Resforum med konstruktiva förslag

Per Sidetun, trafikchef tåg.

För tredje året i rad genomfördes Resforum för tågpendlarna i länet.
Många frågor, information från Värmlandstrafik och Vy och ett positivt och konstruktivt klimat präglade kvällen i Kils Bibliotek.

Skruva på tiderna så tågen passar skolorna, inför en flexbiljett 10/90, låt oss kunna pendla till jobbet även under sommarveckorna, mer kvälls- och helgtrafik och låt all godstrafik bara köra nattetid.
Det var några av synpunkterna som kom under kvällen.

Mattias Bergh, planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör.

Mattias Bergh, Planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör, Per Sidetun, trafikchef tåg och Patrick Haglund fanns på plats för att informera och svara på frågor.

Trafik anpassad till skolstart och -slut efterlystes från flera hål. Årets tidtabell var inte optimal på det området. Målsättningen är alltid att anpassa trafiken utan för långa väntetider uppstår på morgon och eftermiddag.

– Men problemet är att om vi skruvar på tiderna i ena ändan av linjen så påverkas även den andra änden, påminde Mattias Bergh om önskemålen att få perfekta skoltider i både Karlstad och Sunne.

En senareläggning av första Stockholmståget till runt 06.15 gör också att de tidiga morgontågen från länet kan avgå något senare och passa både jobbpendlare och Stockholmsresenärer.

Trånga tåg i morgontrafiken var en annan synpunkt.

– Jag jobbar som gymnasielärare i Karlstad och upplever att tåget är fullt redan i Frykåsen på morgonen och den stora grupp resenärer som går på i Kil tvingas stå, upplyste Anders Johansson.

Fortsatt möjlighet till jobbpendla även under sommar- och semesterveckorna mottogs positivt med en önskan att inte spara in på för många tåg.

Ett utökat utbud som även passar helgens fritidsaktiviteter efterlystes också.
– Vi vill ha lite mer trafik på helgerna och undersöker möjligheterna för det. Vi vet att det finns ett fritidsresbehov i riktning mot Karlstad och åter ut mot länet. En senare förbindelse på lördagar som gör det möjligt att ta del av nöjes- och sportutbudet i Karlstad, informerade Mattias Bergh.

Några av de medverkande i Resforum 2020.

Ett tidigt lördagståg (08.26) från Fryksdalen ger möjlighet till helgshopping i Karlstad från klockan 10 på förmiddagarna var också en uppskattad nyhet.

För stora hopp i tid mellan eftermiddagstågen mot Arvika var en annan synpunkt. Nu går ett tåg 16.31 och nästa först 17,45, vilket innebär att för stort glapp.
Synpunkter fanns också på att 8.04-tåget från Torsby står och väntar tio minuter i Kil och att ett tidigare eftermiddagståg norrut skulle ge arbetspendlare möjlighet att uträtta ärenden i Torsby innan butikerna stänger.

Värmlandstrafiks och Vy:s representanter på mötet tog med sig synpunkterna in i tidtabellsarbetet för T21 som startar i december. 14 april är sista ansökningsdag om tåglägen till Trafikverket.

Mötet summerades och från både Värmlandstrafik och tågoperatören Vy uttrycktes ett tack för många och goda synpunkter för att skapa en ännu bättre tidtabell till kommande trafikår.

Alla medverkande i Resforum 2020.

 

 

Värmlands resenärer nöjdast i landet

Värmlandstrafiksbuss och Karlstadsbuss möts i korsning.

De värmländska kollektivtrafikresenärerna ger återigen trafiken toppbetyg. Karlstadsborna är för femte året i rad landets mest nöjda resenärer, enligt NKI (Nöjd kundindex).
Det visar årsstatistiken från Svensk Kollektivtrafiks intervjuundersökning Kollektivtrafikbarometern.

–  Glädjande och hedrande att vi fortsätter att ligga i topp när det gäller kundnöjdhet, säger Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland. Det är
viktigt att vi hela tiden arbetar med att ha en attraktiv trafik som svarar upp mot resenärernas behov.

Kollektivtrafiken i Region Värmland, varumärkena Karlstadsbuss (stadstrafiken) och Värmlandstrafik (länstrafiken), finns med i den branschgemensamma statistikmätningen Kollektivtrafikbarometern där 1 200 intervjuer för respektive varumärke görs per år bland slumpvis utvalda värmlänningar i åldern 15-85 år.
När 2019 summeras visar årsrapporten att den värmländska kollektivtrafiken återigen, för femte året i rad, får toppbetyg.

Sammanlagt är 85 procent av kunderna nöjda eller mycket nöjda (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sin senaste resa i den Värmlandska kollektivtrafiken.

Allra mest nöjda är Karlstadsborna som ger trafiken med Karlstadsbuss högsta betyg enligt NKI (Nöjd kundindex). Hela 89 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad.

När det gäller allmänhetens betyg är Karlstadsbuss överlägset bäst i landet.

– Vi är enormt glada för att vi, för femte året i rad, har Sveriges mest nöjda resenärer på våra bussar. Våra förare gör ett fantastiskt jobb varje dag, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort på Region Värmland. Det är extra kul att vår senaste satsning med snabbusslinjen tagits emot så väl av våra kunder.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik har tillsammans ökat marknadsandelen för kollektivtrafiken i länet som nu ligger på 15 procent av det motoriserade resandet.

I länstrafiken är kunderna från Årjäng, Storfors och Eda kommuner mest nöjda med sina senaste resor. I Storfors har andelen nöjda resenärer ökat med nästan 40 procentenheter från 57 procent till 96 procent. I Grums har andelen nöjda eller mycket nöjda resenärer ökat med 22 procentenheter från 2018.

– Det är glädjande att vi fortsatt har nöjda kunder och som visar att arbetet med utvecklingen av kollektivtrafiken gett positivt resultat. Ska kollektivtrafiken vara ett självklart val för många medborgare så krävs att alla inblandade gör ett bra jobb och det har resultatet från våra resenärer visat att vi gör, säger Markus Bergman, trafikchef busstrafik.

Nio av tio värmlänningar nöjda med sjuk- och färdtjänstresor

Servicetrafikchef Anders Wahlén.

Nio av tio värmlänningar ger betyg fyra eller fem på en femgradig skala för hur länets sjuk- och färdtjänstresor bokas och utförs. Det visar årsstatistiken för 2019 från Anbaro som mäter kundnöjdheten.

Värmlandstrafik och Samres (Karlstad kommun) kan för första gången presentera en sammanvägd siffra för hela länet där 90 procent av kunderna i servicetrafiken är nöjda eller mycket nöjda med hur hela resan från bokning till utförd resa, utförs.

Siffran motsvarar riksgenomsnittet.

Fråga R18 i Anbaro Hela resan inklusive bokningen, 2019

Värmlandstrafik                         90 procent nöjdhet
Samres                                         90 procent nöjdhet
Värmlandstrafik + Samres       90 procent nöjdhet

På riksplanet är genomsnittssiffran 90 procent av färdtjänst- och sjukreseresenärerna som är nöjda med beställning och resa sammantaget.

I undersökningen ingår 19 av landets 21 län.

Bakom undersökningen ligger Svensk Kollektivtrafik som är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.

Undersökningen, som sker på daglig basis, utförs av Ipsos, ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 89 länder.

Stormen stoppar tågen

Uppdatering 09.00: Prognos just nu är att trafiken ska kunna rulla som vanligt från 13:00. Förseningar och inställda avgångar kommer att prägla förmiddagen. Se störningsmeddelanden på vår webbsida för det senaste.

Stormen Dennis fortsätter påverka vår tågtrafik. Sträckan Charlottenberg-Åmotfors-Arvika är hårdast drabbad där nedfallna träd för närvarande stoppar trafiken.
Vårt tåg 8908, med avgångstid 06:58 och med ankomst i Kristinehamn 08:45, är inställt mellan Charlottenberg och Arvika. Buss ersätter på den berörda sträckan.
Bussen går för avstigande efter Arvika mot Karlstad. Observera att tåget i Arvika, inväntar ej buss.

Tåg 8910, från Charlottenberg kl 08:30 till Kristinehamn kl 10:10 är inställt mellan Charlottenberg och Arvika. Buss ersätter på den berörda sträckan.

Även tåg 8912, från Charlottenberg kl 09:26 till Örebro central kl 12:21 är inställt

Hur trafiken fortsatt påverkas under dagen ser du i våra störningsmeddelanden på webbsidan.

Banarbete påverkar tågtrafiken

Trafikverket utför banarbete på sträckan Kil-Charlottenberg under vecka 7 (12/2 – 14/2).
Se här hur dina avgångar påverkas

Här kan du se hur ersättningsbussarna körs

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8905 Åmotf Chberg 08:21 Ja Onsdag Buss inväntar tåg
8909 Högboda Chberg 09:46 Ja Onsd-Fred Buss inväntar tåg
8910 Chberg Åmotf 08:30 Ja Onsdag Buss tidgarelagd för överg t tåg
8911 Åmotf Chberg 11:43 Ja Onsdag Buss inväntar tåg
8912 Chberg Högboda 09:26 Ja Onsd-Fred Buss i tid. Stannar i Åmotf, Arvika, Edane och Högboda. Stannar vid behov för avstigning till Karlstad
8914 Chberg Åmotf 12:00 Ja Onsdag Buss tidgarelagd för överg t tåg
8905 Arvika Chberg 08:08 Ja Torsdag Buss inväntar tåg
8910 Chberg Edane 08:30 Ja Torsdag Buss i tid. Stannar i Åmotf, Arvika, Edane. Stannar vid behov för avstigning till Karlstad
8911 Edane Chberg 11:21 Ja Torsdag Buss inväntar tåg
8914 Chberg Edane 12:00 Ja Torsdag Buss i tid. Stannar i Åmotf, Arvika, Edane. Stannar vid behov för avstigning till Karlstad
8910 Chberg K-stad 08:30 Ja Fredag Buss i tid
8911 Kil Chberg 10:57 Ja Fredag Buss inväntar tåg
8914 Chberg Kil 12:00 Ja Fredag Buss i tid
8915 Kil Chberg 13:07 Ja Fredag Buss inväntar tåg

Så körs ersättningstrafiken

Så körs ersättningstrafiken med buss under pågående banarbete på sträckan Kil-Charlottenberg under veckan

* Fortsätter bara vid behov, endast för avstigning

 

Är hållbarhet viktigt? Då har vi sommarjobbet för dig!

Trafikoperatör i servicetrafiken framför dator.

Hållbarhet är mer än ett modeord för oss – varje dag hjälper våra trafikoperatörer Servicetrafikens kunder så de kan resa till en vän, sitt arbete eller på ett vårdbesök på ett tryggt och säkert sätt. Vårt uppdrag är att boka och samordna resan så att den för samhället blir så miljövänlig och kostnadseffektiv som möjligt. Hos oss gör du skillnad för individ, samhälle och miljö.

Vi har öppet varje dag året runt och söker nu sommarvikarier främst till trafikcentralen i Munkfors, men eventuellt någon eller några tjänster till Karlstad då vi även har verksamhet på Centralsjukhuset.

Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år, ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt datavana. I vår kundgrupp finns äldre och funktionshindrade så du behöver ha ett genuint intresse för service och en vilja att hjälpa andra. Vi arbetar med kundservice i realtid vilket gör att du behöver kunna jobba snabbt och effektivt men ändå vara noggrann.

Upplärningen är betald och sker på plats i Munkfors under 6 veckor med start i april.  Sommarschemat innefattar både kvällar och helger och rullar på heltid från vecka 25 till och med vecka 33.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Kontakt

IngMarie Lindqvist, personalsamordnare
Telefon: 010-48 48 215
Marit Olsson, facklig företrädare Vision
Telefon: 010-48 48 119

Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid – dagtid, kvällar och helger
Tillträde: vecka 25 – 33 samt utbildningstid under våren
Ansök senast: 1 mars
Löneform: Timlön
Antal platser: 5 – 7

Lämna din ansökan här

Nytt trafikavtal för färdtjänsten i Karlstad

Förare och resenär i servicetrafikfordon vid en rullstolsplats.

Sex företag tilldelas trafikavtal för färdtjänsten i Karlstad kommun.
Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen.

Avtalet gäller från 1 juli 2020 till 31 augusti 2022, med möjlighet till ett års förlängning

De som får trafikavtal efter upphandling har alla erfarenhet av färdtjänst i Karlstads kommun eller i Värmlandstrafiks servicetrafik

Miljötaxi i Karlstad AB (15 fordon).
Företagssupport i Karlstad handelsbolag (5 fordon).
AB Trendtaxi, (2 fordon).
Shariati Taxi AB (1 fordon).
Skoghall Hammarö Taxi (1 fordon).
Badr Taxi AB (1 fordon).

Den totala kostnaden för upphandlade transportörsavtal har uppskattats minska med cirka två procent vilket motsvarar cirka 500 000 kronor på årsbasis räknat på 2019 års produktion.
Kostnaden för färdtjänst finansieras i slutändan av berörd kommun, i detta fall Karlstads kommun.

Avtal med trafikföretag kan tecknas först efter att avtalsspärren löpt ut. Avtalsspärren gäller i 10 dagar.

Vy kör regionaltågen i Värmland från december 2020

Tåg åker på räls vid sjö.

Kollektivtrafiknämnden har beslutat tilldela Vy Tåg AB den upphandlade regionala tågtrafiken i Värmland. Trafikavtalet träder i kraft i december 2020 och gäller för åren 2020 – 2030.

 

Vy tilldelas avtalet efter en utvärderingsprocess där bolaget haft det mest förmånliga anbudet.

– Tågtrafiken är ett av grundfundamenten i den värmländska kollektivtrafiken så det känns mycket tillfredsställande att vi nu har en lösning för kommande avtalsperiod, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Jesper Johansson (MP).

Vy har kört tågtrafiken i Värmland sedan december 2009, tidigare under namnet Tågkompaniet AB

– Vi står vi inför en period av stora infrastrukturförändringar och förbättringar bland annat på Värmlandsbanan. Det känns nu bra att kunna tilldela tågtrafiken med ett antal förbättringar som också kan påverka våra resenärer positivt, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland.

Avtalet omfattar tio år (nio år med optionsrätt på ett tionde år) och trafikstarten är den 13 december 2020.

Avtalet omfattar i huvudsak driften av den regionala tågtrafiken i Värmland, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning, störningshantering samt akut ersättningstrafik, övriga servicetjänster som exempelvis servering ombord.

Planering av trafiken kommer att utföras i närmare samarbete med Kollektivtrafikenheten i Region Värmland.

Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.