Banarbeten mellan Karlstad-Kristinehamn

Banarbeten kommer att utföras på sträckan Karlstad-Kristinehamn 24-27 september
Arbetet pågår måndag 24 september till torsdag 27 september och  påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70) enligt följande:

Följande tåg berörs:

Sträckan Charlottenberg – Örebro

Charlottenberg (07.13) – Arvika (08.07) – Kil (08.46) – Karlstad (09.06) – Kristinehamn (09.33)
Tågnummer 8906.
Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Karlstad (10.23) – Välsviken (10.27) – Väse (10.37) – Kristinehamn (10.49)
Tågnummer 8980. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (09.14) – Arvika (09.42) – Kil (10.21) – Karlstad (10.51) – Kristinehamn (11.35) – Örebro (12.41)
Tågnummer 28932. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Tåg ersätts EJ på denna sträcka.

Kil (11.42) – Karlstad (11.57) – Välsviken (12.02) – Väse (12.12) – Kristinehamn (12.22)
Tågnummer 8952. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (12.07) – Arvika (12.33) – Kil (13.08) – Karlstad (13.29) – Kristinehamn (13.55)
Tågnummer 8914. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.  Buss för denna sträcka har anslutning med tåg (8984) i Kristinehamn för vidare resa till Örebro.

Karlstad (13.47) – Välsviken (13.52) – Väse (14.01) – Kristinehamn (14.16) – Örebro (15.29)
Tågnummer 8984. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.  Resenärer som ska vidare till Örebro byter till tåg i Kristinehamn.

Charlottenberg (12.58) – Arvika (13.21) – Kil (14.06) – Karlstad (14.32) – Kristinehamn (14.55)
Tågnummer 8916. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

 

Sträckan Örebro – Charlottenberg

Örebro (09.55) – Kristinehamn (11.04) – Karlstad (11.36) – Kil (11.58) – Arvika (12.34) – Charlottenberg (12.57)
Tågnummer 8995. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Kristinehamn (13.22) – Väse (13.32) – Välsviken (13.41) – Karlstad (13.46) *
Tågnummer 8955. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Örebro (12.56) – Kristinehamn (14.04) – Karlstad (14.29) – Kil (14.46) – Arvika (15.24) – Charlottenberg (15.48)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Örebro – Karlstad. Buss ersätter ej tåg på sträckan Örebro – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på sträckan Kristinehamn – Karlstad.

Kristinehamn (09.44) – Väse (09.53) – Välsviken (10.02) – Karlstad (10.07)
Tågnummer 8985. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Försenade asfaltarbeten i Kil

Asfaltarbetet vid utfarten vid ICA i Kil har dragit ut på tiden.
Vi måste därför behålla de tillfälliga hållplatserna fram till kl 08.00 på måndag morgon, då släpps trafiken på igen vid Resecentrum.

Vårt hållbarhetsarbete

Kollektivtrafik bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle på flera sätt. Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning som du hittar här

Läs mer om våra bidrag till Agenda 2030

 

Miljömässig hållbar utveckling
Vi kan påverka miljön för framtida generationers invånare i Värmland, detta gör miljöarbetet till ett av våra viktigaste områden.
Att utveckla kollektivtrafiken är att utveckla ett system, som jämfört med andra transportsystem, är mer energieffektivt, mer trafiksäkert och som hushåller bättre med ändliga naturresurser och har bättre miljöprestanda.
En av de största miljövinsterna med vår verksamhet är att vi bidrar till att bilåkandet minskar och vi arbetar för att de fordon som finns i vår verksamhet ska drivas med fossilfria bränslen.

 

Ekonomisk hållbar utveckling
Som ett sammanhållet lokalt arbetsmarknadsområde har Värmland bättre förutsättningar att klara förändringar inom näringslivet. Genom att vara en bas för utveckling av nya verksamheter och företag blir vi konkurrenskraftigare.
Värmlandstrafik förenklar resandet och förkortar restiderna mellan regionens olika delar och ökar möjligheterna till arbetspendling över ett större område. De lokala arbetsmarknadsområdena kan därigenom vidgas och så småningom läggas samman.

 

Social hållbar utveckling
Genom att förbättra och förenkla den samlade kollektivtrafiken, så att alla medborgare, oavsett bostadsort, ålder, bilinnehav eller funktionsnedsättning, får tillgång till alla funktioner som krävs för utbildning, arbete, sociala kontakter, vardagsrutiner och en rik fritid bidrar vi till en socialt hållbar utveckling.

 

Agenda 2030

“Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden har en tydlig koppling till Agenda 2030. Under 2020 kommer de globala målen i integreras i regionens styrdokument.

Kollektivtrafiken i Värmland deltar givetvis i detta verksamhetsövergripande arbete. På hemmaplan har vi en grupp som kartlagt hur vår verksamhet bidrar till de globala målen. Läs mer om Agenda 2030 och Kollektivtrafiken i Värmland.

Strömbron avstängd

Fram till klockan 17.00 idag, torsdag kommer vi inte att kunna trafikera Strömbron i Säffle på grund av de arbeten som utförs på bron.