Här är de nya tidtabellerna

Från och med den 15 december byter vi tidtabell.
Redan nu kan du se våra nya tidtabeller (som börjar gälla tidigt på morgonen den 15 december) på vår webbsida.
Tidtabellerna ligger här https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/

Gå in där för att se vilka förändringar som finns på din linje.

Några av hållplatsförändringarna som sker i samband med tidtabellskiftet:

 • Från och med 15 december byter 801 körriktning genom Slottsbron. Det kompletteras med nya stolpar på andra sidan vägen för linje 801. Hållplats Oxbråtsgatan flyttas en bit längre ner mot Macken. Hållplats Macken tas bort helt eftersom det inte finns något lämpligt ställe för bussen att stanna på.
 • Hållplats Valnäs tas bort i riktning mot Karlstad eftersom linje 800 inte kommer att passera när den inte längre angör Segmon.
 • Hållplats Gruvön tas bort eftersom inga linjer passerar den på E18. Istället kommer kommunen under 2020 att bygga om hållplatsen Hotellgatan som ligger närmast intill Gruvöns hållplats. Vi hänvisar våra resenärer dit från och med 15/12.
 • Hållplats Bellmansgården i Ekshärad tas bort eftersom det byggs en ny bytespunkt på andra sidan vägen.
 • Hållplats Sundfall och Sundheden tas bort eftersom det byggs en ny hållplats mellan dessa, precis vid bron över till Sunnemo. Den nya hållplatsen kommer att heta Sundfallet.
 • Hållplats Storfors RV 26 tas bort, linje 400 kommer att gå in genom Storfors och kommunen bygger en ny hållplats vid infarten vid RV 26 – Djupadalsgatan, i korsningen Fallvägen. Den kommer att heta Fallvägen.
 • Hållplats Sågtorpsskolan och Västra Vallgatan tas bort eftersom linje 801 och 821 kommer att vända inne i Segmon.
 • Hållplats Kocklanda tas bort av trafiksäkerhetsskäl och få resenärer.
 • Hållplatserna Alfred Nobels Torg och Nobelhallen försvinner eftersom linje 403 kommer att köra samma väg in och ut genom Karlskoga.

 

När det gäller tidtabellerna för tågtrafiken från och med 15 december är dessa preliminära och blir definitiva den 18 november.

Dags att boka din julresa i riksfärdtjänst

Nu är det hög tid att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. Under julhelgen är det många som vill resa och därför önskar vi din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna.

Ansök om din resa under jul och nyårshelgerna senast den 22 november
Färdtjänstkunder i övriga Värmland ringer 0771-32 32 00, menyval 3 (mån-fre 08:00-12:00), för att beställa blanketter.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 22 november.

Färdtjänstkunder i övriga Värmland som ska beställa färdtjänst för julhelgen ska boka sin resa senast den 17 december.

Ansökningsblanketter finns också på www.regionvarmland.se/resor-och-trafik/ kollektivtrafikmyndighet/fardtjanst

Aktuella banarbeten 18-24/11

Trafikverket utför banarbeten på sträckan Karlstad-Kil under vecka 47 (18/11-24/11).

För att omloppen och trafiken ska fungera på bästa sätt under veckan kommer två tåg, 8915 och 8918, att få delvis nya tillfälliga avgångstider.
Se i tabellerna nedan hur din resa påverkas.

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 Kil K-stad 09:29 Ja Tisdag – torsdag Buss i tid
8912 Kil K-stad 10:23 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8916 Kil K-stad 13:00 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8918 Kil K-stad 14:06 Ja Måndag Buss i tid
8909 K-stad Kil 09:54 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8911 K-stad Kil 10:58 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8913 K-stad Kil 11:50 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8915 K-stad Kil 12:58 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8917 K-stad Kil 14:42 Ja Måndag Buss tidigarelagd
8929 K-hamn K-stad 21:07 Nej Fredag Buss 500 21:15
8960 Kil K-stad 09:23 Ja Tisdag-torsdag Buss i tid
8962 Kil K-stad 11:43 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8964 Kil K-stad 13:52 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8957 K-stad Kil 10:50 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8959 K-stad Kil 12:55 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8961 K-stad Kil 13:45 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd

 

Tåg 8915 och 8918 är 6 minuter senarelagda måndag-torsdag för att omloppen ska gå ihop:

 • Tåg 8915 ersätts av tåg 8975 måndag-torsdag, avgång. Kil kl. 13:05, ankommer Charlottenberg kl. 14:02 (operativt nummer 8915)
 • Tåg 8918
  • Måndag 191118 ersätts 8918 av tåg 8942,  avgång. Charlottenberg kl. 13:12, ankommer Kil kl. 14:13 (operativt nummer 8918)
  • Tisdag 191119 – torsdag 191121 ersätts 8918 av tåg 8944, avgång Charlottenberg kl. 13:12, ankommer Kristinehamn kl. 15:00 (operativt nummer 8918

Så här körs ersättningstrafiken med buss under den aktuella perioden:

 

 

Karlstad Centralstation firar 150 år

Karlstad Centralstation fyller 150 år i år.
På onsdagen startade firandet. Stationshuset var festligt pyntat med girlang på utsidan – precis som vid invigningen för 150 år sedan.

Inne i stationshuset invigdes utställningen “Res i tiden innan du reser”, en utställning som fastighetsägaren Jernhusen tillsammans med Karlstad kommun arrangerat.

Det är en historisk ljudutställning där du kan slå dig ner på en av stationens originalbänkar och lyssna på anekdoter från stationens historia. Det handlar om spioner på flykt, dramatiska tågolyckor och misstänkta mutskandaler. Kära återseenden, ångande framåtanda och spektakulära cirkuskonster. Allt detta i och kring ett och samma hus.

Om du inte kan komma förbi centralstationen kan du lyssna på utställningen här

https://www.jernhusen.se/berattelser/res-i-tiden/karlstad-150-ar/?fbclid=IwAR3eu8Liu89BFZhsOSDDZIVkG0p0OkslEZoLtESIOjh6yzz_PMT9VoHquWg