Värmland först med nytt förarutbildningsprojekt

Karwan Muradi, Ahmet och Mehmet Simsek vid förarplatsen på en buss.

Det här är Karwan Muradi.

På bara fem veckor gick han från en tillvaro som långtidsarbetslös till heltidsanställd bussförare. Utbildad av Nobina Värmland, bröderna Ahmet och Mehmet Simsek i ett unikt projekt.
Nobina Värmland var först i landet och branschen att testa anställningsformen Yrkesintroduktionsanställning när den första gruppen startade sin utbildning i januari 2019.

Arbetsförmedlingen valde ur en bank på 600 personer ut 230 som uppfyllde kriterierna och av dessa kom 148 till intensiva tester där så småningom nio elever antogs till utbildningen.

Alla sju från den första utbildningen jobbar nu på Nobina och fungerar väldigt bra. Den andra utbildningsomgången med nio nya elever startade i början av september 2019 och beräknas vara klara i november. Planer finns på att starta ytterligare två utbildningsperioder under kommande år.

Per Inge-Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, besökte tillsammans med Jan Furtenmark, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, nyligen Nobina i Karlstad för att få veta mer om hur tidigare långtidsarbetslösa kan bli anställda förare,

På plats fanns också Hanna Larsson från Nobina, som berättade om Nobinas arbete med kompetensförsörjning de kommande åren, Nobina Värmlands trafikchef Åsa Tobiasson, Katarina Karlsson, utbildnings- och rekryteringsansvarig på Nobina Värmland samt utbildarna Ahmet och Mehmet Simsek.

15 personer i mötessal hos Nobina i Karlstad.

Sedan i maj 2018 har transportbranschen möjlighet att tillämpa anställningsformen Yrkesintroduktionsanställning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Detta går att tillämpa för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är nya i yrket, samt bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden genom att de uppfyller någon av nedanstående kriterier:

  • Ny i Sverige (max tre år).
  • Under 25 år gammal.
  • Arbetssökande 1 år eller mer.

Det finns ett stort rekryteringsbehov av bussförare i landet. Bara Nobina räknar med ett årligt behov av 800 förare i hela landet. Av dessa finns 80 procent utanför arbetsmarknaden idag.
Nobina Värmland, som kör trafik åt Värmlandstrafik, har idag 540 anställda i Värmland.

14 miljoner resor med trafiken

Fronten på en Värmlandstrafiksbuss mellan två andra Värmlandstrafiksbussar.

Visste du att kollektivtrafiken i Region Värmland omsatte över en miljard kronor 2018?
Eller att vi har 230 bussar i linjetrafik som trafikerar över 2 500 hållplatser runt om i hela Värmland?
Vi sysselsätter 1 000 personer varje dag och ser med 175 fordon till att alla barn kommer till skolan.

Kollektivtrafiken i Värmland utförde över 14 miljoner resor under 2018.

Detta och mycket annat finns i vår Tertialrapport som nu ligger på webben om du vill ta del av den service som vi utför för värmlänningarna varje dag.

Här hittar du Tertialrapporten

Förändringar på linje 800 och 801 från 15 december

En framlykta på en Värmlandstrafiksbuss bredvid fronten på en Värmlandstrafiksbuss.

I samband med tidtabellsskiftet, 15 december 2019, väntar förändringar i trafiken på Värmlandstrafiks linje 800 som idag trafikerar sträckan Karlstad – Säffle – Åmål. Nytt blir att bussarna på linjen inte längre kommer att stanna i Segmon, istället kommer de att stanna vid Grums resecentrum.

Linjeförändring kommer även att ske på samtliga turer på linje 801 genom Slottsbron. Bussen kommer att gå åt motsatt färdriktning genom Slottsbron mot vad den gör idag.

Region Värmland kollektivtrafik har i dialog med Grums kommun fattat beslutet om förändringen på linje 800. Linjeförändringen innebär ett klart förbättrat kollektivtrafikutbud för pendlare i Grums.

– Vårt uppdrag är att öka resandet och vi ser detta som en möjlighet att få fler att upptäcka kollektivtrafiken från Grums, säger Markus Bergman, trafikchef buss Region Värmland.

Så reser du till och från Segmon efter den 15 december 2019:

För våra berörda resenärer som reser till och från Segmon finns följande alternativ efter den 15 december:

Linje 801 (Segmon – Slottsbron – Grums – Karlstad): Regional busstrafik.

Linje 821 (Segmon – Slottsbron – Grums): Linjen tar dig till och från Grums resecentrum. Anropsstyrda turer med mindre fordon på morgon och eftermiddag (som behöver bokas) och regional busstrafik däremellan. Härifrån kan du sedan byta buss till linje 700 (Karlstad – Årjäng – Töcksfors) eller 800 (Karlstad – Grums – Säffle– Åmål).

Här är de nya tidtabellerna

Nya fordon efter 92000 mil

Trafikchef busstrafik bredvid samordnare för servicelinjerna som lämnar bussnyckel till förare.

Varsågod här är nycklarna.
Ulf Tranberg, samordnare för servicelinjerna hos Värmlandstrafik, lämnade symboliskt över nycklarna till Seppo Honkanen under överinseende av Markus Bergman, trafikchef buss på Region Värmland kollektivtrafik.
På fredagen var det officiell start för Värmlandstrafiks nya servicelinjefordon.
Efter drygt 92 000 mil och nästan tio års tjänst pensioneras nu våra gamla servicelinjebussar efter lång och trogen tjänst.

De sju nya bussarna är komfortmässigt betydligt bättre än sina föregångare. De innehåller dubbla rullstolsplatser och kan ta 15 sittande resenärer plus två rullstolar. Gången inne i bussen är extra bred och alla fordonen är utrustade med wifi, usb-laddare och digitala skärmar som ger aktuell information.

Totalt handlar det om en investering på runt nio miljoner kronor.

Två av de gamla bussarna kommer att sparas för att fungera som reservfordon medan övriga kommer att säljas.

Värmlandstrafiks servicelinjer går enligt tidtabell och är öppna för alla som ska på ett vårdbesök. Servicelinjerna körs med speciella fordon som är helt anpassade för funktionshindrade avseende syn, hörsel och rörelse. Servicelinjerna går i tio olika linjer genom länet, i huvudsak från kommunhuvudorterna och mot Centralsjukhuset i Karlstad.

Väse firar 150 – så påverkas trafiken

Väse station från förr.
Med start på fredag kommer det att firas ordentligt i Väse.
Orten firar sitt 150-årsjubileum med massor av evenemang och det kommer att tillfälligt påverka vår trafik.
Från och med fredag den kl 18.00 och fram till lördag kväll kommer följande hållplatser inte att kunna trafikeras.
 
Ringgatan
Storgatan
Postkontoret
Stationen
 
Bussen kommer att vända uppe vid Väse bytespunkt.
På söndag återgår trafiken till den vanliga turen igen.

Banarbeten 14/10 – 20/10

Trafikverket kommer utföra banarbeten på Värmlandsbanan under kommande vecka.

  • På sträckan Charlottenberg-Arvika mellan kl 09:00-14:00 Måndag-Torsdag
  • På sträckan Arvika-Kil mellan kl 09:35-14:35 Måndag-Torsdag.

Se hur ovanstående arbeten påverkar dina avgångar.

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8912 Ch-berg Kil 09:25 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8916 Ch-berg Kil 12:04 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8918 Ch-berg Kil 13:06 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8909 Kil Ch-berg 09:54 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8911 Kil Ch-berg 10:58 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8913 Kil Ch-berg 11:50 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8915 Kil Ch-berg 12:58 Ja Måndag – torsdag Buss i tid

 

Så här körs ersättningsbussarna under perioden

 

 

Framtidens kollektivtrafik 2019

Självstyrande fordon, den lilla bussen Robban, fjärrstyrning, säkerhet och en hållbar miljö.
Fördelarna, och frågetecknen, finns där i den framtid som mötesdeltagarna i Framtidens Kollektivtrafik blickade in i när Region Värmland kollektivtrafik tillsammans med Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, Nobina och Keolis höll ett endagseminarium i Karlstad.

Självstyrande fordon, så kallade autonoma fordon, fanns givetvis i fokus.
Ett flertal projekt och tester pågår, i Sverige framförallt i stockholmsförorterna Kista och Barkarby, men även Oslo och Köpenhamn.

– Hittills har över 50 000 personer rest med våra självkörande fordon, sade Peter Hafmar, vd för Nobina Technology.
Ett pågående projekt i Barkarby blir det första fullt integrerade autonoma fordonet I ett kollektivt närverk.

De självkörande fordonen ska på sikt också kunna ingå i on demand-tjänster i områden där det idag finns få boende och därmed begränsat med kollektivtrafik.
En kompetent panel gav åhörarna, ett 70-tal inbjudna värmlänningar från nämnder, kommuner och näringsliv, en spännande vision av framtiden.

Jan Jansson, International Mobility Developer, Keolis Group pratade om hur Framtidens teknik utvecklar kollektivtrafiken

Peter Hafmar, vd Nobina Technology AB talade om, Framtida innovationer för kollektivtrafiken

Jonas Kempe, Marknadsdirektör och vice vd Nobina Sverige pratade om Bättre kundnytta genom partnerskap

Robert Sahlberg, Trafikstrateg Keolis Sverige gav ett lokalt perspektiv genom att presentera BRT – stadsutveckling och förbättrad resenärsnytta

 

Här kan du se filmen från Framtidens Kollektivtrafik

Här kan du se föreläsarnas presentationer

Jan Jansson, International Mobility Developer, Keolis Group.

Framtidens teknik utvecklar kollektivtrafiken
JAN JANSSON, International Mobility Developer, Keolis Group

 

Peter Hafmar, vd Nobina Technology AB.

Framtida innovationer för kollektivtrafiken
PETER HAFMAR, vd Nobina Technology AB

 

Jonas Kempe, Marknadsdirektör och v vd Nobina Sverige.

Bättre kundnytta genom partnerskap
JONAS KEMPE, Marknadsdirektör och v vd Nobina Sverige

 

Robert Sahlberg, Trafikstrateg Keolis Sverige.

BRT – stadsutveckling och förbättrad resenärsnytta
ROBERT SAHLBERG, Trafikstrateg Keolis Sverige