Banarbete Karlstad – Kristinehamn, 1-7 mars

Banarbeten påverkar trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn under våren 2021. Här kan du se vilka turer som påverkas på vilka sträckor under vecka 9. Observera att avgångstiderna för ersättningsbussarna kan skilja sig från den ordinarie avgångstiden.

Trafik som påverkas 1- 4 mars

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
8901Khn05:06KsNej
8910Ks09:05KhnNej
8911Khn10:09KsJa10:09
8918Ks15:01KhnNej
8917Khn14:53KsNej
8914Ks11:44KhnJa12:00
8906Ks07:49KhnNej
8909Khn09:04KsNej
8916Ks12:48KhnNej
8915Khn13:52KsJa13:52
8919Khn15:35KsNej
8912Ks10:05DgNej
8913Dg11:49KsNej
8977Khn15:09KsNej

Trafik som påverkas 5 mars

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
8927Khn20:56KsNej
8928Ks21:04KhnNej

Trafik som påverkas 6 mars

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
18901Khn06:53KsNej
18903Khn09:52KsNej
18906Ks16:40KhnJa16:48
18909Khn17:36KsJa17:45
18910Ks21:18KhnNej
18900Ks08:20KhnNej
18905Khn09:06KsJa09:06
18902Ks10:18KhnJa10:19
18904Ks12:42KhnNej
18907Khn13:32KsNej
18908Ks17:45KhnNej
18911Khn20:58KsNej

Trafik som påverkas 7 mars

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
18913Khn09:52KsNej
18913Khn09:52KsNej
18916Ks16:35KhnJa16:42
18912Ks08:19KhnNej
18915Khn09:14KsJa09:14
18914Ks12:43KhnNej
18917Khn14:46KsNej
18919Khn11:57KsNej
18918Ks14:58KhnNej
18921Khn17:01KsJa17:45
18922Ks20:31KhnNej
18927Khn21:13KsNej
18920Ks22:43KhnNej

Resa till vaccination mot covid-19

Äldre man reser med tåg.

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller fram till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.

Resa med linjetrafik (buss och tåg)

Du som reser med buss eller tåg till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt om du lämnar in begäran om ersättning efter resan. Du behöver alltså precis som inför en vanlig kollektivtrafikresa ha en giltig biljett för resan. Utlägg och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner.

Resa med privat bil

Ersättning för resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar ersätts om:

– Du är 65 år eller äldre.
– Du tillhör en riskgrupp som har färdtjänst- eller sjukreseintyg.
– Du saknar tillgång till kollektivtrafik med buss eller tåg.

Dina utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner.

Resa med servicetrafik

Du som reser med servicetrafik till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt. För att boka resa med servicetrafik krävs att:

– Du har ett färdtjänsttillstånd eller sjukreseintyg.
– Du saknar möjlighet att resa i privat bil.
– Du saknar möjlighet att resa med kollektivtrafik (buss eller tåg).

Det är prioriterat att alla kommer iväg till sin vaccination mot covid-19, därför kommer alla som bor i Värmland få hjälp med sin resa om behovet finns. Om en person saknar färdtjänst- eller sjukresetillstånd finns alltså en lösning.

Läs mer om vaccination mot covid-19  på 1177.se
Läs mer om resor till din vaccination på 1177.se 

Förstärkningsbussar för att undvika tågträngsel

Gul Värmlandstrafiksbuss i vinterlandskap.

För att undvika trängsel efter de senaste skärpta restriktionerna på tågen sätter Värmlandstrafik in extrabussar mellan Sunne och Karlstad.
– Vi vill undvika att skapa trängsel efter de nya skärpta restriktionerna som kom för en knapp vecka sedan, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland Kollektivtrafik.

Det är morgontåget på Fryksdalsbanan från Torsby till Karlstad som kommer avlastas. Detta tåg omfattas inte av reglerna för fjärrtrafik (över 15 mil), men tillsammans med operatören Vy har Värmlandstrafik ändå beslutat sätta in förstärkningsbussar för att undvika trängsel under rusningstrafik på morgonen.

Från och med fredag 19 februari körs två förstärkningsbussar parallellt med morgonavgången 8956, 06.28 från Torsby.

# En buss startar i Sunne 07.07.
# En buss startar i Kil 07.49.

Båda bussarna går direkt till Karlstad.

Förstärkningstrafiken kommer att köras tills vidare.

– Vi utvärderar regelbundet resandeströmmarna för att undvika trängsel i fordonen, säger Per Sidetun.

Pandemirestriktioner påverkar tågavgångar

Värmlandstrafiks Regina-tåg i ett höstlandskap

I enlighet med de nya restriktionerna som regeringen beslutade fredagen 12 februari avseende långväga kollektivtrafik ber vi att få komplettera våra tidigare rekommendationer till våra resenärer med följande förtydligande:

  • Den nya restriktionen berör vår trafik med tåg mellan Degerfors och Charlottenberg som överstiger 15 mil. De nya restriktionerna gäller även om du enbart reser del av sträckan, antalet resenärer får aldrig överstiga 50 procent.

 

  • Risk för trängsel över 50 procent föreligger framförallt mellan Kil och Karlstad på morgonen och eftermiddagen. Ta om möjligt en senare avgång.

 

  • Övrig trafik har kortare linjesträckning och berör inte, dock strävar vi alltid efter att hålla nere trängseln så mycket som möjligt. Sprid ut er i fordonen och håll avstånd.

 

  • De nya kraven ger vår tågpersonal, rätten och skyldigheten att inte släppa ombord fler resenärer än vad den nya restriktionen medger.

 

  • Vi vill påminna våra resenärer om användandet av munskydd framförallt mellan 7-9 och 16-18 enligt tidigare rekommendationer.

 

  • Vi vill även påminna om att du som resenär är ansvarig för att undvika att resa om det inte absolut är nödvändigt.

 

Bestämmelserna träder i kraft på söndag 14 februari och gäller i första hand till utgången av maj 2021 och genomförs av regeringen med stöd i den nya pandemilagstiftningen.

Här kan du läsa mer om det nya regelverket från regeringen.
Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs – Regeringen.se

Inställda tågturer Karlstad – Kristinehamn från 16 feb

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn med start tisdagen den 16 februari.

Så här påverkas trafiken under vecka 7:

  • Tisdag till torsdag är all trafik inställd mellan kl. 08.50 – 16.00.
  • Fredag kl. 21.00 – måndag kl. 05.20 är all trafik inställd.

Här kan du se vilka turer som inte går och vilka som ersätts med buss, observera att avgångstiderna för ersättningsbussarna skiljer sig från den ordinarie avgångstiden.

16-18 februari

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
8906Ks07:50KhnNej
8910Ks09:05KhnNej
8909Khn09:30KsNej
8912Ks10:06DgNej
8911Khn10:43KsJa10:09
8914Ks11:45KhnJa12:00
8913Dg11:49KsNej
8916Ks12:50KhnNej
8915Khn13:52KsJa13:52
8917Khn14:53KsNej
8918Ks15:02KhnNej
8977Khn15:09KsNej
8919Khn16:32KsNej

19 februari

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
8928Ks21:04KhnNej
8927Khn20:56KsNej

20 februari

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
18901Khn06:53KsNej
18900Ks08:20KhnNej
18905Khn09:06KsJa09:06
18903Khn09:52KsNej
18902Ks10:18KhnJa10:19
18904Ks12:42KhnNej
18907Khn13:32KsNej
18906Ks16:40KhnJa16:48
18909Khn17:36KsJa17:45
18908Ks17:45KhnNej
18911Khn20:58KsNej
18910Ks21:18KhnNej

21 februari

TågFrånAvg. tågTillErsättsAvg. buss
18912Ks08:19KhnNej
18915Khn09:14KsJa09:14
18913Khn09:52KsNej
18919Khn11:57KsNej
18914Ks12:43KhnNej
18917Khn14:46KsNej
18918Ks14:58KhnNej
18916Ks16:35KhnJa16:42
18921Khn17:01KsJa17:45
18922Ks20:31KhnNej
18927Khn21:13KsNej
18920Ks22:43KhnNej

 

Nöjdaste resenärerna för sjätte året

Resenärer väntar vid busshållplats

Karlstadsborna är för sjätte året i rad landets mest nöjda resenärer, enligt NKI (Nöjd kundindex). Det visar årsstatistiken från Svensk Kollektivtrafiks intervjuundersökning  Kollektivtrafikbarometern

– Trots ett svårt och utmanande år har vi motsvarat värmlänningarnas förväntningar med fortsatt hög kundnöjdhet, säger Jesper Johansson MP, ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiken i Region Värmland, varumärkena Karlstadsbuss (tätortstrafiken) och Värmlandstrafik (länstrafiken), finns med i den branschgemensamma statistikmätningen Kollektivtrafikbarometern där 1 200 intervjuer för respektive varumärke görs per år bland slumpvis utvalda värmlänningar i åldern 15-85 år.

Och för sjätte året i rad får den värmländska kollektivtrafiken toppbetyg.

Sammanlagt är 85 procent av de värmländska kunderna nöjda eller mycket nöjda (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sin senaste resa i den värmländska kollektivtrafiken. Allra mest nöjda är Karlstadsborna som ger trafiken med Karlstadsbuss högsta kundnöjdhet (NKI) för sjätte året i rad. Hela 90 procent av kunderna är dessutom nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, även det den högsta siffran i landet.

– Vi är jätteglada över att få den här responsen från Karlstadsborna. Att ha Sveriges mest nöjda kunder för sjätte året i rad gör oss stolta. Det inspirerar oss att fortsätta utvecklingen av busstrafiken, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort i Region Värmland Kollektivtrafik.

I länstrafiken har Värmlandstrafik gjort en av landets positivaste resor när bolaget förbättrat kundnöjdheten i NPS med hela 14 procentenheter, vilket är ett mycket starkt kliv framåt för länstrafiken. NPS mäter viljan att rekommendera att resa med bolaget till vänner och bekanta.

– Vi är otroligt nöjda att vi fått en sådan ökning när det gäller kundnöjdheten vilket visar att det är ett stort förtroende för kollektivtrafiken även om vi lever i en väldigt speciell tid. Det visar även att allt arbete med kvalitet och de åtgärder som gjorts på grund av pandemin uppmärksammats hos våra resenärer, säger Markus Bergman trafikchef buss Region Värmland Kollektivtrafik.

Vill du läsa mer om statistiken i den svenska kollektivtrafiken finns hela rapporten här