Ändringar i våra hållplatser

Ett antal av våra drygt 2 000 hållplatser kommer att försvinna från och med tidtabellskiftet den 9 december

Det finns ett flertal olika anledningar till att vi drar in dessa hållplatser. En orsak att vi byggt om, förbättrat och tillgänglighetsanpassat andra hållplatser som har ett större resandeunderlag.

Några hållplatser har också dragits in på grund att de inte är trafiksäkra att trafikera.

En annan orsak är ett att vissa av dessa hållplatser har ett allt för lågt resandeunderlag.

 

Följande hållplatser längs väg 240 dras in från och med den 9 december

Risberg
Norsdalen
Kullen
Sund
Övre Lid
Väsby
Olsgården
Vilhelmsnäs (bilden)
Lerfallet
Färnsviken

 

Följande hållplatser i Grums dras in från och med den 9 december

Ebeneserbacken
Kommunkontoret
Karlbergsgärdet
Billerudshallen

 

Följande hållplatser längs linje 400 dras in från och med den 9 december

Gammelkroppavägen

 

Följande hållplatser längs linje 401 dras in från och med den 9 december

Norra Edsgatan
Södra Edsgatan

 

Följande hållplatser längs linje 408 dras in från och med den 9 december

Stora Höjden

 

Följande hållplats i Segmon dras in från och med den 9 december

Snuterudsvägen

 

Följande hållplatser längs linje 801 dras in från och med den 9 december

Södra Tjärnmossen

 

Följande hållplatser längs linje 802 dras in från och med den 9 december

Mellby
Dynvägen

 

Följande hållplatser längs linje 803 dras in från och med den 9 december

Dammhult
Baggetorp

 

Här är förändringarna i vår busstrafik

I samband med tidtabellsskiftet den 9 december sker också en del förändringar i vår trafik och med våra linjer.

Vi har sammanfattat de viktigaste förändringarna här.

# Linje 100
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 200
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 201
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad och linjerna 260, 602, 801 och 860.

# Linje 211
Sträckan Sysslebäck – Långflon blir anropsstyrd å grund av lågt resande.

# Linje 300
Kommer i fortsättningen inte att trafikera Sandbäcksgatan på väg in till Karlstad. Detta för att snabba upp stomlinjerna in mot Karlstad.

# Linje 303
Fortsätter skoldagar till Älvstranden (tur 004) eftersom många skolelever reser med denna buss.

# Linje 400
Får efter önskemål från många resenärer en ny tur från Filipstad mot Storfors kl 17.45.
Linjen kommer dock inte att passera Sandbäcksgatan på vägen in till Karlstad, detta för att snabba upp våra stomlinjer genom Karlstad.

# Linje 501
Får tre extra turer som behövs när linje 511 dras in på grund av det låga resandeunderlaget.

# Linje 600
Nya turer 17 och 18 (Hagfors-Värnäs).

# Linje 602
Får ändrad körväg på Våxnäs på väg ut från Karlstad. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 700
Trafikerar inte längre Våxnäs utan går direkt in till Karlstad. Vi vill snabba upp stomlinjerna genom Karlstad. Linjen passerar heller inte genom Vålberg (801 får helgtrafik).

# Linje 800
Får samma sträckning alla dagar. Ingen neddragning av trafik under sommaren. Kör i fortsättningen snabbaste vägen (längs E45/E18 ej genom Grums).
Helgtrafiken får samma linjesträckning som under vardagarna.

# Linje 801
Får helgtrafik, hur den körs ser du i våra tidtabeller.
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad

# Linje 802
Vänder i fortsättningen vid Gamla skolan i Edsvalla och trafikerar inte hållplatserna Mellby och Dynvägen på grund av trafiksäkerhet och problem med väghållningen vid vändplatsen.

# Linje 813
Turerna tas bort och ersätts med två anropsstyrda turer på grund av lågt resandeunderlag.

# Linje 860
Får ändrad körväg på Våxnäs. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 910
Nytt linjenummer. Detta var tidigare linje 911

# Linje 911
Ny linje Jonsbol-Rud Utökning av turer till Rud.

# Linje 915
Tas bort på grund av att resandeunderlaget är för lågt.

 

Tätortstrafiken

# Linje 51
Alla turer går inte via Ingesunds musikhögskola under sommaren på grund av lågt resande

# Linje 52
Justerad linjesträckning, går förbi nya handelsområdet vid Graninge.

# Linje 97
Indragen på grund av för lågt resandeunderlag. Beslut av kommunen.

 

 

 

Hållplats Ulvsby flyttas

Arbetet med att göra rv 63 vid Ulvsby till 2+1-väg innebär att vår hållplats Ulvsby måste flyttas en liten bit.
Från och med fredag morgon flyttas hållplatsen in på den så kallade spanska svängen mitt för infarten till Lindrågen, där den senare kommer att få en mer permanent placering.

Här är vinnarna i hållbarhetsenkäten

Tack alla ni som hörde av er och hjälpte oss med enkäten om vad som är viktigt och vad vi borde prioritera i vårt hållbarhetsarbete.
Det kom in många tänkvärda och bra tips – tack alla ni som tog er tid.

Vi har dragit tio vinnare som vinner biobiljetter.

Grattis och tack till er alla

 

Dessa vann i dragningen för hållbarhetsenkäten.

Eva-Lena Eriksson

Ann Thorvaldsson

Marie Roos

Jenice Svanström

Nina Yngve

Andreas Rudsvik

Torbjörn Stake

Caroline Fjellheim

Mona Fernqvist

Bodil Arvidsson

Störningar vid bokning i servicetrafiken

Vi har i samband med driftsättning av vårt nya digitala boknings- och trafikledningsprogram upplevt betydande prestandaproblem, störningar som främst drabbat bokning av våra sjuk- och färdtjänstresor.
Störningarna skapar en ökad manuell hantering och en flaskhals som ytterligare försämrar tillgängligheten i vår telefoni och gör det svårt att komma fram till oss utan långa väntetider i telefon.

Våra samarbetsföretag levererar en robust resa för våra kunder och inte kan lastas för de problem vi i nuläget har. Gemensamt gör vi allt vi kan för att undvika störningar mot kund.

Vi har till vården/sjukreseenheten skapat en direktkanal för att snabbt komma i kontakt med oss utan att fastna i de telefonköer som uppstår.

Vi önskar också att de kunder som drabbas lägger ett kundärende till oss via webb eller mail, för att undvika ytterligare belastning i vår telefoni.

Vi beklagar detta men försäkrar att kraftfulla insatser görs för att åtgärda de brister vi just nu har i systemet.