Banarbeten Karlstad-Kristinehamn 30/9 – 6/10

Trafikverket genomför banarbeten mellan Karlstad och Kristinehamn enligt följande;

  • Måndag 30/9 – Torsd 3/10  kl 09:05-14:00
  • Fredag 4/10 22.00 – Måndag 7/10 kl 05:20

Se här nedan hur dina avgångar påverkas och ersätts

 

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8908 K-stad K-hamn 09:12 Nej Måndag – torsdag Buss 09:15 Linje 500
8910 K-stad K-hamn 09:44 Nej Måndag – torsdag Buss 09:45 Linje 500
8912 K-stad K-hamn 10:43 Nej Måndag – torsdag Buss 11:15 Linje 500
8914 K-stad K-hamn 11:13 Nej Måndag – torsd Buss 11:15 Linje 500
8916 K-stad K-hamn 13:18 Ja Måndag – torsdag, Buss tidigarelagd
8962 K-stad K-hamn 12:13 Nej Måndag – torsdag Buss 12:15 Linje 500
8909 K-hamn K-stad 09:06 Nej Måndag – torsdag. Buss 09:35 Linje 500
8911 K-hamn K-stad 10:12 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8913 K-hamn K-stad 11:06 Ja Måndag – torsdag 1 buss tidigarelagd
1 buss i tid
8915 K-hamn K-stad 12:06 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8961 K-hamn K-stad 13:00 Nej Måndag – torsdag Buss 13:05 Linje 500
8935 K-hamn K-stad 09:49 Ja Buss i rätt tid t Örebro
8936 K-stad K-hamn 16:43 Ja Buss i rätt tid t Ch-berg

Så här körs ersättningsbussarna under perioden

* Buss 88935 stannar bara för avstigning mellan Karlstad och Charlottenberg

**Buss 88936 stannar bara för avstigning mellan Kristinehamn och Örebro

 

Provåk självkörande buss

Hur ser framtidens kollektivtrafik ut?

Självkörande bussar, små anropsstyrda fordon eller snabblinjer? Välkommen till kollektivtrafikens framtidsdagar i Karlstad 26-28 september.

Självkörande bussar, presentation av planer för etapp två av Karlstadsstråket och idéverkstad kring framtidens bussmodell för arbetspendling i Värmland.
Den 26–28 september intar den värmländska kollektivtrafiken Stora torget i Karlstad för att rikta gemensamt fokus mot framtiden.

Med oss har vi en självkörande buss som trafikerar en slinga inne i centrala Karlstad – välkommen att ta tillfället i akt att provåka. Du kan också passa på att ladda ditt resekort eller Värmlandskort och få en extra summa insatt på kortet.

Kollektivtrafikens framtidsdagar i Karlstad arrangeras av Värmlandstrafik och Karlstadsbuss tillsammans med Nobina och Keolis och i samarbete med region Värmland.
Välkommen till en givande dag om framtidens kollektivtrafik!

Tiderna på Stora Torget:
Torsdag 26/9 , 10.00 – 18.00
Fredag 27/9,  10.00 – 18.00
Lördag 28/9 , 11.00 – 15.00

Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Kil – Torsby 23-26 september

Trafikverket gör arbeten på Fryksdalsbanan mellan Kil och Torsby vecka 39 vilket påverkar trafiken mellan Karlstad och Torsby måndag till torsdag. Denna gång påverkas enbart tur 8973 med avgångstid klockan 22.08 från Karlstad. Bussar ersätter tågen.

 

Buss Buss
68973 88973
Period 23-26/9 23-26/9
Dagar M-To M-To
Karlstad 22:08 22:08
Kil 22:29 22:29
Tolita 22:46     I
Frykåsen 23:01     I
Bäckebron 23:11     I
Västra Ämtervik 23:20     I
Sunne 23:36 23:14
Lysvik 23:55     I
Torsby 00:12 23:45

Förändringar på linje 800 och 801

I samband med tidtabellsskiftet, 15 december 2019, väntar förändringar i trafiken på Värmlandstrafiks linje 800 som idag trafikerar sträckan Karlstad – Säffle – Åmål.
Nytt blir att bussarna på linjen inte längre kommer att stanna i Segmon, istället kommer de att stanna vid Grums resecentrum.

Linjeförändring kommer även att ske på samtliga turer på linje 801 genom Slottsbron. Bussen kommer att gå åt motsatt färdriktning genom Slottsbron mot vad den gör idag.

Region Värmland kollektivtrafik har i dialog med Grums kommun fattat beslutet om förändringen på linje 800. Linjeförändringen innebär ett klart förbättrat kollektivtrafikutbud för pendlare i Grums.
– Vårt uppdrag är att öka resandet och vi ser detta som en möjlighet att få fler att upptäcka kollektivtrafiken från Grums, säger Markus Bergman, trafikchef buss Region Värmland.

Så reser du till och från Segmon efter den 15 december 2019:

För våra berörda resenärer som reser till och från Segmon finns följande alternativ efter den 15 december:

  • Linje 801 (Segmon – Slottsbron – Grums – Karlstad): Regional busstrafik.
  • Linje 821 (Segmon – Slottsbron – Grums): Linjen tar dig till och från Grums resecentrum. Anropsstyrda turer med mindre fordon på morgon och eftermiddag (som behöver bokas) och regional busstrafik däremellan. Härifrån kan du sedan byta buss till linje 700 (Karlstad – Årjäng – Töcksfors) eller 800 (Karlstad – Grums – Säffle – Åmål).

Tidtabeller för de berörda linjer som gäller från och med 15 december 2019 kommer läggas upp här på webbsidan.

Bältesanvändning i fokus på säkerhetsdag

Ny statistik från undersökning (NTF, 2019) visar att bara en av fem resenärer i den värmländska busstrafiken använder bälte. Det placerar länet på en av bottenplaceringarna i förhållande till resten av landet.

Det här vill Värmlandstrafik och Nobina komma tillrätta med.

Onsdagen den 18 september arrangerar därför  Värmlandstrafik tillsammans med Nobina en säkerhetsdag med särskilt fokus på bältesanvändning.

Under dagen kommer fyra kundvärdar bege sig ut för att möta de värmländska resenärerna för att prata trafiksäkerhet. De kommer dels att finnas med ombord på Värmlandstrafiks bussar, dels på strategiska platser i Karlstads centrum.

– Säkerheten i trafiken är vår högst prioriterade fråga – att våra resenärer använder bältet är livsviktigt om det skulle ske en olycka. Dessutom är användningen ett lagkrav, berättar Markus Bergman, trafikchef buss Region Värmland kollektivtrafik.

Banarbete 16-23/9 påverkar tågtrafik på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan

Under perioden 16-22 september utförs banarbeten på sträckan Kristinehamn-Torsby. Arbetet sker i följande etapper:

  • Laxå – Kristinehamn, måndag 16 september – torsdag den 22 september mellan klockan 09:00-14:30.
  • Kil – Torsby, måndag 16 september- torsdag den 22 september mellan klockan 22:15-04:45.
  • Kristinehamn – Karlstad,  lördag 21 september från klockan 22:00 till och med måndag morgon, 23 september klockan 05:20.

Se i tabellen nedan hur din avgång påverkas.

Följande tåg berörs 16 september – 23 september

 

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8912 K-hamn Örebro 11:06 Nej Måndag – torsdag
8916 K-hamn Örebro 13:46 Nej Måndag – torsdag
8913 Örebro K-hamn 10:09 Nej Måndag – torsdag
8917 Örebro K-hamn 13:06 Nej Måndag – fredag
8935 K-hamn Karlstad 09:49 Nej Lördag. Linje 500, avgår 10:05
8936 Karlstad K-hamn 16:43 Nej Söndag. Linje 500, avgår 16:45
8973 Karlstad Torsby 22:07 Ja Måndag – torsdag. Buss i tid.

Tabell för ersättningstrafik för tåg 8973 mellan Karlstad – Torsby (måndag – torsdag, vecka 38):

Buss Buss
68973 88973
Dagar v.38 Må-To Må-To
Karlstad 22:08 22:08
Kil 22:29 22:29
Tolita 22:46
Fryksåsen 23:01
Bäckebron 23:11
V.Ämtervik 23:20
Sunne 23:36 23:14
Lysvik 23:55
Torsby 00:12 23:45

Tågworkshop med fokus på viktiga frågor

En mycket lyckad och lärorik dag.
Så sammanfattades Region Värmland kollektivtrafiks workshop om tågtrafiken i Värmland idag och i framtiden.

Avstampet gjordes när dagens moderator, Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, slog fast att 96% av befolkningen instämmer i påståendet att ”Satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället” och att 75% av befolkningen instämmer i att ”Kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik”.

Mattias Andersson, pekade också på ett antal intressanta siffror som att den samhällsorganiserade persontrafiken genomförde 227 miljoner resor under första kvartalet 2019 och att den kommersiella persontågstrafiken bidrog med ytterligare 20 miljoner reser.
Andersson reste också frågan om kapaciteten i spåren räcker till när trafikförsörjningsprogram och visioner indikerar fortsatt ökad järnvägstrafik men kapaciteten i stora delar av nätet är ansträngd.

Redan nu hyser resenärerna också en misstro mot trafiken att leverera en tillräckligt punktlig tjänst. Förseningarna kostar Sverige fem miljarder kronor årligen, varav 3,3 miljarder härrör sig från persontrafiken.

Dagen kom att handla mycket om mellanblock, mötesgrafer, stoppstruktur, planeringsprocesser och norska fisktåg som hinder eller möjligheter för en väl fungerande trafik.

Thomas Weibull, planeringsstrateg på SJ, underströk det faktum att det är trångt på spåren.
– Värmlandsbanan behöver rustas upp så vi kan köra en vettig trafik. Det är högt prioriterat, vi kan inte vänta på projektet Oslo-Stockholm 2.55, menade Weibull.

SJ har 83 medarbetare i Karlstad, däribland 51 tågvärdar 30 lokförare som kör trafik i tre riktningar; Oslo, Stockholm och Göteborg. Totalt fraktas 140 000 resenärer till 284 stationer runtom i landet varje dag.

När de omfattande spårarbeten som just nu genomförs på den norska sidan är planen att SJ ska ha åtta avgångar vardera riktningen Stockholm-Oslo i ”Tvåtimmarstrafik”. Weibull slog också fast att i nuläget finns inga planer på att köra förbi Degerfors Kristinehamn eller Arvika.

Jesper Borgström, samhällsplanerare Region Skåne, beskrev tågtrafiken som ett verktyg i samhällsplaneringen från en skånsk horisont där det finns 33 kommuner, 250 tätorter och 1,4 miljoner innevånare.
Lösningen för att tillgodose regionens transporter har vid sidan av tågtrafiken blivit ett regionalt ”superbusskoncept” för att knyta ihop orter utan tåg. Fram till 2021 kommer 16 helt nya stationer att öppnas. Borgström betonade också vikten av att attraktiva gång och cykelstråk är viktiga för hela resan.

Målet är att andelen skåningar som ska ta sig fram med gång cykel eller kollektivtrafik ska öka, minst 92 procent av innevånarna ska erbjudas minst tio dagliga resmöjligheter till regionens tillväxtorter.

I samband med de efterföljande gruppdiskussionerna funderades över var gränsdragningen mellan den kommunala och regionala planeringen går och att Värmland skiljer sig mot Skåne genom att vara ”enkärnigt” (bara en regional huvudort, Karlstad) till skillnad mot Skåne som har en rad storstäder i regionen.

Bengt Eriksson, planeringskonstruktör på Trafikverket, belyste tågprocessen och såväl tekniska som planeringsmässiga svårigheter och hinder för att köra mer trafik eller låta tågen göra tätare stopp på fler hållplatser. Eriksson informerade om en ökning med 17,7 procent i sökta tåglägen till 2020 samtidigt som de sökta banarbeten för T20 var 1 908 stycken.

– Det har varit värre än vanligt för att få ihop pusslet för enkelspårsbanorna i år, slog Eriksson fast.

I väntan på en nödvändig utbyggnad till dubbelspårsbana pekade Eriksson på så kallade mellanblock som en billigare teknisk lösning för att kunna köra fler tåg i tätare trafik på banan. Mellanblocken tillåter nya tåg att starta när det föregående passerat en given punkt med ett mellanblock.

– Mellanblock, mötesspår och dubbelspår är tre steg investeringsmässigt, sade Eriksson.

Eriksson tog också upp frågan vad som händer med den totala trafiken om ytterligare stopp införs.
– Det får stor påverkans, sade Eriksson och visade med grafer kapaciteten istället kan komma att minska från fyra till tre tåg i timmen om nya stopp väster eller norr om Kil införs.

Den efterföljande diskussionen pekade på bland annat Nobelbanan och Vålbergsrakan som framtida möjligheter till en snabbare och effektivare trafik, inte minst mot Norge. Att styra om godstrafiken eller att skapa en nattaxa för billigare transporter under tider när mindre persontrafik körs pekade grupperna av åhörare ut som framtida möjligheter att skapa plats på banan.

 

Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland och Mattias Bergh, planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör i Region Värmland gav en bild av var den värmländska planeringsprocessen för trafikåren 2020 och 2021 befinner sig.

För 2020 handlar det om fokus på anslutningar och kvällståg i alla riktningar från Karlstad. Ytterligare en ambition har varit att behålla arbetspendlingstågen även under sommartid och att förbättra utbudet under helger.

För 2021 kommer trafikeringstillståndet att övergå till Region Värmland för att säkerställa en större rådighet över planeringsprocessen. Regionen blir därmed avtalspartner. Örebrotrafiken kommer att upphöra i nuvarande form under 2021 och där finns en osäkerhet om vad som kommer istället.

En ny tågupphandling för de kommande tio åren med start i december 2020, går nu också in i ett avgörande skede. Tilldelning sker i början av 2020.

Efter ytterligare gruppdiskussioner avrundades dagen.

– En väldigt bra dag som visar att kollektivtrafiken engagerar och berör, summerade regionrådet Ola Persson. Fler reser – mer gods går på våra banor. Då är det viktigt att vi som politiker drar åt samma håll.

Kollektivtrafiken är bra för miljön och motverkar den trafikinfarkt vi kan se när vi kommer till Karlstad eller åker därifrån, konstaterade Persson och såg workshopen som starten på en bra process.

 

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer:

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

Tomas Weibull, SJ

Jesper Borgström, Region Skåne

Bengt Eriksson, Trafikverket

Per Sidetun och Mattias Bergh, Region Värmland Kollektivtrafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banarbete påverkar tågtrafiken 9-13 september

Under perioden 9-15 september utförs banarbeten på sträckan Kristinehamn-Karlstad.
Detta påverkar tågtrafiken mellan Kristinehamn och Karlstad måndag till fredag – samt en tur mellan Karlstad – Torsby (med avgångstid 22:07) måndag till torsdag.
Se i tabellen hur din avgång påverkas.

Tidtabell för ersättningstrafiken hittar du här.

 

Följande tåg berörs under perioden måndag 9 september – fredag 13 september

 

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 Karlstad K-hamn 09:44 Nej Linje 500, avgår 09:45
8912 Karlstad K-hamn 10:43 Nej Linje 500, avgår 11:15
8914 Karlstad K-hamn 11:13 Nej Linje 500, avgår 11:15
8916 Karlstad K-hamn 13:18 Ja Buss tidigarelagd, avgår 12:55
8918 Karlstad K-hamn 14:32 Ja Buss i rätt tid
8920 Karlstad K-hamn 15:27 Ja Buss senarelagd, 15:30
8911 K-hamn Karlstad 10:12 Ja Buss tidigarelagd, 09:45
8913 K-hamn Karlstad 11:06 Ja 1 buss tidigarelagd, avgår 10:45,
1 buss i rätt tid
8915 K-hamn Karlstad 12:06 Ja Buss tidigarelagd, avgår 11:45
8917 K-hamn Karlstad 14:01 Ja Buss senarelagd, avgår 14:09
8919 K-hamn Karlstad 15:10 Nej
18961 K-hamn Karlstad 13:00 Nej Linje 500, avgår 13:05
18962 Karlstad K-hamn 12:13 Nej Linje 500, avgår 12:15
8973 Karlstad Torsby 22:07 Ja Buss i tid

Lediga tjänster