Agenda 2030 – så bidrar vi

“Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden har en tydlig koppling till Agenda 2030. Följande delmål är identifierade som de mål Region Värmland Kollektivtrafik bidrar främst till:

Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Kollektivtrafiken bidrar genom att…

… förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behov hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionshinder samt äldre personer.

… tillhandahålla trygga och smarta transportlösningar till länets invånare oavsett livssituation och behov. Detta genom vårt kvalitetsarbete tillsammans med våra entreprenörer utifrån våra fem målområden (avgång i rätt tid, helt och rent fordon, bra bemötande, trygg och säker resa och korrekt störningsinformation).

… tillhandahålla lösningar som gör att personer med olika funktionshinder, som syn, hörsel och rörelse, kan resa med oss. Detta genom tex tillgänglighetsanpassade fordon och hållplatsmiljöer.

… tillhandahålla enkla och tydliga system för våra resenärer. Exempelvis smidiga system för betalning och information; appar, webbplatser och andra informationssystem utvecklas kontinuerligt.

3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor.
Kollektivtrafik innebär färre bilar på vägarna = minskad risk för trafikolyckor. Detta bidrar till Riksdagens nollvision för skador i trafiken.

3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier, föroreningar och utsläpp.
Genom biobränslen och färre fordon på vägarna genererar vi mindre utsläpp i luften.

5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.
I egenskap av arbetsgivare med stor andel kvinnor är det särskilt viktigt att arbeta för kvinnors arbetsvillkor.

8.5: Uppnå full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete för alla.
Kollektivtrafiken bidrar till exempel genom att ställa krav vid upphandlingar motsvarande kollektivavtal.

9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet.
Kollektivtrafiken bidrar genom att vara en aktiv aktör i samhällsplanering. Till exempel genom att vara med i ett tidigt skede i planering av nya bostadsområden.

10.2: Alla oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Kollektivtrafiken minskar ojämlikheter gällande transportmöjligheter och möjliggör människors förflyttning oberoende av socioekonomisk bakgrund.

12.7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
Kollektivtrafiken bidrar genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter än pris, till exempel sociala villkor, i våra upphandlingar.

12.8: Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling.
Bidra till att fler invånare i Värmland inser kollektivtrafikens betydelse för en hållbar utveckling.

13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
Vi bidrar genom att integrera klimatåtgärder i styrande dokument, till exempel i kommande Trafikförsörjningsprogram.

Tillsammansrabatt i hela länet – Duo/Familj

Sedan tidtabellsskiftet i december 2019  finns vår grupprabatt Duo/Familj för resor i hela länet. Här får du upp till 50 procent rabatt jämfört med ordinarie enkelbiljett och biljettalternativet är billigare även om man bara är två vuxna som reser tillsammans.  Åk upp till fem personer (max två vuxna) på samma biljett. Prisexempel: två vuxna och tre skolungdom (7-19 år) Forshaga – Karlstad betalar 143 kronor istället för 285 kronor.

Se alla priser här

 

Så körs våra tåg under helgerna

Ska du ut och resa med vår tågtrafik under jul- och nyårshelgen kan det vara bra att ta en titt i våra tabeller hur tågen går.

Här hittar du våra tågtidtabeller under julen

Så körs trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn
Så körs trafiken mellan Karlstad och Torsby
Så körs trafiken mellan Karlstad och Charlottenberg

Här hittar du alla våra tidtabeller

Så körs vår trafik Karlstad-Kristinehamn

Så körs vår trafik mellan Karlstad och Kristinehamn under helgerna

Så körs vår trafik på linje 70

Så körs vår trafik på Värmlandsbanan under helgerna

Så körs vår trafik linje 74

Så här körs vår trafik på Fryksdalsbanan 

 

Akut banarbete ställer in tåg

Tåg 8955, med avgång 08:18 från Karlstads central till Torsby kl 10:03, är inställt mellan Sunne och Torsby.
Orsaken är  akut banarbete mellan Sunne-Torsby. Buss ersätter på den berörda sträckan.
Även tåg 8962 från Torsby kl 10:18 till Kristinehamn kl 12:32 är inställt mellan Torsby och Sunne av samma orsak.
Tåg 8962 inväntar i Sunne bussen. Buss ersätter på den berörda sträckan

Priser för 2020

Den 15 december 2019 gör vi den årliga justeringen av priser på våra biljetter .Våra periodbiljetter höjs med i genomsnitt tre procent.
Även i år är prisern oförändrade på enkelbiljetter köpta med bankkort eller kontant (kontant endast hos ombud).
Nu är också priset för en enkelbiljett köpt med reskassa detsamma som en mobilbiljett köpt i appen.

Duo/Familj – grupprabatt för resor i länet

En annan nyhet är att vår grupprabatt Duo/Familj nu finns för resor i hela länet. Här får du upp till 50 procent rabatt jämfört med ordinarie enkelbiljett och blir billigare även om man bara är två vuxna som reser tillsammans. Finns i biljettmaskinerna nu och kommer i appen i vår.

 

SJ kör tågen mellan Karlstad och Göteborg från 2020

Idag, fredag den 29 november, tilldelades ett nytt trafikavtal för trafiken mellan Karlstad och Göteborg. Det blir SJ AB som kommer fortsätta köra tågen på sträckan från och med december 2020. Trafiken har upphandlats i samarbete mellan Västtrafik och Region Värmland.

SJ AB tilldelas avtalet efter en utvärderingsprocess som har visat att de har det mest fördelaktiga anbudet när pris och kvalitet vägts samman.

I och med det nya avtalet kommer SJ AB att i större utsträckning finansiera trafiken med försäljning av egna färdbevis, vilket gör att trafikkostnaden för Västtrafik och Region Värmland sänks. Det nya avtalet innebär ingen förändring i trafikutbudet på sträckan.

– Resandet med tåg ökar på många håll så det är viktigt att vi fortsätter utveckla trafiken även mellan Göteborg och Karlstad. Det känns tryggt att ge fortsatt förtroende till SJ, säger Torvald Svahn, affärschef tåg på Västtrafik.

Det är Västtrafik och Region Värmlands ansvar att tillhandahålla de fordon som ska köra på sträckan. I och med det nya avtalet kommer underhållet av tågen att flyttas från depån i Sävenäs till en depå i Kristinehamn.

– Trafiken har utvecklats i positiv riktning under vårt tidigare samarbete. En stor och bra förändring för våra resenärer inom respektive region är att samtliga regionala biljetter skall gälla, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland.

Avtalet omfattar åtta år och trafikstarten är den 13 december 2020.

Avtalet omfattar i huvudsak driften mellan Karlstad och Göteborg, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering samt akut ersättningstrafik, allt underhåll av tågen, övriga servicetjänster som hittegodshantering och servering ombord.

Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.

Bild ​

SJ kör trafiken mellan Karlstad och Göteborg på Vänerbanan de kommande åtta åren. Trafiken har upphandlats av Västtrafik och Värmlandstrafik. (FOTO: Allan Karlsson)

Här är de nya tidtabellerna

Från och med den 15 december byter vi tidtabell.
Redan nu kan du se våra nya tidtabeller (som börjar gälla tidigt på morgonen den 15 december) på vår webbsida.
Tidtabellerna ligger här https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/

Gå in där för att se vilka förändringar som finns på din linje.

Några av hållplatsförändringarna som sker i samband med tidtabellskiftet:

  • Från och med 15 december byter 801 körriktning genom Slottsbron. Det kompletteras med nya stolpar på andra sidan vägen för linje 801. Hållplats Oxbråtsgatan flyttas en bit längre ner mot Macken. Hållplats Macken tas bort helt eftersom det inte finns något lämpligt ställe för bussen att stanna på.
  • Hållplats Valnäs tas bort i riktning mot Karlstad eftersom linje 800 inte kommer att passera när den inte längre angör Segmon.
  • Hållplats Gruvön tas bort eftersom inga linjer passerar den på E18. Istället kommer kommunen under 2020 att bygga om hållplatsen Hotellgatan som ligger närmast intill Gruvöns hållplats. Vi hänvisar våra resenärer dit från och med 15/12.
  • Hållplats Bellmansgården i Ekshärad tas bort eftersom det byggs en ny bytespunkt på andra sidan vägen.
  • Hållplats Sundfall och Sundheden tas bort eftersom det byggs en ny hållplats mellan dessa, precis vid bron över till Sunnemo. Den nya hållplatsen kommer att heta Sundfallet.
  • Hållplats Storfors RV 26 tas bort, linje 400 kommer att gå in genom Storfors och kommunen bygger en ny hållplats vid infarten vid RV 26 – Djupadalsgatan, i korsningen Fallvägen. Den kommer att heta Fallvägen.
  • Hållplats Sågtorpsskolan och Västra Vallgatan tas bort eftersom linje 801 och 821 kommer att vända inne i Segmon.
  • Hållplatserna Alfred Nobels Torg och Nobelhallen försvinner eftersom linje 403 kommer att köra samma väg in och ut genom Karlskoga.