Banarbeten på Värmlandsbanan påverkar trafiken 27/5 – 9/6

Fortsatta banarbeten på Värmlandsbanan påverkar tågtrafiken. Under den berörda perioden, 27 maj – 9 juni 2019, ersätts en del turer med buss. Observera att 30 maj trafikeras som en söndag och berörs inte av banarbetena. Det pågår inte heller några arbeten på Sveriges Nationaldag den 6 juni. Se i tabellen nedan om din avgång påverkas av arbetet.

Tabeller för ersättningstrafiken med buss finns som PDF här.

Trafikverket utför följande arbeten:

  • Kristinehamn – Karlstad mellan klockan 09:50-15:50, måndag-onsdag och fredag i perioden 27 maj – 9 juni 2019.
  • Laxå – Hallsberg mellan kl. 00:00 torsdag 30 maj till kl 24:00 söndag 2 juni 2019.

Följande tåg berörs:

Tågnr 27/5 – 9/6 Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 M-O, F Karlstad K-hamn 09:44 Nej Busslinje 500, avgång 09:45
8912 M-O, F Karlstad K-hamn 10:43 Nej Buss tidigarelagd, avgång 10:12
8914 M-O, F Karlstad K-hamn 11:13 Nej Busslinje 500, avgång 11:15
8962 M-O, F Karlstad K-hamn 12:13 Nej Busslinje 500, avgång 12:15
8916 M-O, F Karlstad K-hamn 13:18 Ja Buss tidigarelagd, avgång 12:45
8918 M-O, F Karlstad K-hamn 14:32 Ja Buss i rätt tid
8920 M-O, F Karlstad K-hamn 15:27 Ja Buss avgår 15:30
8911 M-O, F K-hamn Karlstad 10:12 Ja Buss tidigarelagd, avgång 09:45
8913 M-O, F K-hamn Karlstad 11:06 Ja Buss avgår 11:10, tåg från Karlstad avgår rätt tid
8915 M-O, F K-hamn Karlstad 12:06 Ja Buss tidigarelagd, avgång 11:35
8917 M-O, F K-hamn Karlstad 14:01 Ja Buss senarelagd, avgång 14:09
8961 M-O, F K-hamn Karlstad 13:00 Nej Busslinje 500, avgång 13:05
8919 M-O, F K-hamn Karlstad 15:10 Nej
Tågnr 27/5 -2/6 Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8936 To K-hamn Örebro 17:10 Ja
8905 F Örebro K-hamn 05:50 Ja
8904 F K-hamn Örebro 07:20 Ja
8913 F Örebro K-hamn 09:48 Ja
8912 F K-hamn Örebro 11:06 Ja
8917 F Örebro K-hamn 12:45 Ja
8916 F K-hamn Örebro 13:46 Ja
8925 F Örebro K-hamn 17:01 Ja
18922 F K-hamn Örebro 17:59 Ja
8935 L Örebro K-hamn 08:40 Ja
8936 S K-hamn Örebro 16:43 Ja

 

 

 

 

 

Nytt försäljningsställe i Munkfors

Från och med idag 23 maj säljer Coop Munkfors våra biljetter och kort. De har tagit över försäljningen efter Annas Papper&Prylar.
Du hittar Coop på Tallåsplan 3 i Munkfors centrum. Öppettiderna är måndag – lördag 08.00 – 20.00 och söndagar 11.00 – 20.00

Medarbetare på Coop i Munkfors.

Välkommen in!

Underhåll påverkar trafiken på Fryksdalsbanan

Efter en inspektion av Trafikverket har ett antal brister på Fryksdalsbanan upptäckts.
De brister som upptäckts påverkar inte säkerheten på banan, men behöver åtgärdas.
Fryksdalsbanan kommer därför att behöva stängas för reparationsarbeten under helgen och under dagtid de kommande två veckorna.

Det här är turerna som ersätts med buss

Arbetet med banan kommer att påverka trafiken mellan den 18 – 31 maj, enligt den preliminära prognos som Trafikverket lämnat. Här nedan ser du vilka turer som påverkas under den aktuella perioden.

Alla turer som ställs in ersätts med buss. Ersättningstrafiken körs med två bussar, en direktbuss som kör längs E45:an (Karlstad – Kil – Sunne – Torsby) och en buss som trafikerar alla tågstationer längs sträckan Torsby – Karlstad. Räkna dock med att ersättningstrafiken tar längre tid än den ordinarie tågtrafiken.

Observera att ersättningsbussarna för avgångarna 8957 och 8959 är framkörda i god tid.
8957 avgår 10.50 men finns framkörd 10.35
8959 avgår 12.55 men finns framkörd 12.40

 

Måndag – fredag, 20-24 maj och 27 – 31 maj
Tågnummer Sträcka Avgångstid
8960 Torsby – Karlstad 08.05
8962 Torsby – Karlstad 10.19
8955 Karlstad – Torsby 08.17
8957 Karlstad – Torsby 10.50
8964 Torsby – Karlstad 12.33
8959 Karlstad – Torsby 12.55
Torsdag 30 maj
Kristi himmelsfärdsdag, trafikeras som en söndag.
Följande tåg ställs in och ersätts med buss:
Tågnummer Sträcka Avgångstid
8983 Karlstad – Torsby 13.20
8984 Torsby – Karlstad 15.15

Banarbeten Kil-Kristinehamn påverkar trafiken

Trafikverket kommer att under perioden 20 – 26 maj utföra banarbeten på sträckan mellan Kil och Kristinehamn.
Arbetet kommer att utföras i olika perioder.

  • Kristinehamn – Karlstad mellan kl. 10:05-15:20 måndag-fredag under perioden 190520 – 190524.
  • Karlstad – Kil mellan kl. 09:05-14:05 måndag-torsdag under perioden 190520-190523.
  • Kristinehamn – Karlstad mellan kl. 22:00 fredag 190524 till kl. 05:20 måndag 190527.

Följande tåg berörs:

 

 

Vägarbeten på Rv 63 påverkar trafiken

Under de närmaste veckorna kommer arbeten med mitträcken och beläggning att utföras på Rv 63.
Arbetet startar under kommande vecka (v20) och ska pågå under totalt fyra veckor.

Det som  ska utföras är slutbeläggning av sträckan, arbete med mitträcke kring Vallargärdet samt linjemålning.

Beräknad tidplan:

V20: Torsdag v20 kommer det att sprängas för mittvajerfundamenten vid Åstorpskorset.

V21: Asfaltering

V22: Asfaltering

V23: Linjemålning

V24: Mitträcken

Då det redan finns mitträcken på stora delar och beläggningen sker på en sida kommer det behövs trafikljus och lots under den här tiden och en del köer kan komma att uppstå under morgon- och kvällstrafiken.

Längre fram kommer även ytan vid busshållplatserna att asfalteras. Exakt tidpunkt för detta är dock inte klart.

Banarbete Karlstad-Kristinehamn påverkar trafiken

Trafikverket kommer att utföra arbeten på sträckan Kristinehamn – Karlstad dagtid måndag-fredag mellan 13-17 maj.
Se här hur dina avgångar berörs.

 

Notera att tåg 8936 den 19/5 bara går från Charlottenberg till Karlstad. På grund av banarbete går avgången inte hela vägen till Örebro, trots att detta anges i vår app och resrobot.

Avgång 8920 ersätts inte under onsdag-fredag. Hänvisning till busslinje 500 kl 15.45

Frågor & svar om Sommarkortet

Barn hoppar från brygga.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik har under många år erbjudit våra resenärer möjligheten att resa billigare under sommarmånaderna (två månader till priset av en).

Inför sommaren 2018 ändrades förutsättningarna då regeringen fattade ett beslut att låta ungdomar, från och med årskurs sex i grundskolan till och med årskurs två i gymnasiet, resa gratis under sommarlovet. I Värmland togs ett politiskt beslut av dåvarande Region Värmland att utöka målgruppen för att även inkludera elever som gått ur årskurs ett till och med årskurs fem samt färdtjänstberättigade och särskoleelever.

Det innebar att totalt 34 000 barn och ungdomar i Värmland fick möjlighet att resa gratis med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss under hela sommarlovet.

Den sena regeringsbildningen innebar att det inte fanns budgetmässiga förutsättningar att erbjuda de fria sommarresorna och fjolårets gratiskort finns därför inte i år.
Vi återgår därför till att sälja vår tidigare produkt sommarkort.

Här får du svar på de frågor du har kring sommarkortet.

 

Frågor & svar

Varför blir det inga gratisresor i sommar?
De fria sommarresorna för skolungdomar var ett beslut som den förra regeringen avsatte pengar för. De regionala kollektivtrafikmännen (exempelvis Värmlandstrafik och Karlstadsbuss) fick i efterhand ansöka om ersättning för att kunna erbjuda gratisresorna. I den nya regeringsbudgeten i samband med valet i höstas, togs erbjudandet bort.

Varför har inte Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gratisresor?
Förra året fick vi ersättning från staten (Trafikverket) via ett regeringsbeslut för att kunna erbjuda gratis resor. Våra verksamheter är till hälften skattefinansierade och vi har inte ekonomiska möjlighet att själva erbjuda gratis resor.

Vissa bussar går tomma. Skulle man inte kunna få åka gratis där?
Vissa tider på dygnet har en del bussturer mindre antal resenärer medan andra turer är fullsatta och då behöver vi sätta in förstärkningsfordon där. Vi har inte ekonomiska möjligheter att låta många resenärer resa gratis men vi erbjuder däremot rabatterade sommarresor både på tätortstrafik och länstrafik.

När börjar sommarkorten säljas?
1 juni för både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Vilka datum gäller sommarkorten?
Värmlandstrafiks sommarkort gäller 17 juni – 18 augusti. Karlstadsbuss sommarkort gäller 8 juni – 18 augusti.

Var gäller sommarkorten?
Värmlandstrafiks sommarkort gäller på bussar och tåg i länet, både länstrafik och tätortstrafik. Även över länsgräns till exempel till Åmål, Karlskoga, Degerfors och Malung. Karlstadsbuss sommarkort gäller inom Karlstadsbuss trafikeringsområde (både på Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks bussar).

Gäller sommarkorten på SJ-tåg?
Ja, Värmlandstrafiks sommarkort gäller på SJ:s och Tågabs tåg.

Gäller sommarkorten på båtbussarna?
Ja. Värmlandstrafiks sommarkort gäller på alla båtbusslinjerna. Karlstadsbuss sommarkort gäller på alla båtbusslinjerna utom de som går till Kristinehamn och Grums.

Var kan man köpa sommarkort?
Värmlandstrafiks sommarkort säljs på försäljningsställen, i biljettautomater, ombord på bussen och på webbplatsen. Karlstadsbuss sommarkort säljs hos Karlstadsbuss försäljningsombud och på Karlstadsbuss webbutik.

För vem?
Värmlandstrafik har sommarkort för skolungdom 7–19 år och ungdom 20–25 år. Karlstadsbuss har sommarkort för skolungdom 7–19 år, ungdom 20–25 år, student, senior och vuxen.

Vad kostar sommarkorten?
Värmlandstrafiks sommarkort skolungdom 7–19 år kostar 645 kr och ungdom 20-25 år 1 295 kr. Det är enligt principen åk två månader, betala för en månad. Karlstadsbuss sommarlovskort kostar 520 kr för skolungdom, 655 kr för ungdom, student och senior och 890 kr för vuxen.

Varför är sommarkorten så dyra?
Om man slår ut priset för hela sommaren per dag blir det så här (avrundade priser): Värmlandstrafiks sommarkort för skolungdom 11 kr, ungdom 22 kr. Karlstadsbuss sommarkort för skolungdom 9 kr, ungdom/student/senior 11 kr, vuxen 15 kr.

Varför har inte Värmlandstrafik sommarerbjudanden för vuxna, studenter och seniorer?
Det är i grunden ett politiskt beslut att Värmlandstrafik endast erbjuder sommarladdningar till skolungdom och ungdom. Men det pågår inför kommande år en översyn av sortiment och ålderskategorier tillsammans med Karlstadsbuss.

Är sommarkorten personliga?
Nej, men man kan bara åka en person åt gången. Och man måste förstås vara i rätt ålder för det periodkort man åker på.

Banarbeten påverkar trafiken mot Örebro

Med start den 6 maj genomför Trafikverket banarbeten på sträckan Kristinehamn – Laxå.
Ett antal avgångar berörs och ersätts med buss.

Följande avgångar påverkas:

8913 Inställt Örebro – Kristinehamn Buss ersätter
8912 Inställt Kristinehamn – Örebro Buss ersätter
8916 Inställt Kristinehamn – Örebro Buss ersätter
8917 Inställt Örebro – Kristinehamn Buss ersätter

Busstidtabell för ersättningstrafiken

Buss Buss
6/5 – 9/5 8913 8917
Örebro resecentrum 10.48 12.45
Örebro södra 10.57 12.53
Kumla 11.14 13.11
Hallsberg 11.27 13.24
Degerfors 12.17 14.14
Kristinehamn 12.47 14.44
Väse 13.03 15.00
Välsviken 13.18 15.15
Karlstad C 13.40 15.37

 

Buss Buss
6/5 – 9/5 8912 8916
Karlstad C
Välsviken
Väse
Kristinehamn 11.10 13.50
Degerfors 11.40 14.20
Hallsberg 12.30 15.10
Kumla 12.43 15.23
Örebro Södra 13.01 15.41
Örebro resecentrum 13.09 15.49