Agenda 2030 – så bidrar vi

“Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden har en tydlig koppling till Agenda 2030. Följande delmål är identifierade som de mål Region Värmland Kollektivtrafik bidrar främst till:

Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Kollektivtrafiken bidrar genom att…

… förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behov hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionshinder samt äldre personer.

… tillhandahålla trygga och smarta transportlösningar till länets invånare oavsett livssituation och behov. Detta genom vårt kvalitetsarbete tillsammans med våra entreprenörer utifrån våra fem målområden (avgång i rätt tid, helt och rent fordon, bra bemötande, trygg och säker resa och korrekt störningsinformation).

… tillhandahålla lösningar som gör att personer med olika funktionshinder, som syn, hörsel och rörelse, kan resa med oss. Detta genom tex tillgänglighetsanpassade fordon och hållplatsmiljöer.

… tillhandahålla enkla och tydliga system för våra resenärer. Exempelvis smidiga system för betalning och information; appar, webbplatser och andra informationssystem utvecklas kontinuerligt.

3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor.
Kollektivtrafik innebär färre bilar på vägarna = minskad risk för trafikolyckor. Detta bidrar till Riksdagens nollvision för skador i trafiken.

3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier, föroreningar och utsläpp.
Genom biobränslen och färre fordon på vägarna genererar vi mindre utsläpp i luften.

5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.
I egenskap av arbetsgivare med stor andel kvinnor är det särskilt viktigt att arbeta för kvinnors arbetsvillkor.

8.5: Uppnå full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete för alla.
Kollektivtrafiken bidrar till exempel genom att ställa krav vid upphandlingar motsvarande kollektivavtal.

9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet.
Kollektivtrafiken bidrar genom att vara en aktiv aktör i samhällsplanering. Till exempel genom att vara med i ett tidigt skede i planering av nya bostadsområden.

10.2: Alla oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Kollektivtrafiken minskar ojämlikheter gällande transportmöjligheter och möjliggör människors förflyttning oberoende av socioekonomisk bakgrund.

12.7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
Kollektivtrafiken bidrar genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter än pris, till exempel sociala villkor, i våra upphandlingar.

12.8: Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling.
Bidra till att fler invånare i Värmland inser kollektivtrafikens betydelse för en hållbar utveckling.

13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
Vi bidrar genom att integrera klimatåtgärder i styrande dokument, till exempel i kommande Trafikförsörjningsprogram.

Tillsammansrabatt i hela länet – Duo/Familj

Logotyp för Duo/Familj.

Sedan tidtabellsskiftet i december 2019  finns vår grupprabatt Duo/Familj för resor i hela länet. Här får du upp till 50 procent rabatt jämfört med ordinarie enkelbiljett och biljettalternativet är billigare även om man bara är två vuxna som reser tillsammans.  Åk upp till fem personer (max två vuxna) på samma biljett. Prisexempel: två vuxna och tre skolungdom (7-19 år) Forshaga – Karlstad betalar 143 kronor istället för 285 kronor.

Se alla priser här

 

Så körs våra tåg under helgerna

Tåg åker på räls vid sjö.

Ska du ut och resa med vår tågtrafik under jul- och nyårshelgen kan det vara bra att ta en titt i våra tabeller hur tågen går.

Här hittar du våra tågtidtabeller under julen

Så körs trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn
Så körs trafiken mellan Karlstad och Torsby
Så körs trafiken mellan Karlstad och Charlottenberg

Här hittar du alla våra tidtabeller

Så körs vår trafik Karlstad-Kristinehamn

Så körs vår trafik mellan Karlstad och Kristinehamn under helgerna

Så körs vår trafik på linje 70

Så körs vår trafik på Värmlandsbanan under helgerna

Så körs vår trafik linje 74

Så här körs vår trafik på Fryksdalsbanan 

 

Akut banarbete ställer in tåg

Tåg 8955, med avgång 08:18 från Karlstads central till Torsby kl 10:03, är inställt mellan Sunne och Torsby.
Orsaken är  akut banarbete mellan Sunne-Torsby. Buss ersätter på den berörda sträckan.
Även tåg 8962 från Torsby kl 10:18 till Kristinehamn kl 12:32 är inställt mellan Torsby och Sunne av samma orsak.
Tåg 8962 inväntar i Sunne bussen. Buss ersätter på den berörda sträckan

Priser för 2020

Den 15 december 2019 gör vi den årliga justeringen av priser på våra biljetter .Våra periodbiljetter höjs med i genomsnitt tre procent.
Även i år är prisern oförändrade på enkelbiljetter köpta med bankkort eller kontant (kontant endast hos ombud).
Nu är också priset för en enkelbiljett köpt med reskassa detsamma som en mobilbiljett köpt i appen.

Duo/Familj – grupprabatt för resor i länet

En annan nyhet är att vår grupprabatt Duo/Familj nu finns för resor i hela länet. Här får du upp till 50 procent rabatt jämfört med ordinarie enkelbiljett och blir billigare även om man bara är två vuxna som reser tillsammans. Finns i biljettmaskinerna nu och kommer i appen i vår.