Här är de nya priserna

Den 15 december gör vi den årliga justeringen av priser på våra biljetter.
Även i år är prisern oförändrade på enkelbiljetter köpta med bankkort eller kontant (kontant endast hos ombud).
Nu är också priset för en enkelbiljett köpt med reskassa detsamma som en mobilbiljett köpt i appen.
En annan nyhet är att vår grupprabatt Duo/Familj nu finns för resor i hela länet. Här får du upp till 50 procent rabatt jämfört med ordinarie enkelbiljett och blir billigare även om man bara är två vuxna som reser tillsammans. Finns i biljettmaskinerna nu och kommer i appen i vår.
Våra periodbiljetter höjs med i genomsnitt tre procent.

 

SJ kör tågen mellan Karlstad och Göteborg från 2020

Idag, fredag den 29 november, tilldelades ett nytt trafikavtal för trafiken mellan Karlstad och Göteborg. Det blir SJ AB som kommer fortsätta köra tågen på sträckan från och med december 2020. Trafiken har upphandlats i samarbete mellan Västtrafik och Region Värmland.

SJ AB tilldelas avtalet efter en utvärderingsprocess som har visat att de har det mest fördelaktiga anbudet när pris och kvalitet vägts samman.

I och med det nya avtalet kommer SJ AB att i större utsträckning finansiera trafiken med försäljning av egna färdbevis, vilket gör att trafikkostnaden för Västtrafik och Region Värmland sänks. Det nya avtalet innebär ingen förändring i trafikutbudet på sträckan.

– Resandet med tåg ökar på många håll så det är viktigt att vi fortsätter utveckla trafiken även mellan Göteborg och Karlstad. Det känns tryggt att ge fortsatt förtroende till SJ, säger Torvald Svahn, affärschef tåg på Västtrafik.

Det är Västtrafik och Region Värmlands ansvar att tillhandahålla de fordon som ska köra på sträckan. I och med det nya avtalet kommer underhållet av tågen att flyttas från depån i Sävenäs till en depå i Kristinehamn.

– Trafiken har utvecklats i positiv riktning under vårt tidigare samarbete. En stor och bra förändring för våra resenärer inom respektive region är att samtliga regionala biljetter skall gälla, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland.

Avtalet omfattar åtta år och trafikstarten är den 13 december 2020.

Avtalet omfattar i huvudsak driften mellan Karlstad och Göteborg, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning och planering av trafiken, störningshantering samt akut ersättningstrafik, allt underhåll av tågen, övriga servicetjänster som hittegodshantering och servering ombord.

Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.

Bild ​

SJ kör trafiken mellan Karlstad och Göteborg på Vänerbanan de kommande åtta åren. Trafiken har upphandlats av Västtrafik och Värmlandstrafik. (FOTO: Allan Karlsson)

Här är de nya tidtabellerna

Från och med den 15 december byter vi tidtabell.
Redan nu kan du se våra nya tidtabeller (som börjar gälla tidigt på morgonen den 15 december) på vår webbsida.
Tidtabellerna ligger här https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/

Gå in där för att se vilka förändringar som finns på din linje.

Några av hållplatsförändringarna som sker i samband med tidtabellskiftet:

 • Från och med 15 december byter 801 körriktning genom Slottsbron. Det kompletteras med nya stolpar på andra sidan vägen för linje 801. Hållplats Oxbråtsgatan flyttas en bit längre ner mot Macken. Hållplats Macken tas bort helt eftersom det inte finns något lämpligt ställe för bussen att stanna på.
 • Hållplats Valnäs tas bort i riktning mot Karlstad eftersom linje 800 inte kommer att passera när den inte längre angör Segmon.
 • Hållplats Gruvön tas bort eftersom inga linjer passerar den på E18. Istället kommer kommunen under 2020 att bygga om hållplatsen Hotellgatan som ligger närmast intill Gruvöns hållplats. Vi hänvisar våra resenärer dit från och med 15/12.
 • Hållplats Bellmansgården i Ekshärad tas bort eftersom det byggs en ny bytespunkt på andra sidan vägen.
 • Hållplats Sundfall och Sundheden tas bort eftersom det byggs en ny hållplats mellan dessa, precis vid bron över till Sunnemo. Den nya hållplatsen kommer att heta Sundfallet.
 • Hållplats Storfors RV 26 tas bort, linje 400 kommer att gå in genom Storfors och kommunen bygger en ny hållplats vid infarten vid RV 26 – Djupadalsgatan, i korsningen Fallvägen. Den kommer att heta Fallvägen.
 • Hållplats Sågtorpsskolan och Västra Vallgatan tas bort eftersom linje 801 och 821 kommer att vända inne i Segmon.
 • Hållplats Kocklanda tas bort av trafiksäkerhetsskäl och få resenärer.
 • Hållplatserna Alfred Nobels Torg och Nobelhallen försvinner eftersom linje 403 kommer att köra samma väg in och ut genom Karlskoga.

 

När det gäller tidtabellerna för tågtrafiken från och med 15 december är dessa preliminära och blir definitiva den 18 november.

Dags att boka din julresa i riksfärdtjänst

Nu är det hög tid att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. Under julhelgen är det många som vill resa och därför önskar vi din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna.

Ansök om din resa under jul och nyårshelgerna senast den 22 november
Färdtjänstkunder i övriga Värmland ringer 0771-32 32 00, menyval 3 (mån-fre 08:00-12:00), för att beställa blanketter.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 22 november.

Färdtjänstkunder i övriga Värmland som ska beställa färdtjänst för julhelgen ska boka sin resa senast den 17 december.

Ansökningsblanketter finns också på www.regionvarmland.se/resor-och-trafik/ kollektivtrafikmyndighet/fardtjanst

Aktuella banarbeten 18-24/11

Trafikverket utför banarbeten på sträckan Karlstad-Kil under vecka 47 (18/11-24/11).

För att omloppen och trafiken ska fungera på bästa sätt under veckan kommer två tåg, 8915 och 8918, att få delvis nya tillfälliga avgångstider.
Se i tabellerna nedan hur din resa påverkas.

Tågnr Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8910 Kil K-stad 09:29 Ja Tisdag – torsdag Buss i tid
8912 Kil K-stad 10:23 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8916 Kil K-stad 13:00 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8918 Kil K-stad 14:06 Ja Måndag Buss i tid
8909 K-stad Kil 09:54 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8911 K-stad Kil 10:58 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8913 K-stad Kil 11:50 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8915 K-stad Kil 12:58 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8917 K-stad Kil 14:42 Ja Måndag Buss tidigarelagd
8929 K-hamn K-stad 21:07 Nej Fredag Buss 500 21:15
8960 Kil K-stad 09:23 Ja Tisdag-torsdag Buss i tid
8962 Kil K-stad 11:43 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8964 Kil K-stad 13:52 Ja Måndag – torsdag Buss i tid
8957 K-stad Kil 10:50 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8959 K-stad Kil 12:55 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd
8961 K-stad Kil 13:45 Ja Måndag – torsdag Buss tidigarelagd

 

Tåg 8915 och 8918 är 6 minuter senarelagda måndag-torsdag för att omloppen ska gå ihop:

 • Tåg 8915 ersätts av tåg 8975 måndag-torsdag, avgång. Kil kl. 13:05, ankommer Charlottenberg kl. 14:02 (operativt nummer 8915)
 • Tåg 8918
  • Måndag 191118 ersätts 8918 av tåg 8942,  avgång. Charlottenberg kl. 13:12, ankommer Kil kl. 14:13 (operativt nummer 8918)
  • Tisdag 191119 – torsdag 191121 ersätts 8918 av tåg 8944, avgång Charlottenberg kl. 13:12, ankommer Kristinehamn kl. 15:00 (operativt nummer 8918

Så här körs ersättningstrafiken med buss under den aktuella perioden:

 

 

Karlstad Centralstation firar 150 år

Karlstad Centralstation fyller 150 år i år.
På onsdagen startade firandet. Stationshuset var festligt pyntat med girlang på utsidan – precis som vid invigningen för 150 år sedan.

Inne i stationshuset invigdes utställningen “Res i tiden innan du reser”, en utställning som fastighetsägaren Jernhusen tillsammans med Karlstad kommun arrangerat.

Det är en historisk ljudutställning där du kan slå dig ner på en av stationens originalbänkar och lyssna på anekdoter från stationens historia. Det handlar om spioner på flykt, dramatiska tågolyckor och misstänkta mutskandaler. Kära återseenden, ångande framåtanda och spektakulära cirkuskonster. Allt detta i och kring ett och samma hus.

Om du inte kan komma förbi centralstationen kan du lyssna på utställningen här

https://www.jernhusen.se/berattelser/res-i-tiden/karlstad-150-ar/?fbclid=IwAR3eu8Liu89BFZhsOSDDZIVkG0p0OkslEZoLtESIOjh6yzz_PMT9VoHquWg

Värmland först med nytt förarutbildningsprojekt

Det här är Karwan Muradi.

På bara fem veckor gick han från en tillvaro som långtidsarbetslös till heltidsanställd bussförare. Utbildad av Nobina Värmland, bröderna Ahmet och Mehmet Simsek i ett unikt projekt.
Nobina Värmland var först i landet och branschen att testa anställningsformen Yrkesintroduktionsanställning när den första gruppen startade sin utbildning i januari 2019.

Arbetsförmedlingen valde ur en bank på 600 personer ut 230 som uppfyllde kriterierna och av dessa kom 148 till intensiva tester där så småningom nio elever antogs till utbildningen.

Alla sju från den första utbildningen jobbar nu på Nobina och fungerar väldigt bra. Den andra utbildningsomgången med nio nya elever startade i början av september 2019 och beräknas vara klara i november. Planer finns på att starta ytterligare två utbildningsperioder under kommande år.

Per Inge-Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, besökte tillsammans med Jan Furtenmark, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, nyligen Nobina i Karlstad för att få veta mer om hur tidigare långtidsarbetslösa kan bli anställda förare,

På plats fanns också Hanna Larsson från Nobina, som berättade om Nobinas arbete med kompetensförsörjning de kommande åren, Nobina Värmlands trafikchef Åsa Tobiasson, Katarina Karlsson, utbildnings- och rekryteringsansvarig på Nobina Värmland samt utbildarna Ahmet och Mehmet Simsek.

Sedan i maj 2018 har transportbranschen möjlighet att tillämpa anställningsformen Yrkesintroduktionsanställning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Detta går att tillämpa för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är nya i yrket, samt bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden genom att de uppfyller någon av nedanstående kriterier:

 • Ny i Sverige (max tre år).
 • Under 25 år gammal.
 • Arbetssökande 1 år eller mer.

Det finns ett stort rekryteringsbehov av bussförare i landet. Bara Nobina räknar med ett årligt behov av 800 förare i hela landet. Av dessa finns 80 procent utanför arbetsmarknaden idag.
Nobina Värmland, som kör trafik åt Värmlandstrafik, har idag 540 anställda i Värmland.

14 miljoner resor med trafiken

Visste du att kollektivtrafiken i Region Värmland omsatte över en miljard kronor 2018?
Eller att vi har 230 bussar i linjetrafik som trafikerar över 2 500 hållplatser runt om i hela Värmland?
Vi sysselsätter 1 000 personer varje dag och ser med 175 fordon till att alla barn kommer till skolan.

Kollektivtrafiken i Värmland utförde över 14 miljoner resor under 2018.

Detta och mycket annat finns i vår Tertialrapport som nu ligger på webben om du vill ta del av den service som vi utför för värmlänningarna varje dag.

Här hittar du Tertialrapporten

Förändringar på linje 800 och 801 från 15 december

I samband med tidtabellsskiftet, 15 december 2019, väntar förändringar i trafiken på Värmlandstrafiks linje 800 som idag trafikerar sträckan Karlstad – Säffle – Åmål. Nytt blir att bussarna på linjen inte längre kommer att stanna i Segmon, istället kommer de att stanna vid Grums resecentrum.

Linjeförändring kommer även att ske på samtliga turer på linje 801 genom Slottsbron. Bussen kommer att gå åt motsatt färdriktning genom Slottsbron mot vad den gör idag.

Region Värmland kollektivtrafik har i dialog med Grums kommun fattat beslutet om förändringen på linje 800. Linjeförändringen innebär ett klart förbättrat kollektivtrafikutbud för pendlare i Grums.

– Vårt uppdrag är att öka resandet och vi ser detta som en möjlighet att få fler att upptäcka kollektivtrafiken från Grums, säger Markus Bergman, trafikchef buss Region Värmland.

Så reser du till och från Segmon efter den 15 december 2019:

För våra berörda resenärer som reser till och från Segmon finns följande alternativ efter den 15 december:

Linje 801 (Segmon – Slottsbron – Grums – Karlstad): Regional busstrafik.

Linje 821 (Segmon – Slottsbron – Grums): Linjen tar dig till och från Grums resecentrum. Anropsstyrda turer med mindre fordon på morgon och eftermiddag (som behöver bokas) och regional busstrafik däremellan. Härifrån kan du sedan byta buss till linje 700 (Karlstad – Årjäng – Töcksfors) eller 800 (Karlstad – Grums – Säffle– Åmål).

Här är de nya tidtabellerna

Nya fordon efter 92000 mil

Varsågod här är nycklarna.
Ulf Tranberg, samordnare för servicelinjerna hos Värmlandstrafik, lämnade symboliskt över nycklarna till Seppo Honkanen under överinseende av Markus Bergman, trafikchef buss på Region Värmland kollektivtrafik.
På fredagen var det officiell start för Värmlandstrafiks nya servicelinjefordon.
Efter drygt 92 000 mil och nästan tio års tjänst pensioneras nu våra gamla servicelinjebussar efter lång och trogen tjänst.

De sju nya bussarna är komfortmässigt betydligt bättre än sina föregångare. De innehåller dubbla rullstolsplatser och kan ta 15 sittande resenärer plus två rullstolar. Gången inne i bussen är extra bred och alla fordonen är utrustade med wifi, usb-laddare och digitala skärmar som ger aktuell information.

Totalt handlar det om en investering på runt nio miljoner kronor.

Två av de gamla bussarna kommer att sparas för att fungera som reservfordon medan övriga kommer att säljas.

Värmlandstrafiks servicelinjer går enligt tidtabell och är öppna för alla som ska på ett vårdbesök. Servicelinjerna körs med speciella fordon som är helt anpassade för funktionshindrade avseende syn, hörsel och rörelse. Servicelinjerna går i tio olika linjer genom länet, i huvudsak från kommunhuvudorterna och mot Centralsjukhuset i Karlstad.