Helgtågen till Oslo inställda även i juni

Vy Tåg AB kommer att fortsatt ställa in helgtågen till Oslo. Beslutet gäller tills vidare juni månad ut.
Lågt resandeunderlag i spåren av coronasmittan gör att tågen ställs in.

Följande avgångar berörs:

Fredag 1.maj:
– 18913 Cg-Oslo
– 18916 Oslo-Cg
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Söndag 3 maj:
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Lördag 9 maj
18903 Cg-Oslo
18906 Oslo–Cg

Söndag 10.maj:
– 18913 Cg-Oslo
– 18916 Oslo-Cg
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Lördag 16 maj:
– 18903 Cg-Oslo
– 18906 Oslo – Cg

Söndag 17 maj:
– 18913 Cg-Oslo
– 18916 Oslo-Cg
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Torsdag 21 maj:
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Söndag 24 maj:
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Söndag 31 maj:
– 18917 Cg-Oslo
– 18920 Oslo-Cg

Ersättningsbussar för att undvika trängsel

All ersättningstrafik med buss för tågtrafiken ska fortsättningsvis ske med tillräckligt stora fordon för att undvika trängsel.

Vy Tåg beställer ersättningsfordon om trafiken inte kan gå med tåget utan istället måste ske med buss.

För att undvika att resenärerna sitter allt för tätt och trångt ska fordon beställas efter behov och antalet passagerare som ska resa med ersättningstrafiken. Storleken på fordonen ska anpassas så att nödvändigt avstånd kan hållas bland resenärerna.

Målsättningen är att att alltid ska finnss dubbelt antal platser mot beräknat eller faktiskt  antal resenärer.

Tågvärd är alltid informerad om antalet resenärer och kunna lämna information om vilken storlek på ersättningsfordon som krävs

I samband med kommande planerade banarbeten skall alla bussar gå samtidigt från utgångsstationen.

Bättre giltighet på Flex 10/60

Nu ändrar vi giltighetstiden på resdagarna i vårt biljettalternativ Flex 10/60.
I fortsättningen gäller resdagen 24 timmar framåt från det klockslag du väljer att aktivera den.

Det här gäller även för de resdagar som finns på redan köpta och delvis använda Flex 10/60.
Förändringen gäller från och med 4 maj 2020.

I övrigt gäller Flex som tidigare:

  • Flexibel periodladdning där du använder 10 valfria resdagar under en 60-dagarsperiod.
  • Finns i ålderskategorierna vuxen, ungdom, skolungdom, senior och student.
  • Obegränsat antal resor med Värmlandstrafiks bussar och tåg* i tätorts- och regiontrafik.
  • Finns för tätort, en färg, två färger och för länet. Giltigheten beror på vilket pendlarområde laddningen är för.
  • Gäller på Karlstadsbuss bussar om laddningens giltighet innefattar Karlstad.
  • Gäller i vår anropsstyrda trafik under förutsättning att du har haft möjlighet att aktivera en resdag innan du ska åka. Fordonen i vår anropsstyrda trafik saknar utrustning för att läsa Värmlandskort och aktivera biljetter.

*Gäller inte på SJs eller Tågåkeriets tåg.

Ombyggnation av hållplats i Arvika

Hållplats Solbergs gränd i Arvika är stängd för ombyggnation från och med den 4 maj.
De resenärer som ska åka med linje 105 hänvisar vi till hållplats Järnvägsstationen.
Resande med övriga linjer kan använda sig av den tillfälliga busstationen för på/avstigning.

Vägarbete i Karlstad stänger hållplats Drottninggatan

Värmlandstrafiksbussar på Drottninggatan.

På grund av vägarbete i centrala Karlstad kommer vår hållplats på Drottninggatan (utanför Åhléns) att vara helt avstängd 4-8 maj för trafik.
För följande linjer sker avstigning på hållplats Busstationen eller på hållplatsläge U på Hamngatan (baksidan av busstationen):
100, 200, 201, 300, 400, 401, 500, 501, 600, 601, 602, 700, 800, 801, 803, 900, 901, 902 och 904

För dig som ska resa vidare inom Karlstad och funderar på hur vägarbetet påverkar tätortstrafiken med Karlstadsbuss så finns den informationen på Karlstadsbuss webbplats 

Tågturer ersätts med buss Kil-Charlottenberg, 4-7 maj

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan  Kil och Charlottenberg 4-7 maj 2020.

Se vilka avgångar som påverkas och hur ersättningstrafiken med buss körs här nedan.

Här kan du se hur ersättningsbussarna körs

Tågnr 4-7 maj  Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8903 M-To Kil C-berg 07:07 Ja Buss i tid.
8905 M-To Kil C-berg 07:34 Ja Buss i tid.
8909 M-To Kil C-berg 09:17 Ja Buss i tid.
8910 M-To C-berg Kil 08:30 Ja Buss i tid.
8911 M-To Kil C-berg 10:30 Ja Buss i tid.
8912 M-To C-berg Kil 09:26 Ja Buss i tid.
8914 M-To C-berg Kil 12:00 Ja Buss avgår
kl. 11:10
8915 M-To Kil C-berg 12:51 Ja Buss i tid.
8918 M-To C-berg Kil 13:47 Ja Buss i tid.

 

Banarbete 1-2 maj

På grund av ett banarbete ställs två turer in mellan Kristinehamn och Örebro (en i vardera sträckning). Turerna ersätts inte med buss.
Tågnr 1-2 maj Från Till Avgång Ersätts
18916 Fre K-hamn Örebro 17:07 Nej
18903 Lör Örebro K-hamn 08:40 Nej

Banarbete Karlstad-Torsby 20-24 april

Ett banarbete påverkar två tågturer på sträckan Karlstad-Torsby (en i vardera sträckning). Vardera tur ersätts med två bussar, en som stannar vid de större stationerna och en som stannar vid samtliga.

Se här vilka turer som berörs och hur ersättningstrafiken körs.

 

Trädkollision stoppar tågtrafiken

UPPDATERAD 10.10 Vi har under morgonen fått akuta störningar i vår tågtrafik på Fryksdalsbanan. Detta sedan tåg 8995 från Karlstads 19:56 sent på måndagskvällen kolliderade med ett nedfallet träd vid Ivarsbjörke norr om Sunne.

Kollisionen, som inträffade vid 21.20-tiden, krossade frontruta, båda sidorutorna samt vänster ruta till hytten.
Troligen var det en gren från ett nedfallet träd som slog in genom rutan och träffade föraren.
Föraren låg under natten kvar på Torsby sjukhus för observation, men skadorna bedöms inte som allvarliga. Föraren hade inga frakturer och var kontaktbar.

Två läkare ombord på väg till Torsby kunde snabbt hjälpa till att ta hand om föraren.

Nio resenärer, förutom tågpersonal, fanns längre bak i  tåget, men ingen skadades.
Med på tåget till Torsby fanns personal för att köra morgonturen söderut, dessa togs ur tjänst efter att de kört tåget till Ivarsbjörke, där ambulans och ersättningstrafik mötte upp.

Olyckan påverkade trafiken i första hand under tisdagsmorgonen, men eftersom omloppen fungerar utan störningar med ett fordon borta kommer trafiken fortsatt att kunna gå som vanligt.
Tåget har fraktats till verkstad i Kristinehamn.

Servicetrafiken stöttar ambulansen med coronatransporter

Förare och servicefordon utanför akutmottagning.

Servicetrafikfordon stöttar nu ambulansverksamheten i Värmland där patienter med luftvägssymtom kan ta sig till vården utan att smitta medresenärer.
— Vi vill så långt det är möjligt skydda de äldre och sköra samt förare från smitta. På detta sätt kan också ambulansen prioritera transporter med vårdbehov under resan, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef i Region Värmland kollektivtrafik och Christer Lagerberg, tf chef ambulanssjukvården i Region Värmland.

Transporterna startade under veckan och kommer att pågå så länge behovet finns.

Sex fordon finns stationerade runtom i länet, tre i Karlstad, ett i Arvika, ett i Torsby och ett fordon i Kristinehamn. De ordinarie servicetrafikförarna har alla anmält sig frivilligt för vid behov köra Coronasmittade patienter till vården.

— Vi kan alla göra något för att hjälpa till i det här läget, säger Alan Omar som tillsammans med Karwan Hussein kör i Karlstadsområdet.

Syftet med servicetrafikfordon i ambulanssjukvården är att skapa säkra transporter av patienter med luftvägssymtom. Patienter som inte kan åka vanlig sjukresa på grund av smittorisk. Servicetrafiken separeras redan vid beställningen; med eller utan luftvägssymtom.

– Det innebär att ingen med luftvägssymtom bokas in tillsammans med andra resenärer i den ordinarie servicetrafiken via vår trafikcentral. De kunderna bokas in på de specialanpassade fordonen. Det skapar en tryggare miljö för alla, säger Anders Wahlén.

Alla förare som kör servicetrafikens fordon inom ambulanssjukvården har fått en särskild hygienutbildning. Utbildning innehåller både en teoretisk och praktisk genomgång av basala hygien- och klädregler samt städning av fordon. Alla förare har tillgång till skyddsutrustning enligt Smittskydd Värmlands och Ambulanssjukvårdens rutiner.

Fordonen är stationerade på ambulansstationer och kör endast patienter med luftvägssymtom. Fordonen är specialanpassade för dessa transporter, endast en patient och eventuell följeslagare finns i fordonen förutom föraren.
Patienten har placerats allra längst bak i fordonet för att skapa utrymme till förarna.  Fordonen städas noggrant före och efter varje resa i form av desinfektion på alla kontaktytor och i förarnas utrustning ingår plastförkläden, handskar och visir.

Bilden: Karwan Hussein och Alan Omar har själva valt att transportera misstänkt coronasmittade patienter för att avlasta ambulanssjukvården och för att inte friska patienter ska behöva resa tillsammans med smittade i servicetrafiken.
(FOTO: Öyvind Lundh)