Munskydd i trafiken – detta gäller från 7 januari

Munskydd erbjuds alla kunder i servicetrafiken

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige.
Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 07–09 samt 16–18 på vardagar.

– Kärnan i Folkhälsomyndighetens råd kring munskydden bygger till största delen på individuellt ansvarstagande och rekommendationer, men vi ska göra vad vi kan för att göra detta så bra och säkert som möjligt, säger Mattias Bergh, trafikchef i Region Värmland Kollektivtrafik.

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

– Det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Men vi vet att kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel. Då kan munskydd vara till nytta, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras. De rekommenderas också att planera för hur avfallet ska tas omhand.

Hur detta ska gå till rent praktiskt diskuteras just nu i Region Värmland Kollektivtrafik. Bland annat kommer munskydd att tillhandahållas på vissa nyckelplatser i trafiksystemet under de första dagarna då rekommendationerna gäller.

– Vi planerar att finnas på plats med bland annat kundvärdar på Stora torget och på busstationen i Karlstad samt på Karlstad C, säger Mattias Bergh.

Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

Alla helgtider för vår trafik & kundservice

Julkula på grangren.

Julen och nyåret står för dörren.
Här kan du se hur vår trafik med bussar och tåg körs under helgerna

Och här nedan ser du också hur vårt Kundcenter, Kundservice och Beställningscentral har öppet under helgerna.

Trevlig helg önskar vi er alla.

Busstrafik

Julafton Torsdag 24/12 Körs som lördag,
Trafik inställd från 12.00
Juldagen Fredag 25/12 All trafik inställd
Annandag jul Lördag 26/12 Körs som söndag
Nyårsafton Torsdag 31/12 Körs som lördag
Nyårsdagen Fredag 1/1 Körs som söndag

 

Tågtrafik

Julafton Torsdag 24/12 Körs som lördag
Juldagen Fredag 25/12 Körs som söndag
Annandag jul Lördag 26/12 Körs som söndag
Dag före nyår Onsdag 30/12 Körs som fredag
Nyårsafton Torsdag 31/12 Körs som lördag
Nyårsdagen Fredag 1/1 Körs som söndag

 

Kundcenter Busstationen

Kundcenter Vänthall
Julafton Torsdag 24/12 Stängt 09.00-12.00
Juldagen Fredag 25/12 Stängt 09.00-18.30
Nyårsafton Torsdag 31/12 10.00-17.00 09.00-17.00
Nyårsdagen Fredag 1/1 10.00-17.00 09.00-18.30

 

Kundservice

Julafton Torsdag 24/12 08.00-15.00
Juldagen Fredag 25/12 10.00-17.00
Annandag jul Lördag 26/12 10.00-17.00
Nyårsafton Torsdag 31/12 10.00-17.00
Nyårsdagen Fredag 1/1 10.00-17.00

Beställningscentralen, Munkfors

Julafton Torsdag 24/12 08.00-15.00
Juldagen Fredag 25/12 09.00-17.00
Annandag jul Lördag 26/12 09.00-17.00
Nyårsafton Torsdag 31/12 09.00-17.00
Nyårsdagen Fredag 1/1 09.00-17.00

Receptionen på CSK är öppet som vanligt – alla vardagar 8 – 16.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalet med Trendtaxi sägs upp

Värmlandstrafik AB:s styrelse har beslutat att med omedelbar verkan häva avtalet med Trendtaxi AB för sjuk- och färdtjänstresor i de fyra värmländska kommunerna Munkfors, Sunne, Torsby och Hagfors.
– Det är naturligtvis jättetråkigt att vi behöver ta detta steg men avtalet är mycket tydligt på denna punkt. Huvudfokus nu är att våra kunder även fortsättningsvis ska ha en bra och trygg trafik, säger Jesper Johansson (MP), styrelseordförande tillika ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

Enligt Värmlandstrafik har Trendtaxi gjort sig skyldigt till avtalsbrott i det trafikavtal som ingicks i januari 2018 genom att Transportstyrelsen har återkallat taxitrafiktillstånden för AB Trendtaxi och dess underentreprenörer.

I avtalet anges att det är såväl ett kvalifikationskrav som ett kontraktskrav att inneha taxitrafiktillstånd under avtalets löptid.

Även interimsavtalet (överprövad upphandling) med Trendtaxi för färdtjänsten i Karlstad som var planerat att starta 2021-02-01, och där Trendtaxi var ett av sju bolag som tilldelades trafik, sägs upp av Region Värmland. Trendtaxi skulle kört nio av totalt 24 fordon.

Region Värmland önskar även att Förvaltningsrätten ska ingripa mot den överprövade upphandlingen på så sätt att en ny utvärdering ska göras utan beaktande av anbudet från AB Trendtaxi.

AB Trendtaxi har kört sjuk- och färdtjänstresor sedan årsskiftet 2017/2018 och utförde under 2019 totalt 37 000 transporter åt Region Värmland.

Trendtaxi har i sitt avtal i de fyra nordvärmländska kommunerna, genom godkända underleverantörer, kört med 21 bilar och levererat omkring 130 resor varje vardag (före Corona). Resorna i området bokas nu om på andra bolag för att säkerställa att trafiken fungerar för brukarna.

Trafiken kommer att säkerställas gentemot kund på ett tryggt och bra sätt genom ett väl fungerande samarbete med övriga upphandlade bolag

 

Tågtaxi – nyhet för dig som reser på Värmlandsbanan

Från och med tidtabellskiftet den 13/12 2020 kommer också en nyhet för dig som tågresenär på Värmlandsbanan i form av Tågtaxi.
För att möjliggöra tågpendling även från de hållplatser som inte återöppnats finns nu Tågtaxi som ett alternativ för att nå närmaste hållplats.
Tågtaxi är möjlig från hållplatserna Ås, Lerot och Brunsberg och körs både på vardagar och helger
Tågtaxin avgår från hållplatsen till en intilliggande hållplats där tågen stannar
Anropsstyrda linjerna 170 och 270 ansluter till hållplatser på Värmlandsbanan.

Här kan du läsa mer om Tågtaxi

 

Förstärkningsbussar till tågen pausas

Värmlandstrafik stänger tillfälligt ner förstärkningstrafiken med buss i anslutning till tågen.
Bussarna slutar köras från och med måndag 14/12.
– När skolorna har lov och dessutom bedriver distansundervisning är trycket inte längre lika stort på våra morgon- och eftermiddagståg i pendlingstider, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland Kollektivtrafik.

Förstärkningsbussarna har körts för att minska trängsel och därmed risk för smittspridning på tågen.

Region Värmland har kört fyra busslinjer på morgonen, Arvika, Sunne och två bussar från Kil i riktning mot Karlstad, samt en buss på eftermiddagen från Karlstad till Kil.

När gymnasieskolorna tar julledigt och dessutom har distansundervisning minskar resandet på de aktuella linjerna och förstärkningsbussarna behövs inte.

– Om undervisningen återupptas i skolorna och behovet på nytt uppstår kan vi åter sätta in trafiken med kort varsel, säger Sidetun.

Region Värmland pausar avtal för juridisk utredning

Presskonferens med reportrar och fotografer om Region Värmland Kollektivstrafiks beslut att pausa samarbetet med Trendtaxi i servicetrafiken,

Region Värmland Kollektivtrafik pausar avtalet med Trendtaxi för sjuk- och färdtjänstresor i de fyra nordvärmländska kommunerna Sunne, Munkfors, Torsby och Hagfors i avvaktan på en juridisk snabbutredning.
Detta sedan Transportstyrelsen återkallat underentreprenören Trendtaxi Upplands, som kör trafiken i de fyra kommunerna, trafiktillstånd.
– Vi vill inte att våra värmländska resenärer körs av företag som inte har alla tillstånd på plats, säger Mattias Bergh, tf Trafikdirektör i Region Värmland Kollektivtrafik.

Det stoppade samarbetet görs i avvaktan på en juridisk utredning, där bland annat uppgifterna om indragna trafiktillstånd ska granskas.
Stoppet omfattar även tilldelningsbeslutet i Karlstad där Trendtaxi var ett av sju bolag som tilldelades trafik. Avtalet, som skulle startat den 1 februari 2021 och där Trendtaxi skulle kört nio av totalt 24 fordon, är överklagat till förvaltningsrätten.

Det är tveksamt hur lång tid den juridiska granskningen kommer att ta.
– Vi har haft kontakt med Transportstyrelsen så sent som i dag, men vi vill ha alla fakta på bordet, säger Mattias Bergh

Avtalet med Trendtaxi i de fyra nordvärmländska kommunerna Munkfors, Sunne, Torsby och Hagfors gäller i ytterligare två år och åtta månader och värderas till 31 miljoner kronor per år. Bolaget har kört trafik sedan 2017 med hög kundnöjdhet och utförde under 2019 totalt 37 000 transporter åt Region Värmland.
Trendtaxi har i sitt avtal genom godkända underleverantörer, kört med 21 bilar och levererat omkring 130 resor per dag, resor som nu bokas om på andra bolag.

Men från och torsdag får den trafiken tills vidare utföras av andra bolag.

– Vår personal gjorde ett stort arbete med att planera om all trafik i nordvärmland under onsdagskvällen och även bolagen som utförde transporterna har ställt upp på ett fantastiskt sätt för att ge värmlänningarna en trygg och säker resa i vår servicetrafik, säger Anders Wahlén.

Totalt handlade det om 81 transporter bara under torsdagen.

Omplanerings- och ombokningsarbetet fortsätter under resten av veckan och även inför de planerade resorna längre fram under den tid som den juridiska granskningen pågår.

– Det är en självklarhet att trafiken ska bedrivas lagligt och tryggt, säger Wahlén. Pandemitider innebär att vi har färre bokningar men lika många transporter eftersom vi från och med i måndags bara kör max tre personer i varje specialfordon.

Region Värmland genomför nu en rad åtgärder för att snabbt och korrekt lösa den uppkomna situationen.

# Trafikcentralen i Munkfors har bokat om torsdagens och fredagens resor med andra trafikföretag som är verksamma i andra områden än norra Värmland. Trafiken är säkerställd.

# Region Värmland påbörjar en utredning för att klarlägga alla omständigheter gällande Trendtaxi AB för att ha grund för ett ställningstagande för avtalet.

# Kontakt har tagits med Transportstyrelsen och Region Södermanland för att få en tydligare bild av vad som hänt och nuläget.

# Region Värmland Kollektivtrafik skriver en inlaga till förvaltningsrätten i Karlstad med begäran om rättelse för upphandlingen i Karlstad där det konstateras att anbudet från Trendtaxi AB inte kan anses giltigt. Dock har interimsavtal upprättats från 1 februari till och med juni 2021 med hänsyn till överprövningsprocessen.

# Juridisk kompetens är inkopplad i nuvarande arbete och jobbar på att skapa klarhet i frågan.

# Berörda kommuner har informerats om läget

 

Nya tidtabeller 13 december

Värmlandstrafiks buss och tåg i höstlandskap.

 

På söndag 13 december byter vi tidtabeller. Du hittar alla tabeller under fliken tidtabeller eller i vår app. Aktuella tider för varje hållplats hittar du alltid i  appen eller i reseplaneraren här på webben.

Personlig tidtabell kan du beställa här. Du kan välja om du vill få den som PDF i din mejl eller hemskickad.

Nytt i nya tabellerna

Buss

– Linje 602 får en ny körväg. Bussen kommer att stanna på hållplatser längs Körkarlsvägen (Henstad(Hultsberg) och, Hagalundsvägen (Hagalund/Gustavsberg och Våxnäs).
– Linje 900 och 901 får en ny körväg (trädde i kraft 30 november). I stället för att köra via Viken trafikerar vi Inre Hamn och Hamngatan till och från busstationen.
– Förstärkningsbussarna för linje 800 (morgon- och eftermiddagsavgången) kommer gå via Segmon och inte via Grums. Ordinarie buss går via Grums och inte via Segmon.

Tåg

– Bättre anpassning till att kunna resa tur och retur Karlstad under kvällar och helger.
– Trafiken på Fryksdalsbanan har anpassats för att bättre passa tågen mot Stockholm, Göteborg och Oslo.
– Tågtrafiken mellan Charlottenberg och Karlstad förlängs mot Kristinehamn under helger. Det innebär sex turer på lördagar och söndagar.
– Alla Värmlandtrafiks enkelbiljetter och periodladdningar mellan Karlstad – Åmål och Västtrafiks biljetter mellan Säffle – Göteborg är giltiga på SJ:s regionaltåg. Tidigare har endast Värmlandstrafiks länsladdning och Pendlar Plus gällt.
– Återöppning av hållplatserna Lene och Ottebol på Värmlandsbanan.

 

Läs mer om tidtabellsskiftet

Nu får linje 602 ny körväg

Värmlandstrafiks biljetter på regionaltågen Karlstad-Göteborg

Trafikomläggning tätort Karlstad

 

Värmlandstrafiks biljetter på regionaltågen Karlstad-Göteborg

I samband med tidtabellskiftet på söndag, 13 december träder ett nytt avtal för tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg i kraft.
Utöver SJs biljetter blir nu samtliga typer av biljetter från Värmlandstrafik och Västtrafik giltiga för resor inom det län där biljetten är köpt.

Det innebär att alla Värmlandtrafiks enkelbiljetter och periodladdningar mellan Karlstad – Åmål och Västtrafiks biljetter mellan Säffle – Göteborg är giltiga på SJ:s regionaltåg. Tidigare har endast Värmlandstrafiks länsladdning och Pendlar Plus gällt.

En ytterligare nyhet från 13 december är att en avgång förlängs till och från Kristinehamn. Normalt sker byte i Karlstad för vidare resa mot eller från Kristinehamn, men nu skapas en ny direktförbindelse Göteborg – Kristinehamn.

Region Värmland har upphandlat trafiken tillsammans med Västtrafik, avtalet är tilldelat SJ AB och gäller i 8 år.

Nu får linje 602 ny körväg

Den 13 december får Värmlandstrafiks linje 602 en ny körväg och kommer att stanna på hållplatser längs Körkarlsvägen (Henstad(Hultsberg) och, Hagalundsvägen (Hagalund/Gustavsberg och Våxnäs). Du hittar avgångstider för alla hållplatser i vår app eller i reseplanerarem här på webben (startsidan).

Resa med enkelbiljett

På grund av rådande pandemi behöver du ha köpt enkelbiljett innan du kliver ombord på bussen.
Du kan köpa enkelbiljett både i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss appar.

Resa med periodladdning

Det går bra att resa med period laddat på både Värmlandskortet och Karlstadsbuss resekort.

Servicetrafik: Ny utglesning i fordon från måndag 7 december

Nya utglesningsregler gäller från och med måndag 7 december för taxiregistererade fordon i vår servicetrafik.

Specialfordon, tre sittande (3+0) eller två sittande och en rullstol (2+1).
Undantaget är dialysen där vi fortsätter som tidigare.

Finns det en ledsagare med från samma hushåll som den som sitter på rullstolsplatsen och som placeras i sätet bredvid rullstolen, kan vi köra tre sittande och en i rullstol (3+1).

Personbil, en sittande. Samma sak gäller även här med ledsagare. Är resenären och ledsagaren från samma hushåll, kan båda köras i samma personbil.
Ledsagare bredvid rullstolsplatsen eller i personbil kan också vara en personal som då ska använda sitt visir eller munskydd.

För dialystransporter finns sedan tidigare en tillfällig rutin införd och där fortsätter vi såsom tidigare.

I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider.
Vi ber om överseende med detta under rådande pandemi.

Ytterligare information om hur vi kör vår trafik under pandemin hittar du här