Dags för Resforum 2020

Den 19 februari är det dags igen för Resforum.

Våra tidigare genomförda Resforum har med god och konstruktiv dialog gett pendlarna på våra tåglinjer en bättre och mer anpassad trafik.
Den goda dialogen vill vi fortsatt hålla med våra resenärer.

Vi bjuder därför in till Resforum 2020 onsdagen den 19/2 på Kils Bibliotek  med start 17.30.
På mötet diskuterar vi önskemål och planer för tidtabellen 2021 (T21) och det finns möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Vi bjuder på kaffe & smörgås. Vi beräknar att mötet pågår till senast 19.00 Om du vill närvara anmäler du med ett mail till
info@varmlandstrafik.se
Skriv Anmälan Resforum i ämnesraden i ditt mail.
Lokalen innebär att vi har ett begränsat antal platser.

På plats på dialogmötet finns:
Patrick Haglund, affärschef Vy
Per Sidetun, trafikchef tåg Värmlandstrafik
Mattias Bergh, planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör.

Värmlandstrafik och Keolis i förlikning

Värmlandstrafik AB och Keolis Sverige AB har träffat en överenskommelse om förlikning i den tvist som hade sitt ursprung i upphandlingen 2016 om servicetrafik i Värmland.

– Vi är nöjda med att kunna lägga den här tvisten bakom oss. För att undvika en fortsatt långvarig och kostsam domstolsprocess har vi valt att träffa en överenskommelse om förlikning. Förlikningen innebär att Värmlandstrafik erhållit betalning av Keolis Sverige AB, säger vd Jessika Lundgren, Värmlandstrafik och vd Jan Kilström, Keolis, i ett gemensamt uttalande.

Tågen åter i trafik – inga inställda turer

Under måndagen meddelade operatören att fyra av våra fem fordon åter är i trafik.
Det betyder att trafiken går enligt tidtabell från och med tisdag morgon och inga turer behöver ställas in på linje 74.
Ett fordon saknas fortfarande i trafik, men detta påverkar inte omloppet.

Morgontåg inställt – en buss ersätter

Tekniska problem med ett tredje tåg kommer att påverka morgontrafiken på linje 74 under veckan.

Tåg 8954 från Torsby kl 05.45 till Kristinehamn kl 08.15 är inställt på fredag morgon.
Buss ersätter på den berörda sträckan.
Bussen trafikerar enbart hållplatserna Torsby-Sunne-Kil-Karlstad. Resande till övriga stationer hänvisas till tåg 8956.
Vår operatör beräknas ha åtminstone något av de tre tågen åter i trafik inom kort.

Förbättrad punktlighet för värmländska tåg

Tåg åker på räls vid sjö.

Den regionala tågtrafiken i Värmland blir allt punktligare.
Under 2019 var 88,2 av de regionala tågen på Värmlandsbanan i tid.
Den högsta punktligheten i Värmland har Åmotfors där 93,5 procent av de regionala tågen var i tid under 2019.
– Glädjande siffror, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland kollektivtrafik. Vi ser fram mot framtida infrastrukturåtgärder som kommer att ge oss förutsättningar för ännu bättre punktlighet.

Fjärrtågens punktlighet har, framförallt till Karlstad, varit låg.
Då är siffrorna betydligt ljusare för de regionala tågen inom länet.

Den sammanvägda punktligheten för den regionala trafiken på Värmlandsbanan (Degerfors-Charlottenberg) var 88,2 procent för de nästan 20 000 regionala tågen som kördes under trafikåret. Under 2018 var siffran 86,7 procent.

Värmlandstrafiks punktlighet till de västvärmländska stationerna har förbättrats under 2019. Punktligheten till Edane var 92,7 procent, till Arvika 92 procent och till Charlottenberg 89,9 procent. Under 2018 var punktligheten till Edane 89,1 procent, till Arvika 88,8 och till Charlottenberg 84,7 procent.

På Fryksdalsbanan var den sammanvägda punktligheten 91,1 procent, vilket var något lägre än året innan då drygt 94 procent av tågen var i tid. Orsaken till detta var att betydligt färre tåg kördes under 2018 då banan var stängd under flera längre perioder.

Den bästa punktligheten hade Bäckebron där 93,0 procent av de nästan 5 000 tågen var i tid. Även Sunne (91,1) och Rottneros (91,1) hade höga punktlighetssiffror. Totalt trafikerades banan av de nästan 6 000 persontåg under året.

Med punktlighet menas i branschen att tågen ankommer inom fem minuter från utsatt tid.
Branschens mål är att nå 95 procents punktlighet.
– Men för att nå dit finns en del infrastrukturella utmaningar när det gäller framförallt våra enkelspårsbanor, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland kollektivtrafik.