Gott Nytt År önskar Värmlandstrafik

Ett riktigt gott nytt år och en god fortsättning på vårt samarbete önskar vi på Värmlandstrafik alla våra kunder, medarbetare, ägare och samarbetspartners.
Nu tar vi sats för ett gott nytt 2018 med förhoppningar om ett ännu bättre samarbete med er alla som er som bidrar till att skapa en hållbar och bra kollektivtrafik i vår region.

Värmlandstrafik fick rätt i Förvaltningsdomstolen

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/12/frontservicetrafik liten

Förvaltningsdomstolen avslår Eda Glasbruk Taxis ansökan om överprövning av servicetrafikupphandlingen.
Domstolen ger Värmlandstrafik rätt och slår fast att upphandlingen inte strider mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). -Även om domen var väntad känns det skönt att få bekräftelse på att vi upphandlat rätt. Vi kan nu lägga hela vårt fokus på att tillsammans med trafikbolagen bygga en väldigt bra servicetrafik för våra kunder och ägare, säger Anders Wahlén chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

 

Eda Glasbruk Taxi (EGT) ansökte om överprövning av nyss genomförda upphandling rörande servicetrafik. EGT anförde att upphandlingen skulle stå i strid med LOU och att den diskriminerar små taxibolag.
I förvaltningsrättens dom, där man avslår EGT:s ansökan, kan man utläsa:

”Det är den upphandlade myndigheten som bestämmer vad som ska upphandlas och som därmed också har förhållandevis stor frihet att utforma upphandlingen och ställa de krav den anser nödvändiga för att syftet med upphandlingen ska tillgodoses så länge som dessa krav inte är diskriminerande eller på annat sätt strider mot de grundläggande principerna i LOU…Förvaltningsrätten finner därmed att upphandlingen i detta avseende inte strider mot LOU.”

 

Domen kan överklagas till Kammarrätten, men som då måste fatta ett prövningstillstånd för att målet ska tas upp. Det krävs särskilda skäl för det.  Om inte kammarrätten beslutar om inhibition (interimistiskt beslut) får ordinarie trafikavtal slutas tidigast under januari månad.

Det blir då som tidigare avtalat fyra bolag som tar över efter Keolis.
Trafiken är ny i fem av de sex körområdena i Värmland. I Körområde 2 (Säffle och Grums) fortsätter Karlstad Taxitransporter AB köra trafiken. Bolaget har ett gällande avtal som fungerat mycket bra under ett drygt år sedan trafikstarten i juli 2016.

Karlstad Taxitransporter kommer nu också att köra trafiken i Körområde 4 (Kil, Forshaga, Hammarö och Karlstad).

-Vi har fått in robusta företag med erfaren personal, säger Anders Wahlén som kunde summera en mycket bra start för den nya servicetrafiken den 22 december.

De nya (ordinarie) servicetrafikavtalen gäller till och med 31 augusti 2021.

 

 

# Körområde 1 (Västra)
(Arvika, Eda, Årjäng)
Arvika-Eda Taxitransporter AB. Kör idag skolskjuts och tätortstrafik åt Värmlandstrafik (åt Nobina i tätortstrafiken). En tidigare avtalspart i vår servicetrafik.

# Körområde 2 (Södra)
(Säffle, Grums)
Karlstad Taxitransporter AB. Har ett gällande avtal som fungerat mycket bra under ett drygt år sedan trafikstart i juli 2016.

# Körområde 3 (Östra)
(Kristinehamn, Filipstad, Storfors)
Rudskoga Taxi AB. Kör idag skolskjuts som underentreprenör till Nobina. Tidigare avtalspart i servicetrafiken och för servicelinjer. Kör även servicetrafik i Örebro län.

# Körområde 4 (Centrala)
(Kil, Forshaga, Hammarö, Karlstad)
Karlstad Taxitransporter AB. Se Körområde 2.

# Körområde 5 (Mitt)
(Hagfors, Munkfors, Sunne)
AB Trendtaxi. Trendtaxi kör idag skolskjuts och servicetrafik i Örebro och Södermanland.

# Körområde 6 (Norra)
(Torsby, Sysslebäck)
AB Trendtaxi. Se ovan.

En god jul för servicetrafikstarten

Det blev en god jul för Värmlandstrafiks servicetrafik och för de värmländska resenärerna.
– Det har övergripande fungerat mycket bra, summerar Värmlandstrafiks servicetrafikchef Anders Wahlén.

Några mindre förseningar, vanligaste orsaken var den på sina håll extrema halkan i länet, var det allvarligaste under julhelgen fram till Annandagens förmiddag.

– Med de förutsättningar vi gått in i detta; nya bolag, hundra nya förare som alla är nya på sina jobb i vår trafik och sjuttiotalet nya bilar, så måste man ändå anse att det efter förutsättningarna gått väldigt bra, säger Wahlén.

Värmlandstrafik summerade läget med trafikbolagen på Annandagens morgon, och resultat var positivt.
– Vi har totalt kört ett par tusen kunder och avvikelserna rör sig om ett fåtal förseningar, mindre än tio under hela helgen. Alla våra kunder har kommit till sina adresser

De avvikelser som förekommit utreds noga.

-Det är givetvis tråkigt för det fåtal kunder som drabbats, säger Anders Wahlén. Jag har full förståelse för att de blir besvikna, men vi utreder samtliga fall och det kan eventuellt bli aktuellt med kompensation eller viten beroende på vad som hänt.

Wahlén ser nu framåt med tillförsikt.
Det här kommer att bli bra, vi har ställt höga krav i upphandlingen och jag är övertygad om att både företagen och vår personal kommer att leverera en mycket bra servicetrafik framöver.

 

 

 

 

Trafikstart utan problem

Nu är vi igång!
Klockan sex på fredagsmorgonen startade de nya trafikavtalen för servicetrafiken runt om i Värmland.
Och det blev en lyckad trafikstart.
– Det har gått mycket bra nu på morgonen, sade en nöjd servicetrafikchef Anders Wahlén. Tillsammans med vår personal i Munkfors och de nya trafikbolagen har det blivit en riktigt bra start.

Ett mindre dataproblem, troligen orsakat av en uppdatering i en databas, var egentligen det enda som störde fredagsmorgonens trafik.
– Men det hade ingen kundpåverkan alls. Alla har fått sin transport precis som planerat, säger Anders Wahlén.

Fyra bolag tar över efter Keolis. Trafiken blir ny i fem av de sex körområdena i Värmland. I Körområde 2 (Säffle och Grums) fortsätter Karlstad Taxitransporter AB köra trafiken. Bolaget har ett gällande avtal som fungerat mycket bra under ett drygt år sedan trafikstarten i juli 2016.

Karlstad Taxitransporter kommer nu också att köra trafiken i Körområde 4 (Kil, Forshaga, Hammarö och Karlstad).

-Våra kunder kan vara trygga. Detta är till största delen lokala företag med kompetent personal och god erfarenhet.

Någon större oro från kunderna har personalen heller inte stött på, trots den oro som påtalats från olika håll den senaste tiden.
– Kunder är inte så oroliga, de känner till och har förtroende för de lokala företagens kunskap, säger Wahlén.

Kompetensen vid Beställningscentralen i Munkfors är också hög.
– Vi har kört jultrafik sedan 1999 och har egentligen bara haft strul en gång och det var ifjol och det berodde främst på vår leverantör, säger Wahlén.

Förberedelserna har pågått en längre tid och allt intensivare de senaste dagarna.
– Vi har jobbat i projektgrupper och tillsammans med trafikbolagen och gått igenom checklistor runt de krav som finns i upphandlingen, säger Anders Wahlén.

Det faktum att det i den nya trafiken även finns ett antal underleverantörer till de bolag som vunnit upphandlingarna i respektive körområden bekymrar heller inte.
– Det är ingen nyhet i vår verksamhet. Tvärtom är vi trygga med den robusthet som finns inom de bolagen som vi skrivit avtal med. Det finns resurser både på personal och fordon som snabbt kan komma in i verksamheten, säger Anders Wahlén.

Klart för trafikstart med ny servicetrafik

På fredag (22/12) startar de nya trafikavtalen i servicetrafiken i Värmland när fyra bolag tar över efter Keolis, som sade upp avtalet efter bara ett år i somras.
-Vi känner oss trygga inför trafikstarten, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken i Värmlandstrafik.

 

Fyra bolag tar över efter Keolis. Trafiken blir ny i fem av de sex körområdena i Värmland. I Körområde 2 (Säffle och Grums) fortsätter Karlstad Taxitransporter AB köra trafiken. Bolaget har ett gällande avtal som fungerat mycket bra under ett drygt år sedan trafikstarten i juli 2016.

Karlstad Taxitransporter kommer nu också att köra trafiken i Körområde 4 (Kil, Forshaga, Hammarö och Karlstad).

-Vi får in bra företag med bra personal, säger Anders Wahlén som känner sig trygg med det arbete som utförts inför fredagens trafikstart.

– Man ska komma ihåg att det är ett jättearbete som utförts av alla inblandade både hos oss på Värmlandstrafik och ute bland företagen som ska köra trafiken. Vi har haft väldigt kort tid och på en del håll har det jobbats i praktiken dygnet runt den senaste tiden.

Det faktum att det i den nya trafiken även finns ett antal underleverantörer till de bolag som vunnit upphandlingarna i respektive körområden bekymrar heller inte.
– Det är ingen nyhet i vår verksamhet. Tvärtom är vi trygga med den robusthet som finns inom de bolagen som vi skrivit avtal med. Det finns resurser både på personal och fordon som snabbt kan komma in i verksamheten, säger Anders Wahlén.

Det nya trafikavtalet startar två dagar före julafton, som traditionellt är servicetrafikens intensivaste tid på hela året.

-Vi har under en lång tid känt till den nya trafikstarten den 22 december och därför kunnat planera vår trafik under julhelgen i god tid, säger Wahlén.

Jobbet inför trafikstarten har varit intensivt.
-Vi har på fyra månader efter Keolis uppsägning genomfört en upphandling och tecknat avtal och på kort tid säkerställt trafiken, säger Jessika Lundgren, vd på Värmlandstrafik.

Keolis sade upp avtalet med Värmlandstrafik efter mindre än ett år av de avtalade fem, den 22 juni i år.

# Körområde 1 (Västra)
(Arvika, Eda, Årjäng)
Arvika-Eda Taxitransporter AB. Kör idag skolskjuts och tätortstrafik åt Värmlandstrafik (åt Nobina i tätortstrafiken). En tidigare avtalspart i vår servicetrafik.

# Körområde 2 (Södra)
(Säffle, Grums)
Karlstad Taxitransporter AB. Har ett gällande avtal som fungerat mycket bra under ett drygt år sedan trafikstart i juli 2016.

# Körområde 3 (Östra)
(Kristinehamn, Filipstad, Storfors)
Rudskoga Taxi AB. Kör idag skolskjuts som underentreprenör till Nobina. Tidigare avtalspart i servicetrafiken och för servicelinjer. Kör även servicetrafik i Örebro län.

# Körområde 4 (Centrala)
(Kil, Forshaga, Hammarö, Karlstad)
Karlstad Taxitransporter AB. Se Körområde 2.

# Körområde 5 (Mitt)
(Hagfors, Munkfors, Sunne)
AB Trendtaxi. Trendtaxi kör idag skolskjuts och servicetrafik i Örebro och Södermanland.

# Körområde 6 (Norra)
(Torsby, Sysslebäck)
AB Trendtaxi. Se ovan.

Trafikstart med dessa leverantörer genomförs 22 december 2017.

Så körs vår trafik under helgerna

 

Det lackar mot jul
För alla våra resenärer gäller det att vara uppmärksamma på helgdagar.
Så här körs vår trafik under jul och nyår

                                                  

BUSS Dag Trafikeras som
24/12 Julafton Söndag Lördag (all trafik inställd från klockan 12.00)
25/12 Juldagen Måndag All busstrafik inställd
26/12 Annandag jul Tisdag Söndag
31/12 Nyårsafton Söndag Lördag
1/1 Nyårsdagen Måndag Söndag
5/1 Trettondagsafton Fredag Fredag
6/1 Trettondagen Lördag Lördag

 

TÅG Dag Trafikeras som
24/12 Julafton Söndag Lördag
25/12 Juldagen Måndag Söndag
26/12 Annandag jul Tisdag Söndag
31/12 Nyårsafton Söndag Lördag
1/1 Nyårsdagen Måndag Söndag
5/1 Trettondagsafton Fredag Fredag
6/1 Trettondagen Lördag Lördag

 

För all vår helgtrafik under året
https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/helgtrafik/

Säkerhetsdag med bältet i fokus

Måndagen den 11 december arrangerade Värmlandstrafik tillsammans med Nobina  en säkerhetsdag på Kristinehamns resecentrum.
Syftet var, bland annat, att öka kännedomen om betydelsen av bältesanvändning, både bland resenärer och allmänhet.

Alldeles för få av våra resenärer som använder bussarnas säkerhetsbälten, något som var ett huvudtema på säkerhetsdagen. Och det kan bli dyrt för den som är utan säkerhetsbälte, om sådant finns i bussen. Skulle polisen göra en kontroll och du skulle ha missat att använda bältet kostar det 1 500 kronor i böter. Om ett barn skulle sakna bälte kostar detta 2 500 kronor för den ansvarige

För att uppmärksamma detta och övriga säkerhetsaspekter arrangerar Nobina och Värmlandstrafik en gemensam säkerhetsdag på Kristinehamns resecentrum den 11 december 2017.
Dagen var en fortsättning på den säkerhetsdag som arrangerades på Karlstads busstation tidigare i höstas.

Idén till säkerhetsdagen lanserades av förare i en av Nobinas förbättringsgrupper.

 

KommunDialogen i halvtid

Dags för halvtid i vår serie av möten med de värmländska kommunerna i KommunDialog.
Efter vårt premiärbesök i Torsby i slutet av oktober har vi rest länet runt och i första hand gjort stopp hos våra tågkommuner.

-Vi har genomfört sju kommundialoger i länet under hösten. Det är otroligt positivt för oss att träffa respektive kommuns politiker och tjänstemän samt att få möta våra resenärer på detta sätt och vi har fått med oss många bra synpunkter för framtiden, säger Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren om höstens träffar

Vi har kollat vad man tycker om trafiken idag, efter tidtabellskiftet i december och på litet längre sikt inför T19, den tidtabell för 2019 som redan startat i den 15 månader långa tidtabellsprocessen för våra tåg.

-Vi hoppas att kommunerna, precis som vi, tycker att detta är viktiga frågor. Med ett bra genomförande av denna dialog undviker vi sena lösningar och skapar en bättre och mer relevant kollektivtrafik för både in- och utpendling från kommunerna.

Hur tycker du att det fungerar idag, vad vill du ha kvar i nuvarande tidtabell och vad saknar du? Det är några av frågorna vi ställt.

Här är listan för höstens träffar:
26/10 Torsby, 13/11 Sunne, 14/11 Säffle,, 27/11 Eda, 30/11 Arvika, 6/12 Kil, 14/12 Kristinehamn.

På andra sidan nyår är det dags för ett knippe nya kommuner att säga sitt om den värmländska kollektivtrafiken.

Ytterligare nio träffar är inbokade. Först ut är Grums  den 11 januari och därefter Hammarö 17/1. Därefter följer övriga kommuner innan vi är mål någon gång i mars.

Dessutom kommer första mötet med det nya resenärsforumet för Fryksdalsbanan troligen att hållas tidigt nästa år. Resenärsforumet är ett resultat av KommunDialogens träffar längs banan där en rad mångåriga pendlare med stor erfarenhet av trafiken ingår.

Klart med skidor i bussarna

Mekanikerna som löste frågan med skidställen i bussarna. Fr v Christopher Johansson,Per Svensson, Lasse Väisänen och Morgan Sax.

Nu finns skidställ i 142 av Värmlandstrafiks regionbussar.
Skidställen är utvecklade av en grupp mekaniker hos bussentreprenören Nobina.

Mekanikernas arbete kommer nu att underlätta för skidåkare i hela Värmland. Skidställen kommer att göra stor skillnad för de Värmlandsresenärer som vill ta med sig skidorna på bussen till backen, skidspåret eller skidgymnasiet.
– Skidställen kommer att underlätta för resenärer som vill ha med skidor, så att fler kan välja en trygg, säker och hållbar resa. Det är en smart och enkel lösning som Nobinas mekaniker har kommit på. Min förhoppning är att fler ska kunna uppleva skidåkning genom att resa med våra bussar i vinter, säger Markus Bergman, trafikchef buss hos Värmlandstrafik.

Sedan 2015 körs all regiontrafik med moderna lågentrébussar som ökar tillgängligheten betydligt, för exempelvis resenärer med nedsatt rörlighet eller syn. Men de moderna bussarna har ett mindre bagageutrymme jämfört med äldre bussmodeller, och rymmer bagage som är max 150 centimeter långt. Därför har det varit svårt att ta med skidor.

– Att försöka få upp långa skidor på hatthyllorna har varit väldigt krångligt och att placera dem i mittgången är inte trafiksäkert. Att neka resenärerna har inte heller känts bra för våra förare. När jag och mina kolleger i verkstaden i Karlstad fick veta att det här problemet fanns, började vi jobba i vår förbättringsgrupp för att hitta en lösning, berättar mekanikern Lasse Väisänen från Nobina.

Gruppen med mekaniker är en av många engagerade grupper i Nobinas strukturerade förbättringsarbete. Mekanikerna började klura på olika lösningar och tog fram en första enkel modell av ett skidställ, med hjälp av en träskiva och plastslang, och sedan en färdig prototyp för tillverkning.
Nu har Värmlandstrafik beställt skidställ till 142 bussar i regiontrafik.

– Vi är oerhört glada för det konstruktiva samarbetet som vi har med Värmlandstrafik, som har gjort att Nobinas idé kunnat utvecklats till en färdig lösning för våra bussar. Skidställen är också ett kvitto på den kunskap och det entreprenörskap som finns inom Nobina, säger Åsa Tobiasson, tf trafikchef på Nobina Värmland.

FAKTA

# Regionbussarna stannar vid exempelvis Sunne, Branäs, Hovfjället och Valberget där Torsby skidgymnasium ligger.
# De 142 skidställen är löstagbara och kan ligga i bagageutrymmet på bussen när de inte används.
# Skidställen är utvecklade av Nobina, tillsammans med en leverantör. Värmlandstrafik har beställt dem till regionbussarna.
# Ett ställ rymmer tolv par skidor.
# Skidor som tas in i bussen ska förvaras i skidfodral.
# Skidor som är kortare än 150 cm kan även fortsättningsvis tas i bussens lastutrymme.

Äntligen – Swish i appen

Nu blir Värmlandstrafiks app ännu kundvänligare.
I samband med tidtabellskiftet (10/12) lanserar Värmlandstrafik Swish som betalfunktion i appen vid köp av enkelbiljetter. För att få tillgång till betalfunktionen behöver du som kund uppdatera Värmlandstrafiks app.

Själva mobilbiljetten ser ut som tidigare.
Swish är en efterlängtad nyhet för de resenärer som enkelt vill kunna köpa sin biljett direkt i appen utan att behöva aktivera ett bankkort eller fakturatjänst.
Swish är en app och har skapats av Sveriges största banker. Syftet är en mobil tjänst för direkta betalningar.

För att kunna använda Swish behöver du ha ett Mobilt BankID.
Så funkar tjänsten
• Sök resa i Värmlandstrafiks app och välj den biljett du vill ha.
• Klicka sedan på ”Köp biljett” och välj betalsätt Swish. Nu öppnas din Swish-app och du klickar på ”Betala”, därefter signerar du betalningen med ditt Mobila BankID.
• Pengarna dras från det konto som är kopplat till din Swish-app.
• Du får din mobilbiljett i appen – den ser ut precis som vanligt.