Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Kil – Torsby 2-8 september

Trafikverket gör arbeten på Fryksdalsbanan mellan Kil och Torsby perioden 2 – 8 september vilket påverkar trafiken mellan Karlstad och Torsby. Denna gång påverkas enbart tur 8973 med avgångstid klockan 22.08 från Karlstad. Bussar ersätter tågen.

 

Buss Buss
68973 88973
Period 2/9-8/9 2/9-8/9
Dagar M-To M-To
Karlstad 22:08 22:08
Kil 22:29 22:29
Tolita 22:46     I
Frykåsen 23:01     I
Bäckebron 23:11     I
Västra Ämtervik 23:20     I
Sunne 23:36 23:14
Lysvik 23:55     I
Torsby 00:12 23:45

 

Beläggningsarbete påverkar trafik i Säffle

Säffle kommun har infört förbud för trafik med motorfordon på en del av Vintergatan på grund av beläggningsarbeten.
Detta gäller från och med torsdag 29 augusti klockan 06.00 och till och med 30/8 kl 18.00.

Detta gäller linje 80 samt skolbussarna i Säffle kommun. Skolelever och övriga resenärer får använda hållplats gamla ICA för av/på stigning.

Vid eventuellt regn ställs arbetet in.

 

Banarbeten påverkar trafiken Karlstad-Kil

Under perioden 26/8 till 1/9 utförs banarbeten på sträckan Karlstad-Kil.
Se i tabellen hur din avgång påverkas.

Följande tåg berörs under perioden Måndag 26 augusti – Torsdag 29 augusti

Tågnr Dag Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 Ti-To Kil Karlstad 09:29 Ja Buss i rätt tid
8912 M-To Kil Karlstad 10:23 Ja Buss i rätt tid
89016 M-To Kil Karlstad 13:00 Ja Buss i rätt tid
8918 M-To Kil Karlstad 14:06 Nej Buss i rätt tid
8909 M-To Karlstad Kil 09:54 Ja Buss tidigarelagd
8911 M-To Karlstad Kil 10:58 Ja Buss tidigarelagd
8913 M-To Karlstad Kil 11:50 Ja Buss tidigarelagd
8915 M-To Karlstad Kil 12:58 Ja Buss tidigarelagd
8917 M Karlstad Kil 14:42 Ja Buss tidigarelagd
8960 Ti-To Kil Karlstad 09:23 Ja Buss i rätt tid
8962 M-To Kil Karlstad 11:43 Ja Buss i rätt tid
8964 M-To Kil Karlstad 13:52 Ja Buss i rätt tid
8957 M-To Karlstad Kil 10:50 Ja Buss tidigarelagd
8959 M-To Karlstad Kil 12:55 Nej Buss tidigarelagd
8961 M-To Karlstad Kil 13:45 Ja Buss tidigarelagd

 

Så här körs ersättningstrafiken med buss:
Kil-Karlstad:

Buss Buss Buss Buss Buss Buss Buss
98910 98912 98916 98918 98960 98962 98964
Period 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8
Dagar Ti-To M-To M-To M Ti-To M-To M-To
Kil 09:35 10:27 13:03 14:11 09:28 11:48 13:57
Karlstad 09:58 10:50 13:26 14:34 09:51 12:11 14:20

Karlstad-Kil:

Buss Buss Buss Buss Buss Buss Buss Buss
98909 98911 98913 98915 98917 98957 98959 98961
Period 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8 26/8-29/8
Dagar M-To M-To M-To M-To M M-To M-To M-To
Karlstad 09:25 10:29 11:21 12:29 14:13 10:33 12:40 13:30
Kil 09:49 10:53 11:45 12:53 14:37 10:57 13:04 13:54