Viktig information: Tillfällig sida den 26/10 för information om störningar i tåg- och busstrafiken.

Aktuella störningar

Här hittar du aktuella störningar för Värmlandstrafiks bussar och tåg den 26 oktober 2021. Denna sida är tillfällig och ersätter vår vanliga störningsinformation på startsidan, under tiden vi gör en uppdatering av systemet.

OBS! Aktuella störningar i tågtrafiken på grund av planerade banarbeten hittar du som vanligt på varmlandstrafik.se/trafikinfo
Du hittar även det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg ett dygn framåt på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs

Indragen hållplats Arvika, Vildrosgatan vändplan tills vidare

Hållplats Arvika, Vildrosgatan vändplan trafikeras ej tills vidare på grund av asfaltering. Resenärer hänvisas till närmaste hållplats.

Indragen hållplats för linje 65 -Presterudsskolan

Hållplats Kristinehamn, Presterudskolan trafikeras EJ 20/10 och tillsvidare. Resenärer hänvisas till närmaste hållplats.

Indragna hållplatser; Väse Postkontoret och Väse Stationen from 31/10 och tillsvidare.

Hållplats Väse, Postkontoret och Väse, Stationen trafikeras ej from 31/10 och tillsvidare. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats på södra sidan om järnvägen i
korsningen Arnövägen/Storgatan.

Indragen hållplats Södra Stöpafors linje 200

Hållplats Södra Stöpafors trafikeras ej mellan 9 augusti – 6 november. Resenärer hänvisas till närmaste hållplats.

Banarbete påverkar trafiken 8-14 nov

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan från 8 – 14 november. Turer ställs in måndag -torsdag och lördag – söndag. Hur arbetet påverkar trafiken ser du i tabellerna nedan.

Det aktuella trafikläget för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs. Här hittar du den informationen

 

Trafik som påverkas 8-11 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
8901KristinehamnKil05.06?
8908KarlstadKristinehamn08.20Ja08.28
8909KristinehamnKarlstad09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8912KarlstadDegerfors10.05Nej
8911KristinehamnKarlstad10.09Ja10.09
8914KarlstadKristinehamn11.44Ja12.00
8913DegerforsKarlstad11.49Nej
8916KarlstadKristinehamn12.48Nej
8915KristinehamnKarlstad13.52Ja13.52
8917KristinehamnKarlstad14.53Nej
8918KarlstadKristinehamn15.01Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej

Trafik som påverkas 13 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
18901KristinehamnKarlstad06.53Nej
18900KarlstadKristinehamn08.20Nej
18902KarlstadKristinehamn08.51Ja10.19
18905KristinehamnKarlstad09.06Ja09.06
18903KristinehamnKarlstad09.52Nej
18904KarlstadKristinehamn12.42Nej
18907KristinehamnKarlstad13.32Nej

Trafik som påverkas 14 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
18912KarlstadKristinehamn08.19Nej
18915KristinehamnKarlstad09.14Ja09.14
18913KristinehamnKarlstad09.52Nej

 

På begäran – Nu möblerar vi om i Hammarötrafiken!

Nya linjesträckningar och fler turer – den 12 december blir busstrafiken mellan Karlstad och Hammarö ännu bättre. På begäran inför vi tätare trafik på vardagarna, snabbare resor mellan platser på Hammarö och bättre kopplingar till Karlstadsbuss tack vare stopp på Stora torget i Karlstad. Något för alla, välkommen ombord!

Fler turer!

Många nya turer på vardagarna med linje 900 och 901. Både linje 900 mellan Skoghall och Karlstad och 901 mellan Lövnäs och Karlstad kommer att gå med 20-minuterstrafik under morgon och eftermiddag. Detta innebär i sin tur att bussarna mellan Jonsbol och Karlstad kommer att gå var tionde minut.

Bättre kopplingar till Karlstadsbuss

Bättre koppling till tätortstrafiken i Karlstad tack vare nytt stopp på Stora torget med linje 900 och 901.

Nu vänder vi linje 900 vid Skoghalls centrum

Vi slutar att köra linje 900 till Bergvik och Ikea och vänder bussen vid Skoghalls centrum. Detta möjliggör fler turer mellan Karlstads centrum och Skoghall. Du som vill resa till Bergvik med buss kan välja mellan Karlstadsbuss linje 1 och 4 från exempelvis Stora Torget i Karlstad.

Bättre pendling mellan östra och västra Hammarö

Linje 911 som tidigare trafikerat sträckan Rud-Jonsbol förlängs till Skoghalls centrum. Detta snabbar upp pendlingen mellan östra och västra Hammarö.

Bussar ända fram till midnatt på vardagar

Tidigare gick sista turen på linje 900 vid 21-tiden på vardagskvällar (måndag till torsdag) – nu kör vi ända fram till midnatt.

Banarbete påverkar trafiken 1 till 7 november

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan från 1– 7 november. Hur arbetet påverkar trafiken ser du i tabellerna nedan.

Det aktuella trafikläget för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs. Här hittar du den informationen

1-4 november – Vi hänvisar till buss linje 500 och 503 när tågen är inställda Karlstad-Kristinehamn-Degerfors

Utöver ordinarie ersättningstrafik (se tidtabell) vill vi tipsa om buss linje 500 och 503. Linjerna trafikerar Karlstads busstation (ej 503), Kristinehamns resecentrum och Degerfors järnvägsstation (ej 500) samt ordinarie hållplatser för linjerna.

Här hittar du buss 500:s tidtabell (Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga)
Här hittar du buss 503:s tidtabell (Kristinehamn – Björneborg – Degerfors)

OBS! Resan tar cirka 50 minuter Karlstad – Kristinehamn, så tänk på att du kan behöver planera din resa lite annorlunda. Buss linje 500 och 503 stannar också vid andra hållplatser än tåget. Bussen passerar exempelvis Universitetet, men stannar inte vid Välsviken. Buss 500 utgår också från Karlstad busstationen och inte från Karlstad Centralstation.
Vill du resa till Välsviken så rekommenderar vi att ta Karlstadsbuss linje 2 Universitet-Välsviken handelsområde alternativt busslinje 2 eller 5 Karlstad Stora Torget-Välsviken handelsområde.
Vår reseplanerare hjälper dig på vägen!

Trafik som påverkas 1 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8901KristinehamnKarlstad05.06NejLinje 500
8908KarlstadKristinehamn08.20NejLinje 500
8909KristinehamnKarlstad09.04NejLinje 500
8910KarlstadKristinehamn09.05NejLinje 500
8912KarlstadDegerfors10.05NejLinje 500/503
8911KristinehamnKarlstad10.09NejLinje 500
8914KarlstadKristinehamn11.44NejLinje 500
8913DegerforsKarlstad11.49NejLinje 500/503
8916KarlstadKristinehamn12.48NejLinje 500
8915KristinehamnKarlstad13.52NejLinje 500
8917KristinehamnKarlstad14.53NejLinje 500
8918KarlstadKristinehamn15.01NejLinje 500
8977KristinehamnKarlstad15.09NejLinje 500
8919KristinehamnKarlstad15.35NejLinje 500

Trafik som påverkas 2-3 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8908KarlstadKristinehamn08.20NejLinje 500
8909KristinehamnKarlstad09.04NejLinje 500
8910KarlstadKristinehamn09.05NejLinje 500
8912KarlstadDegerfors10.05NejLinje 500/503
8911KristinehamnKarlstad10.09NejLinje 500
8914KarlstadKristinehamn11.44NejLinje 500
8913DegerforsKarlstad11.49NejLinje 500/503
8916KarlstadKristinehamn12.48NejLinje 500
8915KristinehamnKarlstad13.52NejLinje 500
8917KristinehamnKarlstad14.53NejLinje 500
8918KarlstadKristinehamn15.01NejLinje 500
8977KristinehamnKarlstad15.09NejLinje 500
8919KristinehamnKarlstad15.35NejLinje 500

Trafik som påverkas 4 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8908KarlstadKristinehamn08.20NejLinje 500
8909KristinehamnKarlstad09.04NejLinje 500
8910KarlstadKristinehamn09.05NejLinje 500
8912KarlstadDegerfors10.05NejLinje 500/503
8911KristinehamnKarlstad10.09NejLinje 500
8914KarlstadKristinehamn11.44NejLinje 500
8913DegerforsKarlstad11.49NejLinje 500/503
8916KarlstadKristinehamn12.48NejLinje 500
8915KristinehamnKarlstad13.52NejLinje 500
8917KristinehamnKarlstad14.53NejLinje 500
8918KarlstadKristinehamn15.01NejLinje 500
8977KristinehamnKarlstad15.09NejLinje 500
8919KristinehamnKarlstad15.35NejLinje 500
8973KilTorsby23.55Ja00.05

Trafik som påverkas 5 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8952TorsbyKarlstad04.35Ja04.30, specialinsatt bussSpecialinsatt buss
8901KristinehamnKil05.06Nej (ja, från Karlstad)Tåg från Karlstad till Kil kl. 05.20
8902KilDegerfors05.47Ja06.04Ersätts till Karlstad
8903KristinehamnKil06.04Ja06.30Ersätts från Karlstad
8951KarlstadKil06.08Ja05.14
8904KilKristinehamn06.35Ja06.45
8953KarlstadKil06.47Ja06.30
8905DegerforsKil07.03Ja07.44Ersätts från Karlstad
8954KilKristinehamn07.05Ja07.14Ersätts till Karlstad
8906KilKristinehamn07.29Ja07.39Ersätts till Karlstad
8956KilKarlstad07.49Ja08.07
8908KilKristinehamn08.02Ja08.07Ersätts till Karlstad
8907KristinehamnKarlstad08.12Nej
8955KarlstadKil08.18Ja07.44
8958KilKarlstad08.39Ja08.48
8909KristinehamnKil09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8960KilKarlstad09.27Ja09.37
8912KilDegerfors09.50Nej
8957KarlstadKil10.06Ja09.45
8911KristinehamnKil10.09Nej
8914KilKristinehamn11.30Ja11.32Ersätts till Karlstad
8913DegerforsKil11.49Nej
8962KilKarlstad12.19Ja12.42
8916KilKristinehamn12.35Ja12.42Ersätts till Karlstad
8959KarlstadKil13.20Ja12.31
8915KristinehamnKil13.52Nej
8961KarlstadKil14.09Ja13.50
8964KilKarlstad14.19Ja14.27
8918KilKristinehamn14.40Ja14.50Ersätts till Karlstad
8917KristinehamnKil14.53Nej
8919KristinehamnKil15.35Ja16.04Ersätts från Karlstad
8963KarlstadKil15.44Nej
8920KilKristinehamn15.49Ja15.59Ersätts till Karlstad
8965KarlstadKil16.23Ja16.04
8921KristinehamnKil16.37Ja16.48Ersätts från Karlstad
8966KilKarlstad16.38Ja16.53
8922KilDegerfors16.43Ja16.53Ersätts till Karlstad
8967KarlstadKil17.11Ja16.48
8924KilKristinehamn17.47Nej
8923DegerforsKil18.15Ja18.25Ersätts från Karlstad
8968KilKarlstad18.18Nej
8926KilKristinehamn18.39Nej
8969KarlstadKil18.46Ja18.25
8970KilKarlstad18.51Nej
8925KristinehamnKil19.02Ja19.43Ersätts från Karlstad
8971KarlstadKil20.15Ja19.43
8972KilKarlstad20.21Ja20.53
8928KilKristinehamn20.43Ja20.53Ersätts till Karlstad
8927KristinehamnKil20.56Nej
8930KilKarlstad21.56Nej
8974KilKarlstad22.01Nej
8973KarlstadKil22.43Ja22.22
8929KarlstadKil23.21Ja22.22

Trafik som påverkas 6 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8978TorsbyKarlstad06.46Nej
18901KristinehamnCharlottenberg06.53Nej
18900CharlottenbergKristinehamn07.02Nej
8979KarlstadTorsby09.17Nej
18905KristinehamnCharlottenberg09.06Nej
8980KilKarlstad09.29Ja09.39
18902KilKristinehamn09.56Ja10.03Ersätts till Karlstad
8982TorsbyKarlstad11.00Nej
18904CharlottenbergKristinehamn11.16Nej
8981KarlstadKil12.02Ja11.46
18907KristinehamnCharlottenberg13.32Nej
8984KilKarlstad15.06Ja15.16
8983KarlstadTorsby15.28Nej
18906KilKristinehamn16.20Ja16.29Ersätts till Karlstad
18908CharlottenbergKristinehamn16.31Nej
8986TorsbyKarlstad17.08Nej
18909KristinehamnKil17.36Ja17.44Ersätts från Karlstad
8985KarlstadKil18.38Ja18.17
18910CharlottenbergKristinehamn19.58Nej
8988TorsbyKarlstad20.24Nej
18911KristinehamnCharlottenberg20.58Nej
8987KarlstadTorsby21.45Nej

Tidtabeller för ersättningstrafik

Morgonbuss från Torsby avgår 04:30

Nu finns en specialinsatt buss som ersätter morgontåget 8952 från Torsby den 19-22 och 26-29 oktober, så att du som börjar jobba tidigt eller ska med Stockholmståget 06.25 (från Karlstad) ska hinna fram i tid. Bussen är en gul Värmlandstrafikbuss, märkt Karlstad, och utgår från Torsby Resecentrum. Notera att bussen inte stannar vid tågstationerna på alla orter utan ibland vid busshållplatser. Här ser du avgångstiderna:

04:30 Torsby Resecentrum
04:40 Oleby, (busshållplats vid väg 908)
04:55 Lysvik, Stationen
05:05 Sunne Resecentrum
05:15 Rottneros (busshållplatsen vid 45:an)
05:20 Västra Ämtervik (busshållplats vid väg 792)
05:30 Bäckebron (busshållplatsen vid 45:an)
05:40 Linnedal (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Frykåsen)
05:50 Lövåsen (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Tolitta)
06:15 Karlstad Centralstation 

Tidtabell ordinarie ersättningstrafik

Här ser du tidtabeller för ordinarie ersättningstrafik

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla: Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.