge i Vy Tågs regi.

Trafiken över Norges gränser sker i två steg. Först ut är tågtrafiken till Kongsvinger under arbetsveckorna. Startdatumet för helgtrafiken till Oslo är på lördag den 13 november.

Biljetten till Kongsvinger och Oslo köper du på Vy.se då Värmlandstrafiks egna tur slutar i Charlottenberg. På Vy tågs webbplats hittar du också aktuella avgångar.

Nyheter i appen

Nu hittar du två nyheter i Värmlandstrafiks app, nämligen Trafikinformation och Mitt konto. 

Trafikstörningsinformation

Nu finns länken Trafikinformation i appens meny, med samma trafikstörningsinformation som idag finns på vår webbplats. Där hittar du exempelvis förseningsinformation samt information om stängda hållplatser, omlagda linjer eller planerade banarbeten.

Mitt konto

På Mitt konto kommer biljetter med giltighetstid för fyra dygn eller längre att registreras, vilket i vårt nuvarande biljettutbud i appen kommer att omfatta Flex 10/60.

Det innebär att de biljetter som är registrerade på ditt konto följer med över till den nya mobilen om du skulle byta mobil, och du behöver inte kontakta vår kundservice för att få biljetten ersatt. Du registrerar ditt konto först i samband med att du köper en Flex 10/60-biljett, genom att registrera ditt mobilnummer och/eller e-postadress.

Påbörjade Flex-biljetter (före 1 november 2021) påverkas inte.

Värmlandstrafiks mobilapp

I appen kan du köpa biljett till alla våra bussar och tåg. Du kan också söka resa och ladda ner tidtabeller och se i realtid när bussen kommer till din hållplats.

Ladda ner appen Värmlandstrafik via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Värmlandstrafik via Google Play här! (Android)

Läs mer här!