Lättnader från Folkhälsomyndigheten

Från och med den 15 juli kommer nya lättnader i kollektivtrafiken från rekommendationer och regler som kommit från Folkhälsomyndigheten.

Bland annat gäller att reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort. Rådet om att använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid är borta sedan den 1 juli.

Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är dock fortsatt mycket viktigt.

 

Från och med den 1 juli gäller (bland annat) följande

  • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort.
  • Rådet om begräsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort. Trafiken bör fortsatt köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas.

Från och med den 15 juli gäller även

  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.

Banarbete påverkar trafiken i augusti

Ett omfattande banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan i sommar. Här ser du vilka turer och sträckor som påverkas perioden 1-15 augusti:

 

Trafik som påverkas 1 aug (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn08:02
Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18990KilKarlstadJa12:28
18991KarlstadKilJa13:23
18914KilKristinehamnJa12:29

Trafik som påverkas 2-6 aug (mån-fre)

TågFrånTillAvg. tåg startErsättsAvg. bussÖvrigt
18960KilKarlstad09:27Ja09.37
8912KilKarlstad (Kristinehamn)09:49Ja10:00
18957KarlstadKil10:06Ja, tidigarelagd09.45
8914CharlottenbergKristinehamn10:27Nej
8911KarlstadCharlottenberg10:42Nej
8916KilKristinehamn11:32Ja12:42Ersätts till Karlstad
18959KarlstadKil13:20Ja, tidigarelagd13:02
8918CharlottenbergKarlstad13.41Nej
8915KristinehamnKil14:38Ja, tidigarelagd14:06Ersätts från Karlstad
18964KilKarlstad14:20Ja14:27
8917KristinehamnCharlottenberg14:53Nej
18963KarlstadKil15:44Ja, tidigarelagd15.23
18973KarlstadTorsby22:34Nej

Trafik som påverkas 7 aug (lör)

TågFrånTillAvg. tågErsättsAvg. bussÖvrigt
18978Kil Karlstad08:15Ja08:16
18901KristinehamnKil06:53 Ja06:58Ersätts från Karlstad
18900Kil Kristinehamn08:02Ja08:16Ersätts till Karlstad
18905KristinehamnKil09:06Ja, tidigarelagd08:56Ersätts från Karlstad
18979KarlstadKil09:17Ja, tidigarelagd08:56
18980Kil Karlstad09:29Ja09:39
18903KristinehamnKil09:52Ja, tidigarelagd10:09Ersätts från Karlstad
18902Kil Kristinehamn09:55Ja10:03Ersätts till Karlstad
18981KarlstadKil12:02Ja, tidigarelagd11:46
18982KilKarlstad12:19Ja12:29
18904KilKristinehamn12:25Ja12:29Ersätts till Karlstad
18907KristinehamnKil13:32Ja, tidigarelagd13:50Ersätts från Karlstad
18984KilKarlstad15:06Ja15:16

Trafik som påverkas 8 aug (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn08:02
Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18989KarlstadTorsby10:44Nej
18992TorsbyKarlstad13:00Nej

Trafik som påverkas 9-13 aug (mån-fre)

TågFrånTillAvg. tåg startErsättsAvg. bussÖvrigt
18960KilKarlstad09:27Ja09:37
8912KilKarlstad (Kristinehamn)09:49Ja10:00Byte i Karlstad
18957KarlstadKil10:06Ja, tidigarelagd09:45
8914CharlottenbergKristinehamn10:27Nej
8911KarlstadCharlottenberg10:42Nej
8916KilKristinehamn12:35Ja12:42Ersätts till Karlstad
18959KarlstadKil13:20Ja, tidigarelagd13:02
8918CharlottenbergKarlstad13:41Nej
8915KristinehamnKil13:52Ja, tidigarelagd14:06Ersätts från Karlstad
18964KilKarlstad14:20Ja14:27
8917KhnCharlottenberg14:53Nej
18963KarlstadKil15:44Ja, tidigarelagd15:23

Trafik som påverkas 14 aug (lör)

TågFrånTillAvg. tågErsätts Avg. bussÖvrigt
18900KilKristinehamn08:02Ja08:16Ersätts från Karlstad
18978Kil Karlstad08:15
Ja08:16
18905KristinehamnKil09:06Ja, tidigarelagd08:56Ersätts från Karlstad
18979KarlstadKil09:17Ja, tidigarelagd08:56
18980KilKarlstad09:29Ja09:39
18903KristinehamnKil09:52Ja, tidigarelagd10:09Ersätts från Karlstad
18902KilKristinehamn09:55Ja10:03Ersätts till Karlstad
18981KarlstadKil12:02Ja, tidigarelagd11:46
18982KilKarlstad12:19Ja12:29
18904KilKristinehamn12:25Ja12:29Ersätts till Karlstad
18907KristinehamnKil13:32Ja, tidigarelagd13:50Ersätts från Karlstad
18984KilKarlstad15:06Ja15:16

Trafik som påverkas 15 aug (sön)

TågFrånTillAvg. tåg ErsättsAvg. bussÖvrigt
18912KilKristinehamn 08:02Ja08:12Ersätts till Karlstad
18935KristinehamnKil09:11Ja, tidigarelagd09:19Ersätts från Karlstad
18913KristinehamnKil09:52Nej
18990KilKarlstad12:18Ja12:28
18914KilKristinehamn12:29Ja12:29
18991KarlstadKil12:44Ja13:23

 

Tider för ersättningsbussarna för vecka 31 kan du se här 

Tider för ersättningsbussarna för vecka 32 kan du se här