Förseningar på linje 400 Filipstad – Kristinehamn

Det pågår asfaltering på väg 26 mellan Nässundet och Storfors. Ena körfältet är avstängt för trafik under tiden. Det innebär att det blir rejäla förseningar för vår busstrafik på linje 400. Räkna med att förseningarna kan bli 20 minuter eller mer. Har du en tid att passa kan det vara bra att ta en tidigare tur för att vara säker på att komma fram i tid.

Dela din resa med Sommarlovskortet – tävla om biobiljetter

Vart går resan med ditt Sommarlovskort? Till stranden, konserten eller bästa kompisen?

Vi är såklart nyfikna. Dela med dig av din sommarlovskortsresa med en bild på Instagram och var med och tävla om en biobiljett till dig och en kompis. De fem bästa bilderna vinner två biobiljetter vardera.

Tävlingsinfo: För att tävla behöver du ett publikt Instagramkonto. Tagga din bild med #sommarlovskortet18. Tävlingen pågår så länge kortet gäller, till och med 24 augusti 2018. En jury utser vinnarbilderna.
Lycka till!

Banarbete på linje 70 – buss ersätter

På grund av banarbeten längs sträckan Kil-Charlottenberg ersätter buss tåg mellan den 18 och 21 juni
Mellan den 18-21 juni pågår banarbete mellan Charlottenberg och Kil som påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70).

Bussar ersätter tåg mellan Karlstad och Charlottenberg på följande sträckor:

Sträckan Charlottenberg – Karlstad
Arvika (08.55) – Kil (09.30) – Karlstad (09.44)
Tågnummer 8910. Inställt mellan Arvika – Karlstad.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (09.14) Arvika (09.42) – Kil (10.36) – Karlstad (10.48)
Tågnummer 8912. Inställt mellan Charlottenberg – Karlstad.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (12.07) Arvika (12.33) – Kil (13.08) – Karlstad (13.21)
Tågnummer 8914. Inställt mellan Charlottenberg – Karlstad.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (14.12) Arvika (14.38) – Kil (15.12) – Karlstad (15.25)
Tågnummer 8922. Inställt mellan Charlottenberg – Karlstad.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Sträckan Karlstad – Charlottenberg

Karlstad (09.16) – Kil (09.31) – Arvika (10.05) – Charlottenberg (10.27)
Tågnummer 8907. Inställt mellan Karlstad – Charlottenberg.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Karlstad (11.36) – Kil (11.58) – Arvika (12.34) – Charlottenberg (12.57)
Tågnummer 8995. Inställt mellan Karlstad – Charlottenberg.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Karlstad (12.52) – Kil (13.07) – Arvika (13.41) – Charlottenberg (14.02)
Tågnummer 8913. Inställt mellan Karlstad – Charlottenberg.
Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Byggarbeten påverkar trafiken i Karlskoga

Under tiden 12 juni (från klockan 15.00) och fram till på lördag 16 juni är vår hållplats Alfred Nobels torg i Karlskoga avstängd. Under tiden hänvisar vi våra resenärer till Karlskoga busstation.

De turer som går via Nobelhallen kör Värmlandsvägen-Kungsvägen-Bergsmansgatan och sedan ordinarie linjesträckning. De tyurer som går via Rosendal och Björkborn kö direkt ut på E18 via “stora rondellen” och sedan ordinarie linjesträckning.

Arbetspendlare prioriteras på Fryksdalsbanan

Värmlandstrafik prioriterar arbetspendlingen i den ersättningstrafik som körs längs Fryksdalsbanan när den nya sommartidtabellen för busstrafiken träder i kraft på måndag.
Sammanlagt finns 15 dagliga avgångar under den tid som Trafikverket håller banan stängd på grund av problem med så kallade solkurvor.

När skolorna upphör minskar studiependlingen med automatik längs banan. Därför minskar också Värmlandstrafiken ner antalet avgångar på ersättningsbussarna för tågen på Fryksdalsbanan.

Helgtrafiken fortsätter dock som tidigare, där sker inga förändringar.

Kostnaderna för den ersättningstrafik som nu körs på grund av att banan stängs betraktas som onormalt läge och belastar Värmlandstrafik.

-Situationen är inte optimal, men vi tycker det är viktigt att fortsatt försöka prioritera den arbetspendling som finns längs banan, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Trafikverket har stoppat persontrafiken (godstrafik får köras med reducerad hastighet på banan) i första hand fram till den 17 juni. Därefter tas ett nytt beslut om banan tillåter persontrafik eller om det varma vädret fortsatt kommer att stoppa tågtrafiken längs banan.

Till dess ersätts ett antal tågavgångar med bussar. Tillsammans med den ordinarie busstrafiken, i första hand med linje 200, kan trafiken för pendlarna ändå hållas på en acceptabel nivå.

Från Torsby går sex dagliga avgångar; tre ersättningsbussavgångar, två avgångar med linje 200 och en avgång med linje 303 (byte i Hagfors)

Från Sunne finns sju dagliga avgångar; tre ersättningsbussavgångar, tre ordinarie bussavgångar på linje 200 och en avgång på linje 204 (byte i Munkfors).

Från Karlstad och norrut går åtta dagliga turer längs Fryksdalen; fyra ersättningsbussavgångar, tre avgångar på linje 200 och en avgång på linje 300.

 

Så här körs trafiken
Gäller från och med 11/6 och tills vidare

 

 

 

Banarbeten påverkar tågen

Måndag 11 juni till torsdag 14 juni pågår banarbete mellan Kristinehamn och Laxå som påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70).
Tågen ersätts inte av annan trafik.

Följande tåg berörs:

Örebro – Charlottenberg
Örebro (09.55) – Degerfors (10.48) Kristinehamn (11.04) – Karlstad (11.30) – Kil (11.57) – Arvika (12.32) – Charlottenberg (12.48)
Tågnummer 8995. Inställt mellan Örebro – Kristinehamn.

Örebro (12.56) – Degerfors (13.49) Kristinehamn (14.03) – Karlstad (14.27) – Kil (14.42) – Arvika (15.19) – Charlottenberg (15.48)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Örebro – Kristinehamn.

Charlottenberg – Örebro
Charlottenberg (09.14) – Arvika (09.36) – Kil (10.18) – Karlstad (10.33) – Kristinehamn (11.16) – Degerfors (11.31) – Örebro (12.29)
Tågnummer 28902. Inställt mellan Kristinehamn och Örebro.

Karlstad – Örebro
Karlstad (13.47) – Kristinehamn (14.15) – Degerfors (14.32) – Örebro (15.29)
Tågnummer 8984. Inställt mellan Kristinehamn och Örebro.

Värmlandstrafik stämmer Keolis

Värmlandstrafik har via advokat svarat på Keolis stämning.
Värmlandstrafik stämmer också Keolis för den fördyring av servicetrafiken som uppstått sedan Keolis sade upp det femåriga avtalet efter bara ett år av avtalsperioden i juni 2017.
-Våra ägare, kommunerna, Landstinget i Värmland och de värmländska skattebetalarna, har fått en dyrare trafik på grund av Keolis avtalsbrott och den nya upphandling vi tvingats till. Det är den kostnadsökningen vi anser att våra ägare ska ha kompensation för, säger Värmlandstrafiks styrelseordförande Mikael Dahlqvist.

Värmlandstrafik har till tingsrätten skickat ett svaromål på Keolis stämning samt upprättat en genstämning.

Värmlandstrafik hävdar att Keolis begått avtalsbrott när bolaget sagt upp det femåriga avtalet efter mindre än ett år och att detta skapat en fördyrad trafik för Värmlandstrafik och ägarna, de värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland.

Värmlandstrafik har via advokat valt att göra en fastställelsetalan där bolaget vill att rätten fastslår att Keolis Sverige AB är skadeståndsskyldigt, men att det slutgiltiga skadeståndsbeloppet fastställs senare.

Värmlandstrafik skriver i stämningen att bolaget vill att tingsrätten fastställer att Keolis Sverige AB “till följd av Keolis Sverige AB:s avtalsstridiga uppsägning den 22 juni 2017 är skadeståndsskyldigt gentemot Värmlandstrafik AB för Värmlandstrafiks ökade kostnader under perioden den 22 december 2017 – 31 augusti 2021 för anlitande av andra transportörer för trafikområde 1 och 3 – 6 enligt parternas trafikavtal 2016-03-22.”

-Hur stort beloppet blir är idag svårt att säga eftersom det handlar om beställningstrafik som vi inte vet den exakta omfattningen av till avtalets slut, men lågt räknat kommer beloppet att landa på minst 80 miljoner kronor, säger Jessika Lundgren.

Värmlandstrafik, kräver också att Keolis betalar Värmlandstrafiks kostnader kopplat till den påtvingade nya upphandlingen och bytet av entreprenörer gällande exempelvis fordonsutrustning, samt att Keolis ådöms att stå för Värmlandstrafiks rättegångskostnader.

-Vi har sedan dag ett sagt att vi kommer att kräva full kompensation av Keolis för de fördyrade kostnader som våra ägare fått. Det är tråkigt att vi hamnat i det här läget men nu är det upp till domstolen att avgöra frågan. Vi är beredda på att det kommer att ta tid, men anser det viktigt att våra värmländska ägare kompenseras för vad vi hävdar är ett avtalsbrott från Keolis sida, avslutar Jessika Lundgren.

Sedan december 2017 ersätts Keolis av fyra trafikbolag i fem körområden. Värmlandstrafik har sedan den nya upphandlingen och starten av det nya trafikavtalet i flera körområden och vid flera tillfällen fått 100 procents kundnöjdhet i branschens officiella mätverktyg Anbaro. Det är den högsta kundnöjdheten och kvalitetsnivån någonsin i Värmlandstrafiks historia.

Så körs ersättningstrafiken på Fryksdalsbanan

 

Problemen med så kallade solkurvor på Fryksdalsbanan innebär att alla våra tåg på sträckan Torsby – Kil (linje 74), är inställda. Den långvariga värmen har skapat problem med rälsen på sträckan.

Från och med fredag 1 juni kör vi ersättningstrafik med buss och från och med torsdag 7 juni kör vi ersättningstrafiken enligt nedanstående körschema med ett trettiotal dagliga bussar.

-Vi beklagar naturligtvis att vi tvingas till dessa lösningar, men säkerheten för våra resenärer är alltid viktigast för oss, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik. Fokus har varit att lösa resebehovet för de som reser morgon och kväll till och från arbete eller skola.

Vi kör åtta dagliga turer norrut och sex turer söderut. Under helgen kör vi ersättningstrafik på alla berörda avgångar.

Morgontrafik

Från Torsby kör vi avgångarna 05.40 (8944) och 06.19 (8946).
En stor buss går sträckningen Torsby-Lysvik-Sunne-Kil-Karlstad, en stor buss går direkt Sunne-Kil-Karlstad, samt en liten buss som kör från Sunne och via alla stationer till Karlstad

Från Sunne kör vi även 08.15 (28958) till Karlstad

Från Karlstad kör vi avgångarna 06.05 (8941) till Torsby samt 06.42 (8943) och 08.50 (8947) till Sunne.

Eftermiddag och kväll

Vi kör mer ersättningstrafik under eftermiddag och kväll eftersom resandet då är mer utbrett i tid.

Från Karlstad kör vi 13.51 (8955) och 15.25 (8957) till Sunne.

Vi kör tre avgångar från Karlstad till Torsby, 16.20 (28979), 17.03 (28941) och kvällen avslutas med 19.22 (8965).

Från Torsby kör vi i omvänd riktning 14.22 (8958), 16.07 (28972) och avslutar med 18.58 (28988).

Förutom de två morgonavgångarna från Torsby (se ovan), kör vi för övriga avgångar en liten buss med uppehåll på alla stationer på sträckan Karlstad-Sunne eller omvänt, samt en stor buss med uppehåll i Kil, Sunne och Lysvik beroende om slut/start är Torsby eller Sunne.

Vår leverantör Tågkompaniet kommer ha tågvärdar på plats i Karlstad, Sunne och Torsby för att säkerställa en god och korrekt trafikinformation till dig som resenär.

Är du osäker vilken väg din ersättningsbuss kör kan du alltid fråga föraren. Räkna också med att det tar längre tid för bussen till respektive hållplats än tåget. Tiderna gäller avgång från respektive kommunhuvudort.

 

Ersättningstrafik buss Linje 74
Gäller från och med 7/6 och tills vidare

Torsby-Karlstad
05.40 8944
06.19 8946
14.22 8958
16.07 28972
18.58 28988
Sunne-Karlstad
08.15 28958
Karlstad-Torsby
06.05 8941
16.20 28979
17.03 28941
19.22 8965
Karlstad-Sunne
06.42 8943
08.50 8947
13.51 8955
15.25 8957

Dyrt att glömma giltighetsbeviset

Snart är det skolslut och sommarlovet väntar.
Då kan det vara onödigt att betala 800 kronor plus priset för en biljett i böter för att inte ha haft ett giltighetsbevis med sig när kontrollanterna kommer ombord på våra fordon.
Du kan också fotografera av ett rätt ifyllt giltighetsbevis i telefonen? Ett billigt sätt att slippa över 800 kronor i böter.
När du får ditt Sommarlovskort, som börjar skickas ut under denna vecka, behövs inte giltighetsbeviset. Då räcker det med kortet eller appen.

Banarbeten påverkar tågen

Inställda tåg mellan Karlstad och Örebro den 4, 5 och 7 juni Måndag 4 juni, tisdag 5 juni och torsdag 7 juni pågår banarbete mellan Karlstad och Kristinehamn som påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70).
Nationaldagen, 6 juni, trafikeras som en söndag.

Följande tåg berörs:

Karlstad – Örebro

Karlstad (10.23) – Välsviken (10.27) – Väse (10.37) – Kristinehamn (10.49)
Tågnummer 8980. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Karlstad (10.51) – Välsviken (10.55) – Väse (11.04) – Kristinehamn (11.16)
Tågnummer 28902. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Kristinehamn (11.17) – Degerfors (11.31) – Hallsberg (12.11) – Örebro (12.29)
Tågnummer 28902. Inställt mellan Kristinehamn – Örebro (tåg ersätts EJ på denna sträcka).

Karlstad (11.57) – Välsviken (12.02) – Väse (12.12) – Kristinehamn (12.22)
Tågnummer 8952. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Karlstad (13.29) – Välsviken (13.33) – Väse (13.46) – Kristinehamn (13.55)
Tågnummer 8914.
Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Karlstad (13.47) – Välsviken (13.52) – Väse (14.01) – Kristinehamn (14.15)
Tågnummer 8984. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn (tåg erstätts EJ på denna sträcka).

Karlstad (14.27) – Välsviken (14.31) – Väse (14.41) – Kristinehamn (14.51)
Tågnummer 8916. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Örebro – Karlstad

Kristinehamn (11.04) – Väse (11.15) – Välsviken (11.26) – Karlstad (11.30)
Tågnummer 8995. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Kristinehamn (12.22) – Väse (12.38) – Välsviken (12.44) – Karlstad (12.49)
Tågnummer 8913. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Kristinehamn (13.22) – Väse (13.32) – Välsviken (13.41) – Karlstad (13.46)
Tågnummer 8955. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Örebro (12.56) – Hallsberg (13.16) – Degerfors (13.49) – Kristinehamn (14.03)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Kristinehamn – Örebro (tåg erstätts EJ på denna sträcka).

Kristinehamn (14.14) – Väse (14.13) – Välsviken (14.23) – Karlstad (14.27)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad (buss ersätter tåg på denna sträcka).