Banarbete Fryksdalsbanan 1-5 februari

Ett banarbete norr om Sunne kommer att påverka trafiken på Fryksdalsbanan under den kommande veckan.
Räls kommer att bytas strax söder och strax norr om Lysvik under perioden måndag till fredag..
Därefter kommer trafiken på den aktuella sträckan att kunna köras i normal fart och den tidigare hastighetsbegränsningen behövs då inte längre.

Sex avgångar, tre i vardera riktningen, mellan Sunne och Torsby påverkas. Fyra av de sex avgångarna ersätts med bussar, se i tabellen hur din avgång påverkas.

Måndag 1 februari - Fredag 5 februari

TågFrånTåg avgårTillErsättsBuss avgår
8951Ksd06:08SuJaSunne till Torsby Buss 07:06 via Lysvik och Oleby
8955Ksd08:18SuJaSunne till Torsby Buss 09:35 via Lysvik och Oleby
8957Ksd10:06SuNej---
8960To08:08KsdJaBuss Torsby till Sunne tidigarelagd till 07:58 via Oleby och Lysvik
8962To10:57KsdJaBuss Torsby till Sunne tidigarelagd till 10:45 via Oleby och Lysvik
8964To12:58KsdNej---

Tågförseningar på morgonen

Vi har under tisdagskvällen och onsdagsmorgonen haft stora förseningar i vår tågtrafik på framförallt Värmlandsbanan.

Trafikverkets prioriteringar under natten har kraftigt påverkat vår trafik med förseningar som följd.

Vi återkommer med mer information.

 

Om hållbarhet är viktigt har vi ditt sommarjobb

Personal i trafikledningen med lurar talar i telefon.

Hållbarhet är mer än ett modeord för oss – varje dag hjälper våra trafikoperatörer Servicetrafikens kunder så de kan resa på ett tryggt och säkert sätt. Vårt uppdrag är att boka och samordna resan så att den för samhället blir så miljövänlig och kostnadseffektiv som möjligt. Hos oss gör du skillnad för individ, samhälle och miljö.

Som för resten av samhället så innebär den pågående pandemin att vi ibland snabbt behöver ställa om och förhålla oss till nya rekommendationer.

Vi har öppet varje dag året runt och söker nu sommarvikarier främst till trafikcentralen i Munkfors, men eventuellt någon eller några tjänster till Karlstad då vi även har verksamhet på Centralsjukhuset.

Kvalifikationer

Du ska ha fyllt 18 år, ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt datavana. I vår kundgrupp finns äldre och funktionshindrade så du behöver ha ett genuint intresse för service och en vilja att hjälpa andra. Vi arbetar med kundservice i realtid vilket gör att du behöver kunna jobba snabbt och effektivt men ändå vara noggrann.

Upplärningen är betald och sker på plats i Munkfors under sex veckor med start i april.  Sommarschemat innefattar både kvällar och helger och rullar på heltid från vecka 25 till och med vecka 33.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Kontakt

IngMarie Lindqvist
Personalsamordnare
010-832 82 15

Marit Olsson
Facklig företrädare Vision
010-832 81 19

# Anställningsform: Vikariat

# Omfattning: Heltid – dagtid, kvällar och helger

# Tillträde: vecka 25 – 33 samt utbildningstid under våren

Ansök senast: 28 februari

Löneform: Timlön
Antal platser: 5 – 7

Nu börjar vi öppna framdörrarna

Med start i helgen börjar vi att installera skyddsglas vid förarplatsen i våra bussar vilket gör att du som reser med oss snart kan kliva ombord via framdörrarna igen.
Under en övergångsperiod kommer det finnas en blandning av bussar med och utan skyddsglas i vår trafik. Var uppmärksam när bussen kommer – öppnas framdörrarna ska du stiga på fram men annars är det bakdörrarna som gäller ett tag till.

Fördelar med skyddsglas:
– Vi kan ta bort avspärrningarna kring platserna närmast föraren vilket innebär fler platser och minskad risk för trängsel.
– Möjliggör att återigen köpa biljett ombord. Inte minst välkommet för dig som vanligtvis reser på närresebiljett. Fram tills att samtliga bussar har skyddsglas är det viktigt att du har biljett klar innan ombordstigning.
– Föraren blir tillgänglig igen för att svara på frågor samt hjälpa till vid behov.

Installation av skyddsglas är enbart aktuellt för Värmlandstrafiks bussar. För Karlstadsbuss finns inga klara beslut om skyddsglas ska installeras eller inte.

Start för munskydd i trafiken

Två kundvärdar från Nobina delar ut munskydd till Värmlandstrafiks bussresenärerJoakim Kristensen och Anette Olsson från Nobina var två av kundvärdarna som informerade om och delade ut munskydd på Karlstad busstation.

På torsdagsmorgonen var det start för användandet av munskydd i kollektivtrafiken.
I Karlstad och Kristinehamn fanns kundvärdar på plats för att informera om de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och för att dela ut munskydd till de som saknade.
Starten var smidig och många resenärer välkomnade initiativet.
Både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss fanns på plats ute i trafiken med kundvärdar från Nobina, Keolis och Vy.
Kundvärdarna kommer finnas på plats även under fredag 8/1 och på måndag 11/1.

Mer information om de nya allmänna råden hittar du här
Här kan du läsa om hur du på bästa sätt hanterar ditt munskydd

Ombordpersonal från Vy på Värmlandstrafiks tåg delar ut munskydd under den första dagen då munskydd i kolklektivtrafiken var ett allm'änt råd från Folkhälsomyndigheten.Susann Larsson från Vy försåg tågresenärerna med munskydd.

Så hanterar du ditt munskydd

 

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att kvalitetssäkrade, det vill säga CE-märkta, engångsmunskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN14683:2019 används. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Tänk också på att ha ditt munskydd på plats redan innan du kliver på våra fordon.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och de ska inte vidröras medan de används.
Så här rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du gör.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Tänk på att

 • Munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna som att stanna hemma om du känner dig sjuk och att tvätta händerna ofta.
 • Munskydd med en formbar metallbygel (näsbrygga) ökar passformen mot näsan.
 • Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

 

Frågor & svar om munskydd i vår trafik

Kvinna med munskydd i en av Värmlandstrafiks bussar.

Funderar du över vad som gäller runt munskydden i kollektivtrafiken?
Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och ger svar här.
Trevlig och trygg resa önskar vi er alla.

 

När börjar detta gälla i trafiken?

Från och med den 7 januari klockan 07.00.

Måste alla ha munskydd hela tiden?

Nej, rekommendationen gäller för dig som är 16 år eller äldre och gäller bara i rusningstrafik 07.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på eftermiddagen, men det är givetvis tillåtet att alltid använda munskydd om du vill.

Får jag inte åka med om jag inte har munskydd?

Ingen kommer att nekas eller avvisas från att åka med på grund av saknat munskydd. Detta är ett allmänt råd och inget lagkrav. Det kommer heller inte att vara förarnas eller annan personals uppgift att se till att resenärerna bär munskydd. Det är ditt eget ansvar.

Om jag inte har ett munskydd, hur gör jag då?

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av godkänd kvalitet, det vill säga CE-märkta. Vi kommer att under de första dagarna då rekommendationen gäller att finnas på plats på vissa nyckelpunkter som busstationen i Karlstad, Stora torget och Karlstad C och på dessa platser informera om munskydden och rekommendationerna och även, så långt lagret räcker, dela ut till dig som saknar munskydd. Observera att det handlar om engångsmunskydd.

Varför inför ni detta först nu?

Vi har hela tiden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men myndigheten har tidigare varit tveksam till nyttan med munskydd och menat att det kan inge en falsk trygghet och att det är bättre att i första hand hålla avstånd. Det har också hela tiden varit frivilligt att använda munskydd för den som så önskat. När munskydden nu blev ett allmänt råd följer vi och hela branschen givetvis myndighetens rekommendationer.

Vad ska jag göra med mitt munskydd efter resan?

Låt det sitta på tills du är ute ur fordonet, eller låt det sitta kvar även efter resan. Ditt använda munskydd ska inte slängas i fordonens sopkorgar. Använda munskydd är normalt avfall, och ska kastas i papperskorgar eller sopbehållare som annat skräp

Måste jag ha munskydd under alla resor med er?

Nej, rekommendationen gäller bara under rusningstid och enbart på vardagar. För vår helgtrafik finns ännu inga rekommendationer, men det är alltid frivilligt att använda munskydd när du reser med oss.

Gäller samma regler för munskydd även på tågen?

Ja, samma regler som i vår busstrafik i länet eller i tätort gäller. På våra tåg finns också ett begränsat antal munskydd att tillgå under en begränsad tid. Om du saknar eget munskydd kan du prata med våra tågvärdar.

Måste barn också ha munskydd?

Nej, barn under 16 år (födda efter 2004) behöver inte använda munskydd i vår trafik. Där är användandet frivilligt.

Är det föraren som ska kontrollera att alla som åker med har munskydd?

Nej bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är också resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd.

Kommer även förarna att använda munskydd?

Det är en fråga för arbetsgivaren. Personalen i kollektivtrafiken är respektive arbetsgivares ansvar, i stadstrafiken i Karlstad är det Keolis, i Värmlandstrafik Nobina och våra tåg körs av Vy. Ombyggnad med plexiglas runt förarna pågår i bussarna och förarna kommer då att ha ett fullgott skydd.

Hur blir det med munskydd i servicetrafiken när jag åker på sjuk- eller färdtjänstresa?

I servicetrafiken finns redan sedan en tid tillbaka munskydd att tillgå för den som önskar. Region Värmland erbjuder fria munskydd i fordonen. Här finns också separata transporter för den som har symtom, något som avgörs redan vid bokningen.

Betyder munskyddsrekommendation att de övriga råden inte längre gäller?

Nej, även i fortsättningen gäller att undvika trängsel, hålla avstånd, undvika turer när många reser och att bara resa om du måste. Vi har alla ett ansvar att minska trängsel och smittspridningen i samhället.

Är det samma regler även om jag reser till ett annat län?

Ja, regelverket är detsamma över hela landet. Det har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.