Vi testar framtidens trafik i Säffle

En helt ny trafikform har lanserats i Säffle tätort: busstrafik utan tidtabell och bestämd linjesträckning, som bokas via en app.
Resan anpassas efter vart du vill resa och när. Smart kollektivtrafik som ger nya möjligheter att resa både på vardagar och helger – välkommen ombord!

Det är inte varje dag vi får chansen att testa och starta nya trafikkoncept, därför är vi extra glada att äntligen få lansera X-linjen.

Tjänsten är för dig som vill resa klimatsmart och erbjuder bättre tillgänglighet, service och flexibilitet än vår vanliga busstrafik.

Med hjälp av appen X-linjen bokar du en resa genom att ange adressen du önskar resa från och den du vill åka till. Du kan boka en resa när du vill under tiden mellan klockan 06.00-19.00 på vardagar och 10.30-14.30 på lördagar*.

Om fler personer bokar en resa i samma riktning åker ni tillsammans och då anpassas rutten efter var övriga personer hämtas och lämnas.

Här laddar du ner appen

  • Skanna en av koderna – Iphone-appen till vänster, Android till höger – med din mobiltelefon.
  • Ladda ner appen som heter X-linjen
  • Skapa ett konto.

     

Du reser på X-linjen med samma biljett (enkelbiljett eller periodkort) som i vår övriga trafik i Säffle tätort. Biljetten betalar du smidigast via vår vanliga app Värmlandstrafik.

Det går också att köpa biljett ombord på bussen, här betalar du med reskassa på Värmlandskort eller med bankkort.

Frågor & svar om X-linjen

Kan man resa med rullstol? Vad kostar det? Kan jag ta med barnen? Kan jag boka fast jag inte har någon smartphone?
Vi har försökt samlat frågor – och svar – kring vårt nya trafikupplägg.
Är det något du funderar över så kanske svaret finns där.
Här finns frågor och svar

Vi vill veta vad du tycker

Under det år som projektet pågår vill vi veta vad du tycker.
Vi kommer vi att utvärdera hur kunderna använder och upplever trafikformen. ​Samla erfarenheter som gör det möjligt att i framtiden fatta beslut om trafikformen. Vi hoppas på en ökad kundnöjdhet och ett ökat resande med fler alternativ, tillgänglighet & flexibilitet

Vi kommer att under projektets gång följa upp vad våra kunder tycker, både i form av digitala enkäter och intervjuer där vi kommer att finnas på plats vid hållplatser och ombord på fordonen.

I fordonen och på några av våra hållplatser finns också en QR-kod som tar dig direkt till enkäten.
Här hittar du enkäten om X-linjen.

 

* Observera, på de helgdagar (röda dagar) som infaller måndag till lördag kör vi ingen trafik, till exempel julafton och juldagen 2021. Nyårsafton 20021 och midsommarafton 2022 kör vi trafiken som om det vore en lördag, det vill säga mellan klockan 10:30 och 14:30.

Skifte i nytt trafikförsörjningsprogram: Från kollektivtrafik till hållbart resande

Omslag till rapporterna Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040 och Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026.

Idag fastställde Regionfullmäktige ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram och en långsiktig målbild för kollektivtrafiken i Värmland. Med det klubbas också ett skifte.

– En stor skillnad från tidigare trafikförsörjningsprogram är att vi nu breddar kollektivtrafikens uppdrag rejält. Vi vidgar perspektivet från att enbart fokusera på traditionell kollektivtrafik till att inkludera hållbart resande i vid bemärkelse, där kollektivtrafiken behöver fungera tillsammans med andra hållbara transportsätt.

Det berättar Mattias Landin, som tillsammans med kollegan Christoffer Harnell, lett det två år långa arbetet med att ta fram programmet och målbilden.

Kollektivtrafikens nya uppdrag handlar om att ta ett samlat grepp över värmlänningarnas hela resebehov. Utöver bussar och tåg ska man titta på hur det går att samordna andra transportmedel och sätt att förflytta sig på.

– Cykel, gång, bil och andra transportsätt spelar också viktiga roller när det kommer till att knyta samman den hållbara resan, förklarar Mattias Landin.

Större vikt vid fritidsresor 

En annan nyhet är att större vikt läggs på fritidsresor och resor till besöksmål.

– För att på riktigt skapa bra kollektivtrafik i Värmland behöver vi titta på hela vardagspusslet. Vid sidan av den dagliga jobb- och studiependlingen, vill ju vi värmlänningar umgås, idrotta och uppleva platser och evenemang. Dessutom har vi en stor och viktig turistnäring, säger Jesper Johansson (MP) som är ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Smart resande

Tillsammans med Regionalt Trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 har ytterligare ett gediget dokument tagits fram för att svara upp mot Värmlandsstrategins längre tidsperspektiv: Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040. Tillsammans skapar de en helhetsbild av hur Region Värmland ser på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Visionen är Smart resande i Värmland, där smart står för bekvämt, resurseffektivt, attraktivt, hållbart, enkelt, tillförlitligt och tillgängligt.

– Smart handlar också om att arbeta kreativt och utmanande för att hitta nya tjänster och lösningar på olika transportbehov. Utvecklingsperspektivet är något som genomsyrar hela Trafikförsörjningsprogrammet, säger Jesper Johansson.

Flexibel mobilitet

En viktig och central inriktning i just utvecklingen av trafiken i regionen är flexibel mobilitet. Begreppet handlar om att flera olika trafikslag och olika typer av service och digitala system samverkar för att underlätta och erbjuda ett mer flexibelt och hållbart resande.

– Vi tittar på hur resebehoven och förutsättningarna ser ut på en plats och utifrån det på vad vi kan erbjuda för att lösa behovet av mobilitet, förklarar Mattias Landin. Kanske kan vi göra vissa linjer mer flexibla eller underlätta för den som vill växla mellan buss och cykel. Kanske kan vi samarbeta med andra aktörer för att erbjuda fler tjänster vid kollektivtrafikens noder.

Med ett så pass breddat uppdrag och med högt ställda ambitioner vad gäller tjänsteutveckling och kopplingar mellan transportslag är samverkan en förutsättning för att komma framåt.

– Vi ska arbeta för ett mer hållbart samhälle, med värmlänningarnas behov i fokus, och med utveckling i hela Värmland. Vi är många som tillsammans har arbetat fram och står bakom de nya inriktningarna. Nu gäller det också att vi är många som jobbar tillsammans för att uppnå visionen, säger Jesper Johansson.

Här kan du ta del av trafikförsörjningsprogrammet och målbilden

Om Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och redovisa dessa i ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument och ett underlag när strategiska beslut ska fattas. Programmet ska vara vägledande för kommersiella aktörer och för att invånarna i Värmland ska få information om vilken kollektivtrafik som planeras och bedrivs med offentliga medel samt framtida ambitioner och områden för utveckling.

Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040 är två separata dokument som bör läsas tillsammans men kan läsas var och ett för sig. Dokumenten har tagits fram tillsammans och bildar gemensamt en helhetsbild av hur Region Värmland ser på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Grunden är att den långsiktigt politiskt förankrade ambitionen för kollektivtrafikens utveckling beskrivs i Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040. I trafikförsörjningsprogrammet konkretiseras vad som behöver göras under den kommande femårsperioden.

 

 

 

 

 

 

Aktuella störningar – nu funkar det igen!

Nu är systemet uppdaterat och du hittar återigen aktuella trafikstörningar på startsidan!

OBS! Aktuella störningar i tågtrafiken på grund av planerade banarbeten hittar du som vanligt på varmlandstrafik.se/trafikinfo
Du hittar även det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg ett dygn framåt på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs

 

Banarbete påverkar trafiken 8-14 nov

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan från 8 – 14 november. Turer ställs in måndag -torsdag och lördag – söndag. Hur arbetet påverkar trafiken ser du nedan.

Det aktuella trafikläget för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs. Här hittar du den informationen

Tågtidtabell för de närmsta veckorna

Tågtidtabell, inkl inställda tåg och ersättningstrafikstider, hittar du här!

Turer som påverkas 8 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. bussÖvrigt
8901KristinehamnKil05.06Ja05.12Ersätts från Karlstad
8908KarlstadKristinehamn08.20Ja08.28
8909KristinehamnKarlstad09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8912KarlstadDegerfors10.05Nej
8911KristinehamnKarlstad10.09Ja10.09
8914KarlstadKristinehamn11.44Ja12.00
8913DegerforsKarlstad11.49Nej
8916KarlstadKristinehamn12.48Nej
8915KristinehamnKarlstad13.52Ja13.52
8917KristinehamnKarlstad14.53Nej
8918KarlstadKristinehamn15.01Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej

Trafik som påverkas 9-11 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. bussÖvrigt
8908KarlstadKristinehamn08.20Ja08.28
8909KristinehamnKarlstad09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8912KarlstadDegerfors10.05Nej
8911KristinehamnKarlstad10.09Ja10.09
8914KarlstadKristinehamn11.44Ja12.00
8913DegerforsKarlstad11.49Nej
8916KarlstadKristinehamn12.48Nej
8915KristinehamnKarlstad13.52Ja13.52
8917KristinehamnKarlstad14.53Nej
8918KarlstadKristinehamn15.01Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej

Trafik som påverkas 13 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
18901KristinehamnKarlstad06.53Nej
18900KarlstadKristinehamn08.20Nej
18902KarlstadKristinehamn08.51Ja10.19
18905KristinehamnKarlstad09.06Ja09.06
18903KristinehamnKarlstad09.52Nej
18904KarlstadKristinehamn12.42Nej
18907KristinehamnKarlstad13.32Nej

Trafik som påverkas 14 nov

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
18912KarlstadKristinehamn08.19Nej
18915KristinehamnKarlstad09.14Ja09.14
18913KristinehamnKarlstad09.52Nej

Tabeller för ersättningsbussar

Tabeller för ersättningstrafiken ser du här:

Tågtrafiken i realtid

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg (och mycket av ersättningstrafiken) ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att påbörja arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

Banarbete påverkar trafiken 1 till 7 november

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan från 1– 7 november. Hur arbetet påverkar trafiken ser du i tabellerna nedan.

Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!

Våra tågavgångar och avgångstider hittar du i vår tågtidtabell för vecka 44 här!

Trafik som påverkas 1 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8901KristinehamnKarlstad05.06NejLinje 500
8908KarlstadKristinehamn08.20NejLinje 500
8909KristinehamnKarlstad09.04NejLinje 500
8910KarlstadKristinehamn09.05NejLinje 500
8912KarlstadDegerfors10.05NejLinje 500/503
8911KristinehamnKarlstad10.09NejLinje 500
8914KarlstadKristinehamn11.44NejLinje 500
8913DegerforsKarlstad11.49NejLinje 500/503
8916KarlstadKristinehamn12.48NejLinje 500
8915KristinehamnKarlstad13.52NejLinje 500
8917KristinehamnKarlstad14.53NejLinje 500
8918KarlstadKristinehamn15.01NejLinje 500
8977KristinehamnKarlstad15.09NejLinje 500
8919KristinehamnKarlstad15.35NejLinje 500

Trafik som påverkas 2-3 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8908KarlstadKristinehamn08.20NejLinje 500
8909KristinehamnKarlstad09.04NejLinje 500
8910KarlstadKristinehamn09.05NejLinje 500
8912KarlstadDegerfors10.05NejLinje 500/503
8911KristinehamnKarlstad10.09NejLinje 500
8914KarlstadKristinehamn11.44NejLinje 500
8913DegerforsKarlstad11.49NejLinje 500/503
8916KarlstadKristinehamn12.48NejLinje 500
8915KristinehamnKarlstad13.52NejLinje 500
8917KristinehamnKarlstad14.53NejLinje 500
8918KarlstadKristinehamn15.01NejLinje 500
8977KristinehamnKarlstad15.09NejLinje 500
8919KristinehamnKarlstad15.35NejLinje 500

Trafik som påverkas 4 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8908KarlstadKristinehamn08.20NejLinje 500
8909KristinehamnKarlstad09.04NejLinje 500
8910KarlstadKristinehamn09.05NejLinje 500
8912KarlstadDegerfors10.05NejLinje 500/503
8911KristinehamnKarlstad10.09NejLinje 500
8914KarlstadKristinehamn11.44NejLinje 500
8913DegerforsKarlstad11.49NejLinje 500/503
8916KarlstadKristinehamn12.48NejLinje 500
8915KristinehamnKarlstad13.52NejLinje 500
8917KristinehamnKarlstad14.53NejLinje 500
8918KarlstadKristinehamn15.01NejLinje 500
8977KristinehamnKarlstad15.09NejLinje 500
8919KristinehamnKarlstad15.35NejLinje 500
8973KilTorsby23.55Ja00.05

Trafik som påverkas 5 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8952TorsbyKarlstad04.35Ja04.30, specialinsatt bussSpecialinsatt buss
8901KristinehamnKil05.06Nej (ja, från Karlstad)Tåg från Karlstad till Kil kl. 05.20
8902KilDegerfors05.47Ja06.04Ersätts till Karlstad
8903KristinehamnKil06.04Ja06.30Ersätts från Karlstad
8951KarlstadKil06.08Ja05.14
8904KilKristinehamn06.35Ja06.45
8953KarlstadKil06.47Ja06.30
8905DegerforsKil07.03Ja07.44Ersätts från Karlstad
8954KilKristinehamn07.05Ja07.14Ersätts till Karlstad
8906KilKristinehamn07.29Ja07.39Ersätts till Karlstad
8956KilKarlstad07.49Ja08.07
8908KilKristinehamn08.02Ja08.07Ersätts till Karlstad
8907KristinehamnKarlstad08.12Nej
8955KarlstadKil08.18Ja07.44
8958KilKarlstad08.39Ja08.48
8909KristinehamnKil09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8960KilKarlstad09.27Ja09.37
8912KilDegerfors09.50Nej
8957KarlstadKil10.06Ja09.45
8911KristinehamnKil10.09Nej
8914KilKristinehamn11.30Ja11.32Ersätts till Karlstad
8913DegerforsKil11.49Nej
8962KilKarlstad12.19Ja12.42
8916KilKristinehamn12.35Ja12.42Ersätts till Karlstad
8959KarlstadKil13.20Ja12.31
8915KristinehamnKil13.52Nej
8961KarlstadKil14.09Ja13.50
8964KilKarlstad14.19Ja14.27
8918KilKristinehamn14.40Ja14.50Ersätts till Karlstad
8917KristinehamnKil14.53Nej
8919KristinehamnKil15.35Ja16.04Ersätts från Karlstad
8963KarlstadKil15.44Nej
8920KilKristinehamn15.49Ja15.59Ersätts till Karlstad
8965KarlstadKil16.23Ja16.04
8921KristinehamnKil16.37Ja16.48Ersätts från Karlstad
8966KilKarlstad16.38Ja16.53
8922KilDegerfors16.43Ja16.53Ersätts till Karlstad
8967KarlstadKil17.11Ja16.48
8924KilKristinehamn17.47Nej
8923DegerforsKil18.15Ja18.25Ersätts från Karlstad
8968KilKarlstad18.18Nej
8926KilKristinehamn18.39Nej
8969KarlstadKil18.46Ja18.25
8970KilKarlstad18.51Nej
8925KristinehamnKil19.02Ja19.43Ersätts från Karlstad
8971KarlstadKil20.15Ja19.43
8972KilKarlstad20.21Ja20.53
8928KilKristinehamn20.43Ja20.53Ersätts till Karlstad
8927KristinehamnKil20.56Nej
8930KilKarlstad21.56Nej
8974KilKarlstad22.01Nej
8973KarlstadKil22.43Ja22.22
8929KarlstadKil23.21Ja22.22

Trafik som påverkas 6 november

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
8978TorsbyKarlstad06.46Nej
18901KristinehamnCharlottenberg06.53Nej
18900CharlottenbergKristinehamn07.02Nej
8979KarlstadTorsby09.17Nej
18905KristinehamnCharlottenberg09.06Nej
8980KilKarlstad09.29Ja09.39
18903KristinehamnKil09.52Ja10.09Ersätts från Karlstad
18902KilKristinehamn09.56Ja10.03Ersätts till Karlstad
8982TorsbyKarlstad11.00Nej
18904CharlottenbergKristinehamn11.16Nej
8981KarlstadKil12.02Ja11.46
18907KristinehamnCharlottenberg13.32Nej
8984KilKarlstad15.06Ja15.16
8983KarlstadTorsby15.28Nej
18906KilKristinehamn16.20Ja16.29Ersätts till Karlstad
18908CharlottenbergKristinehamn16.31Nej
8986TorsbyKarlstad17.08Nej
18909KristinehamnKil17.36Ja17.44Ersätts från Karlstad
8985KarlstadKil18.38Ja18.17
18910CharlottenbergKristinehamn19.58Nej
8988TorsbyKarlstad20.24Nej
18911KristinehamnCharlottenberg20.58Nej
8987KarlstadTorsby21.45Nej

Trafik som påverkas 7 nov

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
18912CharlottenbergKristinehamn07.03Nej
18915KristinehamnCharlottenberg09.14Nej
18913KristinehamnKil09.52Ja10.00Ersätts från Karlstad
8989KarlstadTorsby10.44Nej
18919KristinehamnCharlottenberg11.57Nej
8990KilKarlstad12.18Ja12.29
18914KilKristinehamn12.29Ja12.29Ersätts till Karlstad
8991KarlstadTorsby12.44Nej
18918CharlottenbergKristinehamn13.46Nej
8992TorsbyKarlstad13.00Nej
8994TorsbyKarlstad14.35Nej
18917KristinehamnKil14.46Ja14.58Ersätts från Karlstad
8993KarlstadKil15.33Ja15.21
18916KilKristinehamn16.19Ja16.29Ersätts till Karlstad
18921KristinehamnCharlottenberg17.01Nej
8995KarlstadTorsby17.20Nej
8996KilKarlstad18.57Ja19.07
18923KarlstadKil19.12Ja18.51Ersätts från Karlstad
18922CharlottenbergKristinehamn19.15Nej
8997KarlstadKil19.56Ja19.35
18925KarlstadArvika20.03Nej
8998TorsbyKarlstad20.07Nej
18927KristinehamnCharlottenberg21.13Nej
18920KilKristinehamn22.23Ja22.33Ersätts till Karlstad
8999KarlstadTorsby22.51Nej

 

Tidtabeller för ersättningstrafik

1-4 november – Vi hänvisar till buss linje 500 och 503 när tågen är inställda Karlstad-Kristinehamn-Degerfors

Linjerna trafikerar Karlstads busstation (ej 503), Kristinehamns resecentrum och Degerfors järnvägsstation (ej 500) samt ordinarie hållplatser för linjerna.

Här hittar du buss 500:s tidtabell (Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga)
Här hittar du buss 503:s tidtabell (Kristinehamn – Björneborg – Degerfors)

OBS! Resan tar cirka 50 minuter Karlstad – Kristinehamn, så tänk på att du kan behöver planera din resa lite annorlunda. Buss linje 500 och 503 stannar också vid andra hållplatser än tåget. Bussen passerar exempelvis Universitetet, men stannar inte vid Välsviken. Buss 500 utgår också från Karlstad busstationen och inte från Karlstad Centralstation. Klicka här för att se en karta över hur du går mellan Karlstad centralstation och busstationen.
Vill du resa till Välsviken så rekommenderar vi att ta Karlstadsbuss linje 2 Universitet-Välsviken handelsområde alternativt busslinje 2 eller 5 Karlstad Stora Torget-Välsviken handelsområde.
Vår reseplanerare hjälper dig på vägen!

Morgonbuss från Torsby avgår 04:30

Nu finns en specialinsatt buss som ersätter morgontåget 8952 från Torsby 5/11, så att du som börjar jobba tidigt eller ska med Stockholmståget 06.25 (från Karlstad) ska hinna fram i tid. Bussen är en gul Värmlandstrafikbuss, märkt Karlstad, och utgår från Torsby Resecentrum. Notera att bussen inte stannar vid tågstationerna på alla orter utan ibland vid busshållplatser. Här ser du avgångstiderna:

04:30 Torsby Resecentrum
04:40 Oleby, (busshållplats vid väg 908)
04:55 Lysvik, Stationen
05:05 Sunne Resecentrum
05:15 Rottneros (busshållplatsen vid 45:an)
05:20 Västra Ämtervik (busshållplatsen vid gamla Wermlandsbanken, vid Gamla Landsvägen)
05:30 Bäckebron (busshållplatsen vid 45:an)
05:40 Linnedal (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Frykåsen)
05:50 Lövåsen (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Tolitta)
06:15 Karlstad Centralstation 

Tidtabell ordinarie ersättningstrafik

Här ser du tidtabeller för ordinarie ersättningstrafik

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla: Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 påbörjar arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.