Efter första skolveckan: Vi behöver fortsatt hjälp

Skolungdomar på buss.

Den första skolveckan är genomförd.
– Det har varit många resenärer på vissa linjer och turer och vi behöver fortsatt hjälpas åt att tillsammans lösa detta, säger Markus Bergman, trafikchef buss på Region Värmland Kollektivtrafik.

Den första skolveckan har, precis som väntat, inneburit stort resande i de olika trafikslagen i länet och tätorterna. Det mesta har dock förflutit på ett bra sätt.

– Vi genomför runt 1200 turer per dag och har enligt de rapporter vi hittills fått in för veckan haft runt två procent av turerna som bedömts vara mer än fullsatta, räknat över hela trafikdygnet, säger Bergman.

Tätortstrafiken har också sett en förväntad resandeökning.
– I det stora hela har trafiken fungerat väl den gångna veckan, men det är vissa turer på morgonen och eftermiddagen när många elever ska till och från skolorna där bussarna blir fullsatta och förarna har svårt att hålla den begränsning av antalet resenärer som vi eftersträvar, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort i Region Värmland Kollektivtrafik.

Under den kommande veckan, när skol- och arbetspendlingen stabiliseras, önskar de ansvariga fortsatt egenansvar och att de som reser i möjligaste mån hittar alternativa avgångar eller tar sig till skola och jobb på annat sätt.

– Om man från elevernas sida i en något större omfattning kunde välja andra avgångstider eller linjer så skulle situationen underlättas avsevärt, menar Mathias Lindgren

– Fortsatt gäller det att om man har möjlighet, ta en tidigare eller senare avgång så vi klarar av att undvika trängsel i kollektivtrafiken och att våra resenärer fortsatt kan ha avstånd inne fordonen, säger Markus Bergman.

Under peaktid, morgon och eftermiddag är belastningen som störst.
Banarbeten på sträckan Karlstad-Kristinehamn har också inneburit en ökad belastning på ordinarie busstrafik och på de extrabussar som tågentreprenören Vy Tåg satt in.
Även från Kil till Karlstad under morgon har förstärkningsbussar från tågsidan satts in för så långt det är möjligt undvika trängsel på tågen.

 

 

Vy stoppar Norgetågen på nytt

På grund av situationen runt coronaviruset och den på nytt stängda gränsen mellan Norge och Sverige så stoppar Vy Tåg återigen helgresorna över gränsen.

Stoppet gäller från och med 29 augusti och i första hand till och med den 1 november.

Tågen går som normalt på den svenska sidan men passerar inte gränsen och ingen ersättningstrafik gäller för de inställa turerna.

Två turer Karlstad – Torsby ersätts med buss, 17-20 augusti

Ett banarbete påverkar två turer mellan Karlstad och Torsby 17-20 augusti. Ersättningstrafiken körs med två bussar, en som enbart trafikerar de större stationerna och en som stannar vid varje station.

Följande turer påverkas:

Tågnr  Från Till Avgång Ersätts
8973 Karlstad Torsby 22:41 Ja
8952 Torsby Karlstad 05:00 Ja

Tidtabell för ersättningstrafiken:

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2020/08/skarmklipp ersattning20 418 1

Banarbete Karlstad – Kristinehamn, 17 aug – 16 okt

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn 17 augusti – 16 oktober. En lördagstur mellan Örebro och Karlstad påverkas också.  Trafiken ersätts delvis med buss (dock kan avgångstiden skilja sig från ordinarie tidtabell). Observera att arbetet sträcker sig under lång tid och i lite olika omfattning olika veckor.

Följande tåg berörs:

Tidtabell för ersättningstrafiken

Tågnr  Från Till Avgång Ersätts
8909 K-hamn Karlstad 08:45 Ja, avgår 08:14
8910 Karlstad K-hamn 09:44 Ja, avgår 09:50
8911 K-hamn Karlstad 10:13 Ja, avgår 09:41
8912 Karlstad K-hamn 10:37 Nej
8913 K-hamn Karlstad 11:04 Ja, avgår 11:09
8962 Karlstad K-hamn 12:00 Nej
8915 K-hamn Karlstad 12:07 Nej
8961 K-hamn Karlstad 12:45 Nej
8914 Karlstad K-hamn 13:24 Ja, avgår 13:04
8917 K-hamn Karlstad 13:56 Nej
8916 Karlstad K-hamn 14:20 Ja, avgår 14:20
8919 K-hamn Karlstad 15:01 Ja, avgår 14:12
8918 Karlstad K-hamn 15:19 Ja, avgår 15:07
8920 Karlstad K-hamn 17:01 Nej
8965 K-hamn Karlstad 15:37 Ja, avgår 15:21
18903 Örebro Karlstad 08:40 Nej

Ersättningstrafik Karlstad – Kristinehamn, 17 aug – 18 okt

Här ser du tidtabeller för ersättningstrafiken. Tabellerna är uppdelade i perioden 17 augusti – 2 oktober, 5 oktober – 7 oktober och 10-16 oktober.

 

/

 

 

Distansundervisning ljusning för trafiken

Trafikchef busstrafik, ordförande kollektivtrafiknämden och tillförordnand trafikdirektör intervjuas.

Res på annat sätt om du kan.
Uppmaningen kommer från kollektivtrafiken i Värmland inför måndagens skolstart.
– Det vi önskar är att alla resenärer som har möjlighet att förändra sina resmönster kanske kan resa lite senare på morgonen, då kanske man bereder plats i trafiken för de som inte kan förändra sina resvanor, säger tf trafikdirektör Mattias Bergh i samband med en presskonferens inför skolstarten som Region Värmland Kollektivtrafik höll på torsdagen.

Fokus ligger nu på den förväntade toppen i samband med nästa veckas skolstart. Det kommer bli trångt i fordonen och kollektivtrafiken hoppas på resenärernas egenansvar för att hålla avstånd och inte göra resor som inte är nödvändiga.

För när länets gymnasieskolor åter öppnar upp betyder det en 30-procentig ökning av en trafik som istället måste minska för att alla ska få plats och kunna hålla avstånd i fordonen. Totalt 220 fordon som idag rullar under de intensivaste timmarna morgon och eftermiddag, blir egentligen hälften så många om alla resenärer ska ha möjlighet att hålla avstånd i fordonen.

– Vi har gjort en analys som baseras sig på trafiken vid samma tidpunkt ifjol och om flödet av skolelever och arbetspendlare ligger på samma nivå, samtidigt som vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om trängsel, kommer inte alla att komma med, säger Markus Bergman, trafikchef busstrafik på Region Värmland Kollektivtrafik.

Region Värmland kollektivtrafik jobbar intensivt för att klara trafiken med en rad åtgärder:

  • Alla tillgängliga fordon används.
  • Beredskap för att genomföra omprioritering i linjerna vid en akut situation
  • Maximal förstärkningstrafik plus fem inlånade bussar i drift.
  • Informationsutskick till vårdnadshavare via gymnasieskolor
  • Resenärsinformation (med uppmaning att resa i andra tider än i rusningstrafik eller på annat sätt) i Region Värmland Kollektivtrafiks alla digitala informationskanaler.
  • Kundvärdar på strategiska platser
  • Daglig dialog med berörda entreprenörer.

På kollektivtrafiken hemsidor finns också listat vilka linjer och turer där det riskerar att bli trångt och som därmed i möjligaste mån bör undvikas.

Här hittar du Värmlandstrafiks lista
Här listar Karlstadsbuss alternativ

En liten ljusning i form av ett positivt besked från Karlstad kommuns gymnasieskolor kom dock under eftermiddagen.
Gymnasieförvaltningen gör nu vad man kan för att underlätta för kollektivtrafiken genom att delvis återinföra distansundervisning i olika former.

Viss undervisning (hel eller halvdagar) kommer att ske på distans för att minska trycket på kollektivtrafiken och för att minska trängsel i våra skolor. Ytterst är detta en åtgärd för att minska risken för smittspridning. Varje skola gör en egen planering utifrån sina speciella förhållanden. Så snart som läget i samhället tillåter återgår vi till heltid i skolan, skriver kommunens gymnasieförvaltning i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten betonade i samband med torsdagens presskonferens det personliga ansvaret och att i möjligaste mån undvika den vanliga kollektivtrafiken. Svensk Kollektivtrafik har, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en branschvägledning inför höstens utmaningar gällande covid-19 för den lokala och regionala kollektivtrafiken där det inte finns möjlighet till platsbokning. Syftet med dokumentet är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra berörda aktörer samt nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet. Dokumentet är en vägledning och inte en bindande föreskrift.

Branschvägledningen presenterades på Folkhälsomyndighetens pressträff den 13 augusti och omfattar den offentligt upphandlade kollektivtrafiken i hela Sverige och utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 13 juni. Dokumentet tar upp vad branschen gör för att hantera utmaningarna kring covid-19 i höst.

– För att kollektivtrafiken ska kunna fungera utan för mycket trängsel måste alla ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen kan inte styra över hur många som faktiskt väljer att åka med kollektivtrafiken. För att vi som ansvarar för kollektivtrafiken ska klara vår del krävs omfattande informationsinsatser och stöd från övriga samhället, bl.a. Folkhälsomyndigheten, MSB, kommuner, skolor och arbetsgivare. Vi ser mycket positivt på att allt fler kommuner nu väljer att satsa på ändrade skoltider och ökad distansundervisning några dagar i veckan för att minska trängseln, säger Helena Leufstadius, VD för Svensk Kollektivtrafik.

I vägledningen betonas vikten av att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk. Branschen har ingen invändning mot att resenärerna använder munskydd för att öka sin personliga trygghetskänsla men ger inga andra rekommendationer i nuläget utan att ett formellt krav kommer från Folkhälsomyndigheten.

 

Frågor & svar om skolstarten och trafiken

Tillförordnad trafikdirektör Mattias Bergh intervjuas av reporter från SVT.

Frågor & svar om trafiken och skolstarten


Är problemen med trängsel ombord något som Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ska lösa?
Branschens budskap är att vi inte kan garantera att alla som vill resa med oss får plats i och med den situation vi är i nu. Verksamheten är helt enkelt inte anpassad till en pandemi som kräver att resenärer håller avstånd till varandra. Men vi gör vårt bästa för att utföra vårt uppdrag samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters direktiv.

Är det resenärens ansvar att se till att de resor man gör är absolut nödvändiga?
Ja, det är individens ansvar. Alla bussar rullar redan under rusningstrafik då många reser och vårt budskap är att man gärna får transportera sig på annat sätt eller välja annan avgång eller linje i situationer då trängsel riskerar uppstå.

Är det föräldrarnas ansvar att ta sitt barn till skolan på ett annat sätt än kollektivtrafiken om det är möjligt?
För grundskoleeleverna gäller skolplikt och där har skolplanerarna koll på var de som åker i ordinarie linjetrafik finns så att de säkert kommer med. I den separata skoltrafiken ser vi inte att det ska vara några problem.
Gymnasieskolan däremot är frivillig och där ligger ansvaret för att ta sig till och från skolan hos individen.

Kommer förarna nu att neka personer att åka med?
Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären har ett ansvar att inte skapa trängsel.
Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer.
Sunt förnuft ska tillämpas.

Hänvisas resenär som blir förbiåkt till nästa tur? Vad händer i de fall där nästa avgång går först om flera timmar?
I första hand hänvisar vi till nästa tur. Våra regler för förseningsersättning fortsätter gälla som tidigare.

Varför sätter ni inte extrabussar?

Vi har inga fler fordon att tillgå, i rusningstrafik rullar samtliga våra fordon. Entreprenören har dock lyckats hyra in fem stycken fordon. Dessa fordon är blå och kommer att förstärka upp de turer där det blir trångt.

Vilken extra hjälp kan jag som resenär få vid hållplatsen?
Kundvärdar från Keolis och Nobina kommer att finnas på plats på strategiska hållplatser och stationer för att hjälpa till att guida resenärer. De kommer att bevaka trängsel och även informera om alternativa resvägar.

Hur får jag som resenär information?
Vi informerar i våra tillgängliga kanaler på skärmar i bussarna, sociala media, pressinfo, info på respektive webbplats, Region Värmlands sociala medier, Karlstads kommuns sociala medier. Budskapen är genomgående att alla kanske inte kan få plats och att det är viktigt att resenärerna följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, till exempel endast reser när man är helt frisk och att hålla avstånd.

På vilka turer blir det trångt?
Det finns en lista över linjer och turer som brukar ha många resande och där det kan förekomma risk för trängsel. Listan finns här: https://www.varmlandstrafik.se/resa/info-om-skolstarten-och-trafiken/

Varför spärrar ni inte av säten i fordonen?
Endast sätena längst fram i bussarna är avstängda. Att spärra av fler säten är inte aktuellt för närvarande. Alla bussar, både i tätorts- och regiontrafik, är godkända för att ta ett antal stående resenärer och att spärra av säten skulle eventuellt ge effekten att vi får fler stående resenärer istället.

Varför inför ni inte obligatoriska munskydd?
Vi har ingen invändning mot att resenärerna för att öka sin personliga trygghetskänsla använder egna munskydd. En eventuell rekommendation om munskydd från branschens sida bygger dock på att Folkhälsomyndigheten uttryckligen stödjer det eller att ett formellt krav på munskydd i kollektivtrafiken kommer från Folkhälsomyndigheten.

Här är linjerna där det kan bli trängsel

För att minska smittspridning av covid-19 i samband med skolstart gör kollektivtrafiken i Region Värmland åtgärder för att undvika trängsel ombord.
Om du har möjlighet, res gärna på andra tider än i rusningstrafik (07:00-08:30 och 15:00-17:00) eller på annat sätt, till exempel cykla eller gå.

Vi kan i nuläget inte veta vilka turer där problem kommer uppstå på grund av trängsel. Men baserat på statistik från tidigare år har vi identifierat ett mycket högt tryck på ett antal turer.
Är en av turerna i listan den du normalt brukar resa med?
Då uppmuntrar vi dig att se över om du kan resa med en annan tur eller på annat sätt om det är möjligt.

Här hittar du listan på de turer där det kan bli trängsel

Banarbete Kristinehamn – Örebro, 10-15 aug

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Kristinehamn och Örebro, 10-15 augusti. Trafiken ersätts inte med buss.
Läs mer här https://www.varmlandstrafik.se/banarbete-kristinehamn-orebro-10-15-aug/

Banarbete Kristinehamn – Örebro, 10-15 augusti

Ett banarbete påverkar trafiken mellan Kristinehamn och Örebro, 10-15 augusti. Trafiken ersätts inte med buss.

Följande tåg berörs:

Tågnr & dag Från Till Avgång Ersätts
8912 (M-F) K-hamn Örebro 11:05 Nej
8913 (M-F) Örebro K-hamn 09:48 Nej
8914 (M-F) K-hamn Örebro 13:56 Nej
8917 (M-F) Örebro K-hamn 12:37 Nej
1893 (Lö) Örebro K-hamn 08:40 Nej