Ändringar i busslinjerna när Karlstad växer och bygger om

Arbetet med Vikenförbindelsen i Karlstad fortsätter och i oktober kommer detta arbete att påverka kollektivtrafiken. För att trafiken fortsatt ska fungera, både i denna etapp i de kommande byggprojekten, ritas några av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss linjer nu om.

Det är när hela Klaraborgsgatan stängs av den 11 oktober, som många av Karlstadsbuss och Värmladstrafiks bussar inte kan köra sin vanliga linje utan får en ändrad resväg genom centrum. Trafiken kommer att gå utefter den nya dragningen från och med den 11 oktober och sannolikt, med några undantag, under stora delar av 2022, beroende på hur arbetet fortskrider i de olika byggprojekten.

En av de största förändringarna är att Karlstadsbuss bussar inte kommer att gå förbi hållplatserna busstationen eller Drottninggatan. Bytespunkten mellan Värmlandstrafiks bussar och Karlstadsbuss bussar kommer i stället att vara vid Residenstorget.

Detta gäller för Värmlandstrafiks bussar från och med 11 oktober

Klicka här för större bild.

Linjerna 201, 260, 602, 660 (endast från Deje) 801, 803 och 860 kör via Våxnäsgatan i båda riktningar.
Trafikerar hållplatserna Länsstyrelsen, Residenstorget, Centralstationen och Busstationen (ute på Hamngatan) i riktning in mot Karlstad centrum.
Trafikerar hållplatserna Busstationen (inne på gate), Drottninggatan, Residenstorget och Länsstyrelsen ut från Karlstad centrum.
Trafikerar inte hållplats Karolinen i någon riktning. Reser du från hållplats Karolinen hänvisar vi dig till hållplats Länsstyrelsen.

Linjerna 100, 200, 300, 400, 600, 700 och 800 kör via Hamngatan i båda riktningar.
Trafikerar hållplatserna Karolinen, Busstationen (ute på Drottninggatan), Drottninggatan och Centralstationen i riktning in mot Karlstad centrum.
Trafikerar hållplatserna Busstationen (inne på gate) och Karolinen i riktning ut från Karlstad centrum.

Linje 500 kör via Hamngatan i båda riktningar.
Trafikerar hållplats Karolinen och Busstationen (ute på Drottninggatan) i riktning in mot Karlstad centrum.
Trafikerar hållplats Busstationen (inne på gate) och Karolinen i riktning ut från Karlstad centrum.

Linje 902 ingående kör via Våxnäsgatan.
Trafikerar hållplatserna Länsstyrelsen, Residenstorget, Centralstation och Busstationen (ute på Hamngatan) i riktning in mot Karlstad centrum.

Linje 904 utgående kör via Våxnäsgatan.
Trafikerar hållplatserna Busstationen (inne på gate), Drottninggatan, Residenstorget och Länsstyrelsen ut från Karlstad centrum.

Hållbara lösningar i en tid av många ombyggnationer

Vi har tillsammans med Karlstads kommun jobbat hårt för att hitta bra lösningar för kollektivtrafiken och för oss är det viktigt att de linjedragningar vi tar fram är hållbara både för resenär och för trafik under en längre tid. Nästan all vår trafik i Karlstad passerar nu de stora vägarbetena och vi hoppas att du som reser med oss har förståelse och lite extra tålamod för att det blir en del anpassningar i och med det. Linjeomläggningarna kommer att utvärderas och justeras i den mån det går, så att lösningarna blir så bra de kan bli under en tid med stora ombyggnationer.

Förändringar i Karlstadsbuss linjenät

Den 11 oktober kommer även många av Karlstadsbuss linjer att få annan körväg. Se bild nedan. Mer information om hur Karlstadsbuss bussar påverkas hittar du här!

Trafikomläggning Karlstadbuss 11 oktober

Om Vikenförbindelsen

Karlstads kommun driver en rad stora byggprojekt för att möta framtidens behov. Vikenförbindelsen är ett av dessa. För att minska trafikmängden på Hamngatan inför byggnationen av Karlstads nya resecentrum, måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Vikenförbindelsen ska förbättra trafikflödet genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Arbetet väntas pågå 2020-2023. Här, på Karlstads kommuns webbplats, kan du läsa mer om Vikenförbindelsen.

 

Vanliga frågor

Hur gör jag för att byta från regionbuss till tätortsbuss (från gul till orange buss)

En av de största förändringarna i och med linjeomläggningen den 11 oktober är att tätortsbussarna (Karlstadsbuss) inte kommer att gå förbi hållplatserna Busstationen eller Drottninggatan. Bytespunkten mellan regionbussar (Värmlandstrafik) och tätortsbussar (Karlstadsbuss) kommer i stället att vara vid hållplats Residenstorget.

Ta hjälp av reseplaneraren! Bussarnas nya linjedragningar och avgångstider är uppdaterade i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss reseplanerare samt i våra appar. Där rekommenderar också reseplaneraren din nya bytespunkt. Om du tidigare bytt buss på busstationen är det dock oftast Residenstorget som gäller.

Ladda ner appen Värmlandstrafik via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Värmlandstrafik via Google Play här! (Android)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via App Store här! (iPhone)

Ladda ner appen Karlstadsbuss via Google Play här! (Android)

Jag kommer nu in med länsbuss (Värmlandstrafik) och byter till Karlstadsbuss vid hållplats Karolinen. Hur byter jag nu?

Hållplats Karolinen kommer endast trafikeras av linjerna 1, 57 och 62 samt 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 och 800. För övriga byten så hänvisar vi till hållplatserna Länsstyrelsen, Centralstationen, Residenstorget eller Stora torget.

Jag ska byta mellan stombuss och tätortsbuss. Hur gör jag då?

Flera av stombusslinjerna passerar hållplats Drottninggatan i riktning in mot centrum och då kan byte ske vid hållplats Residenstorget. För byten i andra riktningen, från tätortsbuss till stombuss, behöver du ta sig till busstationen alternativt till hållplats Karolinen. Detta kan du göra på flera olika sätt:

– Gå till busstationen från hållplatserna Residenstorget eller Centralstationen.

– Res med regionbusslinjer som trafikerar hållplats Residenstorget vidare till busstationen.

– Res med tätortslinje till hållplats Länsstyrelsen och byta vid hållplats Karolinen.

Hur gör jag för att byta mellan tätortsbussar?

Alla tätortsbussar passerar Stora torget så det enklaste är att byta buss där.

Det står att bussen går från Residenstorget läge B, var ligger det?

Hållplats Residenstorget har tre olika lägen:

Läge A ligger utanför Residenset, på själva Residenstorget.

Läge B ligger på Järnvägsgatan, mot järnvägsstationen till.

Läge C ligger runt Residenstorgets knut, på Kungsgatan. Denna hållplats används bara för avstigande.

Varför går inte Karlstadsbuss bussar in på busstation och Drottninggatan, när Värmlandstrafiks bussar gör det?

Vi kan tyvärr inte hantera den mängd bussar, som det skulle innebära, inne på busstationen om stadsbussarna skulle köra den vägen.

Buss i skytteltrafik ersätter inställda tåg Karlstad-Kil

Front av två gula Värmlandstrafikbussar.

Den 4 till 7 oktober testar Värmlandstrafik ett nytt sätt att ersätta inställda tåg vid banarbeten. Skytteltrafik med buss linje 201 kommer att gå mellan Karlstad och Kil var 15:e minut.

Det är när Trafikverket gör spårarbeten på Värmlandsbanan mellan Karlstad och Kil den 4 till 7 oktober som Värmlandstrafik testar att ersätta tågtrafiken med en uppväxlad busslinje 201.

Här kan du läsa mer om vilka tåg som påverkas under vecka 40 på Värmlandsbanan

– Vi har flera stora banarbeten framför oss under 2022, bland annat ska Trafikverket byta ut elva mil utslitna spår på Värmlandsbanan. Nu vill vi testa en ny lösning på hur vi kan skapa bra och flexibla resor för våra resenärer under planerade avbrott i tågtrafiken, förklarar Per Sidetun, tågchef Region Värmland.

Vad tycker du om upplägget? Svara på enkät och var med i utlottning av biobiljetter.

Mellan klockan 9 och 15, när all tågtrafik behöver ställas in på sträckan, rullar bussar från linje 201:s busshållplats var 15:e minut. Linjen trafikerar järnvägsstationerna (Karlstad centralstation/Kil resecentrum) samt ordinarie hållplatser för buss 201. Resan tar cirka 30 minuter så tänk på att detta kan innebära att du behöver planera din resa lite annorlunda. Observera att Karlstad Centralstations busshållplats mot Kil finns på andra sidan vägen (Hamngatan 26).

Testet pågår i fyra dagar och går i stället för den ordinarie ersättningstrafiken. Skyttelbussarna går betydligt oftare än ersättningstrafiken, men restiden är något längre.

– Det ska bli spännande att se om våra resenärer gillar den här typen av lösning. Genom att på olika sätt stötta upp med våra linjebussar, som rullar på samma sträcka, tror vi att vi framöver kan göra tågstoppen smidigare för de som reser med oss.

Under veckan kommer det även att gå några få vanliga ersättningsbussar från exempelvis Högboda och Kristinehamn.

Här hittar du specialtidtabellen för busslinje 201!

 

Cyklar på bussen gav mersmak

Klarälvsbanan, fotograf Öyvind Lund, Visit Värmland

När olika kompetenser och organisationer går samman och vill göra något bra – då händer det grejer. Så kan man sammanfatta sommarens pilotprojekt, där man testat möjligheten att ta med cyklar på några av Värmlandstrafiks bussturer. Ett nytt sätt att kombinera cykel, turism och värmländsk kollektivtrafik.

Idén med projektet var att öka möjligheterna för cykelturister att uppleva Klarälvsbanan och samtidigt resa hållbart och klimatsmart hela vägen. Premiärsäsongen 2021 fick tummen upp av samtliga parter – Region Värmland, Visit Värmland och Nobina.

– Testet har visat att det finns en tydlig efterfrågan på den här typen av kombinerade ressätt. Sådana här lösningar spelar roll för besöksnäringen, men också för oss som lever här, som vill ha fler pendlingsmöjligheter och fler sätt att kunna förflytta oss i Värmland, säger Andreas Norum projektledare på Visit Värmland.

Pilotprojektet kördes på sträckan Karlstad-Hagfors med busslinje 600 under sommartidtabellen 14 juni – 15 augusti och omfattade samtliga helgavgångar under perioden samt några avgångar på tisdagar och torsdagar. Det fanns plats för två cyklar samtidigt och resenärerna kunde lasta på eller av sina cyklar på fyra utvalda hållplatser längs med sträckan. Testupplägget var relativt smalt men resulterade ändå i över trettio bokningar.

Testprojektet visade på utvecklingsmöjligheter

Responsen testprojektet fått från resenärer och busschaufförer har varit positiv och de som nyttjat möjligheten har oftast också rest just för att uppleva Klarälvsbanan.

– Vi har lärt oss massor under projektets gång och fått in många utvecklings- och förbättringsförslag från våra resenärer. Vi vet att efterfrågan finns och att konceptet fungerar. Nästa steg är att fundera på hur vi kan ta det här vidare, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss på Region Värmland.

Satsningen kommer nu att utvärderas ytterligare och ambitionen är att utveckla den till sommaren 2021.

– Att kombinera buss och cykel är ett viktigt utvecklingssteg för oss när det kommer till att kunna erbjuda fler flexibla, kundanpassade och hållbara lösningar inom kollektivtrafiken, säger Jesper Johansson, kollektivtrafiknämndens ordförande (MP) Region Värmland.

Sommarens pilotprojekt finansierades av Tillväxtverket och Region Värmland.

Läs mer om pilotprojektet här!

Tystare platser – efterlängtad nyhet på våra tåg

Nu kan du som vill ha en lugn miljö under din tågresa sätta dig i en tystare del av våra tåg.

Här gäller låg samtalston och ljudlösa telefoner. Vill du lyssna på något på din dator eller på musik eller mediaspelare är det hörlurar som gäller. När du reser med barn och sätter dig på de här platserna är det ditt ansvar att barnen visar samma hänsyn.

Den del av tågen där det finns tystare platser skyltas på utsidan. Även inuti vagnarna markeras platserna med tydliga dekaler.

Vi önskar dig en lugn och tyst resa!

Bussklubben nu igång i Arvika

Hurra! I dag är det äntligen premiär för Bussklubben i Arvika. Detta innebär att det nu är omkring 1 000 skolskjutsberättigade barn i Värmland som har tillgång till appen som ska göra resan till och från skolan både tryggare och roligare.

Bussklubben innehåller en rad smarta funktioner så som störningsinformation i notisform, realtidskarta som visar var bussen är och roliga spel och quiz. Syftet med appen är att både barn och deras närstående snabbt kan nås med trafikinformation men också att göra resan till skolan mer lustfylld.

Arvika är den andra kommunen i Värmland där appen lanseras. Grums, som var premiärkommun, har erbjudit appen sedan hösten 2020 och här har eleverna haft ett viktigt uppdrag att testa de olika funktionerna under en pilotperiod.

Läs mer om Bussklubben här

Bussklubben är utvecklad av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Syftet med appen är att både barn och deras närstående snabbt kan nås med trafikinformation men också att göra resan till skolan roligare. Målet är att alla barn som är skolskjutsberättigade i Värmland ska få tillgång till appen.

Banarbete påverkar trafiken 4-10 okt

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan måndag till torsdag och lördag till söndag vecka 40. Här ser du hur trafiken påverkas.

Bussar i skytteltrafik ersätter inställda tåg Karlstad-Kil

Utöver ordinarie ersättningstrafik (se tidtabell längre ned) kör vi extraturer på busslinje 201 mellan Kil och Karlstad, måndag till torsdag, 4-7 oktober, då all tågtrafik är inställd mellan klockan 9 och 15. Skytteltrafiken kommer gå via linje 201 busshållplats var 15:e minut. Linjen trafikerar järnvägsstationerna (Karlstad Centralstation/Kil resecentrum) samt ordinarie hållplatser för buss 201. Resan tar cirka 30 minuter så tänk på att detta kan innebära att du behöver planera din resa lite annorlunda. Observera att Karlstad Centralstations busshållplats mot Kil finns på andra sidan vägen (Hamngatan 26).

Vad tycker du om upplägget? Svara på enkät och delta i utlottning av biobiljetter. 

Så köper du biljett till skyttelbussarna linje 201

De bussar som används för förstärkning på linje 201 är ordinarie linjebussar. De innebär att du kan köpa biljetter på samma sätt som du brukar när du reser med Värmlandstrafik. Turerna är sökbara i reseplaneraren och det går att köpa mobilbiljett i Värmlandstrafiks app till dem. Du kan också köpa biljett ombord på bussen samt använda ditt periodkort.

Här ser du tidtabell för linje 201 med extraturer (endast giltig 4-10 oktober 2021).

Trafik som påverkas 4-7 oktober

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
8960KilKarlstad09.27Nej
8962KilKarlstad12.19Nej
8964KilKarlstad14.19Nej
8912HögbodaKarlstad09.37Ja09.47
8914KilKarlstad11.30Nej
8916KilKarlstad12.35Nej
8918CharlottenbergKarlstad13.41Nej
8957KarlstadKil10.06Nej
8959KarlstadKil13.20Nej
8961KarlstadKil14.09Nej
8909KarlstadHögboda09.28Ja08.54
8911KarlstadCharlottenberg10.42Nej
8913KarlstadKil12.50Nej
8915KarlstadKil14.25Nej

Trafik som påverkas 9 okt

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
98910KarlstadKristinehamnNej
18902KarlstadKristinehamn10.18Ja10.19
98912KarlstadKristinehamnNej
18900KarlstadKristinehamn08.20Nej
18904KarlstadKristinehamn12.42Nej
18901KristinehamnKarlstad06.53Nej
98913KristinehamnKarlstadNej
18903KristinehamnKarlstad09.52Nej
18905KristinehamnKarlstad09.06Ja09.06
18907KristinehamnKarlstad13.32Nej

Trafik som påverkas 10 okt

TågFrånTillAvgångErsättsAvgång buss
18913KristinehamnKarlstad09.52Nej
18915KristinehamnKarlstad09.14Ja09.14
98930KarlstadKristinehamnNej
18912KarlstadKristinehamn08.19Nej

 

Tidtabell för ordinarie ersättningstrafik:

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

Banarbete påverkar tågtrafiken den 18-22 oktober

Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan från 18 – 22 oktober. Hur arbetet påverkar trafiken ser du i tabellerna nedan.

Det aktuella trafikläget för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs. Här hittar du den informationen

Trafik som påverkas 18 oktober

Grund infoInställd sträcka    
TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
8901CharlottenbergKongsvinger05.06Nej
8912KongsvingerDegerfors08.28Nej
8960SunneKarlstad08.47Ja08.57
8909KristinehamnCharlottenberg09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8957KarlstadSunne10.06Ja09.14
8911KristinehamnCharlottenberg10.09Nej
8914CharlottenbergKristinehamn10.27Nej
8916CharlottenbergKristinehamn11.32Ja11.32
8962SunneKarlstad11.39Ja11.44
8913DegerforsCharlottenberg11.49Ja, från Kristinehamn12.06
8959KarlstadSunne13.20Ja12.37
8964SunneKarlstad13.37Ja13.47
8918CharlottenbergKristinehamn13.41Nej
8915KristinehamnCharlottenberg13.52Nej
8961KarlstadSunne14.09Ja13.26
8920CharlottenbergKristinehamn14.48Nej
8917KristinehamnCharlottenberg14.53Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej
8973KarlstadTorsby22.43Nej

Trafik som påverkas 19-20 okt

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
8952TorsbyKarlstad04.35Ja04.30, specialinsatt buss
8901CharlottenbergKongsvinger05.06Nej
8912KongsvingerDegerfors08.28Nej
8960SunneKarlstad08.47Ja08.57
8909KristinehamnCharlottenberg09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8957KarlstadSunne10.06Ja09.14
8911KristinehamnCharlottenberg10.09Nej
8914CharlottenbergKristinehamn10.27Nej
8916CharlottenbergKristinehamn11.32Ja11.32
8962SunneKarlstad11.39Ja11.44
8913DegerforsCharlottenberg11.49Ja, från Kristinehamn12.06
8959KarlstadSunne13.20Ja12.37
8964SunneKarlstad13.37Ja13.47
8918CharlottenbergKristinehamn13.41Nej
8915KristinehamnCharlottenberg13.52Nej
8961KarlstadSunne14.09Ja13.26
8920CharlottenbergKristinehamn14.48Nej
8917KristinehamnCharlottenberg14.53Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej
8973KarlstadTorsby22.43Nej

Trafik som påverkas 21 oktober

Grund infoInställd sträcka    
TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
8952TorsbyKarlstad04.35Ja04.30, specialinsatt buss
8901CharlottenbergKongsvinger05.06Nej
8912KongsvingerDegerfors08.28Nej
8909KristinehamnCharlottenberg09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8911KristinehamnCharlottenberg10.09Nej
8914CharlottenbergKristinehamn10.27Nej
8916CharlottenbergKristinehamn11.32Ja11.32
8913DegerforsCharlottenberg11.49Ja, från Kristinehamn12.06
8918CharlottenbergKristinehamn13.41Nej
8915KristinehamnCharlottenberg13.52Nej
8920CharlottenbergKristinehamn14.48Nej
8917KristinehamnCharlottenberg14.53Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej
8973KarlstadTorsby22.43Nej

Trafik som påveras 22 oktober

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
8952TorsbyKarlstad04.35Ja04.30, specialinsatt buss

Tidtabeller för ersättningstrafiken

Morgonbuss från Torsby avgår 04:30

Nu finns en specialinsatt buss som ersätter morgontåget 8952 från Torsby den 19-22 + 26-29 oktober, så att du som börjar jobba tidigt eller ska med Stockholmståget 06.25 (från Karlstad) ska hinna fram i tid. Bussen är en gul Värmlandstrafikbuss, märkt Karlstad, och utgår från Torsby Resecentrum. Notera att bussen inte stannar vid tågstationerna på alla orter utan ibland vid busshållplatser. Här ser du avgångstiderna:

04:30 Torsby Resecentrum
04:40 Oleby, (busshållplats vid väg 908)
04:55 Lysvik, Stationen
05:05 Sunne Resecentrum
05:15 Rottneros (busshållplatsen vid 45:an)
05:20 Västra Ämtervik (busshållplats vid väg 792)
05:30 Bäckebron (busshållplatsen vid 45:an)
05:40 Linnedal (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Frykåsen)
05:50 Lövåsen (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Tolitta)
06:15 Karlstad Centralstation 

Ordinarie ersättningstrafik

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

Banarbete påverkar tågtrafiken 11-17 oktober

Ett banarbete påverkar trafiken på Värmlandsbanan 11-17 oktober, vecka 41. Här ser du vilka turer som påverkas och vilka som ersätts med buss.

Det aktuella trafikläget för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs. Här hittar du den informationen

Trafik som påverkas 11-14 oktober

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
8908KarlstadKristinehamn08.20Ja08.22
8909KristinehamnKarlstad09.04Nej
8910KarlstadKristinehamn09.05Nej
8912KarlstadDegerfors10.05Nej
8911KristinehamnKarlstad10.09Ja10.09
8914KarlstadKristinehamn11.44Ja12.00
8913DegerforsKarlstad11.49Nej
8916KarlstadKristinehamn12.48Nej
8915KristinehamnKarlstad13.52Ja13.52
8917KristinehamnKarlstad14.53Nej
8918KarlstadKristinehamn15.01Nej
8977KristinehamnKarlstad15.09Nej
8919KristinehamnKarlstad15.35Nej

Trafik som påverkas 16 oktober

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
18901KristinehamnKarlstad06.53Nej
18900KarlstadKristinehamn08.20Nej
18905KristinehamnKarlstad09.06Ja09.06
18903KristinehamnKarlstad09.52Nej
18902KarlstadKristinehamn10.18Ja10.19
18904KarlstadKristinehamn12.42Nej
18907KristinehamnKarlstad13.32Nej

Trafik som påverkas 17 oktober

TågFrånTillAvgångErsättsAvg. buss
18912KarlstadKristinehamn08.19Nej
18915KristinehamnKarlstad09.14Ja09.14
18913KristinehamnKarlstad09.52Nej

Tidtabell för ersättningstrafiken

Så köper du biljett när du reser med ersättningstrafik

De bussar som används i ersättningstrafik för inställda tåg är oftast inte utrustade med biljettmaskiner. Därför behöver du köpa din biljett i förväg.

– Periodkort gäller som vanligt. Du visar upp aktiveringskvitto. (Vilande period eller resdag kan du aktivera innan resan hos något av våra ombud eller i biljettautomat.)

– Förköpsbiljett kan du köpa hos något av våra ombud eller i biljettautomat. Förköpsbiljetten gäller för en enkelresa inom 5 dagar från köpdatum.

– I Värmlandstrafiks app syns tyvärr inte de inställda tågavgångarna eller ersättningstrafiken. Vi föreslår därför att du köper biljett till annan avgång (fungerar även med bussavgångar) på motsvarande sträcka. Det kan medföra att din mobilbiljett inte hunnit aktiveras eller att giltighetstiden hinner gå ut under resan. Förare och tågvärd kontrollerar då att från- och tillhållplats, ålderskategori och datum är korrekta.

Vi vill också tipsa om buss linje 500 och 503 när tågen är inställda Karlstad-Kristinehamn

Utöver ordinarie ersättningstrafik vill vi tipsa om buss linje 500 och 503. Linjerna trafikerar Karlstads busstation (ej 503), Kristinehamns resecentrum och Degerfors järnvägsstation samt ordinarie hållplatser för linjerna. Resan tar cirka 50 minuter Karlstad – Kristinehamn, så tänk på att du kan behöver planera din resa lite annorlunda.

Här hittar du buss 500:s tidtabell (Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga)
Här hittar du buss 503:s tidtabell (Kristinehamn – Björneborg – Degerfors)

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Bildkälla:Trafikverket

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 kommer att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.

– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!

Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.

Nu kan du låna cyklar i Arvika och i Karlstad

Långt till jobbet eller skolan från stationen eller en tid att passa? Nu blir det enklare för dig som vill resa hållbart hela vägen fram. Från och med den 2 september går det nämligen att låna cyklar på stationerna i Arvika och i Karlstad.

Cyklarna, som lånas via appen MOQO, är ett pilotprojekt som testar nya kombinerade sätt att resa. Det är Region Värmland Kollektivtrafik tillsammans med Arvika kommun och Karlstads kommun som nu lanserar tjänsten inom interregprojektet Stronger Combined.

Här rapporterar media om våra nya cyklar:

Gratis lånecyklar införs vid stationerna i Karlstad och Arvika, NWT 2/9

Cyklar att låna på järnvägstationen i Karlstad och Arvika, SVT 2/9

Nu kan man låna cykel vid tågstationerna i Karlstad och Arvika, Sveriges Radio Värmland, 2/9

Ny tjänst – gratis lånecyklar i Arvika, Arvika Nyheter 2/9

För att låna en cykel behöver du:

  • Ladda ner appen MOQO och skapa ett konto – det kan ta ett tag för appen att ladda och hitta din position.
  • Skanna QR-koden som finns på cykeln eller sök upp en ledig cykel för att boka.
  • Skriv in vilka tider som du tänkt använda cykeln. Därefter är det bara att boka.
  • Du låser upp och låser cykeln i appen.
  • Återlämna cykeln där du hämtade den (Centralstation i Karlstad eller Arvika station) och välj “end booking” i appen.

Läs mer om lånecyklarna här!