Banarbeten Värmlandsbanan 30 mars – 3 april

Två banarbeten påverkar tågtrafiken mellan Karlstad och Kristinehamn (30 mars – 2 april) och mellan Charlottenberg och Karlstad (30 mars till 3 april).
Detta gäller för respektive arbete.

Sträckan Kristinehamn – Karlstad

Banarbeten påverkar trafiken 30 mars – 2 april.
Se vilka avgångar som påverkas och hur ersättningstrafiken med buss körs här nedan. För de avgångar som vi inte ersätter med buss hänvisar vi till befintlig busstrafik på linje 500.

Observera att resorna med ersättningstrafiken tar längre tid än med tåg. Om du ska resa vidare med tåg från Karlstad hänvisar vi dig till att ta en tidigare buss med linje 500 för att hinna fram i tid.

Tidtabell för ersättningstrafiken

 

Tågnr 30/3-2/4 Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8909 M-To K-hamn Karlstad 08:45 Nej Buss 500, kl 08:35
8910 M-To Karlstad K-hamn 09:44 Nej Buss 500, kl o9:45
8911 M-To K-hamn Karlstad 10:13 Ja Buss i tid.
8912 M-To Karlstad K-hamn 10:37 Nej Buss 500, kl 11:15
8913 M-To K-hamn Karlstad 11:04 Ja Avgår kl. 11:08.
8914 M-To Karlstad K-hamn 13:24 Ja Avgår kl. 13:05
8915 M-To K-hamn Karlstad 12:07 Nej Buss 500, kl 12:05
8916 M-To Karlstad K-hamn 14:20 Nej Buss 500, kl 14:15 / 14:45
8917 M-To K-hamn Karlstad 12:37 Nej Buss 500, kl 14:05
8961 M-To K-hamn Karlstad 12:45 Nej Buss 500, kl 13:05
8962 M-To Karlstad K-hamn 12:00 Nej Buss 500, kl 12:15

Sträckan Charlottenberg – Karlstad

Banarbeten påverkar trafiken 30 mars – 2 april.
Trafikverket utför arbetet mellan Edane och Högboda men arbetet påverkar trafiken mellan Charlottenberg och Karlstad,.
Se hur din avgång påverkas och hur ersättningstrafiken med buss körs.

Tidtabell för ersättningstrafiken

Tågnr 30/3-3/4 Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 M-F Chberg Karlstad 08:30 Ja Buss till Högboda,
byte till tåg 8912.
8909 M-F Högboda Chberg 09:47 Ja
8912 M-F Chberg Högboda 09:26 Ja
8911 M-F Karlstad Chberg 10:45 Ja

 

 

Tidtabell för ersättningstrafik 30 mars – 3 april

Två banarbeten påverkar tågtrafiken mellan Karlstad och Kristinehamn och mellan Charlottenberg och Karlstad 30 mars till 3 april. Här ser du tidtabeller för de berörda turerna.

Arvika busstation byggs om

Arvika busstation ska byggas om och arbetet kommer att påbörjas under vecka 15 och vara klart i höst.

Den tillfälliga busstationen under byggnationen kommer att vara vid ”Amigo/Godishuset.”
Från och med måndag den 6 april så kommer alla bussar att vara flyttade dit.

Taxibolag i servicetrafiken ersätts i Coronasmittans spår

Servicetrafikchef Anders Wahlén.

Region Värmland kollektivtrafik har beslutat kompensera de upphandlade trafikföretagen inom servicetrafiken för uteblivna intäkter i spåren av Coronakrisen.
Region Värmland kollektivtrafik är först i landet med en ersättning av detta slag.
– Vi har byggt upp en väl fungerande sjuk- och färdtjänsttrafik under ett antal år och vill inte att samarbetet ska raseras i det allvarliga ekonomiska läge som bolagen befinner sig i, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef i Region Värmland kollektivtrafik.

De upphandlade avtalen med företagen bygger, till skillnad mot upphandlad linjetrafik, på en rörlig ersättning för utförd trafik. Det minskade bokningsläget, runt 40 procent lägre än normalt, innebär att företagens intäkter minskat med motsvarande belopp.

– Vi vet att det är ett allvarligt läge för våra upphandlade bolag och eftersom det i nuläget är oklart om bolagen kan utnyttja regeln om korttidspermittering har vi beslutat ersätta dem på detta sätt, säger Wahlén.

Det är i nuläget oklart om taxiföretagen kan utnyttja de statliga ersättningarna eftersom verksamheten är baserad på allmänna medel.

Ersättningen, som baseras på normalt trafikläge under motsvarande månader förra året, uppgår till en fast ersättning på 75 procent av intäkterna i ordinarie trafik. Det tillfälliga avtalet gäller i första hand från mars till och med juni och är ett av de första i landet av denna typ.

– Den här åtgärden i kombination med fordonschemajusteringar och att företagen har en lägre bränslekostnad, gör att vi bedömer att de ges en chans att klara den tuffa perioden, bedömer Wahlén.

Sjuk- och färdtjänstresor har i Coronasmittans spår minskat med 40 procent hittills och bedömningen är att minskningen kommer fortsätta när planerade besök och behandlingar ställs in eller skjuts på framtiden.

Banarbete Karlstad – Kristinehamn, 30/3-2/4

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Karlstad och Kristinehamn 30 mars till 2 april. Se vilka avgångar som påverkas och hur ersättningstrafiken med buss körs här nedan.

Observera att resorna med ersättningstrafiken tar längre tid än med tåg. Om du ska resa vidare med tåg från Karlstad hänvisar vi dig till att ta en tidigare buss med linje 500 för att hinna fram i tid.

Här kan du se hur ersättningsbussarna körs

 

Tågnr 30/3-2/4 Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8909 M-To K-hamn Karlstad 08:45 Ja Buss i tid.
8910 M-To Karlstad K-hamn 09:44 Ja Buss i tid.
8911 M-To K-hamn Karlstad 10:13 Ja Buss i tid.
8912 M-To Karlstad K-hamn 10:37 Nej Buss 500, kl 11:15
8913 M-To K-hamn Karlstad 11:04 Ja Avgår 11:08.
8914 M-To Karlstad K-hamn 13:24 Ja Avgår 13:05
8915 M-To K-hamn Karlstad 12:07 Nej Buss 500, kl 12:05
8916 M-To Karlstad K-hamn 13:18 Ja Avgår 12:45
8920 M-To Karlstad K-hamn 15:27 Ja Avgår 15:30
8911 M-To K-hamn Karlstad 10:12 Ja Buss avgår 09:45
8916 M-To Karlstad K-hamn 14:20 Nej Buss 500, kl 14:15 / 14:45
8917 M-To K-hamn Karlstad 12:37 Nej Buss 500, kl 14:05
8961 M-To K-hamn Karlstad 12:45 Nej Buss 500, kl 13:05
8962 M-To Karlstad K-hamn 12:00 Nej Buss 500, kl 12:15

 

 

Så körs ersättningstrafiken med buss, 30 mars – 2 april

Här kan du se tidtabeller för ersättningstrafiken mellan Karlstad och Kristinehamn, 30 mars till 2 april 2020. För ytterligare resalternativ på sträckan se tidtabell linje 5oo. 

Frågor & svar för dig som reser i vår busstrafik

Resenär i busstrafiken.

Hur gör jag om jag har periodkort?
Periodkort räknas som förköpt biljett. Du kan gå ombord på bussen via mittdörren och blippa kortet vid kortläsaren.

Hur gör man om kortet inte skulle funka? Får man kliva av om apparater där bak inte funkar?
Det viktigaste i det här läget är att minska smittspridningen. Skulle biljettmaskinen inte fungera ombord är det bra att först och främst berätta det för föraren. Om vår utrustning krånglar är det inte skäl att behöva kliva av bussen.

Vad händer om man måste aktivera busskortet?
Det går bra att aktivera kortet på den bakre kortläsaren. Du kan också aktivera kortet vid en automat eller hos ett försäljningsställe.

Hur gör de som har förbokad sjukresa på buss?
Endera om de visare genom framdörren som vi vill att de gör med mobilbiljetten eller ombord bakom föraren. Det går ju att prata med föraren också. Det är mycket färre resenärer som tidhållningen är inga problem alls i nuläget.

Vi som tankar kortet och genom att vi pratar med föraren får vårt biljettpris inknappat beroende på vart vi ska åka hur ska vi göra?
Så kan du tyvärr inte göra nu tillsvidare. Endera köper du biljett innan hos något av våra försäljningsställen eller i en biljettautomat. Eller så köper du biljett i vår mobilapp. Priset i mobilappen för enkelbiljett är detsamma som priset som du får när du köper med reskassa

Funkar det med biljett via appen? Tänkte för oss som kanske inte har möjlighet att fixa förköpt biljett?
Det fungerar utmärkt. Biljett via appen är det bästa alternativet. Då köper du din biljett innan du kliver ombord på bussen. Visa gärna mobilbiljetten för föraren genom rutan på framdörren innan du kliver på.

Hur köper jag närresa när jag inte får köpa biljett hos föraren?
Tyvärr innebär de åtgärder som vi tvingats vidta för att minska smittorisken att det inte kommer att gå att köpa närresebiljetter under en period. Det är enbart i förarens biljettmaskin det går att köpa dem. Vi beklagar detta. Du som därmed hänvisas till att köpa enkelbiljett till ett högre pris i appen, hos försäljningsställe eller i automat, kan höra av dig till oss genom att skicka in ett kundärende och få mellanskillnaden återbetald till reskassa eller bankkonto.

Hur ska föraren veta att jag köpt biljett?
Visa upp din mobilbiljett eller förköpsbiljett vid den främre dörrens ruta så att föraren ser och kliv sedan ombord i den bakre dörren. Elektronisk enkelbiljett på Värmlandskortet blippar du på samma sätt som med periodkort i bakre kortläsaren.

De biljetter en köper på bussen gäller 1 timme. Kommer förköpta också göra det nu?
Nej, det sker ingen förändring i giltigheten på förköpsbiljett. De gäller som tidigare för en enkelresa som ska ske inom fem dagar från köpdatum. Du kan alltså inte åka tur och retur på en förköpsbiljett, så som du kan göra på en ordinarie enkelbiljett där giltigheten är tidsatt. Däremot gäller våra mobilbiljetter både för tur- och returresa under den tid de är giltiga.

Jag har laddat mitt kort med 700 kr reskassa. Nu kommer jag inte att kunna använda dem och vill ha pengarna återbetalade. Hur gör jag?
Du kan fortfarande betala med reskassa om biljetten köps på försäljningsställe eller i automat. Om du istället vill ha pengarna återbetalda så hänvisar vi till kundservice. Försäljningsställena kan inte göra den återbetalningen.

Akut banarbete påverkar tågen

Ett akut banarbete – ett antal stormskadade stolpar behöver åtgärdas – kommer under veckan att påverka trafiken på Värmlandsbanan.
Arbetet fortsätter även under v14. Vi återkommer med hur trafiken då påverkas.
Trafikverket utför arbetet mellan Edane och Högboda.
Se hur din avgång påverkas och hur ersättningstrafiken med buss körs.

Här kan du se hur ersättningsbussarna körs

Tågnr Från Till Avgång Ersätts
8910 Chberg Kstad 08:30 Ja Må-Fred
8909 Högboda Chberg 09:47 Ja Må-Fred
8912 Chberg Högboda 09:26 Ja Må-Fred
8911 Kstad Chberg 10:45 Ja Må-Fred

Så körs ersättningstrafiken med buss

Så här körs ersättningstrafiken med buss under banarbetet mellan Edane och Högboda.
Arbetet pågår i första hand under de närmaste två veckorna (v13 och v14).

2019 års priser för din deklaration

Behöver du prisuppgifter på våra kort och biljetter för din deklaration.
Här finner du alla priser för 2019.

Kontakta oss om du inte finner vad du söker här.