Nu öppnar vi knutpunkten i Skoghall

Det nya året börjar på bästa sätt i Skoghall.
Den 1 januari öppnar vi knutpunkten i Skoghalls centrum för trafik. Vi tycker det blev en jättebra lösning och hoppas att du som reser med oss också kommer att tycka det. När vi öppnar knutpunkten innebär det också att de tillfälliga hållplatserna försvinner.
Gott Nytt År och God fortsättning.

Krafttag mot telefonköerna i servicetrafiken

Prestandaåtgärder och extrapersonal.
Det är några av de åtgärder Värmlandstrafik sätter in för att komma tillrätta med de långa väntetider i telefon som kunderna i servicetrafiken drabbats av vid bokningar av resa sedan det nya bokningssystemet infördes den 1 november.

I samband med att Värmlandstrafik driftsatte ett nyutvecklat program för bokning och trafikledning av servicetrafikens fordon, drabbades bokningen av oförutsedda komplikationer. Det nya systemet hade genomgått tester, men uppträdde annorlunda i skarp miljö, med bland annat lägre prestanda och långa väntetider för olika kommandon.

Vi vill beklaga och be om ursäkt för de olägenheter våra kunder haft den senaste tiden.

Teknikerna har löpande uppgraderat systemet och en mer omfattande prestandauppdatering planeras till mitten av vecka 50.

Andra åtgärder som sätts in för korta telefonköerna;

  • Snabbrekrytering av nya operatörer.
  • Kallat in samtliga utbildade operatörsvikarier.
  • Beordrad övertid på ordinarie personal.
  • Kampanj på kostnadsfria sjukresor på buss och tåg som ej behöver bokas.
    Detaljer kring detta kommuniceras separat.
  • Förändringar i vårt talsvar (avboka resa, eftersöka bil).

– Svarstiderna i telefon till kund är fortfarande oacceptabelt långa. Ett intensivt arbete av våra tekniker har resulterat i att delar av systemet byggts om och förändrats och ett fantastiskt arbete av våra operatörer och förarna ute i servicetrafiken görs, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

Målet med det nya systemet kvarstår, det ska fungera som en helt nödvändig och modern plattform för att bygga fler digitala tjänster mot kund, bland annat digitala bokningar, som på sikt innebär att kunderna slipper sitta i telefonkö och själv kan göra sina bokningar. Målsättningen är fortfarande att detta arbete ska kunna inledas under början av 2019.

Men i det korta perspektivet sätts alla resurser nu till för att korta kötiderna och skapa trygghet i bokningarna inför de kommande helgerna.

-Trafikföretagen har tidigare under hösten levererat en extremt hög kundnöjdhet vad beträffar själva resan och vi är övertygade om att vi kommer stärkta ur den här situationen och att vi fortsatt ska leverera en trygg och säker resa, säger Wahlén.

Fria och obokade resor för de som åker sjukresa med linjetrafik buss och tåg är ytterligare en åtgärd Värmlandstrafik sätter in för att komma tillrätta med de långa väntetider i telefon som kunderna i servicetrafiken drabbats av.

– Vår bokningscentral för färdtjänst och sjukresor har för närvarande väldigt långa kötider i telefon, beroende på ökat antal samtal och driftsstörningar i det nya systemet. För att minska antalet samtal har vi, i samråd med Landstinget i Värmland, beslutat godkänna att personer som ska åka sjukresa till vårdcentral eller sjukhus med allmän kollektivtrafik inte behöver ringa in och boka sin resa, säger Anders Wahlén, chef servicetrafik på Värmlandstrafik.

Kampanjen, som pågår under perioden 10 december 2018 – 31 januari 2019, syftar till att minska telefonsamtalen mot bokningen av sjukresor under en intensiv period.

Resenärerna får åka gratis mot uppvisande av sin kallelse plus giltig identitetshandling och behöver alltså inte förboka sin resa under förutsättning att man inte har behov av anslutningsresa i specialfordon.

De fria resorna gäller Värmlandstrafiks bussar och tåg. Erbjudandet gäller däremot inte SJ:s eller Tågabs tåg.

Resor med servicelinjen måste dock fortfarande bokas.

Så blir trafiken på Hammarö

Hammarötrafiken uppvisar den största ökningen inom Värmlandstrafiks kollektivtrafik i länet, en utveckling vi är glada och stolta över. Det är ett kvitto på att kommunens innevånare ser kollektivtrafiken som ett positivt och smidigt alternativ för daglig pendling till arbete och studier.

Nu utvecklar vi trafiken ytterligare.

Den nya biljettyp vi tillsammans med Karlstadsbuss på prov infört, Flex 10/60, som möjliggör tio valfria resdygn under en 60-dagarsperiod, prissänks för Hammarö-Karlstad tätort med 18 procent (prisexempel: från 395 kr till 325 kr för vuxen).

Från och med tidtabellskiftet den 9 december gör Värmlandstrafik efter samråd och önskemål från kommunen också ett antal förändringar i linjesträckningarna i kommunen.

# Utökad trafik på linje 911 till Rud.
Ett ökat bostadsbyggande och utflyttning till området har gjort att efterfrågan kraftigt ökat på en utökad kollektivtrafik i denna del av kommunen. Linjen kommer att fortsätta via Östanås och Toverud och vänder vid Rud. Tidsjusteringar och passning görs till bytespunkten i Jonsbol och till skolorna, i första hand vid Bärstad.

# Ringlinjen 915 på Nolgård tas bort.
Den tiominutersslinga som buss 915 gjort på Slängomvägen på Nolgård dras in på grund av för litet resandeunderlag. Avståndet till Jonsbols bytespunkt, där samtliga bussar passerar, är kort.

# Ny sträckning anropsstyrd linje 910.
En ny, separat, anropsstyrd linje körs till Tynäs. Denna linje går inte som tidigare ut till Rud och tillbaka, den sträckan trafikeras i fortsättningen av linje 911.