Anslutningar till Stockholmståget klara

Bor du norr om Karlstad och behöver resa med tidiga Stockholmståget (5.56 i nya tidtabellen)?

Från och med 9 december finns anropsstyrda anslutningar med buss från Torsby-Sunne.

Vi löser även hemresan med två anropsstyrda turer som passar 17.13-tåget från Stockholm (Karlstad 19.42). Här kommer det att gå två förbindelser, en mot Sunne/Torsby och en mot Arvika.
Dessa turer finns ännu inte sökbara i vår app men kommer att finnas tillgängliga från tidtabellskiftet.

Biljettombud i Kristinehamn stänger

Från och med den 30 november, avslutade Pressbyrån i Kristinehamn, som varit försäljningsombud åt Värmlandstrafik, sin verksamhet.
Tills vidare får vi hänvisa kunderna att köpa sina biljetter och kort hos Biljettbutiken, i våra biljettautomater, ombord på våra bussar eller i vår webbshop.

Dags att boka julens färdtjänstresor

Nu är det hög tid att beställa julens färdtjänstresor.
Riksfärdtjänst beställer du skriftligt medan du som ska resa inom Värmland har fram till tisdag den 18 december på dig.
Gå in och läs mer här och göra din beställning.

Här får du veta mer och bokar din resa

 

Rabatt i appen och ny familjebiljett

Rabatt på biljetten för dig som köper enkelbiljett med vår app.
Ett nytt rabatterat familje/gruppalternativ, Duo/familj, för er som är många.

Det är några av nyheterna från och med tidtabellsskiftet den 9 december.

Från och med 9 december gäller nya tidtabeller och ny prislista för resor med våra bussar och tåg.

Det ligger i uppdraget från vår styrelse att intäkterna från biljetter ska öka varje år för att vi ska kunna fortsätta driva trafiken och utveckla den. I samband med tidtabellsskiftet, i år den 9 december, justerar vi därför en del priser för året därpå och inför några nyheter.

Den stora nyheten den här gången är att vi satsar på att locka fler användare till vår mobilapp Värmlandstrafik genom att erbjuda rabatt på mobilbiljetter.
Det är bra ur många aspekter. Inte minst spar det tidtabellstid vid ombordstigning när fler väljer att köpa biljett i appen istället för att använda reskassa på Värmlandskort. Samtidigt sänker vi rabatten på reskassa. På sikt har vi tänkt att det ska vara samma rabattsats på reskassa och mobilbiljett.

Med vårt nya familjealternativ, Duo/familj, reser en familj eller grupp billigare i tätortstrafik. Max fem personer, varav 1-2 ska vara över 20 år, kan resa tillsammans. Biljetten kommer även att finnas i appen och rabatteras som enkelbiljett.

Flex 10/60 är fortfarande infört på prov. Biljettypen har blivit populär ute i länet och har mottagits positiv. Därför fortsätter vi erbjuda den under kommande året och utvärdera den löpande.

Periodladdningarnas priser höjs tre procent.

Här hittar du alla priserna för 2019.

 

Vägbygge försenar trafik på rv 63

Våra bussar som passerar Ulvsby och Vallargärdet blir just nu försenade på grund av vägbygget på rv 63.
Vägbygget påverkar våra linjer 300, 400 och 401.
Vi kommer att få räkna med förseningar den här veckan vid. Det pågår fräsning av asfalt och senare även asfaltering, så en del störningar blir det tyvärr.

Så körs vår helgtrafik 2018-2019

Dags att planera helgresorna i december?
Här kan du se hur vår trafik körs under de större helgerna under det kommande året.

Trevlig resa.

 

Resecentrum i Charlottenberg invigt

På måndagen var det dags för invigning av Charlottenbergs nya resecentrum.
Kommunalrådet Hans Nilsson och Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren höll i bandet som den gula Värmlandstrafiksbussen ”klippte”.

Den nya bussterminalen består av fyra tillgänglighetsanpassade hållplatser för ordinarie busstrafik och en extra hållplats vid behov. Arbetet, som startade i augusti, är första steget. Under de kommande åren inleds också tillgänglighetsanpassning av stationen.

Busskurerna och biljettautomaten har också flyttats. Stationsområdet har dessutom tillgänglighetsanpassats men ny asfaltsbeläggning och vita markeringar för att underlätta för personer med synnedsättning att ta sig fram.

Tryggare och säkrare för passagerarna är den tydliga uppsidan av det arbete som gjorts hittills.

Det nya resecentret är ett projekt med Eda kommun och Värmlandstrafik och med medfinansiering från Trafikverket.

 

Ändrad väg för bussarna i Karlstad förlängd

Den avstängning av Hamngatan som var planerad att vara klar på tisdagen har förlängts ytterligare på grund av en vattenläcka.

Vattenläckan i korsningen Hamngatan/Fredsgatan innebär att de bussar som kommer in från Sundstahållet får gå in över torget mot busstationen under tisdagskvällen och fram till 10.00 onsdag förmiddag.
Vi kommer under den här tiden inte att kunna angöra hållplatserna Drottninggatan och Centralstationen utan vi hänvisar våra resenärer till Karlstad busstation.

Ändringar i våra hållplatser

Ett antal av våra drygt 2 000 hållplatser kommer att försvinna från och med tidtabellskiftet den 9 december

Det finns ett flertal olika anledningar till att vi drar in dessa hållplatser. En orsak att vi byggt om, förbättrat och tillgänglighetsanpassat andra hållplatser som har ett större resandeunderlag.

Några hållplatser har också dragits in på grund att de inte är trafiksäkra att trafikera.

En annan orsak är ett att vissa av dessa hållplatser har ett allt för lågt resandeunderlag.

 

Följande hållplatser längs väg 240 dras in från och med den 9 december:

Risberg
Norsdalen
Kullen
Sund
Övre Lid
Väsby
Olsgården
Vilhelmsnäs (bilden)

 

Följande hållplatser i Grums dras in från och med den 9 december:

Ebeneserbacken
Kommunkontoret
Karlbergsgärdet
Billerudshallen

 

Följande hållplatser i Skoghall dras in från och med den 9 december:

Biblioteket

 

Följande hållplatser längs linje 300 och 400 dras in från och med 9 december:

Brigadmuseét
Tingvalla IP
Södra Klaragatan

 

Följande hållplatser längs linje 401 dras in från och med den 9 december

Norra Edsgatan
Värdshuset

 

Följande hållplatser längs linje 408 dras in från och med den 9 december:

Stora Höjden

 

Följande hållplats i Segmon dras in från och med den 9 december:

Snuterudsvägen

 

Följande hållplatser längs linje 801 dras in från och med den 9 december:

Södra Tjärnmossen

 

Följande hållplatser längs linje 802 dras in från och med den 9 december:

Mellby
Dynvägen

 

Följande hållplatser längs linje 803 dras in från och med den 9 december:

Dammhult
Baggetorp

 

Här är förändringarna i vår busstrafik

I samband med tidtabellsskiftet den 9 december sker också en del förändringar i vår trafik och med våra linjer.

Här har vi sammanfattat de viktigaste förändringarna.

# Linje 100
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 200
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 201
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad och linjerna 260, 602, 801 och 860.

# Linje 211
Sträckan Sysslebäck – Långflon blir anropsstyrd å grund av lågt resande.

# Linje 300
Kommer i fortsättningen inte att trafikera Sandbäcksgatan på väg in till Karlstad. Detta för att snabba upp stomlinjerna in mot Karlstad.

# Linje 303
Fortsätter skoldagar till Älvstranden (tur 004) eftersom många skolelever reser med denna buss.

# Linje 400
Får efter önskemål från många resenärer en ny tur från Filipstad mot Storfors kl 17.45.
Linjen kommer dock inte att passera Sandbäcksgatan på vägen in till Karlstad, detta för att snabba upp våra stomlinjer genom Karlstad.

# Linje 501
Får tre extra turer som behövs när linje 511 dras in på grund av det låga resandeunderlaget.

# Linje 600
Nya turer 17 och 18 (Hagfors-Värnäs).

# Linje 602
Får ändrad körväg på Våxnäs på väg ut från Karlstad. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 700
Trafikerar inte längre Våxnäs utan går direkt in till Karlstad. Vi vill snabba upp stomlinjerna genom Karlstad. Linjen passerar heller inte genom Vålberg (801 får helgtrafik).

# Linje 800
Får samma sträckning alla dagar. Ingen neddragning av trafik under sommaren. Kör i fortsättningen snabbaste vägen (längs E45/E18 ej genom Grums).
Helgtrafiken får samma linjesträckning som under vardagarna.

# Linje 801
Får helgtrafik, hur den körs ser du i våra tidtabeller.
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad

# Linje 802
Vänder i fortsättningen vid Gamla skolan i Edsvalla och trafikerar inte hållplatserna Mellby och Dynvägen på grund av trafiksäkerhet och problem med väghållningen vid vändplatsen.

# Linje 813
Turerna tas bort och ersätts med två anropsstyrda turer på grund av lågt resandeunderlag.

# Linje 860
Får ändrad körväg på Våxnäs. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 910
Nytt linjenummer. Detta var tidigare linje 911

# Linje 911
Ny linje Jonsbol-Rud Utökning av turer till Rud.

# Linje 915
Tas bort på grund av att resandeunderlaget är för lågt.

 

Tätortstrafiken

# Linje 51
Alla turer går inte via Ingesunds musikhögskola under sommaren på grund av lågt resande

# Linje 52
Justerad linjesträckning, går förbi nya handelsområdet vid Graninge.

# Linje 97
Indragen på grund av för lågt resandeunderlag. Beslut av kommunen.