Trafiken igång vid 18-tiden på Värmlandsbanan

UPPDATERAD 16.00 Ett flertal nedblåsta träd på kontaktledningarna och ett godståg som kolliderat med ett träd har gjort att tågtrafiken mellan Åmotfors och Charlottenberg inte kunnat köras under dagen. Uppröjningsarbete pågår och för närvarande “köar” ett antal godståg för att kunna passera den aktuella sträckan.
Beräkningen är att persontrafiken kan komma igång igen vid 17.30-tiden.
I vår störningsinformation på webbsidan finns uppdaterad information vilka tåg som ställts in och hur ersättningstrafiken körs.

Banarbete på Värmlandsbanan, 23 nov – 4 dec

Banarbeten påverkar tågtrafiken mellan Karlstad och Kristinehamn och mellan Högboda och Charlottenberg 23 november – 4 december.

Här ser du vilka avgångar som påverkas och tabeller för ersättningsbussarna.

Tidtabeller för ersättningstrafiken

Måndag - fredag: 23-27 nov + 30 nov-4 dec

TågFrånTåg avgårTillErsättsBuss avgår
8909Khn08:45KsJa08:23
8910Ks09:44KhnJa09:54
8911Khn10:13KsJa09:50
8915Khn12:07KsJa11:57
8916Ks14:20KhnNej14:20
8962Ks11:59KhnNej
8961Khn12:45KsNej
8912Ks10:36KhnNej
8914Ks13:24KhnJa13:03
8917Khn13:56KsJa13:39
8913Khn11:03KsNej

Lördag 28 nov

TågFrånTåg avgårTillErsättsBuss avgår
18903Khn09:52KsJa10:02
18903Hbd10:50CgJa11:00
18906Cg15:23HbdJa14:41
18901Hbd09:26CgJa09:36
18902Cg10:49HbdJa10:11
18905Hbd13:24CgJa13:34
18904Cg14:25HbdJa13:42
18907Hbd18:01CgJa18:11
18908Cg19:15HbdJa18:30

Stormen stoppar tågtrafik i Fryksdalen

Ingen tågtrafik kan bedrivas på Fryksdalsbanan mellan klockan 05.00 – 09.30 på sträckan Kil – Torsby under torsdagen.
Detta sedan SMHI har utfärdat en klass 1-varning med mycket hårda vindbyar som gäller natt mot torsdag och torsdag morgon för Värmland.
De sydvästliga vindarna som väntas kommer med vindbyar på upp till 21 m/s under natten till torsdag och under torsdagsmorgonen.

Klass 1-varningen för Värmland innebär att två tåg norrut från Karlstad till Torsby under onsdagskvällen kommer att ställas in.

Under torsdagsmorgonen kommer samtliga morgontåg söderut att ställas in. Det första tåget som kan köras är 8957 med avgång 10.50 från Karlstad till Torsby.

Följande tåg är inställda

Onsdag 18/11
8171 Karlstad -Torsby 20.15 — 1 ersättningsbuss via hållplatserna
8173 Karlstad-Torsby 22.41 — 1 ersättningsbuss via hållplatserna
8965 Kristinehamn-Torsby 15.37 är inställd sedan tidigare på grund av fordonsbrist

Torsdag 19/11
8952 Torsby-Karlstad 05.00 — 1 direktbuss + 1 via hållplatserna
8954 Torsby-Karlstad 05.45 — 1 direktbuss + 1 via hållplatserna
8956 Torsby-Karlstad 06.28 — 2 direktbussar + 2 via hållplatserna
8958 Sunne-Karlstad 08.00 — 1 buss via hållplatserna
8960 Torsby-Karlstad 08.04 — 1 buss via hållplatserna
8962 Torsby-Karlstad 10.18 — 1 buss via hållplatserna

Ersättningsbuss för 8951 Karlstad – Torsby — 1 direktbuss + 1 via hållplatserna
Ersättningsbuss för 8953 Karlstad-Torsby  — 1 skolbuss från Bäckebron + 1 via hållplatserna
Ersättningsbuss för 8955 Karlstad – Torsby — 1 buss via hållplatserna

Första tåg som kan köras är 8957, med avgång kl 10.50 från Karlstad till Torsby

Frågor & svar om vår trafik i coronatider

Ett bildcollage med corona och covid-19 som tema

Biljetthantering

Hur gör jag när jag ska betala och inte kan göra det hos föraren?
Nu har i stort sett alla bussar som kör i Värmlandstrafiks regi utrustats med skyddsglas framme hos föraren och det betyder att framdörren öppnats och du kan köpa din biljett av föraren. Om du ska resa med någon av det fåtal bussar som fortfarande saknar skyddsglas behöver du köpa din biljett i förväg. Vi föreslår att du köper den i vår app, i en biljettautomat eller på något av våra försäljningsställen.
Här kan du se var vi säljer biljetter.

Vad gör ni åt gratisåkare som inte betalar sin biljett?
Vi har regelbundna biljettkontroller. En resenär som vid biljettkontroll påträffas utan giltig biljett får en tilläggsavgift på 1 200 kr plus enkelbiljettpris. Vi tycker det är viktigt att alla som reser med kollektivtrafik betalar sin biljett och gör rätt för sig.

 

Trängsel

Vad ska jag göra om jag tycker det är för trångt på bussen eller tåget?
Om du kan, välj en annan avgång före eller efter den direkta rusningstrafiken. På dessa avgångar är det betydligt färre resenärer. Kan du välja ett annat sätt att ta dig till arbete eller skola rekommenderar vi det. Har du möjlighet att gå eller cykla så gör det, det ger dem som inte har några alternativ lite tryggare resa.

Varför sätter ni inte extrabussar?
Vi har inga fler fordon att tillgå, i rusningstrafik rullar samtliga våra fordon.

Vad händer om bussen är full vid min hållplats?
I första hand hänvisar vi dig till nästa tur. Det är föraren som avgör om ytterligare passagerare ska släppas på eller om bussen anses full. Du har också ett eget ansvar att inte kliva på och skapa ytterligare trängsel om det redan är många på bussen eller i tåget. Våra regler för förseningsersättning fortsätter gälla som tidigare.

Kan förarna neka personer att åka med?
Ja, föraren avgör när bussen får anses full. Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären i sin tur har ett ansvar att inte skapa trängsel. Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer. Sunt förnuft ska tillämpas.

När är det egentligen rusningstrafik?
Vi brukar säga att rusningstrafik, eller peaktid som vi säger ibland, är mellan kl 07-09 och kl 16-18. Undvik att resa under dessa perioder om du kan. Eller välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Varför håller ni inte regeln om två meters avstånd inne i fordonen?
Det finns ingen generell regel om avstånd, varken två eller en och en halv meter. Däremot bör du alltid själv se till att hålla avstånd eller be andra resenärer göra detsamma. Just att hålla avstånd är ett av de allra säkraste sätten att undvika att bli smittad eller att smitta andra.

Varför spärrar ni inte av säten i fordonen?
Att spärra av säten är inte aktuellt för närvarande. Alla bussar, både i tätorts- och regiontrafik, är godkända för att ta ett antal stående resenärer och att spärra av säten skulle eventuellt ge effekten att vi får fler stående resenärer. När fler från samma hushåll reser samtidigt finns också en önskan att sitta tillsammans, något som inte ökar smittrisken. I övrigt gäller eget ansvar.

Är problem med trängsel ombord något som Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ska lösa?
Det är ett gemensamt ansvar. Vi gör vad vi kan och hoppas att du som reser med oss också tar ett egenansvar. Branschens budskap är att vi inte kan garantera att alla som vill resa med oss får plats i och med den situation vi är i nu. Verksamheten är helt enkelt inte anpassad till en pandemi som kräver att resenärer håller avstånd till varandra. Men vi gör vårt bästa för att utföra vårt uppdrag samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters direktiv.

Munskydd

Vad gäller kring munskydd?
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om munskydd i samband med resor i kollektivtrafik på tider då många människor vanligtvis reser slutade att gälla 30 juni 2021. Givetvis är det fritt fram att även fortsättningsvis bära munskydd om det gör att du känner dig tryggare när du reser med oss.

Ska jag använda munskydd i servicetrafiken när jag åker på sjuk- eller färdtjänstresa?
I servicetrafiken finns redan sedan en tid tillbaka munskydd att tillgå för den som önskar. Region Värmland erbjuder fria munskydd i fordonen. Här finns också separata transporter för den som har symtom, något som avgörs redan vid bokningen.

Har du ytterligare frågor som du tycker att du inte fått svar på här är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-32 32 00.
Välkommen med dina synpunkter eller frågor.

 

 

 

 

Se de nya tidtabellerna

Värmlandstrafiks buss och tåg i höstlandskap.

En knapp månad kvar till tidtabellskiftet för buss och tåg.
Men redan nu finns alla de nya tidtabellerna, som börjar gälla från och med den 13 december, på vår webbsida.
Gå in och se hur dina avgångar körs efter tidtabellskiftet i december. https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/

Skärpta regler för Värmland från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten skärpte under torsdagen de allmänna råden för att undvika smittspridning av covid-19.
Bland annat vill myndigheten att personer i Värmland, Dalarna och Västmanland ska avstå från att göra onödiga resor. Resor kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer. Detta råd omfattar inte resor till arbete, studier/sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats.

Här är de nya reglerna som i första hand gäller från 12 november och till 10 december

•    Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest och liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

•    Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

•    Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

För Dalarna, Värmland och Västmanland gäller även att:
•    Avstå från att göra onödiga resor. Resor kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer. Detta råd omfattar inte resor till arbete, studier/sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter
•    Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs om hur vi i kollektivtrafiken hanterar verksamheten för att minska smittspridningen

Banarbete Örebro-Karlstad, 16-21 nov

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Örebro – Karlstad perioden 16-21 november.
Här ser du vilka turer som påverkas och hur ersättningsbussarna körs under veckan.

Tabeller för ersättningstrafiken (PDF, öppnas i nytt fönster)

Måndag, 16 nov - torsdag, 19 november

TågFrånAvgårTillErsättsBuss avgår
8909Khn08:45KsJa08:23
8910Ks09:44KhnJa09:54
8911Khn10:13KsJa09:50
8915Khn12:07KsJa11:57
8962Ks12:00KhnNej
8961Khn12:45KsNej
8906Ks07:15KhnJa07:25
8908Ks08:18KhnJa08:28
8912Ks10:37ÖrNej
8913Ör09:48KsNej
8914Ks13:24ÖrJa13:21*
8917Ör12:37KsJa13:34*
8916Ks14:20KhnNej

* Buss ersätter endast sträckan Karlstad-Kristinehamn

Fredag, 20 nov

TågFrånAvgårTillErsättsBuss avgår
8909Khn08:45KsJa08:23
8910Ks09:44KhnJa09:54
8911Khn10:13KsJa09:50
8915Khn12:07KsJa11:57
8916Ks14:20KhnJa14:20
8914Ks13:24KhnJa13:03
8917Khn13:56KsJa13:34
8913Khn11:04KsJa11:12

Lördag, 21 nov

TågFrånAvgårTillErsättsBuss avgår
18903Khn09:53KsJa10:01

Stopp för Norgeresor förlängs till 31 mars

På grund av situationen runt pandemin och den på nytt stängda gränsen mellan Norge och Sverige förlänger Vy Tåg stoppet för helgresorna över gränsen.

Stoppet, som trädde i kraft 29 augusti, förlängs nu från den 13 december och i första hand till 31 mars.

Tågen går som normalt på den svenska sidan men passerar inte gränsen och ingen ersättningstrafik gäller för de inställa turerna.

Linjer och turer i busstrafiken med många resenärer

Värmlandstrafikbuss 401 på Edsgatan med höstfärger i träden.

Det är viktigt att hålla avstånd för dig som måste resa med buss i vår kollektivtrafik.
Kan du så bör du avstå din plats i kollektivtrafiken för den som reser längre eller inte har några alternativ till resan med kollektivtrafik.
Vi har, baserat på statistik från tidigare år, identifierat var det historiskt varit många resenärer. Om du har möjligt använd alternativa avgångar.

 

System 200

Linje 213

 • Sunne Resecentrum i riktning mot Södra Viken, avgångstid kl. 08.05
 • Södra Viken i riktning mot Sunne Resecentrum, avgångstid kl. 15.10

 

Linje 201

 • Kil i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 08.00
 • Karlstads busstation – Kil, avgångstid kl. 15.10

 

System 400

Linje 400

 • Filipstad Busstation i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.10.
 • Filipstads Busstation i riktning mot Kristinehamn, avgångstid kl. 07.05.

 

System 500

Linje 500

 • Kristinehamn i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.05
 • Karlstad i riktning mot Kristinehamn, avgångstid kl. 15.15
 • Karlstad i riktning mot Kristinehamn, avgångstid kl 16.15

 

System 600

Linje 600

 • Hagfors i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 06.20
 • Munkfors i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.31
 • Karlstad i riktning mot Hagfors, avgångstid kl 16.25

 

Linje 601

 • Deje i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 06.30
 • Deje i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 08.09
 • Deje i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 16.10
 • Karlstad i riktning mot Deje, avgångstid kl. 15.35
 • Karlstad i riktning mot Deje, avgångstid kl. 07.55

 

System 700

Linje 700

 • Karlstad i riktning mot Årjäng, avgångstid kl. 15.25
 • Årjäng i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 06.30

 

System 800

Linje 800

 • Säffle i riktning mot Åmål, avgångstid kl. 07.50
 • Åmål i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 15.45

 

Linje 801

 • Grums i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.15
 • Karlstad i riktning mot Grums, avgångstid kl. 14.55
 • Karlstad i riktning mot Grums, avgångstid kl. 15.55
 • Karlstad i riktning mot Grums, avgångstid kl.16.55

 

Linje 806

 • Nysäter i riktning mot Säffle, avgångstid kl. 07.00

 

System 900

Linje 900

 • Skoghall i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.40

Linje 901

 • Lövnäs i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.30

Linje 902

 • Skoghall i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 08.00