Inställda turer mellan Kristinehamn och Örebro, 1-18 juni

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Kristinehamn och Örebro 1-18 juni.
Turerna ersätts inte med buss.
Här kan du se vilka avgångar som påverkas.

Kvälls- och helgtrafik till och från Segmon från 1 juni

Värmlandstrafiks buss 800 mot Åmål och Säffle.

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten.

Det utökade utbudet i Segmon innebär att tre turer på vardagskvällar, 18:35, 20:35, 22:35 Karlstad – Åmål och omvänt från Säffle mot Karlstad 18:23 och 20:23, trafikerar Segmon. Detsamma gäller också hela utbudet lördagar och söndagar.

Kollektivtrafiknämnden har även beslutat införa en tur från Säffle med ankomst Karlstad 06:23 vardagar, en tid som saknat förbindelse sedan senaste tidtabellskiftet.
En ordinarie busstur kan anordnas från 17 augusti, och den nuvarande första turen som ankommer Karlstad 05:30 och ansluter till det tidiga Stockholmståget blir då samtidigt anropsstyrd.

Oslotågen stoppas till 31 augusti

Vy Tåg förlänger inställningen av tågen mellan Charlottenberg och Oslo.
Stoppet förlängs i första hand fram till den sista augusti.
Anledningen är Corona och reglerna kring gränsen mellan Sverige och Norge.

Inställd avgång på Fryksdalsbanan

Ett av våra Itinotåg på Fryksdalsbanan (linje 74) finns på verkstad för reparationer efter en krock med ett träd tidigare i våras. Coronaepidemin har gjort att reparationerna dragit ut på tiden och när servicebehov uppstår på våra kvarvarande tåg får vi fordonsbrist.
Detta innebär att avgången 8996 på 15.17 från Torsby till Karlstad ställs in under perioden 26-28 maj. Vi hänvisar istället våra resenärer till nästa avgång 8968 klockan 15.55.

Banarbete Karlstad-Kil 25-28 maj

Från och med måndag, 25 maj, inleds banarbeten på sträckan Karlstad-Kil. Arbetet, som pågår till den 28 maj, påverkar både Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan.
Mellan klockan 09:00-15:00 ersätts all tågtrafik mellan Karlstad och Kil med buss.
Se här hur dina avgångar påverkas och hur ersättningstrafiken körs.
https://www.varmlandstrafik.se/buss-ersatter-tag-karlstad-kil-25-28-maj/

Banarbete påverkar avgångar 18-20 maj

Ett banarbete påverkar två tågturer på sträckan Torsby-Karlstad (en i vardera sträckning) den kommande veckan.
Vardera tur ersätts med två bussar, en som stannar vid de större stationerna och en som stannar vid samtliga.
Se hur det påverkar dina avgångar här

Servicetrafiken kör skyddsutrustning till vården

Förare Therese Österberg lastar servicetrafikfordon med skyddsutrustning till vården.
Det här är Therese Österberg. Under coronatider fylls nu hennes och flera andras servicetrafikfordon med viktig skyddsutrustning till vården. Region Värmland Kollektivtrafiks fordon ställer upp i kristider med att frakta ut visir, overaller, handskar och annan skyddsutrustning till kommuner runt om i länet.
Under veckan gick de första sändningarna ut till bland annat Eda, Säffle, Sunne och Kristinehamn.
Skyddsmaterialet lastas om vid Räddningstjänsten Karlstadsregionen på Sandbäcken i Karlstad.
Det handlade bland annat om overaller och skyddsvisir.
Under slutet av veckan levererades fem pallar handsprit ut till vården.
Servicetrafikens kapacitet när de ordinarie sjukresorna minskat, har öppnat upp för alternativa transporter.
Sedan tidigare stöttar servicetrafiken ambulansverksamheten med att köra patienter med luftvägssymtom till och från vården i speciella fordon.
– Det känns väldigt bra att vi kan hjälpa till i dessa tider, säger Anders Wahlén chef servicetrafik i Region Värmland kollektivtrafik. Dessutom är det här ett välkommet ekonomiskt tillskott till hårt drabbade trafikföretag som här får extra körningar.

Corona avbryter upphandling av färdtjänst

Servicefordons motorhuv.

Tilldelningsbeslut gällande trafikavtal för färdtjänst i Karlstads kommun upphävs. Upphandlingen avbryts på grund av coronaepidemin.
Regionen tecknar tillfälliga förlängningsavtal med nuvarande entreprenörer för att säkerställa trafiken från 1 juli i år till dess att en ny upphandling genomförs
, en process som kommer påbörjas omgående.

Med anledning av de konsekvenser som coronapandemin har medfört bedömer Region Värmland att upphandlingen bör avbrytas.

Bedömningen är att det är nödvändigt att teckna trafikavtal som inte enbart baseras på rörlig ersättning utan även innehåller inslag av en fast ersättning så att antagna entreprenörer är garanterade en viss miniminivå i ersättning.

Denna omständighet utgör ett sakligt skäl i sig för att avbryta upphandlingen då det inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU) att byta ersättningsmodell.

Kollektivtrafik nyckel till hållbar framtid

Region Värmland Kollektivtrafiks hållbarhetsrapport 2019.

Kollektivtrafiken är en nyckelspelare för en hållbar framtid. I vårt dagliga arbete handlar det till exempel om vilka krav vi ställer i våra upphandlingar, hur vi ser till att våra medarbetare trivs på jobbet, vilka insatser vi gör för att få fler att resa kollektivt och vilka bränslen vi kör våra fordon på.

I vår Hållbarhetsrapport 2019 sätter vi ljus på detta arbete. Det här är den första rapporten där vi presenterar det sammanlagda hållbarhetsarbetet som görs inom Region Värmland Kollektivtrafik. Lisa Tierney, Region Värmland Kollektivtrafik, är ansvarig för produktionen.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik är sedan 2019 en del av Region Värmland, hur har det påverkat hållbarhetsarbetet?

– Hållbarhetsarbetet inom kollektivtrafiken har inte förändrats i sak men är såklart mer omfattande. Nu när all kollektivtrafik i Värmland organiseras under samma tak finns större förutsättningar att lyckas i hållbarhetsfrågorna. Dessutom, att vi är en del av Region Värmland innebär draghjälp och en chans att lära av varandra.

Exempel på aktiviteter som har drivit hållbarhetsarbetet framåt 2019?

– Förutom det löpande arbetet har verksamheten arrangerat flera aktiviteter under året. På Framtidsdagarna på Stora torget i Karlstad kunde man provåka självkörande bussar och genom Lilla Trafikskolan med Åke Bus och Säkerhetsdagen uppmärksammades trafiksäkerhetsfrågorna. Vi deltog även i Innovationsveckan (initiativ från SKR och Vinnova) där alla medarbetare var med i en servicesafari där vi testade våra egna tjänster, tanken är att detta ska utveckla våra tjänster mot kund. Vi har också jobbat med Agenda 2030 som ett verktyg för att än mer bli en hållbar samhällsaktör.

Vad är syftet med en hållbarhetsrapport?

– Rapporten är en del i vårt systematiska arbete och den visar hur verksamhetens hållbarhetsarbete utvecklas. Det är värdefullt eftersom det synliggör verksamhetens bidrag till regionens gemensamma arbete för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Här ligger sidan om vårt hållbarhetsarbete

Här hittar du Hållbarhetsrapport 2019

 

Rekordnöjda kunder i servicetrafiken

Förare och kund i servicetrafiken.

Trygghet i otrygga tider är viktigt. Därför är vi extra stolta idag.
Våra kunder i vår servicetrafik, sjuk- och färdtjänstresor, har gett oss ett fint betyg,
I den mätning som görs varje månad har 97 procent av kunderna i april sagt att de är nöjda eller mycket nöjda med hela resan, från bokning till resa.

Det är den högsta siffra vi någonsin fått och vi blir glada och stolta när vår personal, bokningspersonal och förare, får detta kvitto från kunderna i en orolig tid.

Siffrorna 97 procents kundnöjdhet avser hela resan med Värmlandstrafik och Samres inklusive bokning för servicetrafiken i alla länets kommuner under april månad och är all-time-high

Anbaro är branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks mätning av den anropsstyrda trafiken, färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Anbaro mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning.

Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.