Nu finns skidställ i Värmlandstrafiks bussar

Mellan 1 november och 1 maj finns skidställ på våra bussar. Skidställen finns på plats för dig som vill ha med dig skidor på din resa. Det är en smart och enkel lösning som bussentreprenören Nobinas mekaniker har kommit på. Vår förhoppning är att fler ska kunna uppleva skidåkning genom att resa med våra bussar i vinter.

Sedan 2015 körs all regiontrafik med moderna lågentrébussar som ökar tillgängligheten betydligt, för exempelvis resenärer med nedsatt rörlighet eller syn. Men de moderna bussarna har ett mindre bagageutrymme jämfört med äldre bussmodeller, och rymmer bagage som är max 150 centimeter långt. Därför finns våra skidställ nu på plats!

Fakta

# Skidställen finns på alla våra bussar förutom de som saknar bagageutrymme (som oftast trafikerar Hammarö)

# Ett ställ rymmer tolv par skidor.

# Skidor som tas in i bussen ska förvaras i skidfodral.

# Skidor som är kortare än 150 cm kan även fortsättningsvis tas i bussens lastutrymme.

 

SMHI varnar för plötslig ishalka

Det väntas regn och därefter minusgrader i Värmland och SMHI varnar för plötslig ishalka i natt fram till i morgon förmiddag (24-25 november), så ta det försiktigt där ute!

Ha koll på trafikläget

Halt väglag kan innebära förseningar i vår skolbusstrafik, servicetrafik och busstrafik, så håll lite extra koll på trafikläget på vår webb och i vår app.

Trafikläget för våra tåg och bussar hittar du på vår startsida >

Se till att synas i mörkret

Vi tipsar också om att använda reflexer. Då ser våra förare dig och kan bromsa in i god tid vid busshållplatsen.

Störningar på Fryksdalsbanan påverkar tågtrafiken 25 november – 3 december

Störningar på Fryksdalsbanan påverkar vår tågtrafik under vardagarna mellan den 25 november och 5 december.

Tågtidtabeller

Tågtidtabell, inklusive inställda tåg och ersättningstrafikstider, hittar du här. (kommer strax!)

Tidtabell tåglinje 74, Torsby – Sunne – Kil – Karlstad, 25 november – 28 november

Tidtabell tåglinje 74, Torsby – Sunne – Kil – Karlstad, 29 november – 5 december

Morgonbuss från Torsby avgår 04:30

Nu finns en specialinsatt buss som ersätter morgontåget 8952, så att du som börjar jobba tidigt eller ska med Stockholmståget 06.25 (från Karlstad) ska hinna fram i tid. Bussen är en gul Värmlandstrafikbuss, märkt Karlstad, och utgår från Torsby Resecentrum. Notera att bussen inte stannar vid tågstationerna på alla orter utan ibland vid busshållplatser. Här ser du avgångstiderna:
04:30 Torsby Resecentrum
04:40 Oleby, (busshållplats vid väg 908)
04:55 Lysvik, Stationen
05:05 Sunne Resecentrum
05:15 Rottneros (busshållplatsen vid 45:an)
05:20 Västra Ämtervik (busshållplatsen vid gamla Wermlandsbanken, vid Gamla Landsvägen)
05:30 Bäckebron (busshållplatsen vid 45:an)
05:40 Linnedal (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Frykåsen)
05:50 Lövåsen (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Tolitta)
06:15 Karlstad Centralstation

Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

 

Snart börjar vi med flexibel avstigning under kvällar och nätter!

Bussar som går och ankommer till busshållplats. Resenärer som väntar på bussen.

Från och med den 12 december kommer resenärer i Skattkärr, Väse, Forshaga och Deje att kunna stiga av bussen även mellan hållplatserna under sena kvällar och nätter. Det är på busslinje 501 och 601 ett nytt pilotprojekt drar i gång, med syfte att öka trygghetskänslan hos resenärerna.

Flexibel avstigning handlar om att resenären kan be busschauffören att stanna mellan ordinarie hållplatser, för att minska sträckan man behöver gå kvälls- och nattetid. Upplägget bygger på dialog och det är busschauffören som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Pilotprojektet startar 12 december 2021 och slutar 14 juni 2022. Därefter kommer vi att utvärdera testet.

Här gäller Flexibel avstigning

Flexibel avstigning finns på dessa busslinjer, utanför Karlstadsbuss område:

# 501, 560. Flexibel avstigning kan ske längs med sträckan mellan hållplats Alster,
Lantmännen och hållplats Väse Station.

# 601, 660. Flexibel avstigning kan ske längs med sträckan mellan hållplats Södra Järpetan (vid vändslingan) och hållplats Tjärnhedens bytespunkt.

När kan flexibel avstigning ske?

Du kan i dialog med föraren be om en flexibel avstigning alla kvällar och nätter i veckan, mellan klockan 19.30 och 04.00.
Detta är i dagsläget ett testprojekt som startar 12 december 2021 och slutar 14 juni 2022.

Detta gäller vid flexibel avstigning

# Det är alltid föraren som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna. Om föraren gör bedömningen att platsen är olämplig att stanna vid på grund av exempelvis trafiksituationen eller det rådande väglaget stannar bussen först där det är lämpligt att stanna eller vid nästa hållplats.

# Erbjudandet bygger på en dialog mellan passageraren och föraren. För att kunna planera stoppet behöver föraren bli meddelad i god tid, gärna redan när passagera- ren stiger på. Det går dock bra att gå fram till föraren även under resan. Om förutsättningarna ändras under resans gång har föraren rätt att bedöma om situationen.

# Bussen kan endast stanna på vägar med max 70 km/h som hastighetsbegränsning.

# Endast ett sällskap släpps av på samma plats.

Kan chauffören säga nej när du frågar om en flexibel avstigning?

Ja, det är alltid föraren som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Ändringar gällande högtalarutrop på järnvägsstationer

Från och med måndag 15/11 kommer Trafikverket bara att ropa ut på stationerna om förändringar eller förseningar. Ha därför lite extra koll på skärmarna för att inte missa din avgång.

Dessa stationer berörs av förändringen: Kil, Karlstad och Kristinehamn.

VT-Labs  – Förseningar, spårinfo och ersättningstrafik

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-Labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik. Här hittar du VT-Labs!

Läs mer om Trafikverkets förändring här.

Banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan 15 november till 5 december

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan från 15 november till 5 december.  Läs mer om hur arbetet påverkar trafiken nedan.

Tågtidtabell för perioden 15/11-5/12

Tågtidtabell, inkl inställda tåg och ersättningstrafikstider, hittar du här!

Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att påbörja arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

Nu kan värmlänningarna åka tåg till Norge igen

Nu har Vy Tåg öppnat upp sin trafik till Norge igen. Tåget, ett Värmlandstrafikståg, rullar fram till Charlottenberg i Värmlandstrafiks regi och vidare in i Norge i Vy Tågs regi.

Trafiken över Norges gränser sker i två steg. Först ut är tågtrafiken till Kongsvinger under arbetsveckorna. Startdatumet för helgtrafiken till Oslo är på lördag den 13 november.

Biljetten till Kongsvinger och Oslo köper du på Vy.se då Värmlandstrafiks egna tur slutar i Charlottenberg. På Vy tågs webbplats hittar du också aktuella avgångar.

Nyheter i appen

Nu hittar du två nyheter i Värmlandstrafiks app, nämligen Trafikinformation och Mitt konto. 

Trafikstörningsinformation

Nu finns länken Trafikinformation i appens meny, med samma trafikstörningsinformation som idag finns på vår webbplats. Där hittar du exempelvis förseningsinformation samt information om stängda hållplatser, omlagda linjer eller planerade banarbeten.

Mitt konto

På Mitt konto kommer biljetter med giltighetstid för fyra dygn eller längre att registreras, vilket i vårt nuvarande biljettutbud i appen kommer att omfatta Flex 10/60.

Det innebär att de biljetter som är registrerade på ditt konto följer med över till den nya mobilen om du skulle byta mobil, och du behöver inte kontakta vår kundservice för att få biljetten ersatt. Du registrerar ditt konto först i samband med att du köper en Flex 10/60-biljett, genom att registrera ditt mobilnummer och/eller e-postadress.

Påbörjade Flex-biljetter (före 1 november 2021) påverkas inte.

Värmlandstrafiks mobilapp

I appen kan du köpa biljett till alla våra bussar och tåg. Du kan också söka resa och ladda ner tidtabeller och se i realtid när bussen kommer till din hållplats.

Ladda ner appen Värmlandstrafik via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Värmlandstrafik via Google Play här! (Android)

Läs mer här!